О п р е д е л е н и е №21 в името на народа днес, 19 май 2017 г., Пловдивският военен съд в гр. Пловдив сградата на съда, в закрито съдебно заседаниеДата01.06.2018
Размер47.64 Kb.
#69958
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
21
В ИМЕТО НА НАРОДА
Днес, 19 май 2017 г., Пловдивският военен съд в гр. Пловдив - сградата на съда, в ЗАКРИТО съдебно заседание в състав:

ВОЕНЕН СЪДИЯ: полковник СТОЙКО ДРАГАНОВ СПАСОВ


при съдебен секретар Недялка Петкова разгледа чнд № 68/2017 г., по описа на съда.
Производството е по реда на чл.61, ал.3 от НПК.

Образувано е по жалба от адвокат Н.Д. от АК – Б., в качеството му на защитник на обвиняемия подполковник Е.К. Е., с която се иска промяна на взетата му мярка за неотклонение от “Гаранция” в по-лека „Подписка“. Основното съображение на защитника е, че обвиняемият е оказал пълно съдействие на разследващите органи, носител на награди и похвали, с чисто съдебно минало, семеен, имал син студент четвърти курс и че на 09.05.2017 г. е сключил договор за кредит, по който подлежи вноска в размер на 1 911 лева месечно.

За да се произнесе, съдът съобрази следното :

Досъдебното производство е било образувано на 18.11.2016 г. от Районна прокуратура с. К. по реда на чл.212, ал.2 от НПК срещу Е.К.Е. за това, че на 18.11.2016 г. в *** и в село К., общ. М., обл. К. държал 9 броя огнестрелни оръжия – пушки и пистолети и 1150 броя боеприпаси за огнестрелно оръжие с неустановен калибър, без да има за това надлежно разрешение – престъпление по чл.339, ал.1 от НК.

В хода на разследването, с постановление от 11.05.2017 г. водещият разследването военен следовател е привлякъл като обвиняем подп. Е.К.Е., за това, че:

1. на 18.11.2016 г. в гр. К., обл. К., *** и в землището на с. К. е държал огнестрелни оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, без да има за това надлежно разрешение:

- ловна нарезна карабина с № „М 94 670“, кал. 7,62х54мм., с подменена цев и самоделно набит номер на цевта, технически изправна и годна да произвежда изстрели;

- ловна нарезна пушка марка „IZН-18MH“ с № 031807122, калибър 7.62х39мм. с променена конструкция - нарязана е резба на цевта и поставен фабричен „Прибор за безшумна стрелба” (заглушител), технически изправна и годна да произвежда изстрели;

- 304 бр. боеприпаси - патрони, кал. 5,45х39 мм. обр. 1974 г. за нарезна спортна карабина, кал. 5,45х39 мм, модел „BSR-74“ с номер № ISD 15074397, които не се предлагат и продават в търговската мрежа;

- 228 бр. боеприпаси - патрони, кал. 22 за малокалибрена пушка модел „BRNO 2“ с № 65007 и за пистолет „SMITHD WESSON HOULTON“, над разрешения лимит;

- 229 бр. боеприпаси - патрони, кал. 7,62х39 мм., обр. 1943 г. за нарезна ловна карабина „Арсенал“ с № „КР 380110”, които не се предлагат и продават в търговската мрежа;

- 90 бр. боеприпаси - патрони, кал. 7,62х54 мм; обр. 908г./1930 г. за нарезна карабина с № „М 94 670“, които не се предлагат и продават в търговската мрежа;

- 18 бр. боеприпаси - патрони - кал. 9х18 мм. за пистолет „Макаров“с № ИМ 26068, над разрешения лимит;

- 1 бр. боеприпас-патрон, кал. 5,45х18мм. за пистолет РSM, за който няма предоставено оръжие;

- 1 бр. боеприпас - патрон, кал. 7,62 х 51мм; 308 г. Winchester, за който няма предоставено оръжие,

- 2 бр. боеприпаси - патрони, кал. 7,65 х 17 мм; Browning, за който няма предоставено оръжие;

- 4 бр. боеприпаси - патрони, кал. 9х19мм. LUGER, за които няма предоставено оръжие;

- 21 бр. боеприпаси-патрони, 16 калибър ловни патрони, за които няма предоставено оръжие,

- пиротехнически изделия - огнепроводен шнур тип „ОШ-А“ и „ОШ-П“ с обща дължина 9,33 метра и 10 броя възпламенителен (тлеещ) фитил, съдържащи 48,65 грама взривно вещество, които не се предлагат и продават в търговската мрежа престъпление по чл.339, ал.1, предл.2 от НК, което предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години

и

2. по същото време, в л.а. марка „***“, модел ***, с рег. № ***, паркиран в с. К., на ул. “***“, в близост до кръстовището с ул. “***“, ползван от него, е държал огнестрелно оръжие - 1 брой нарезна спортна карабина, кал. 5,45х39 мм, модел “BSR 74” с № “ ***”, с оптически прицел „***“ с ***, ведно с 1 брой пълнител с 11 броя боеприпаси -патрони кал. 5,45х39 мм, и с 1 бр. боеприпас - патрон, 5,45х39 мм, намиращ се в патронника, технически изправна и годна да произвежда изстрели, като не е взел необходимите мерки за сигурност, съгласно чл. 98 ал. 1 от ЗОБВВПИ - не ги е съхранявал в метална каса, неподвижно закрепена, снабдена със секретно заключващо се устройство и в нарушение на чл. 60, ал. 1, т. 2 от ЗОБВВПИ е съхранявал огнестрелно оръжие - 1 брой нарезна спортна карабина, кал. 5,45х39 мм, модел “BSR 74” с № “ISD 15074395”, с оптически прицел „ПСО-1“ с № 22 412 с патрон в цевта (патронника) – престъпление по чл.338, ал.1, предл.1 от НК, което предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 4 години.Със същото постановление, спрямо подп. Е. е взета мярка за неотклонение „ГАРАНЦИЯ“ в размер на 1 000 (хиляда) лв., която следва да бъде внесена в 7-дневен срок от връчване на постановлението. Видно от приложеното по чнд № 66/2017 г. по описа на Военен съд – Пловдив, ксерокопие на платежно нареждане, гаранцията е внесена по сметка на Военноокръжна прокуратура на 17.05.2017 г.

Съдът, след като се съобрази със събраните по делото доказателства и с доводите на жалбата, установи следното : Целта на изменението на мярката за неотклонение е да се даде възможност на лицето, срещу което е насочена, да защити своите права и законни интереси. Съгласно чл.61, ал.2 от НПК, при определяне на гаранцията се взема предвид и имущественото положение на обвиняемия. Видно е, от самата жалба, че проведените претърсвания и изземвания, са осъществени в лек автомобил марка „***“, в жилищен дом – къща с двор и гараж в гр. Крумовград, в товарен автомобил марка „***“ и в двуетажна жилищна сграда в с. Карамфил, общ. Момчилград. От материалите по делото може да се направи изводът, че към това движимо и недвижимо имущество, е съпричастен като собственик и съсобственик обвиняемият. Съпругата на обвиняемия работи в ***“ – Крумовград. От показанията на св. К. Е., който е син на обвиняемия е видно, че е собственик на имот в с. Карамфил, който представлява битова сграда и *** със застроена площ от 90 кв.м. Видно, от показанията на св. П. Ш. – *** при РЕ – Казанлък, обвиняемия Е. притежава законно ловна пушка – двуцевка „Байкал“, ловна нарезна карабина „Бърно“, ловна нарезна карабина „Арсенал“, ловна нарезна карабина „Байкал“, ловно нарезна карабина „Мазалат“, ловно нарезна карабина „БЕ-ес-ер“, които са дългоцевни отнестрелни оръжия, както и пистолет „Макаров“, пистолет „Смит и Уестън“, пистолет „ТТ“, които са късоцевни огнестрелни оръжия. Законовото им притежание и разпореждането им с цел продажба, предполага един доста солиден паричен еквивалент. Ето защо, определената мярка за неотклонение „гаранция“ по никакъв начин не лишава обвиняемия да защити своите права и законни интереси, още повече, че същият не е временно отстранен от заеманата длъжност и по този начин да е лишен от възможността за погасяването на заема.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че така взетата мярка за неотклонение „Гаранция“ се явява законосъобразна и правилна, и същата следва да бъде оставена непроменена, а депозираната жалба следва да бъде оставена без уважение.
Предвид гореизложеното и на основание чл.61, ал.2 от НПК съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ОСТАВЯ без уважение жалбата на адвокат Н.Д. от АК – Б., процесуален представител на обвиняемия подполковник Е.К.Е., *** в с. К., роден на *** г. в гр. К.к, с настоящ адрес ***, ***, с ЕГН: **********, за изменение на мярката му за неотклонение от „Гаранция” в по-лека „Подписка“.

Определението е окончателно.

ВОЕНЕН СЪДИЯ:

/полк. С.Спасов/

Каталог: img -> File -> prisadi
prisadi -> Заседание доказателства по делото съдът приема за установено следното
prisadi -> Мотиви по Присъда №16 от 16. 11. 2015 г по нохд №22 / 2015 г по описа на Военен съд Пловдив
prisadi -> Мотиви по Присъда №13 от 18 март 2014 г по нохд №47/2014 г по описа на Военен съд Пловдив
prisadi -> Г., към 20. 00 часа, на стадиона в с., общ., обл., непосредствено след края на футболната среща от „**“ между отборите на с., общ и с., общ., Б. Д. Б., като съизвършител с ц л. Л. Л. Б., Ударил с юмрук в гърдите М. Г. Г
prisadi -> Заседание доказателства по делото, съдът приема за установено следното
prisadi -> Мотиви по нохд №232/16г по описа на военен съд Пловдив
prisadi -> О п р е д е л е н и е №15 в името на народа днес, 28 август 2015 год., Пловдивският военен съд в гр. Пловдив сградата на съда, в закрито съдебно заседание


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница