Обект и предмет на дидактиката. Структура на дидактическата проблематика. Функции на дидактиката. Методи за дидактически изследваниястраница1/8
Дата03.01.2022
Размер42.93 Kb.
#111605
  1   2   3   4   5   6   7   8
ПЕДАГОГИКА-лекции

ПЕДАГОГИКА

Тема 1


Педагогиката се състои от две части:

 1. Теория на обучението (дидактика)

 2. Теория на възпитанието

Обект и предмет на дидактиката. Структура на дидактическата проблематика. Функции на дидактиката. Методи за дидактически изследвания

 1. Обект на дидактиката.

 1. Обект – това е част от действителността, която съществува независимо от съзнанието на човека. Обектът на дидактиката е обучението като стратегия за предаване на социалния опит на следващото поколение. Съществуват още две стратегии за предаване на социален опит, а именно – възпитание и социализация. Трите стратегии се обединяват в понятието образование или образованието – това е единство на обучение, възпитание и социализация.

Обучението и възпитанието като процеси са обединени от едно родово понятие, а именно понятието подготовка. И двата процеса подготвят за живот в обществото, но за различни страни на живота. Обучението подготвя за тази страна на живота в обществото, която се състои в упражняването на определена професионална дейност (т. е. за професия, и то още от детската градина – да пишат, да четат, да смятат).

Възпитанието НЕ подготвя за професия, а за тази страна на живот в обществото, която се състои в изграждането на хуманни взаимоотношения между членовете на обществото – т. е. за изграждане на хуманни взаимоотношения. Това означава, че обучението и възпитанието се различават на първо място по своите цели . Освен това те се различават по своето съдържание и по своята организация. В тесния смисъл на думата възпитанието се различава от социализацията по това, че то е съзнателен и целенасочен процес, а социализацията характеризира този недостатъчно контролиран, в голяма степен стихиен процес на формиране на личността, под влиянието на различни фактори – семейството, училището, средствата за масова информация, улицата, неформални детски и младежки групи, информационните технологии и др./преди и армията/ 1. Предмет на дидактиката. Предметът на една наука представлява част от обекта, която изследователят диференцира с цел подробното й изучаване. Предметът на дидактиката е обучението като единство на дейността на учителя (преподаване) и дейността на ученика (учене). Това означава, че дидактиката изследва обучението като технология на определена човешка дейност. Най-краткото определение е: единство на обучение и учене. От гледна точка на дидактиката думата „самообучение“ не е коректна.

 1. Структура на дидактическата проблематика. Дидактиката търси отговор на 5 основни въпроса:

 • Защо? – отговаря на този въпрос, като разработва теорията на целите на обучението

 • Какво ?– отговаря на този въпрос, като разработва теорията на учебното съдържание.

 • Как? – отговаря на този въпрос, като разработва теорията на методите, формите и принципите на обучение.

 • За кого? – отговаря на този въпрос, като изследва съществените за обучението индивидуални особености на учениците за целите на осъществяването на индивидуализацията и диференциацията на обучението.

 • Резултат? – отговаря на въпроса чрез разработване на теорията за контрол и оценка на учебните постижения на учениците.

 1. Функции на дидактиката – две основни.

I – научно-теоретична

II – научно-практическа

Чрез първата функция дидактиката описва и обяснява обучението като факт, който съществува независимо от човешкото съзнание.

Чрез втората функция дидактиката изменя обучението като обосновава норми за неговото ефективно осъществяване, нарича се още нормативна /предписваща/. 1. Методи за дидактически изследвания. Дидактиката използва следните основни методи за описание, обяснение и изменение на обучението: наблюдение, анкетен метод, дидактически тестове, дидактически експеримент.

Тема 2Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница