О б щ и н а п л о в д и в гр. Пловдив, 4000, пл. «Стефан Стамболов»Дата25.01.2018
Размер29.83 Kb.


О Б Щ И Н А П Л О В Д И В

гр. Пловдив, 4000, пл. «Стефан Стамболов» № 1, тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703www.plovdiv.bg, e-mail: info@plovdiv.bg

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 37, ал. 6 на Закона за народната просветаО Б Я В Я В АКонкурси за заемане на длъжността “Директор” на общинска целодневна детска градина /ЦДГ/, специална детска градина /СДГ/ в град Пловдив, както следва :

1. ЦДГ „Белослава“ – ЖР „Тракия“ , бл. 11, вх. А,Б,В и Г

2. ЦДГ „Кремена“ – ЖР „Тракия“, ул.“Светослав Тертер“ № 29

3. ЦДГ „Арлекино” – бул. „Радко Димитриев” № 41

4. ЦДГ „Маргаритка” – ул. „Кедър“ № 2 а

5. Специална детска градина за деца с увреден слух „Фердинанд Урбих“ – ул. „Прохлада“ № 1 а

Конкурсите ще се проведат чрез защита на план-програма и събеседване с кандидата, свързано със законовата и подзаконова нормативна уредба, която се прилага в системата на народната просвета.

С кандидатите, класирани на първо място за всеки конкурс, ще възниква срочно /за една година/ трудово правоотношение. Цялостната организация по провеждането на конкурсите се осъществява при спазване на утвърдени със Заповед на Кмета на община Пловдив “Правила”.


І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ


 1. Да е български гражданин.

 2. Да не е осъждан на лишаване от свобода с влезла в сила присъда за умишлено престъпление.

 3. Да не е лишен по съдебен ред от правото да упражнява учителска професия и /или/ родителски права.

 4. Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата.

 5. Да няма наложени дисциплинарни наказания, освен ако наказанията са заличени.

 6. Да няма прекратен трудов договор като директор на ЦДГ, СДГ и ОДЗ на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ и чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ в едногодишен срок преди подаване на документите за конкурса освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

 7. Да има завършено висше образование, присъдена образователно-квалификационна степен “Магистър” или “Бакалавър”/или приравнените към тях/ - специалност, съгласно приложение към чл. 2 от Инструкция No 2 от 29 юли 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност.

 8. Да има не по-малко от 3 години учителски трудов стаж в целодневна, полудневна, седмична, специална детска градина или обединено детско заведение, към датата на подаване на документите.

 9. За допускане до конкурс за заемане на длъжността “Директор” на специална детска градина, освен гореизложените изисквания, е необходимо кандидатът да притежава и съответната специализация и преквалификация.


ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА


 1. Заявление до кмета на община Пловдив за участие в конкурса /в свободна форма/.

 2. Документ за самоличност /копие и оригинал за сверка/.

 3. Професионална автобиография.

 4. Документи за завършено висше образование, специалност, квалификация, професионално-квалификационна степен и др. /копие и оригинал за сверка/.

 5. Трудова книжка или Образец 30 /копие и оригинал за сверка/.

 6. Свидетелство за съдимост – когато са изтекли повече от 6 месеца от последното прекратяване на трудовия договор на кандидата.

 7. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние – когато са изтекли повече от 3 месеца от последното прекратяване на трудовия договор на кандидата.

 8. Медицинско удостоверение, че не се води на учет в психиатричен диспансер по местоживеене.

 9. Декларация, че към момента на провеждане на конкурса няма наложено дисциплинарно наказание.

 10. Притежаването на компютърна грамотност се счита за предимство.

 11. Разработена план-програма за развитие на конкретната ЦДГ и СДГ за период от 3 години.

 12. Документите на кандидатите се приемат в Отдел “Образование” – Община Пловдив, ул. “Цариброд” № 1, ет. ІІІ, стая № 2 и стая № 7, всеки работен ден от 10 до 12 часа и от 14 до 16 часа, в срок от 1 месец от излизане на обявата в пресата.

Телефон за справки : 621-107.

Забележка : Документите се подават лично.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница