Обект: „многофамилна жилищна сграда”страница1/3
Дата21.08.2018
Размер0.59 Mb.
#82138
  1   2   3

гр. София 1407

ул.”Козяк”43

тел: +359 /888 445 773

e-mail: next.contol@mail.bg

Некст Контрол ДЗЗД
Приложение към чл. 8

рег. №..................ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

рег.№..............................................

ОБЕКТ: „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”


МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: гр. Свиленград, ул.„Граничар” № 166, секции „А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З“,Община Свиленград

УПИ II за комплексно жил. строителство, кв.166

Сдружение на собствениците: „ГРАД СВИЛЕНГРАД, ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВСКА ОБЛАСТ, УЛИЦА ГРАНИЧАР №166”

"Многофамилната жилищна сграда се реализира в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради".

ЧАСТ А „ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОЕЖА”

РАЗДЕЛ І „ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ И ПАРАМЕТРИ”
1.1 Вид на строежа: Многофамилна жилищна сграда”
1.2 Предназначение на строежа: жилищно
1.3 Категория на строежа: трета категория
1.4. Идентификатор на строежа:

 • № на кадастрален район: ....................................................

 • № на поземления имот: ……………………….………..…

 • № на сградата: ......................................................................

 • Строително съоръжение: .....................................................

 • Когато липсва кадастрална карта:.........................................

 • планоснимачен №: .................................................................

№ на имот: УПИ II за компл. жил. строителство, кв.166
1.5 Адрес: гр. Свиленград, ул.„Граничар” № 166, секции „А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З”

1.6.Година на построяване: 1984 г.

1.7.Вид собственост: ………………Частна собственост………………………..

(държавна, общинска, частна, друга)

1.8.Промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията, година на извършване.

1.8.1. Вид на промените: По време на експлоатацията на сградата на ул. „Граничар” 166 част от балконите и лоджиите са остъклени с PVC/ алуминиева дограма и метална дограма с единично стъкло с цел подобряване на енергийната ефективност. Някои от лоджиите и балконите са присвоени към кухните на апартаментите (чрез иззиждане, остъкляване и премахване на подпрозоречен парапет и дограма) с цел увеличаване на светлата площ на кухните.

(реконструкция(в т.ч. надстрояване и пристрояване), основно обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението)

1.8.2. Промени по чл. 151 от ЗУТ (без разрешение за строеж):1.8.2.1. Вид на промените:

Секция „А“

На кота +1,38:

Апартамент 1-усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и зазиждане на прозоречен отвор. Извършено е остъкляване на балкон към спалня.

Апартамент 2 - остъкляване на балкон към кухня.

Апартамент 3 -Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и зазиждане на прозоречен отвор. Извършено е остъкляване на балкон към дневна.

На кота +4,16:

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на балкон към кухня, изградени са нови преградни стени в дневна.

Апартамент 3-Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и зазиждане на прозоречен отвор.

На кота +6,93:

Апартамент 1- Извършено е усвояване на балкон към спалня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване. Зазидан е прозоречен отвор при лоджия кухня.

Апартамент 2-Извършено е остъкляване на балкон кухня.

Апартамент 3-Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и зазиждане на прозоречен отвор.

На кота +9,70;

Апартамент 1-Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и частично зазиждане на прозоречен отвор. Извършено е остъкляване на на балкон към спалня.

Апартамент 2- Усвоен е балкон към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

Апартамент 3- Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и зазиждане на прозоречен отвор. Усвоен е балкон към дневна посредством премахване на подпрозоречен парапет и остъкляване.

На кота +12,47:

Апартамент 1- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на балкон към кухня.

Апартамент 3- Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване. Извършено е остъкляване на балкон дневна.
Секция „Б”

На кота +1,38:

Апартамент 1- В процеса на експлоатация е извършено остъкляване на лоджия към кухня и на балкон към дневна.

Апартамент 2-Усвоен е балкон към спалня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

Апартамент 3 -Усвоен е балкон към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

На кота +4,16:

Апартамент 1-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 2-Извършено е остъкляване на балкон към спалня.

Апартамент 3- Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

На кота +6,93:

Апартамент 1-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня и на балкон към дневна.

Апартамент 2-Извършено е остъкляване на балкон към дневна и усвояване на балкон към спалня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

Апартамент 3-Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

На кота +9,70:

Апартамент 1-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня и на балкон към дневна.

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на балкон към дневна и усвояване на балкон към спалня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

Апартамент 3- Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на подпрозоречен парапет и остъкляване.

На кота +12,47:

Апартамент 1- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня и на балкон към дневна.

Апартамент 2- Усвоен е балкон към спалня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

Апартамент 3-Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

На кота +15,24:

Апартамент 1- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня и на балкон към дневна.

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на балкон към дневна и балкон към спалня.

Апартамент 3- Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

Извършено е остъкляване на балкон към дневна.
Секция „В”

На кота +1,38:

Апартамент 1- По време на експлоатацията е извършено усвояване на балкон към спалня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване. Извършено е остъкляване на балкон към дневна и спалня 2. Зазидан е портален отвор между дневна и спалня.

Апартамент 2 -Извършено е остъкляване на лоджия към кухня и на балкон към дневна.

На кота +4,16:

Апартамент 1- Усвоен е балкон към спалня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване. Зазидан е портален отвор между дневна и спалня. Извършено е остъкляване на балкон към дневна и спалня 2.

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня и на балкон към дневна.

На кота +6,93:

Апартамент 1- Усвоен е балкон към спалня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване. Зазидан е портален отвор между дневна и спалня. Извършено е остъкляване на балкон към дневна и спалня 2.

Апартамент 2-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня и на балкон към дневна.

На кота +9,70:

Апартамент 1- Усвоен е балкон към спалня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване. Зазидан е портален отвор между дневна и спалня. Извършено е остъкляване на балкон към дневна и спалня 2.

Апартамент 2-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня и на балкон към дневна.

На кота +12,47:

Апартамент 1-Усвоен е балкон към спалня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване. Зазидан е портален отвор между дневна и спалня. Извършено е остъкляване на балкон към дневна и спалня 2.

Апартамент 2-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня и на балкон към дневна.

На кота +15,24:

Апартамент 1-Усвоен е балкон към спалня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване. Зазидан е портален отвор между дневна и спалня. Извършено е остъкляване на балкон към дневна и спалня 2.

Апартамент 2-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.
Секция „Г”

На кота +1,38:

Апартамент 1 - По време на експлоатацията е извършено остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 2 - Извършено е усвояване на балкони към спалня 1 и спалня 2 посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване и зазиждане на портален отвор между дневна и спалня.

На кота +4,16:

Апартамент 1- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 2-Извършено е остъкляване на балкон към спалня 1. Зазидан е портален отвор между дневна и спалня.

На кота +6,93:

Апартамент 1-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 2-Извършено е остъкляване на балкон към спалня 2 и на балкон към дневна. Зазидан е портален отвор между дневна и спалня.

На кота +9,70:

Апартамент 2-Зазидан е портален отвор между дневна и спалня.

На кота +12,47:

Апартамент 1-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 2-Извършено е остъкляване на балкон към спалня 2 и на балкон към дневна. Зазидан е портален отвор между дневна и спалня.

На кота +15,24:

Апартамент 1- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня и на балкон към дневна.

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на балкон към спалня 2 и на балкон към дневна. Зазидан е портален отвор между дневна и спалня.


Секция „Д”

На кота +1,38:

Апартамент 1- Извършено е остъкляване на балкон към спалня и дневна.

Апартамент 2 - Извършено е остъкляване на балкон към дневна и усвояване на лоджия към кухня чрез премахване на съществуващи едропанелни стени и остъкляване.

Апартамент 3 -Извършено е усвояване на лоджия към кухня чрез премахване на съществуващи едропанелни стени и иззиждане на прозоречен отвор. Остъклена е лоджия към дневна.

На кота +4,16:

Апартамент 1- Извършено е остъкляване на балкон при спалня и дневна.

Апартамент 3- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

На кота +6,93:

Апартамент 3-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

На кота +9,70

Апартамент 1:Извършено е остъкляване на балкони към спалня и дневна.

Апартамент 3: Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

На кота +12,47:

Апартамент 2-Извършено е остъкляване на балкон към дневна. Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

Апартамент 3-Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

На кота +15,24:

Апартамент 2- Извършено е изграждане на нова стена (12,5см) в дневна.

Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

Апартамент 3- Премахната е тънка панелна стена (6см) към кухня о обособяване на кухненски бокс. Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.
Секция „Е”

На кота +1,38:

Апартамент 1 - Извършени са промени по усвояване на лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и зазиждане на прозоречен отвор. Извършено е остъкляване на лоджия към дневна.

Апартамент 2 -Извършено е остъкляване на лоджии към дневна, трапезария и спалня1

На кота +4,16:

Апартамент 1- Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

Обособен е кухненски бокс на мястото на мокро помещение чрез отваряне на проход в панелна стена (с дебелина 6см ).Извършено е остъкляване на лоджия към дневна.

Апартамент 2-Извършено е остъкляване на балкон към спалня1 и усвояване на балкон към дневна посредством премахване на подпрозоречен парапет и остъкляване. Остъкляване на балкон към трапезария.

На кота +6,93:

Апартамент 1-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня и дневна.

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на балкон към трапезария

На кота +9,70:

Апартамент 1- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на балкон към трапезария.

На кота +12,47:

Апартамент 1-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

На кота +15,24:

Апартамент 1- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня. Обособен е кухненски бокс на мястото на мокро помещение и тоалетна чрез премахване на панелна стена (с дебелина 6см ).

Апартамент 2-Извършено е усвояване на балкон към трапезария чрез премахване на външен вертикален ограждащ елемент – едропанелна стена и остъкляване.
Секция „Ж”

На кота +1,38:

Апартамент 1 -Извършени са промени по остъкляване на лоджия към кухня и дневна.

Апартамент 2 -Извършено е остъкляване на балкон към трапезария.

На кота +4,16:

Апартамент 1- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на балкон към трапезария.

На кота +6,93:

Апартамент 1- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на балкон към трапезария.

На кота +9,70:

Апартамент 1-Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на балкон към трапезария.

На кота +12,47:

Апартамент 1- Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени, остъкляване чрез частично зазиждане на прозоречен отвор.

Апартамент 2- Усвоена е лоджия към трапезария чрез премахване на подпрозоречен парапет.
Секция „З”

На кота +1,38:

Апартамент 1 - Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 3- Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

На кота +4,16:

Апартамент 1- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 3- Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

На кота +6,93:

Апартамент 1-Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени, частично зазиждане на прозоречен отвор и остъкляване.

Апартамент 2-Остъкляване лоджия към кухня.

Апартамент 3-Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

На кота +9,70:

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня и намаляване на прозоречните отвори в спалня и дневна чрез иззиждане.

Апартамент 3-Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

На кота +12,47:

Апартамент 1-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 3- Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

(вътрешни преустройства при условията на чл.151, т.3 от ЗУТ, текущ ремонт съгласно чл.151, т.4 ,5 и 6 от ЗУТ)


1.8.2.2. Опис на наличните документи за извършените промени: няма

1.9.1.Инвестиционен проект –не е запазен

1.9.2. Разрешение за строеж- няма запазено

1.9.3. Писмо за преустройство (писмо виза за проектиране): няма

1.9.4. Екзекутивна документация, предадена в ………… и заверена на ……………………

1.9.5. Констативни актове по чл.176 ал. 1 от ЗУТ: не е запазен

1.9.6. Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ № ………….. съставен от ………..

1.9.7. Разрешение за ползване № …………… издадено от ………..на …, гр……………-няма документ

1.9.8. Удостоверение за търпимост №.............................от ...............г., издадено от.....

1.9.9. Други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа:……………


РАЗДЕЛ II „ОСНОВНИ ОБЕМНО ПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ “

2.1. За сгради:Многофамилна жилищна сграда, ситуирана на ул. „Граничар” № 166, гр. Свиленград, Община Свиленград, се състои от осем секции, проектирани на деформационна фуга една спрямо друга, формиращи „П“-образна жилищна структура с вътрешно междублоково пространство със зелени площи и открити паркоместа. Теренът, върху който е ситуирана сградата, се характеризира със слаба денивелация по цялата дължина на жилищната структура, с падане на терена в посока югозапад-североизток с 0,75м.

Три от секциите са пететажни, а останалите пет средни секции - шестетажни, с обособени стълбищни ядра, които осигуряват достъп до жилищните етажи, покриви и сутерени, без да са отделени в самостоятелни стълбищни клетки. Проектирани са асансьорни шахти, в които са инсталирани и въведени в експлоатация асансьорни уредби

Достъпът до жилищните входове на секция „А“ , „Б“ , „Е“, „Ж“ и „З“ е от северозапад, на секции „В“, „Г“ и „Д“ – от североизток. Обособени са паркоместа, зелени площи и детски площадки непосредствено пред входовете на секциите.

Брой етажи – пет броя надземни жилищни етажа при три от секциите и шест броя жилищни етажа – при останалите пет секции, полувкопан етаж с мазета и бомбоубежища и един подпокривен изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

Секция „А“ съдържа следните обекти:

15 бр. жилищни апартамента с комуникационни площи, разположени на пет жилищни етажа, по три апартамента на етаж.

19бр. складови помещения с комуникационни площи, разположени на полувкопано ниво.

На кота -1,20 е разположен сутеренът, който съдържа: 19 бр. складови помещения, коридори и стълбище.

Етажът е полувкопан и повечето помещения имат прозорци за естествена вентилация.

На кота +/-0,00 е входът на сградата, който е разположен на нивото на прилежащия терен.

На кота +1,38 е разположен първият жилищен етаж, който съдържа три броя апартамента : Ап.1, Ап.2 и Ап.3, стълбищна клетка, комуникационни площи и допълнително складово помещение на междинната стълбищна площадка.

Апартамент 1 включва: коридор, кухня, балкон, спалня, дневна, балкон 2, баня с тоалетна.

Апартамент 2 включва: коридор, баня, кухня, балкон, спалня, дневна.

Апартамент 3 включва: коридор, баня с тоалетна, кухня, спалня, дневна и балкон.

На кота +4,16 е разположен вторият жилищен етаж

На кота +6,93 е разположен третият жилищен етаж

На кота +9,70 е разположен четвъртият жилищен етаж

На кота +12,47 е разположен петият жилищен етаж

Тези етажи са типови и еднакви с първият жилищен етаж , следователно съдържат: по три броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38, стълбищна клетка и коридор. От всяка междинна стълбищна площадка се влиза в обща складова стая.

Въпреки типовото изпълнение на секцията, в процеса на експлоатация са извършени редица изменения от страна на собствениците, които са подробно описани в т. 1.8.2.1 на техническия паспорт.

На кота + 15,24 е подпокривният етаж на сградата, който е неизползваем, изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

На кота + 16,00 е зоната с достъп към покрива и проектно предвидена за помещение за ревизия на асансьорна уредба, която не е реализирана.

На кота + 16,10 е най-горната част от плоският покрив на сградата.

На кота + 18,18 е най-високата точка на покрива на стълбищната клетка.

Вертикалната комуникация в секцията се осъществява посредством двураменна стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 105см и „око“ между тях – 10 см. Стълбищната клетка е проектирана на северозападната фасада на секцията и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение. Секцията има проектирана и въведена в експлоатация асансьорна уредба.
Секция „Б”съдържа следните обекти:

18бр. жилищни апартамента с комуникационни площи, разположени на шест жилищни етажа, по три апартамента на етаж.

20бр. складови помещения с комуникационни площи, разположени на полувкопано ниво.

На кота -1,20 е разположен сутеренът, който съдържа: 20 бр. складови помещения, коридори и стълбище.

Етажът е полувкопан и повечето помещения имат прозорци за естествена вентилация.

На кота +/-0,00 е входът на сградата, който е разположен на нивото на прилежащия терен.

На кота +1,38 е разположен първият жилищен етаж, който съдържа три броя апартамента : Ап.1, Ап.2 , Ап.3, стълбищна клетка, комуникационни площи и допълнително складово помещение на междинната стълбищна площадка.

Апартамент 1 включва: коридор, склад, баня с тоалетна, кухня, два балкона, спалня 1, спалня 2, дневна.

Апартамент 2 включва: коридор, дневна, два балкона, кухня, спалня, баня с тоалетна.

Апартамент 3 включва: коридор, дневна, два балкона, кухня, спалня, баня с тоалетна.

На кота +4,16 е разположен вторият жилищен етаж

На кота +6,93 е разположен третият жилищен етаж

На кота +9,70 е разположен четвъртият жилищен етаж

На кота +12,47 е разположен петият жилищен етаж

На кота +15,24 е разположен шестият жилищен етаж

Тези етажи са типови и еднакви с първият жилищен етаж , следователно съдържат: по два броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38, стълбищна клетка и коридор. От всяка междинна стълбищна площадка се влиза в обща складова стая.

Въпреки типовото изпълнение на секцията, в процеса на експлоатация са извършени редица изменения от страна на собствениците, които са подробно описани в т. 1.8.2.1 на техническия паспорт

На кота + 17,98 е подпокривният етаж на сградата, който е неизползваем, изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

На кота + 18,78 е зоната с достъп към покрива и проектно предвидена за помещение за ревизия на асансьорна уредба, която не е реализирана.

На кота + 18,87 е най-горната част от плоският покрив на сградата.

На кота + 20,95 е най-високата точка на покрива на стълбищната клетка.

Вертикалната комуникация в секцията се осъществява посредством двураменна стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 105 см и „око“ между тях – 10 см. Стълбищната клетка е проектирана на северозападната фасада на секцията и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение. Секцията има проектирана и въведена в експлоатация асансьорна уредба.
Секция „В“ съдържа следните обекти:

12 бр. жилищни апартамента с комуникационни площи, разположени на шест жилищни етажа, по два апартамента на етаж.

21бр. складови помещения с комуникационни площи, разположени на полувкопано ниво.

На кота -1,20 е разположен сутеренът, който съдържа: 21бр. складови помещения, коридори и стълбище.

Етажът е полувкопан и повечето помещения имат прозорци за естествена вентилация.

На кота +/-0,00 е входът на сградата, който е разположен на нивото на прилежащия терен.

На кота +1,38 е разположен първият жилищен етаж, който съдържа два броя апартамента : Ап.1 и Ап.2, стълбищна клетка, комуникационни площи и допълнително складово помещение на междинната стълбищна площадка.

Апартамент 1 включва: коридор, складово помещение, тоалетна, баня с тоалетна, кухня, дневна, две спални и два балкона.

Апартамент 2 включва: коридор, склад, тоалетна, баня с тоалетна, две спални,кухня, дневна, два балкона.

На кота +4,16 е разположен вторият жилищен етаж

На кота +6,93 е разположен третият жилищен етаж

На кота +9,70 е разположен четвъртият жилищен етаж

На кота +12,47 е разположен петият жилищен етаж

На кота +15,24 е разположен шестият жилищен етаж

Тези етажи са типови и еднакви с първият жилищен етаж , следователно съдържат: по два броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38, стълбищна клетка и коридор. От всяка междинна стълбищна площадка се влиза в обща складова стая.

Въпреки типовото изпълнение на секцията, в процеса на експлоатация са извършени редица изменения от страна на собствениците, които са подробно описани в т. 1.8.2.1 на техническия паспорт.

На кота + 17,98 е подпокривният етаж на сградата, който е неизползваем, изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

На кота + 18,78 е зоната с достъп към покрива и проектно предвидена за помещение за ревизия на асансьорна уредба, която не е реализирана.

На кота + 18,87 е най-горната част от плоският покрив на сградата.

На кота + 20,95 е най-високата точка на покрива на стълбищната клетка.

Вертикалната комуникация в секцията се осъществява посредством двураменна стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 105см и „око“ между тях – 10 см. Стълбищната клетка е проектирана на североизточната фасада на секцията и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение. Секцията има проектирана и въведена в експлоатация асансьорна уредба.
Секция „Г“ съдържа следните обекти:

12 бр. жилищни апартамента с комуникационни площи, разположени на шест жилищни етажа, по два апартамента на етаж.

21бр. складови помещения с комуникационни площи, разположени на полувкопано ниво.

На кота -1,20 е разположен сутеренът, който съдържа: 21бр. складови помещения, коридори и стълбище.

Етажът е полувкопан и повечето помещения имат прозорци за естествена вентилация.

На кота +/-0,00 е входът на сградата, който е разположен на нивото на прилежащия терен.

На кота +1,38 е разположен първият жилищен етаж, който съдържа два броя апартамента : Ап.1 и Ап.2, стълбищна клетка, комуникационни площи и допълнително складово помещение на междинната стълбищна площадка.

Апартамент 1 включва: коридор, склад, кухня, два балкона, баня с тоалетна, две спални и дневна.

Апартамент 2 включва: коридор, баня с тоалетна, две спални, дневна, кухня, трапезария, два балкона.

На кота +4,16 е разположен вторият жилищен етаж

На кота +6,93 е разположен третият жилищен етаж

На кота +9,70 е разположен четвъртият жилищен етаж

На кота +12,47 е разположен петият жилищен етаж

На кота +15,24 е разположен шестият жилищен етаж

Тези етажи са типови и еднакви с първият жилищен етаж , следователно съдържат: по два броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38, стълбищна клетка и коридор. От всяка междинна стълбищна площадка се влиза в обща складова стая.

Въпреки типовото изпълнение на секцията, в процеса на експлоатация са извършени редица изменения от страна на собствениците, които са подробно описани в т. 1.8.2.1 на техническия паспорт.

На кота + 17,98 е подпокривният етаж на сградата, който е неизползваем, изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

На кота + 18,78 е зоната с достъп към покрива и проектно предвидена за помещение за ревизия на асансьорна уредба, която не е реализирана.

На кота + 18,87 е най-горната част от плоският покрив на сградата.

На кота + 20,95 е най-високата точка на покрива на стълбищната клетка.

Вертикалната комуникация в секцията се осъществява посредством двураменна стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 105см и „око“ между тях – 10 см. Стълбищната клетка е проектирана на североизточната фасада на секцията и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение. Секцията има проектирана и въведена в експлоатация асансьорна уредба.
Секция „Д“ съдържа следните обекти:

18 бр. жилищни апартамента с комуникационни площи, разположени на шест жилищни етажа, по три апартамента на етаж.

18бр. складови помещения с комуникационни площи, разположени на полувкопано ниво.

На кота -1,20 е разположен сутеренът, който съдържа: 18 бр. складови помещения, коридори и стълбище.

Етажът е полувкопан и повечето помещения имат прозорци за естествена вентилация.

На кота +/-0,00 е входът на сградата, който е разположен на нивото на прилежащия терен.

На кота +1,38 е разположен първият жилищен етаж, който съдържа три броя апартамента : Ап.1, Ап.2 и Ап.3, стълбищна клетка, комуникационни площи и допълнително складово помещение на междинната стълбищна площадка.

Апартамент 1 включва: коридор, склад, кухненски бокс, трапезария, баня с тоалетна, спалня и дневна, балкон.

Апартамент 2 включва: коридор, баня, кухня, спалня, дневна и балкон.

Апартамент 3 включва: коридор, баня, кухня, две спални, дневна, тоалетна и балкон.

На кота +4,16 е разположен вторият жилищен етаж

На кота +6,93 е разположен третият жилищен етаж

На кота +9,70 е разположен четвъртият жилищен етаж

На кота +12,47 е разположен петият жилищен етаж

На кота +15,24 е разположен шестият жилищен етаж

Тези етажи са типови и еднакви с първият жилищен етаж , следователно съдържат: по три броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38, стълбищна клетка и коридор. От всяка междинна стълбищна площадка се влиза в обща складова стая.

Въпреки типовото изпълнение на секцията, в процеса на експлоатация са извършени редица изменения от страна на собствениците, които са подробно описани в т. 1.8.2.1 на техническия паспорт.

На кота + 17,98 е подпокривният етаж на сградата, който е неизползваем, изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

На кота + 18,78 е зоната с достъп към покрива и проектно предвидена за помещение за ревизия на асансьорна уредба, която не е реализирана.

На кота + 18,87 е най-горната част от плоският покрив на сградата.

На кота + 20,95 е най-високата точка на покрива на стълбищната клетка.

Вертикалната комуникация в секцията се осъществява посредством двураменна стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 105см и „око“ между тях – 10 см. Стълбищната клетка е проектирана на североизточната фасада на секцията и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение. Секцията има проектирана и въведена в експлоатация асансьорна уредба.
Секция „Е” съдържа следните обекти:

12 бр. жилищни апартамента с комуникационни площи, разположени на шест жилищни етажа, по два апартамента на етаж.

18бр. складови помещения с комуникационни площи, разположени на полувкопано ниво.

На кота -1,20 е разположен сутеренът, който съдържа: 18 бр. складови помещения, коридори и стълбище.

Етажът е полувкопан и повечето помещения имат прозорци за естествена вентилация.

На кота +/-0,00 е входът на сградата, който е разположен на нивото на прилежащия терен.

На кота +1,38 е разположен първият жилищен етаж, който съдържа два броя апартамента : Ап.1, Ап.2, стълбищна клетка, комуникационни площи и допълнително складово помещение на междинната стълбищна площадка.

Апартамент 1 включва: коридор, кухня, две спални, дневна, балкон, баня, тоалетна, мокро помещение.

Апартамент 2 включва: коридор, баня с тоалетна, две спални, две лоджии, дневна, тоалетна, кухня, трапезария, балкон.

На кота +4,16 е разположен вторият жилищен етаж

На кота +6,93 е разположен третият жилищен етаж

На кота +9,70 е разположен четвъртият жилищен етаж

На кота +12,47 е разположен петият жилищен етаж

На кота +15,24 е разположен шестият жилищен етаж

Тези етажи са типови и еднакви с първият жилищен етаж , следователно съдържат: по два броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38, стълбищна клетка и коридор. От всяка междинна стълбищна площадка се влиза в обща складова стая.

Въпреки типовото изпълнение на секцията, в процеса на експлоатация са извършени редица изменения от страна на собствениците, които са подробно описани в т. 1.8.2.1 на техническия паспорт.

На кота + 17,98 е подпокривният етаж на сградата, който е неизползваем, изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

На кота + 18,78 е зоната с достъп към покрива и проектно предвидена за помещение за ревизия на асансьорна уредба, която не е реализирана.

На кота + 18,87 е най-горната част от плоския покрив на сградата.

На кота + 20,95 е най-високата точка на покрива на стълбищната клетка.

Вертикалната комуникация в секцията се осъществява посредством двураменна стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 105см и „око“ между тях – 10 см. Стълбищната клетка е проектирана на северозападната фасада на секцията и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение. Секцията има проектирана и въведена в експлоатация асансьорна уредба.
Секция „Ж” съдържа следните обекти:

10 бр. жилищни апартамента с комуникационни площи, разположени на пет жилищни етажа, по два апартамента на етаж.

18бр. складови помещения с комуникационни площи, разположени на полувкопано ниво.

На кота -1,20 е разположен сутеренът, който съдържа: 18 бр. складови помещения, коридори и стълбище. Етажът е полувкопан и повечето помещения имат прозорци за естествена вентилация.

На кота +/-0,00 е входът на сградата, който е разположен на нивото на прилежащия терен.

На кота +1,38 е разположен първият жилищен етаж, който съдържа два броя апартамента : Ап.1, Ап.2, стълбищна клетка, комуникационни площи и допълнително складово помещение на междинната стълбищна площадка.

Апартамент 1 включва: коридор, кухня, две спални, дневна, балкон, баня, тоалетна, мокро помещение.

Апартамент 2 включва: коридор, баня с тоалетна, две спални, две лоджии, дневна, тоалетна, кухня, трапезария, балкон.

На кота +4,16 е разположен вторият жилищен етаж

На кота +6,93 е разположен третият жилищен етаж

На кота +9,70 е разположен четвъртият жилищен етаж

На кота +12,47 е разположен петият жилищен етаж

Тези етажи са типови и еднакви с първият жилищен етаж , следователно съдържат: по два броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38, стълбищна клетка и коридор. От всяка междинна стълбищна площадка се влиза в обща складова стая.

Въпреки типовото изпълнение на секцията, в процеса на експлоатация са извършени редица изменения от страна на собствениците, които са подробно описани в т. 1.8.2.1 на техническия паспорт

На кота + 15,24 е подпокривният етаж на сградата, който е неизползваем, изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

На кота + 16,00 е зоната с достъп към покрива и проектно предвидена за помещение за ревизия на асансьорна уредба, която не е реализирана.

На кота + 16,10 е най-горната част от плоския покрив на сградата.

На кота + 18,18 е най-високата точка на покрива на стълбищната клетка.

Вертикалната комуникация в секцията се осъществява посредством двураменна стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 105см и „око“ между тях – 10 см. Стълбищната клетка е проектирана на северозападната фасада на секцията и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение. Секцията има проектирана и въведена в експлоатация асансьорна уредба.
Секция „З” съдържа следните обекти:

15 бр. жилищни апартамента с комуникационни площи, разположени на пет жилищни етажа, по три апартамента на етаж.

18бр. складови помещения с комуникационни площи, разположени на полувкопано ниво.

На кота -1,20 е разположен сутеренът, който съдържа: 18 бр. складови помещения, коридори и стълбище.

Етажът е полувкопан и повечето помещения имат прозорци за естествена вентилация.

На кота +/-0,00 е входът на сградата, който е разположен на нивото на прилежащия терен.

На кота +1,38 е разположен първият жилищен етаж, който съдържа три броя апартамента : Ап.1, Ап.2 и Ап.3, стълбищна клетка, комуникационни площи и допълнително складово помещение на междинната стълбищна площадка.

Апартамент 1 включва: коридор, баня с тоалетна, кухня, балкон, спалня, дневна и лоджия.

Апартамент 2 включва: коридор, баня с тоалетна, дневна, спалня, кухня, балкон.

Апартамент 3 включва: коридор, дневна, лоджия, спалня, кухня, баня с тоалетна.

На кота +4,16 е разположен вторият жилищен етаж

На кота +6,93 е разположен третият жилищен етаж

На кота +9,70 е разположен четвъртият жилищен етаж

На кота +12,47 е разположен петият жилищен етаж

Тези етажи са типови и еднакви с първият жилищен етаж , следователно съдържат: по три броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38, стълбищна клетка и коридор. От всяка междинна стълбищна площадка се влиза в обща складова стая.

Въпреки типовото изпълнение на секцията, в процеса на експлоатация са извършени редица изменения от страна на собствениците, които са подробно описани в т. 1.8.2.1 на техническия паспорт.

На кота + 15,24 е подпокривният етаж на сградата, който е неизползваем, изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

На кота + 16,00 е зоната с достъп към покрива и проектно предвидена за помещение за ревизия на асансьорна уредба, която не е реализирана.

На кота + 16,10 е най-горната част от плоския покрив на сградата.

На кота + 18,18 е най-високата точка на покрива на стълбищната клетка.

Вертикалната комуникация в секцията се осъществява посредством двураменна стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 105см и „око“ между тях – 10 см. Стълбищната клетка е проектирана на северозападната фасада на секцията и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение. Секцията има проектирана и въведена в експлоатация асансьорна уредба.
2.1.1 Площи:

ЗП I етаж - 1811,19м2

ЗП II етаж - 1811,19м2

ЗП III етаж - 1811,19м2

ЗП IV етаж - 1811,19м2

ЗП V етаж - 1811,19м2

ЗП VI етаж - 1149,93м2

РЗП без сутерен –10 205,9 м2

ЗП сутерен– 1314,1м2

РЗП включително сутерен –11 520м2
2.1.2. Обем:

Застроен общ обем – 34 042,97 м3

Застроен обем по секции:

-секция „А“ – 3707,54 м3

-секция „Б“ – 4907,46 м3

-секция „В“ – 4260,09 м3

-секция „Г“ – 4224,02 м3

-секция „Д“ – 5212,24 м3

-секция „Е“ – 4264,91м3

-секция „Ж“ – 3698,23м3

-секция „З“ – 3768,48 м3

2.1.3. ВисочинаВисочина за всяка секция /спрямо средно ниво на прилежащия терен за секцията/:

-секция „А“ –16,55м

-секция „Б“ –19,16м

-секция „В“ –19,14м

-секция „Г“ –19,15м

-секция „Д“ –19,15м

-секция „Е“ – 19,15м

-секция „Ж“ – 16,88м

-секция „З“ –17,01м

брой етажи –пет броя надземни жилищни етажа при три от секциите и шест броя жилищни етажа – при останалите пет секции, полувкопан етаж с мазета и бомбоубежища и един подпокривен изолационен етаж със светла височина 0,64 м.
2.1.4. Инсталационна и технологична осигуреност:

Сградни инсталации: водопроводна, канализационна, електро;

Сградни отклонения: водопроводно, канализационно, кабели НН;
ЧАСТ „ВиК”:

Сградата е изградена по метода ЕПЖС. Състои се от 8 секции:

 • А“ 5 етажа, по три апартамента на етаж.

 • Б“ 6 етажа, по три апартамента на етаж.

 • В“ 6 етажа, по два апартамента на етаж.

 • Г“ 6 етажа, по два апартамента на етаж.

 • Д“ 6 етажа, по два апартамента на етаж.

 • Е“ 6 етажа, по два апартамента на етаж.

 • Ж“ 6 етажа, по два апартамента на етаж.

 • З“ 5 етажа, по три апартамента на етаж.

Като цяло сградата е оформена в „П“ образна форма., като:

 • Канализацията преминава изцяло по външната страна „П-то“.

 • Водопроводните връзки са и от външната страна и откъм вътрешния двор.

Във всяка секция водопроводните връзки са Г 2”. Трите от изток на запад са захранени с вода от северната улица, а четвъртият, „най западният“, е водоснабден от тупиковата улица от юг.

Всяка секция има отделна водопроводна връзка - всички 2“. Общите водомери са в избите.

Водопроводната инсталация е от три тръби – студена, топла и циркулация, макар че последните 2 никога не са ползвани. Водопроводната инсталация е топлоизолирана изцяло с въже от стъклена вата и лента СИЛ. Намира се в добро състояние, изключение са спирателните кранове, които са за подмяна. Не се забелязват течове от водопровода. Топлата вода е от индивидуални ел. бойлери.

Всяка секция има по две канализационни включвания към уличния канал.

Канализация – вертикални клонове и апартаментни разводки РVС тръби.

Хоризонтална канализация – каменинови тръби под пода на сутерена.

Ревизионни шахти – в коридорите на избата.

Канализацията по етажите е в общо добро състояние и течове няма.

Изключително проблемна е канализацията в сутерена. От огледа и по сведения на живущите, мазетата се наводняват при всеки по-значителен дъжд – по няколко пъти в годината. Това се дължи преди всичко на проблеми в уличната мрежа, която явно е с нисък капацитет и при валеж не може да поеме дъждовните води.
ЧАСТ „ЕЛЕКТРО и АСАНСЬОР":

Електрозахранването на сградата се осъществява, съгласно сключените договори на собствениците, с „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД посредством осем постоянни електрически линии – от разпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД към Главните разпределителни табла / ГРТ/ на двата жилищни входа на сградата.

Сградата се състои от осем жилищни входа. Във всеки вход в избата срещу входната площадка е ситуирано Главното разпределително ел.табло /ГРТ/ за съответния вход. Таблата се експлоатират и обслужват от собствениците на сградата. Таблата са коректно заключени и обезопасени. В тях са монтирани главният прекъсвач на сградата, захранването на асансьорната уредба, захранването и управлението на покривният вентилатор за отдушниците на мокрите помещения, както и захранването на осветлението в общите части на жил.вход и автомата за стълбищно осветление. Електромерите и главните предпазители на всички самостоятелни обекти в сградата са монтирани в електромерни табла, разположени на стълбищните площадки, на съответните етажи. Главните предпазители в електромерните табла за всички самостоятелни потребители са с номинален ток 63А с изключение на тези на вход „З”, които са по 50 А. Електромерните табла се поддържат от „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД. Собствениците на жилища в обследваната сграда нямат достъп до тях.

От главното разпределително табло към всеки самостоятелен потребител се подаден изолиран, двужилен захранващ кабел със сечение 4/6 кв.мм.

На покрива на сградата и над вход „А” има монтирана една антена на мобилен оператор в комплект с апаратура. Изпълнено е необходимото заземление.

Силова и осветителна инсталации на сградата: Електроинсталацията на цялата сграда не е подменяна от въвеждането на строежа в експлоатация.

Електрическите, захранващи, силови и осветителни линии са двупроводни. Електроенергията в сградата е разпределена посредством апартаменти табла. Апартаментните електрически табла са от старата номенклатура с порцеланови, винтови предпазители без дефектнотокови защити. Електрическите кръгове в апартаментите са от смесен тип: силови с осветителни. Кабелните линии са изградени от двужилен проводник със сечение под 2кв.мм. В жилищата има малък брой подменени ключове и контакти. Не са подменяни апартаментните електроинсталации. Топлата вода и отоплението на жилищата се осъществява посредством електрически уреди.

Стълбищното осветление и осветление в общите части на входовете е непроменено от изграждането на сградата: изградено е от двупроводна линия изхождаща от ГРТ, автомат за стълбищно осветление, ключове и лампи с нажежаеми жички. В общите коридори на избите осветлението работи.

Евакуационно осветление: Няма налично.

Заземителна инсталация: Не е подменяна от изграждането на сградата. Направени са замервания от Орган за контрол „Лазур” от вида „А” при „ЕФ-Контрол” ЕООД гр.Пловдив, при които се вижда, че инсталацията е компрометирана.

Мълниезащитна инсталация: Състои се от мълниеприемна мрежа, мълниеотводни спусъци от бетонно желязо и заземителни колове. Мълниеприемната мрежа на покрива е изрязана при ремонта на същия. Направени са замервания от Орган за контрол „Лазур” от вида „А” при „ЕФ-Контрол” ЕООД гр.Пловдив, от които е видно, че инсталацията е компрометирана.

Охранителна система на сградата: не е налична

Контрол на достъпа: Входовете се заключват със секретен ключ. Няма изградена електронна система за достъп.

Домофонна система: Наличната работи частично.

Асансьорна уредба: Всеки вход се обслужва от един асансьор. Машинните отделения на уредбите се помещават в подпокривното пространство в отделно помещение. Асансьорните уредби са с капацитет за 4 лица, до 320кг. При вход „В”, етажните вратите на асансьора опират в пода и не се отварят до край.
След извършени електрозамервания от лицензирана електролаборатория бяха предоставени следните сертификати и протоколи, а именно:

 • Сертификат за контрол № 1488/15.09.2015 г. на компоненти, подлежащи на контрол – съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба, изд. от ОК „Лазур” от вида А при „ЕФ-Контрол” ЕООД, гр. Пловдив

 • Протокол за контрол № 1488/15.09.2015 г. на компоненти, подлежащи на контрол – съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба, изд. от ОК „Лазур” от вида А при „ЕФ-Контрол” ЕООД, гр. Пловдив

 • Сертификат за контрол № 1487/15.09.2015 г. на компоненти, подлежащи на контрол – съпротивление на защитна заземителна уредба, изд. от ОК „Лазур” от вида А при „ЕФ-Контрол” ЕООД, гр. Пловдив

 • Протокол за контрол № 1487/15.09.2015 г. на компоненти, подлежащи на контрол – съпротивление на защитна заземителна уредба, изд. от ОК „Лазур” от вида А при „ЕФ-Контрол” ЕООД, гр. Пловдив

 • Сертификат за акредитация на „ЕФ-Контрол” ЕООД, гр. Пловдив

Заключение /оценка за съответствие/ от извършения контрол:

 • За мълниезащитна заземителна уредба: стойностите на контролирания параметър Т4, Т7, Т8, Т9 и Т10 са в съответствие, а на Т1, Т2, Т3, Т5, Т6, Т11, Т12, Т13 и Т14 не са в съответствие с изискванията на Наредба № 4, ДВ, бр. 6/2011 г.

 • За защитна заземителна уредба: стойностите на контролирания параметър не са в съответствие с изискванията на Наредба № 3, ДВ, бр. 90,91/2004 г., Наредба 16-116, ДВ, бр. 26/2008 г.


ЧАСТ „ОВ и ТИЕС”

Многофамилна жилищна сграда се намира в град Свиленград, ул. „Граничар” № 166.

Състои се от осем секции, формиращи „П“-образна жилищна структура с вътрешно междублоково пространство със зелени площи и открити паркоместа. Три от секциите са пететажни, а останалите пет, средни секции, са шестетажни, с обособени стълбищни ядра, които осигуряват достъп до жилищните етажи, покриви и сутерени, без да са отделени в самостоятелни стълбищни клетки.

Сградата не е газифицирана.

Топлата вода и отоплението на жилищата се осъществява посредством електрически уреди.

Стълбищните клетки на всяка една от секциите има директно естествено осветление и вентилация чрез прозорци, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение.

По време на експлоатацията на сградата на ул. „Граничар” № 166 част от балконите и лоджиите са остъклени с PVC/ алуминиева дограма и метална дограма с единично стъкло с цел подобряване на енергийната ефективност. Някои от лоджиите и балконите са присвоени към кухните на апартаментите (чрез иззиждане, остъкляване и премахване на подпрозоречен парапет и дограма) с цел увеличаване на светлата площ на кухните.
ЧАСТ ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ:

Сградата е разделена на осем отделни секции (вх.А;вх.Б;вх.В;вх.Г;вх.Д;вх.Е;вх.Ж;вх.З) с деформационни фуги между тях. Три от секциите (вх.А;вх.Ж;вх.З) са съставени от полусутерен и пет надземни жилищни етажа, останалите секции от полусутерен и шест надземни жилищни етажа. Едропанелната жилищна сграда е построена съгласно проектна номенклатура за строителна система ЕПЖС. Безскелетна панелна конструкцията изпълнена от едрогабаритни заводски изработени стенни, подови и други сглобяеми стоманобетонни елементи (панели). Връзките между панелите (дюбелите) се изпълняват чрез ел. заварки и последващо замонолитване с дребнозърнест филц-бетон. Фундаменти и сутеренните стени са монолитно изпълнение. Стълбищната клетка във всяка секция е двураменна, с асансьорна шахта По данни от собствениците сградата е въведена в експлоатация през 1984 год.

Основни характеристики на продуктите свързани с пожарната безопасност на строежа: настилките в стаите са основно от ламиниран паркет и теракота/гранитогрес. Стълбищата са с мозайка. Подовете на обслужващите помещения и санитарните възли са от теракота. Стените на помещенията са боядисани с латексови бои. Таваните също.

Сградата не е газифицирана.

Сградата има пряк достъп до съществуващата улична инфраструктура на гр.Свиленград. Евакуацията на намиращите се в сградата се осъществява през стълбищната клетка. Тя разполага с един евакуационен изход директно на нивото на терена.

Клас на функционална пожарна опасност:

Сградата според класа и вида на изпълняваните функции и характеристиката на пожарната опасност се приравнява съгласно Наредба №Iз- 1971 за "Строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар" към клас на функционална пожарна опасност Ф1 и подклас Ф 1.3.

Помещенията на сградата по отношение на ел. съоръженията принадлежат към местата от първа група "Нормална пожарна опасност".

Електро съоръженията в помещенията са в нормално изпълнение съгласно Наредба №3 от 09.06.2004 год. за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии и на Наредба №. 4 от 2003 год. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради.

Степен на огнеустойчивост: предвид изграждането на сградата от:

-носещи стени от стоманобетонови панели

-плочи – стоманобетонови панели

-неносещи стени от стоманобетонови панели и обикновени измазани тухли.

Същата се определя като II степен на огнеустойчивост.

Покритията на вътрешни стени, тавани и подове:

-вътрешните стени - строителни продукти с клас А1-А2 по реакция на огън, боядисани с латекс;

-тавани - строителни продукти с клас А2 по реакция на огън;

-подови покрития :

-стаи – паркет, мокет - клас Р по реакция на огън;

-бани и складови помещения - теракота с клас А1 по реакция на огън;

-врати - дърво с клас F по реакция на огън.

Евакуацията се извършва по стълбището. По етажите има изнесени предмети и битови уреди, които биха затруднили лесната евакуация на хората.Пожароизвестителна система към момента на съставяне на паспорта няма изградена. Система за пожарогасене към момента на съставяне на паспорта няма изградена. Предвидено е димо и топлоотвеждането при пожар да се осъществява от прозоречните отвори и вратите. Вътрешна противопожарна водопроводна система към момента на съставяне на паспорта няма изградена. Евакуационно осветление – сградата не разполага с такова.

(в т.ч. сградни инсталации, сградни отклонения, съоръжения, технологично оборудване, системи за безопасност и др.)

2.2. За съоръжения на техническата инфраструктура:

2.2.1. Местоположение (наземни, надземни, подземни)

2.2.2. Габарити(височина, широчина, дължина, диаметър и др.)-

2.2.3.Функционални характеристики (капацитет, носимоспособност, пропускателна способност, налягане, напрежение, мощност и др.) –

2.2.4. Сервитути:

2.3. Други специфични характерни показатели в зависимост от вида и предназначението на строежа..............................................................................

2.3.1. ..................................................................................

2.3.2. ...................................................................................

Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница