О б я в л е н и е община Кърджали, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуален кодексДата05.02.2018
Размер7.95 Kb.
#54420


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Веселин Запров Димитров с последен известен адрес гр.Кърджали, кв.” Веселчане - 2 ” №1, вх.Г, ет.2, ап.33, като собственик на поземлен имот № 40909.19.271 по Кадастралната карта на гр.Кърджали, че е изработен проект ПУП-ПЗ / Подробен устройствен план - план за застрояване / на неурегулиран поземлен имот № 40909.19.272 по Кадастралната карта на гр.Кърджали в землището на гр.Кърджали.

Проектът се намира в стая 214 на Дирекция “АСУС” при Община Кърджали.

Съгласно чл.128 , ал.5 от ЗУТ , в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление , заинтересованите лица могат за направят писмени възражения , предложения и искания по проекта за ПУП-ПЗ.ДИРЕКЦИЯ”АСУТ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница