О п р е д е л е н и е №3623 Гр. Сандански, 17. 12. 2012 година санданският районен съд Наказателно отделение, Трети състав, в публично съдебно заседаниеДата30.12.2017
Размер35.35 Kb.
#37758

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 3623
Гр. Сандански, 17. 12. 2012 годинаСАНДАНСКИЯТ районен съд – Наказателно отделение, Трети състав, в публично съдебно заседание, на седемнадесети декември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛИНКА БУЗОВА

при участието на секретаря Йорданка Стойкова

и прокурора Николай Захманов сложи за разглеждане НОХ дело № 825 по описа за 2012 г., докладвано от съдия Бузова.
На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

Подсъдимият Г. Б., редовно призован, се явява лично и адв. Н. З..

Свид. Д. Д., редовно призован, не се явява.

Свид. Д. С., редовно призован, не се явява.

За Районна прокуратура – гр. Сандански, редовно призована, се явява прокурор З..

............................................................................................

Съдът, след като се запозна с материалите по досъдебно производство № 1037/12 г. по описа на РУП – гр. XXXXXXXXX, след като се запозна със съдържанието на споразумението, като изслуша отговорите на подсъдимия и изявленията на страните, намира, че така постигнатото споразумение за решаване на делото в съдебното производство между прокурор при Районна прокуратура – гр. Сандански и защитника на подсъдимия, не противоречи на закона и морала, съдържа съгласие по въпросите, предвидени в чл. 381, ал. 5 от НПК, поради което следва да бъде одобрено, а производството по делото - прекратено.

Водим от горното и на осн. чл. 384 във вр. с чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И: № 3623/17. 12. 2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на делото в съдебното производство между Н. З. – прокурор при Районна прокуратура – гр.Сандански и адв. Н. З. - защитник на подсъдимия Г. Б., съгласно което:

Подсъдимият Г. Б. – роден на 07.10.1975 г. в гр. XXXXXXXX, обл. XXXXXXXX, РАлбания, албанец, албански гражданин, с постоянен и настоящ адрес в гр. XXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX, №XX, женен, със средно образование, неосъждан, работи, притежава карта за постоянно пребиваващ в РБългария чужденец №720911526/18.07.2008 г. е виновен в това че на 22.11.2012 г., в около 03,03 часа, в гр. XXXXXXXXXX, по ул. „XXXXXXXXX” в посока към ул. „XXXXXXXXX” в района разположен пред Медицински център „XXXXXXXXX” гр. XXXXXXXXX, е управлявал лек автомобил марка "Фолксваген Бора” с рег. №XXXXXXXX, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,49 на хиляда, установено по надлежния ред, уреден в наредба №30/27.06.2001г. за реда, за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС- престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

ІІ. За извършеното от подсъдимия Гентян Бербати престъпление по чл.343б ал.1 от НК, на основание чл.384 ал.1 от НПК, във вр. с чл.381 ал.1 от НПК, във връзка с чл.343б ал.1 от НК, във връзка с чл.54 от НК му се налага наказание “Лишаване от свобода” за срок от 4 месеца.

На основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наказанието „лишаване от свобода” се отлага за 3 години изпитателен срок.

На основание чл.343г от НК, във вр. с чл.343б ал.1 от НК, на подсъдимия Г. Б. се налага и наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство (МПС) за срок от 1(една) година и 4 (четири) месеца.

На основание чл.59 ал.4 от НК от така определеното спрямо Г. Б. наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 година и 4 месеца, се приспавда времето, през което същия е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право считано от 22.11.2012 г. до датата на одобряване на настоящото споразумение.ІІІ. По делото няма веществени доказателства, които да са необходими за нуждите на наказателното производство.

ІV. Направените по делото разноски в размер на 45 лева представляващи възнаграждение на вещото лице за изготвената химическа експертиза в досъдебното производство да се заплатят от подсъдимия.

V. С престъплението няма причинени имуществени вреди които да подлежат на възстановяване.

Съдът, на осн. чл. 189, ал.3 от НПК,О П Р Е Д Е Л И:

ОСЪЖДА подсъдимия Г. Б., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на Районен съд гр. Сандански направените по делото разноски в размер на 45,00 лева, както и ДТ в размер на 5,00 лева за издаване на изпълнителен лист.

Съдът, на осн. чл. 384 във вр. с чл. 382, ал. 7, вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК,


О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 825/2012 г. по описа на Районен съд-гр.Сандански.

Определението е окончателно.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Съдебното заседание приключи в 14:40 часа.Протоколът написан в съдебно заседание.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪД. СЕКРЕТАР:Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница