О п р е д е л е н и е гр. София


Насрещни твърдения и искания на ищецастраница3/4
Дата24.10.2023
Размер64 Kb.
#119046
ТипЗаседание
1   2   3   4
2-6075-2
Свързани:
Document (2), ГОРАТА И ВЕЩИТЕ 6, malkiyat-princ, -20- - - - - - - - - -
3. Насрещни твърдения и искания на ищеца

[23] Тодор Коларов е оспорил писмения отговор на ответниците. Той е заявил, че:


- предявените искове са основателни, защото са налице всички необходими предвидени предпоставки за възникване и ангажиране отговорността на застрахователя за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди;
- размерът на поисканото обезщетение е адекватен и напълно съответства на получените от доверителя ми неимуществени вреди.;
- отговорността на застрахователя за лихви е акцесорна и следва главния иск.


4. По допълнителната исковата молба на ищеца

[24] Тодор Коларов чрез зак. представител адв. Илина Каменова заявява с допълнителна искова молба от 18.03.2017 г., че:


- пПроцесното ПТП е настъпило така, както е описано в исковата молба;
- вината за настъпване на ПТП принадлежи единствено на водача на л. а. „БМВ 63011“, застрахован при ответното дружество.;
- направеното възражение за принос за настъпване на процесното ПТП от страна на водача па л. а. „Форд КА“ - Снежана за неоснователно.;
- следствие на ПТП той е претърпял всички телесни увреждания, посочени в исковата молба.;
- преди настъпване на ПТП, той е бил в стабилно здравословно състояние, физически активен и е осъществявал самостоятелно всички ежедневни дейности.;
- възражението за съпричиняване на вредоносния резултат от негова страна е неоснователно.
II. По процедурата

[25] Докато е течала размяната на книжа между страните Тодор Коларов е предявил искова молба срещу ЗАД „ОЗК – Застраховане“ АД, с която иска от съда да осъди същите да му заплатят обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 60 000лв. Това действие е допустимо,. Затова съдът конституира Тодор Коларов като главно встъпила страна по делото. ТОВА НЕ МИ Е ЯСНО. МИСЛЧ, ЧЕ ТК е ИЩЦЪТ, А ОЗК е ответникът.


III. Правна квалификация на исковете и обстоятелства, подлежащи на доказване. Обстоятелства, по които не се спори. Спорни по делото обстоятелства. Разпределение на тежестта на доказване

[26] Ищецът Тодор Коларов е предявил иск по чл. 429 от КЗ, във връзка с чл. 45 от ЗЗД, да му бъде заплатено застрахователно обезщетение за претърпени неимуществени вреди. Иск се оспорва от ответната страна, който желае съда да установи съпричиняване на ПТП от Коларов и водача на л. а. „Форд“.


1. По иска по чл. 429 от КЗ, във връзка с чл.45 от КЗ


[27] Съгласно чл. 429 от КЗ, всеки може да предяви иск за претърпени имуществени вреди. Следователно предпоставките за уважаването на иска са: 1. ищецът да е претърпял имуществените вреди; 2. ответникът да е отговорен за въпросните имуществени вреди ИМА ОЩЕ ПРЕДПОСТАВКИ


[28] Спори се, до каква степен водачът на л.а. „БМВ“ е причинил ПТП. По-точно се спори, дали:


- Коларов е съпричинил ПТП, заради непоставен защитен колан;
- Снежана е допринесла, чрез свои действия за осъществяването на ПТП;
- Размера на исканото обезщетение;
- Коларов е имал придруващи заболявания и преди ПТП; НЕ Е РАЗПРЕДЕЛЕНА ТЕЖЕСТТА НА ДОКАЗВАНЕ  1. Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница