О б я в а в съответствие с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /зоос/, и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието на околната среда /овос/ на инвестиционни предложения заДата08.06.2018
Размер16.88 Kb.
#72876


О Б Я В А

В съответствие с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието на околната среда /ОВОС/ на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /обн. в ДВ бр. 25 от 2003 год./,

Община Кърджали, гр. Кърджали, бул. “България” №41 има намерение да реализира ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за обект:
Възстановяване и укрепване на десен бряг на р. Боровица в района на с. Ненково”, Община Кърджали, Област Кърджали


На следващ етап, в съответствие с процедурите по ЗООС, предстои извършването на преценка за необходимостта от ОВОС на горепосоченото инвестиционно намерение.


Кмет на Община Кърджали:…….....………..

/Инж.Хасан Азис/


АБ//
О Б Я В А

В съответствие с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието на околната среда /ОВОС/ на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /обн. в ДВ бр. 25 от 2003 год./,

Община Кърджали, гр. Кърджали, бул. “България” №41 има намерение да реализира ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за обект:
Възстановяване и укрепване на десен бряг на р. Боровица в района на с. Ненково”, Община Кърджали, Област Кърджали


На следващ етап, в съответствие с процедурите по ЗООС, предстои извършването на преценка за необходимостта от ОВОС на горепосоченото инвестиционно намерение.Кмет на Община Кърджали:…...….....………..

/Инж.Хасан Азис/
Съставил:…………………….

/ланд. арх. Анжела Василева/


Съгласувано със:
Зам. Кмет: …………………….

/инж. Васил Бобеков/


Главен инженер: .........................................

/инж. Катя Митовска/


Началник сектор “ООС”:……………………...……….

/инж. Ася Добруджалиева/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница