О д и т о р с к и д о к л а д до общото събраниеДата15.08.2018
Размер22.5 Kb.

О Д И Т О Р С К И Д О К Л А Д


ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ


НА

БЪЛГАРСКИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ

ГР. СОФИЯ
Ние извършихме одит на приложения счетоводен баланс на “Български олимпийски комитет” към 31.12.2005 година и на свързаните с него отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал за годината, завършваща тогава. Отговорност за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения от нас одит. Нашият одит беше проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва проверка, на базата на тестове на доказателствата, относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Одитът също така включва оценка на прилаганите счетоводни принципи и съществените приблизителни оценки, направени от ръководството, както и на цялостното представяне във финансовия отчет. Считаме, че извършеният от нас одит представлява достатъчно разумна база за изразеното от нас одиторско мнение.

В резултат на проверката удостоверяваме, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на “Български олимпийски комитет” към 31 декември 2005 година, както и за резултатите от неговата дейност и паричните му потоци за годината, в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, валидни за територията на Република България.

13.03.2006 г. Одитор:

гр. София /Тодор Кръстев - дипломиранексперт-счетоводител/
Каталог: fce -> 001 -> 0010 -> files
001 -> Справочник на военнотранспортните органи в Българската армия (1907-2007 г.). [Шарп Стоун], 2007. Без сведение за цена
001 -> Закон за защита на потребителите. Сдружение Потребител бг, 2006. 5 лв
001 -> Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
001 -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Борбата е най-успешния олимпийски спорт в България
files -> Състав на българската олимпийска делегация олимпийски игри лондон 2012
files -> Списък на българската олимпийска делегация за участие в ХХІ зимни олипийски игри ванкувър 2010
files -> Комисии на бок олимпийска подготовка
files -> Състав набългарската олимпийска делегация олимпийски игри лондон 2012


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница