О к р ъ ж е н с ъ д в е л и к о т ъ р н о в о седмичен бюлетин на предстоящи за разглеждане наказателни дела



Дата13.10.2018
Размер53.33 Kb.
О К Р Ъ Ж Е Н С Ъ Д - В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О

Седмичен бюлетин

на предстоящи за разглеждане наказателни дела

15 януари – 21 януари 2018 г.

15 януари 2018 г. (понеделник)
Наказателно от общ характер дело № 459/2017 – 09.30 ч.

Подсъдими по процеса са: В. И. Г. (р. 1974г.) и М. И. Г. (р. 1973г.)


Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - Велико Търново, с който подсъдимите (и двамата от гр. Свищов) са обвинени в това, че на 18.12.2015г. в гр. Свищов, в имот, находящ се на ул. „Патриарх Евтимий“ 80, В. И. Г. в качеството си на работодател и строител, като управител на фирма „Мартекс Бетон“ ЕООД и М. И. Г., като управител на фирма „Мартекс“ ООД, при извършване на правнорегламентирана дейност, посредством колесен багер CASF 695 SR 2, съгласно писмен договор от 10.12.2014 г. между фирма „Мартекс“ ООД гр. Свищов в качеството си на възложител и „Мартекс Бетон“ ЕООД в качеството на изпълнител, които представляват „строителни и монтажни работи“ по смисъла на параграф 5 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), на обект „Сушилня към зърнобаза“, собственост „Мартекс“ ООД, поради незнание и немарливо изпълнение на тази правнорегламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност и като нарушили разпоредбите на:

- В. И. Г. – чл. 157 ал. 1 и ал. 2 и чл. 163а, ал.1 от ЗУТ; 1.251. Приложение 1 към чл. 2, ал. 2 от Наредба 2/2004 за миниминални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително- монтажни работи; чл. 49 т. 2 и т. 3 и чл. 16 ал. 1 б „д“ и „е“ от същата Наредба; чл. 284 ал. 1 от КТ; чл. 2, ал. 1, чл. 3, чл. 11, чл. 12 ал. 1 и чл. 15 ал. 1 от Наредба РД07-2 16.12.2009 г. за Условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за здравословни и безопасни условия на труд

- М. И. Г. – чл. 157 ал. 1 и чл. 161 ал. 1 от ЗУТ; чл. 6 от Наредба 2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи;

като тези нарушения били в пряка връзка с настъпила строителна авария, при която под бетонна площадка (обслужващ път), на разтоварище в имота, се образувала козирка от твърда земна маса, която се срутила върху Х.М. С. (р. 1978г.) и И.А. А., и по непредпазливост подсъдимите причинили смъртта на Х. М. С., починал в следствие на получена при аварията тежка черепно-мозъчна травма.


- престъпление по чл. 123 ал. 1 от НК.

Наказателно от общ характер дело № 463/2017 – 09.30 ч.

Подсъдима по процеса е: К. К. Б. (р. 1973г.)


Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - В. Търново, с който подсъдимата К. К. Б. от гр. Павликени, е обвинена в това, че на 03.03.2017г. на път III-502 (между гр. Павликени и с. Патреш), при управление на МПС – лек автомобил „Рено Меган Сценик“, нарушила правилата за движение по пътищата – чл. 20, ал. 1 от ЗДвП – не контролирала непрекъснато превозното средство, което управлявала и чл. 20 ал. 2 изр. 1 от ЗДвП – при избиране скоростта на движение (80,3 км./ч.) не се съобразила с релефа на местността и състоянието на пътя и при преодоляване на крива (ляв за автомобила завой), пропуснала намаляване на радиуса на завоя и изгубила контрол над управленото от нея ППС, в следствие на което допуснала ПТП и по непредпазливост причинила смъртта на намиращата се в автомобила З. К. К. (майка на подсъдимата) от гр. Павликени, като след деянието направила всичко възможно за спасяваването на пострадалата.
-престъпление по чл. 343а, ал. 1 б „б“ вр. с чл. 343 ал. 2 б. „в“ вр. чл. 342, ал. 1 пр. 3-то от НК.
16 януари 2018 г. (вторник)
Наказателно от общ характер дело № 383/2017 – 13.00 ч.

Подсъдим по процеса е: С. К. С. (р. 1971г.)


Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. Търново, с който подсъдимият С.К. С. е обвинен в това, че на 01.05.2008 г. не подал в срок до 30.04.2008 г. декларация по реда на чл. 50 от ЗДДОП за финансовата 2007 г., в ТД на НАП – гр. Велико Търново и съответно не декларирал облагаеми доходи в размер на 200 639 лева, получени през финансовата 2007 г. и представляващи разликата между покупна и продажна цени на шест недвижими имота.
- престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 1 от НК
17 януари 2018 г. (сряда)
Наказателно от общ характер дело № 443/2017 – 10.30 ч.

Подсъдим по процеса е: Г. Б. Б. (р. 1976г.)


Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура В. Търново, с който подсъдимият Г. Б.Б. е обвинен в това, че на 28.07.2016 г. на път I-4 (Велико Търново – София), на територията на община Велико Търново, при управление на МПС – лек автомобил „Волво S40”, собственост на К. С. П. от гр. София, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 20 ал. 1 от ЗДвП – като не контролирал непрекъснато превозното средство, което управлявал и чл. 21 ал. 1 от ЗДвП – при избиране скоростта на движение извън населено място, превишил разрешената скорост от 90 км./ч. за МПС от категория В, вследствие на което предизвикал настъпването на ПТП с насрещно движещия се лек автомобил „Дачия Лоджи“, управляван от О. П (р. 1969г.) от гр. Людвиксбург, Федерална Република Германия и по непредпазливост причинил смъртта на возещия се в автомобила „Дачия Лоджи“ пътник Т. Щ. Щ. (р. 1967г., гражданин на ФР Германия) и телесна повреда на водача О. П.
- престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б „Б“, пр. 1 вр. с ал. 1, вр с чл. 342, ал. 1 предл. 3 от НК.
18 януари 2018 г. (четвъртък)
Въззивно наказателно от общ характер дело № 468/2017 – 10.00 ч.

Подсъдим по процеса е: М.Д. П. (р.1946г.)


Със своя присъда от 25.10.2017 г. по НОХД 213/2017 г., Районен съд – Павликени е признал подсъдимия М.Д.П. за невинен в това, на 25.08.2015 г. в гр. Павликени, съзнателно да се е ползвал от документ с невярно съдържание – служебна бележка от „Деметра ИИ“ ООД с. Дъскот, като я представил пред нотариус Димитричка Ангелова по нотариално дело, когато от него за самото му съставяне не може да се търси отговорност.

На основание чл. 304 от НПК, Районен съд – Павликени оправдал подсъдимия по повдигнатото му обвинение по чл. 316, вр. с чл. 311, ал.1 от НК.

Делото в Окръжен съд – Велико Търново е образувано по въззивен протест от Районна прокуратура – Павликени.
Въззивно наказателно от общ характер дело № 438/2017 – 10.30 ч.

Подсъдим по процеса е: В. М. А. (р. 1985г.)


Със своя присъда от 23.10.2017 г. по НОХД 459/2017 г., Районен съд – Велико Търново е признал подсъдимия В. М. А. за виновен в това, че на 25.11.2016 г. в село Бряговица, Община Стражица, отнел чужди движими вещи – сумата от 1200 лева, собственост на Н.М.Н., от неговото владение, с намерението противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила.

На основание чл. 198, ал. 1, вр. чл. 54 и чл. 36 от НК, Районен съд – Велико Търново му наложил наказание 3 години лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим, в затворническо общежитие от закрит тип.

Със същата присъда, първоинстанционният съд е осъдил подсъдимия да заплати на гражданския ищец и частен обвинител по делото Н. М. Н. сумата от 1200 лева, представляваща обезщетение за претърпените от последния имуществени вреди в резултат от деянието.

Делото в Окръжен съд – Велико Търново е образувано по въззивна жалба от защитника на подсъдимия.


19 януари 2018 г. (петък)
Наказателно от общ характер дело № 399/2017 -10.00ч.

Подсъдим по процеса е: Л.А. Д. (р. 1996г.) )


Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура-В.Търново, с който подсъдимият Л. А. Д. от гр. Велико Търново е обвинен в това, че на 05.01.2017 г. в гр. Велико Търново по непредпазливост причинил смъртта на Х. С. Д. (р.1969г.) от гр. Велико Търново, в следствие на умишлено нанесена на 05.01.2017 г. в гр. Велико Търново, ул. „Венета Ботева“,( чрез нанасяне на удар с юмрук в главата, който го повалил на земята) тежка телесна повреда, изразяваща се св тежка черепномозъчна травма, с вътрешно черепни кръвоизливи, мозъчна контузия и оток, довели до постоянно разстройство на здравето, опасно за живота
престъпление по чл. 124, ал. 1, пр. 1 вр. чл. 128 ал. 2 вр. ал. 1 от НК





Каталог: img -> Image
Image -> О к р ъ ж е н с ъ д в е л и к о т ъ р н о в о седмичен бюлетин на предстоящи за разглеждане наказателни дела
Image -> О к р ъ ж е н с ъ д в е л и к о т ъ р н о в о седмичен бюлетин на предстоящи за разглеждане наказателни дела
Image -> О к р ъ ж е н с ъ д в е л и к о т ъ р н о в о седмичен бюлетин на предстоящи за разглеждане наказателни дела
Image -> О к р ъ ж е н с ъ д в е л и к о т ъ р н о в о седмичен бюлетин на предстоящи за разглеждане наказателни дела
Image -> Завеждане на дело мога ли да заведа съдебно дело лично или трябва да се обърна за съдействие към посредник, като например адвокат?
Image -> О к р ъ ж е н с ъ д в е л и к о т ъ р н о в о седмичен бюлетин на предстоящи за разглеждане наказателни дела


Поделитесь с Вашими друзьями:




База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница