О к р ъ ж е н с ъ д в е л и к о т ъ р н о в о седмичен бюлетин на предстоящи за разглеждане наказателни делаДата23.07.2016
Размер75.58 Kb.
О К Р Ъ Ж Е Н С Ъ Д В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О
Седмичен бюлетин

на предстоящи за разглеждане наказателни дела

11 януари – 17 януари 2016г.
11 януари 2016 г. (понеделник)
Наказателно общ характер дело №141/2015 -10.00ч.

Подсъдим по процеса е С. Д. Д. (1961 г.)


С. Д. Д. от гр. Варна е обвинен от Окръжна прокуратура Велико Търново в това, че за времето от 11.04.2010 г. до 03.12.2010 г. в гр. Варна и на 03.12.2010 г. в гр. Велико Търново държал повече от три археологически обекта по смисъла на чл. 146 от Закона за културното наследство, които не били идентифицирани и регистрирани като движими археологически обекти – монети и монетовидни предмети по съответния ред, съгласно параграф 6 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗКН, а именно: 464 археологически обекта на обща стойност 22 791 лева, като два от обектите представляват национално богатство по смисъла на чл. 54 ал. 2 от ЗКН – престъпление по чл. 278 ал. 6, приложение 2 от НК.
12 януари 2016 г. (вторник)
Наказателно общ характер дело №224/2015 -09.30ч.

Подсъдими по процеса са М. С. Т. (1981г.), К. К. А. (1979г.)


М. С. Т. е обвинен от Окръжна прокуратура Велико Търново в това, че в периода от 02.04 до 10.04.2013 г. в условията на продължавано престъпление, през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината, на три пъти, без да има надлежно разрешително, разпространил чрез продажба марихуана, представляваща високорисково наркотично вещество съгласно ЗКНВП. Според обвинението на прокуратурата, М. С. Т. е извършил две от продажбите на бензиностанция на околовръстното шосе в близост до гр. Търговище (на 02.04 и 10.04), а третата е извършена във В. Търново (на 08.04), като общото количество разпространена марихуана е пет разфасовки с общо тегло 653 грама (съдържанието на тетрахидроканабинол варира между 5,1% до 12,2%) на обща стойност 3920, 67 лева – престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 5, хип. 1, вр. чл. 26 от НК

К. К. А. е обвинен от Окръжна прокуратура Велико Търново в това, че придобил от М. С. Т. и държал до 11.04. в гараж на ул. „Елин Пелин” във В.Търново (който ползвал под наем) високорисково наркотично вещество – марихуана, без да има за това надлежно разрешително – престъпление по чл. 354а, ал. 1, предл. 4, хип 1 от НК


13 януари 2016 г. (сряда)
Наказателно общ характер дело №187/2015 -09.30ч.

Подсъдими по процеса са K. Н. (1985г.), З. Г. (1984г.), А. С. (1989г.)


Обвинението на Великотърновска окръжна прокуратура срещу тримата подсъдими е за това, че за времето от 9.30 до 12.00 ч. на 31.08.2011 г. в съучастие помежду си са осъществили принуда върху Я. Ф. М. с цел последният да се разпореди с вещ – да заплати сумата от 1000 лева, като го заплашили с насилие и увреждане на имущество, като деянието е придружено с причиняване на лека телесна повреда на Я. Ф. М. и с отнемане на имущество (сумата от 130 лв.) и е извършено от повече от две лица – престъпление по чл. 213а, ал. 2, т. 2. т. 3, пр. 1 т. 4, вр. ал. 1, алт. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1. от НК.

К. Н., З. Г. и А. С. са обвинени и в това, че на 31. 03. 2011 г. в съучастие помежду си и още едно неустановено в хода на досъдебното производство лице са отвлекли Я. Ф. М., като деянието е извършено от повече от две лица – престъпление по чл. 142 , ал. 2, т. 2. вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, ал. 1 от НК


14 януари 2016 г. (четвъртък)
Въззивно наказателно общ характер дело №525/2015 -9.30ч.

Подсъдима по процеса е: Т. К. Т. (1974г.)


С присъда от 18.11.2015 г. по НОХД 116/2015, Районен съд Велико Търново е признал подсъдимата  Т. К. Т. за виновна в това, че за времето от месец август  2013 г. до 18.02.2014 г. в гр. Полски Тръмбеш, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у Г.П.Г. в качеството му на земеделски производител, обработващ земи в землищата на гр. Полски Тръмбеш и с. Раданово, като се представила за лицето С.Б.А., чиито земи Г. Г. обработва и заявила, че й трябват парични средства за лечението й, за пътуване до САЩ, за да прибере прахта на починалата си снаха, за повторно лечение, за пътуване от гр. Русе до с. Обединение и с това му причинила имотна вреда в размер на 2500 лева, като деянието е извършено повторно и не представлява маловажен случай.

На основание чл.210, ал.1, т.4 вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.36 и чл.55, ал.1, т.1 от НК първоинстанционният съд е осъдил Т. К. Т. на 3 месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

Със същата присъда, на основание чл. 68 ал. 1 от НК, ВТРС е привел в изпълнение наложеното наказание от 1 година и 6 месеца лишаване от свобода, влязла в сила на 8 юни 2011 г. по НОХД 127/2008 г. на Районен съд В. Търново, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

Делото в Окръжен съд Велико Търново е образувано по въззивна частна жалба от подсъдимата.Въззивно наказателно общ характер дело №516/2015 -10.30ч.

Подсъдими по процеса са: Т. И. Б. (1981 г.) и П. К. П. (1976г.)


С присъда от 9.11.2015 г. по НОХД 495/2015г. Районен съд Велико Търново е признал подсъдимите Т. И. Б. и П. К. П. за виновни в това, че на че на 07.11.2010 г., в гр. Велико Търново, в съучастие, като съизвършители противозаконно присвоили чужди движими вещи, собственост на „Ела” ЕООД гр. Велико Търново, които владеели, а именно 132 пурички с мармалад, 63 сладки „Ежко Бежко", 60 сладки „Ежко Бежко", ошоколадени с кокос, 181 сладки „Грация", 120 сладки ореховки слепени, 165 ореховки, 126 целувки-слепени, 48 сладки с мармалад, 78 соленки с подправки, 58 соленки с кашкавал, 62 целувки с ореховки, 119 меденки, 96 шприца, 42 сладки „Ежко Бежко" ошоколадени, 72 сладки „Панделка", 100 сладки „Наполеон" с шоколадов крем, 55 сладки „Анели", 100 сладки „Наполеон", 120 сладки „Таралежка", 108 бисквити „Грация", 108 „целувки", 20 сладки „негърче" и 40 торти еклерова/бисквитена, всичко на обща стойност 2 222.51 лева – престъпление по чл. 206, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК

Т. И. Б. е признат за виновен и в това, че на 27.10.2010 г., в гр. В. Търново, съставил неистински частен документ - Запис на заповед № 2 от 27.10.2010 г. за сумата от 2 222,51 лв. с издател „Ела" ЕООД, гр. В. Търново, на когото бил придаден вид, че е подписан от П.К.П., като платец, и го употребил пред Е.Д.И. - управител на „Ела" ЕООД, гр. В. Търново, за да докаже, че съществува правно отношение – престъпление по чл. 309, ал. 1 от НК,

На основание чл. 36 и чл. 54 от НК, Районен съд Велико Търново е наложил наказание от 1 година лишаване от свобода на двамата подсъдими, като на основание чл. 66 ал. 1 е отложил изпълнението на така наложените наказания за срок от три години.

Със същата присъда, двамата подсъдими са осъдени солидарно да заплатят сумата от 2 222.51 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди в резултат на престъплението по обвинителния акт, ведно със законната лихва, считано от 04.03.2014 г., до окончателното й изплащане.

Делото в Окръжен съд Велико Търново е образувано по въззивни частни жалби от подсъдимите.

Въззивно наказателно общ характер дело №455/2015 -10.30ч.

Подсъдим по процеса е А. Р. С. (1995г.)


С присъда по НОХД 405/2014, Районен съд Павликени е признал А. Р. С. за невинен в това, че през нощта на 13/14.06.2014 год. в с. Горна Липница, причинил на К.Л.К. от гр. Сливен средни телесни повреди, довели до разстройство на здравето, временно опасно за живота , поради което и на основание чл. 304 от НПК го е оправдал по повдигнатото му обвинение по чл. 129 ал. 2, предл. 3, алт. 1 и предл. 5, алт. 2, във вр. чл. 129 ал. 1 от НК

Делото в Окръжен съд Велико Търново е образувано по протест на Районна прокуратура Павликени.


15 януари 2016 г. (петък)
Въззивно наказателно общ характер дело №501/2015 -10.30ч.

Подсъдим по процеса е: М. Р. С. (1994г.)

С присъда по НОХД 2159/2015 г., Районен съд Велико Търново е признал подсъдимия М. Р. С. за виновен в това, че на 26/27 май 2015 г. в с. Павел, община Полски Тръмбеш се съвкупил с лице, ненавършило 14 години, доколкото извършеното не съставлява престъпление по чл. 152 от НКпрестъпление по чл. 151 ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 36 и чл. 58а, ал. 1 първоинстанционният съд му е наложил наказание от 1 година и 4 месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затворническо заведение от закрит тип.

Със същата присъда, на основание чл. 68 ал. 1 от НК, Районен съд Велико Търново е привел в изпълнение и наказание от три месеца лишаване от свобода, наложено на подсъдимия М. Р. С. със Споразумение № 30 от 13.02.2015 год. по НОХД № 203/2015 год. по описа на ВТРС, влязло в законна сила на 13.02.2015 год., което наказание да изтърпи при първоначален „Строг” режим в затворническо заведение от закрит тип, отделно от наложеното с настоящата присъда наказание лишаване от свобода за престъплението по чл. 151 ал. 1 от НК.

Делото в Окръжен съд Велико Търново е образувано по въззивна частна жалба от подсъдимия.
Въззивно наказателно общ характер дело №515/2015 -10.30ч.

Подсъдими по процеса са: И. А. Й. (1961г.), А. А. П. (1970г.) и С. И. Н. (1983г.)


С присъда по НОХД 1365/2015г, Районен съд Велико Търново е признал за виновни подсъдимите И. А. Й., А. А. П. и С. И. Н. в това, че на 19.01.2015 г. в гр. Велико Търново, в сграда на Дирекция „Социално подпомагане", В. Търново, извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото като крещели, ругали, наричали социалните работници в Отдел „Закрила на детето" към Дирекция „Социално подпомагане", И.П.С. и В.Д.П. „ку**и", „мъ**и", „простачки", „идиотки", като И. А. Й. се държала агресивно, като скъсала документи от служебно досие и удряла с тях социалния работник И. П. С. – престъпление по чл. 325 ал. 1 от НК.

На основание чл. 78а от НК, ВТРС е освободил от наказателна отговорност И. А. Й. и С. И. Н., като им е наложил административно наказание „глоба” в размер от по 1000 лева за всяка от подсъдимите.

На основание чл. 36 от НК, чл. 373 ал. 2 от НПК и чл. 58а ал. 1 от НК, първоинстанционният съд е наложил наказание от три месеца лишаване от свобода и обществено порицание за А. А. П. На основание чл. 66 ал. 1 от НК, ВТРС е отложил изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години.

Делото в Окръжен съд Велико Търново е образувано по въззивна частна жалба, лично от И. А. Й.
Въззивно наказателно общ характер дело №520/2015 -11.00ч.

Подсъдими по процеса са: А. С. Х. (1949г.) и П. Х. Х. (1945г.)


С присъда по НОХД 228/2015 г, Районен съд Павликени е признал подсъдимите А. С. Х. и П. Х. Х. за виновни в това, че за времето от 27.03.2014 г. до 25.03.2015 г. в гр. Павликени, действайки в немаловажен случай и в съучастие, като съизвършители, самоволно, не по установения от закона ред, осъществили едно оспорвано от другиго - от В. Д. А. действително или предполагаемо право - правото на В. Д. А. да преминава за собствения си втори етаж на жилищна сграда, находяща се в гр. Павликени, през вход на сградата, намиращ се на първия етаж, като заключили входа на сградата и прекратили достъпа на А. до собствения й втори етаж – престъпление по чл. 323, ал.1 във вр. с чл. 20 , ал.2 от НК.

Поради това, че след предупреждение от съответния държавен орган, незабавно възстановили първоначалното фактическо положение и на основание чл. 323 ал. 3 от НК, Районен съд Павликени не им наложил наказание.Със същата присъда Районен съд Павликени осъдил двамата подсъдими да заплатят на В. Д. А. сумата от 3000лв. солидарно, като обезщетение за причинените в следствие горното деяние неимуществени вреди, в едно със законната лихва, считано от 27.03.2014год. до окончателното изплащане.

Делото в Окръжен съд Велико Търново е образувано по въззивни частни жалби на двамата подсъдими и частния обвинител.
Каталог: img -> Image
Image -> О к р ъ ж е н с ъ д в е л и к о т ъ р н о в о седмичен бюлетин на предстоящи за разглеждане наказателни дела
Image -> О к р ъ ж е н с ъ д в е л и к о т ъ р н о в о седмичен бюлетин на предстоящи за разглеждане наказателни дела
Image -> О к р ъ ж е н с ъ д в е л и к о т ъ р н о в о седмичен бюлетин на предстоящи за разглеждане наказателни дела
Image -> Завеждане на дело мога ли да заведа съдебно дело лично или трябва да се обърна за съдействие към посредник, като например адвокат?
Image -> О к р ъ ж е н с ъ д в е л и к о т ъ р н о в о седмичен бюлетин на предстоящи за разглеждане наказателни дела
Image -> О к р ъ ж е н с ъ д в е л и к о т ъ р н о в о седмичен бюлетин на предстоящи за разглеждане наказателни дела


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница