Обединяване на упи I, II и XVIII, кв. 137, в един имотДата10.08.2017
Размер15.79 Kb.

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изработване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) I, II и XVIII, кв. 137, по регулационния план на гр. Цар Калоян, обл. Разград. Планът предвижда следното:

- Обединяване на УПИ I, II и XVIII, кв. 137, в един имот;

- Отреждане на територията за „предимно производствена“ /Пп/ и на новообразувания имот – „за производствени и складови дейности и животновъдство“;

- Създаване на устройствена основа за изграждане на нова сграда за отглеждане на бройлери с капацитет 39 900 броя птици в УПИ XVIII, кв. 137, по регулационния план на гр. Цар Калоян

СЪОБЩЕНИЕ


по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя „ЕДЖИ ЕМ” ЕООД инвестиционно предложение за „Изработване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) I, II и XVIII, кв. 137, по регулационния план на гр. Цар Калоян, обл. Разград. Планът предвижда следното:

- Обединяване на УПИ I, II и XVIII, кв. 137, в един имот;

- Отреждане на територията за „предимно производствена“ /Пп/ и на новообразувания имот – „за производствени и складови дейности и животновъдство“;

- Създаване на устройствена основа за изграждане на нова сграда за отглеждане на бройлери с капацитет 39 900 броя птици в УПИ XVIII, кв. 137, по регулационния план на гр. Цар Калоян, попада в обхвата на т. 1 “Селско, горско и водно стопанство”, буква „д” – „интензивно животновъдство” от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО 2394/19.05.2016 г.

Копие на писмото е изпратено в Община Цар Калоян
Каталог: images -> Resheniy PR OVOS -> YIP 2014
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос внесеното от възложителя „Силагро
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> За инвестиционно предложение за „
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение за инвестиционно предложение за промяна предназначението на част от съществуваща масивна сграда селскостопански склад в търговско-консултантски агроцентър с местоположение имот с номер 015020 в землището на с


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница