Обект: „многофамилна жилищна сграда”


РАЗДЕЛ III „ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ”страница2/3
Дата21.08.2018
Размер0.59 Mb.
#82138
1   2   3
РАЗДЕЛ III „ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ”

3.1. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ към сградите3.1.1. Вид на строителната система, тип на конструкцията:

Сградата е разделена на осем отделни секции (вх.А;вх.Б;вх.В;вх.Г;вх.Д;вх.Е;вх.Ж;вх.З) с деформационни фуги между тях. Осемте секции на сградата образуват буквата П. Три от секциите (вх.А;вх.Ж;вх.З) са съставени от полусутерен и пет надземни жилищни етажа, останалите секции от полусутерен и шест надземни жилищни етажа. Едропанелната жилищна сграда е построена съгласно проектна номенклатура за строителна система ЕПЖС. Безскелетна панелна конструкцията изпълнена от едрогабаритни заводски изработени стенни, подови и други сглобяеми стоманобетонни елементи (панели). Връзките между панелите (дюбелите) се изпълняват чрез ел. заварки и последващо замонолитване с дребнозърнест филц-бетон. Фундаменти и сутеренните стени са монолитно изпълнение. Стълбищната клетка във всяка секция е двураменна, с асансьорна шахта. Стълбищната клетка заедно с асансьорната шахта излизат над покривната плоча (има асансьорна кула). В сутеренното ниво във всеки вход има изградено противорадиационно укритие (ПРУ), съгласно нормативните изисквания за този тип сгради по време на строителството на обследваната конструкция. Покривната плоча е двойна, хоризонтална – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е в компрометирано състояние, поради което са констатирани множество течове в подпокривното пространство.

ул. „Граничар” №166 вх. А:

Секцията се състои от полувкопан сутерен (полусутерен) и пет надземни жилищни етажа. Фундаментите и периферните сутеренни стени са монолитно изпълнение. На всеки жилищен етаж има по три апартамента. Стълбищната клетка е двураменна с асансьорна шахта. Асансьорът е в експлоатация, но визуално отделните му елементи (врати, осветление, табло и др.) са в лошо състояние. Стълбищната клетка излиза над покривната плоча за улеснен достъп до покрива (наличие на т.н. асансьорна кула). В сутеренното ниво са разположени избени помещения. Покривната плоча е двойна – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е в лошо и компрометирано състояние, като са констатирани течове в подпокривното пространство и в помещенията от последния жилищен етаж.

ул. „Граничар” №166 вх. Б:

Секцията се състои от полувкопан сутерен (полусутерен) и шест надземни жилищни етажа. Фундаментите и периферните сутеренни стени са монолитно изпълнение. На всеки жилищен етаж има по три апартамента. Стълбищната клетка е двураменна с асансьорна шахта. Асансьорът е в експлоатация, но визуално отделните му елементи (врати, осветление, табло и др.) са в лошо състояние. Стълбищната клетка излиза над покривната плоча за улеснен достъп до покрива (наличие на т.н. асансьорна кула). В сутеренното ниво са разположени избени помещения. Покривната плоча е двойна – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е в лошо и компрометирано състояние, като са констатирани течове в подпокривното пространство и в помещенията от последния жилищен етаж.
ул. „Граничар” №166 вх. В:

Секцията се състои от полувкопан сутерен (полусутерен) и шест надземни жилищни етажа. Фундаментите и периферните сутеренни стени са монолитно изпълнение. На всеки жилищен етаж има по два апартамента. Стълбищната клетка е двураменна с асансьорна шахта. Асансьорът е в експлоатация, но визуално отделните му елементи (врати, осветление, табло и др.) са в лошо състояние. Стълбищната клетка излиза над покривната плоча за улеснен достъп до покрива (наличие на т.н. асансьорна кула). В сутеренното ниво са разположени избени помещения. Канализацията на секцията е компрометира в полусутерена. По време на огледа голямо количество вода се изливаше директно в основите на сградата. В следствие на това се забелязва пропадане на неносещи преградни стени. Покривната плоча е двойна – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е в лошо състояние, като са констатирани течове в подпокривното пространство и в помещенията от последния жилищен етаж.

ул. „Граничар” №166 вх. Г:

Секцията се състои от полувкопан сутерен (полусутерен) и шест надземни жилищни етажа. Фундаментите и периферните сутеренни стени са монолитно изпълнение. На всеки жилищен етаж има по два апартамента. Стълбищната клетка е двураменна с асансьорна шахта. Асансьорът е в експлоатация, но визуално отделните му елементи (врати, осветление, табло и др.) са в лошо състояние. Стълбищната клетка излиза над покривната плоча за улеснен достъп до покрива (наличие на т.н. асансьорна кула). В сутеренното ниво са разположени избени помещения в които се виждат следи от наводнения . В следствие на това се забелязва пропадане на неносещи преградни стени. Покривната плоча е двойна – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е в лошо и компрометирано състояние, като са констатирани течове в подпокривното пространство и в помещенията от последния жилищен етаж.

ул. „Граничар” №166 вх. Д:

Секцията се състои от полувкопан сутерен (полусутерен) и шест надземни жилищни етажа. Фундаментите и периферните сутеренни стени са монолитно изпълнение. На всеки жилищен етаж има по три апартамента. Стълбищната клетка е двураменна с асансьорна шахта. Асансьорът е в експлоатация, но визуално отделните му елементи (врати, осветление, табло и др.) са в лошо състояние. Стълбищната клетка излиза над покривната плоча за улеснен достъп до покрива (наличие на т.н. асансьорна кула). В сутеренното ниво са разположени избени помещения. Покривната плоча е двойна – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е в лошо и компрометирано състояние, като са констатирани течове в подпокривното пространство и в помещенията от последния жилищен етаж.

ул. „Граничар” №166 вх. Е:

Секцията се състои от полувкопан сутерен (полусутерен) и шест надземни жилищни етажа. Фундаментите и периферните сутеренни стени са монолитно изпълнение. На всеки жилищен етаж има по два апартамента. Стълбищната клетка е двураменна с асансьорна шахта. Асансьорът е в експлоатация, но визуално отделните му елементи (врати, осветление, табло и др.) са в лошо състояние. Стълбищната клетка излиза над покривната плоча за улеснен достъп до покрива (наличие на т.н. асансьорна кула). В сутеренното ниво са разположени избени помещения. Покривната плоча е двойна – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е в лошо и компрометирано състояние, като са констатирани течове в подпокривното пространство и в помещенията от последния жилищен етаж.

ул. „Граничар” №166 вх. Ж:

Секцията се състои от полувкопан сутерен (полусутерен) и пет надземни жилищни етажа. Фундаментите и периферните сутеренни стени са монолитно изпълнение. На всеки жилищен етаж има по два апартамента. Стълбищната клетка е двураменна с асансьорна шахта. Асансьорът е в експлоатация, но визуално отделните му елементи (врати, осветление, табло и др.) са в лошо състояние. Стълбищната клетка излиза над покривната плоча за улеснен достъп до покрива (наличие на т.н. асансьорна кула). В сутеренното ниво са разположени избени помещения. Покривната плоча е двойна – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е в лошо и компрометирано състояние, като са констатирани течове в подпокривното пространство и в помещенията от последния жилищен етаж.

ул. „Граничар” №166 вх. З:

Секцията се състои от полувкопан сутерен (полусутерен) и пет надземни жилищни етажа. Фундаментите и периферните сутеренни стени са монолитно изпълнение. На всеки жилищен етаж има по два апартамента. Стълбищната клетка е двураменна с асансьорна шахта. Асансьорът е в експлоатация, но визуално отделните му елементи (врати, осветление, табло и др.) са в лошо състояние. Стълбищната клетка излиза над покривната плоча за улеснен достъп до покрива (наличие на т.н. асансьорна кула). В сутеренното ниво са разположени избени помещения. Покривната плоча е двойна – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е в лошо и компрометирано състояние, като са констатирани течове в подпокривното пространство и в помещенията от последния жилищен етаж.
В процеса на експлоатация на многофамилната жилищна сграда са извършени редица изменения от страна на собствениците. Тези промени са подробно описани в конструктивното обследване. Премахнати са (или частично са нарушени) неносещи преградни панели. Тези промени не са свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност на конструкцията.
По данни на собствениците, строителството на сградата е в периода 1987-88год. Предвид тези години на строителство, може да се счита, че сградата е проектирана по конструктивните норми и изисквания в сила през 1986 год. и конструкцията е осигурена за вертикални и хоризонтални натоварвания и въздействия по изискванията на действалите за периода на проектиране строителни норми. За разработването на проекта би трябвало да са спазени действащите норми както следва:

- „Натоварвания и въздействия. Норми за проектиране” утвърдени със заповед №3321/3.08.1979г. на МССМ и №889/1.08.1979 на КАБ – 1979г [7];

- „Бетонни и стоманобетонни конструкции. Норми за проектиране” утвърдени със заповед №1587/2.06.1980 на КАБ – 1981г. [8];

- „ Правилник за строителство в земетръсни райони от 13.11.1964год’’-1964 г., изменения и допълнения 1972г. и 1977г. [9];

- „Плоско фундиране. Правилник за проектиране” отпечатан в БСА, кн. 1-2/1983г. изм. ДВ бр.6/1989г., БСА кн. 11/1988г. [10].

Град Свиленград попада в несеизмичен район (под VII-ма степен). Конструкцията на едропанелната жилищна сграда, построена съгласно проектна номенклатура за строителна система ЕПЖС, не е изследвана и оразмерена за хоризонтални сеизмични усилия. Безскелетната панелна конструкцията е изпълнена от едрогабаритни заводски изработени стенни, подови и други сглобяеми стоманобетонни елементи (панели). Хоризонталните сили се поемат от съвместната работа на всички носещи панели. Поемането на сеизмичната енергия (дисипацията на енергия) се получава чрез взаимодействието (деформациите) между панелите във връзките (дюбелите) между тях.

Основните материали, вложени в конструкцията са:

 • бетон БМ 150, БМ 200;

 • армировка АI , AII, AIII;


2. Носимоспособност, сеизмична устойчивост и дълготрайност на строежа:

Съгласно старите нормите гр. Свиленград попада в несеизмичен район (под VII-ма степен) и конструкцията на сградата не е изследвана за сеизмично въздействие. По сега действащите норми Наредба № РД-02-20-2 районът е със земетръсна интензивност от VII-а степен и сеизмичен коефициент Кс = 0,10.

Така изпълнената конструкция на МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с адрес гр.Свиленград, ул. „Граничар” №166 отговаря на строителните норми действащи към момента на строителство. По експертна оценка, предвид гореизложеното и на основание изискванията на чл. 6, ал.2, на „Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” може да се счита, че оценката за сеизмичната осигуреност на сградата е положителна.

3.Дълготрайност на строежа:

Съгласно таблица 1 към чл. 10 на “Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях”, 2005г. [2] жилищните, обществените и производствените сгради се категоризират от 3-та категория с проектен експлоатационен срок 50год. Многофамилна жилищната сграда в гр.Свиленград, ул. „Граничар” №166 е в експлоатация 30 год. Елементите на конструкцията на сградата са в добро състояние. По експертна оценка, при нормално поддържане на техническото състояние на сградата, тя може да бъде годна за експлоатация още 50 години.

4. Граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост)

Стойност за конкретния строеж: Съгласно чл. 8, табл. № 1 от Наредба І3-1971/2010 г., клас на функционална пожарна опасност- Ф1.3.

Конструктивните елементи на сградата отговарят на противопожарните изисквания.

Към момента на въвеждане в експлоатация сградата е била в съотвествие с нормативната база.
5. Санитарно хигиенни изисквания и околна среда:

5.1. Осветеност: За сградата е осигурено естествено, пряко, странично осветление и изкуствено осветление.

5.2. Качество на въздуха: Помещенията в сградата имат осигурено проветряване чрез прозоречни отвори и врати.

Строежът отговаря на изискванията за опазване на здравето и живота на хората и на тяхното имущество.

5.3. Елементи на осигурената достъпна среда - Изпълнени са изискванията за изграждане на достъпна среда в урбанизирани територии, действаща към момента на проектиране на инвестиционни проекти на строеж и по време на въвеждането в експлоатация.
РАЗДЕЛ IV „СЕРТИФИКАТИ”

4.1. Сертификат на строежа

4.1.1. Сертификати за енергийна ефективност ………. 026ТВД077 ………………

(номер, срок на валидност и др. )

4.1.2. Сертификат за пожарна безопасност:

4.1.3. Други сертификати:

4.3. Декларации за съответствие на вложените строителни продукти

4.3.1. Декларации за съответствие на бетон:

Преди въвеждане в експлоатация на строежа са представени необходимите декларации и сертификати за съответствие на бетона, вложен по част „Конструктивна”

4.3.2.Декларации за съответствие за стомана:Преди въвеждане в експлоатация на строежа са представени необходимите декларации и сертификати за съответствие на стомана, вложена по част „Конструктивна”

4.4. Паспорти за техническо оборудване • Договор № 35/03.01.2015 г. за абонаментно обслужване и ремонт на асансьорна уредба с ЕТ „Вертикал АГИ”, гр. Свиленград/ вход А/

 • Ревизионен акт № 13/09.06.2015 г. на асансьор/ вход А/

 • Договор № 36/03.01.2015 г. за абонаментно обслужване и ремонт на асансьорна уредба с ЕТ „Вертикал АГИ”, гр. Свиленград/ вход Б/

 • Ревизионен акт № 13/09.06.2015 г. на асансьор/ вход Б/

 • Договор № 37/03.01.2015 г. за абонаментно обслужване и ремонт на асансьорна уредба с ЕТ „Вертикал АГИ”, гр. Свиленград/ вход В/

 • Ревизионен акт № 12/09.06.2015 г. на асансьор/ вход В/

 • Договор № 38/03.01.2015 г. за абонаментно обслужване и ремонт на асансьорна уредба с ЕТ „Вертикал АГИ”, гр. Свиленград/ вход Г/

 • Ревизионен акт № 11/09.06.2015 г. на асансьор/ вход Г/

 • Договор № 39/03.01.2015 г. за абонаментно обслужване и ремонт на асансьорна уредба с ЕТ „Вертикал АГИ”, гр. Свиленград/ вход Д/

 • Ревизионен акт № 13/09.06.2015 г. на асансьор/ вход Д/

 • Договор № 40/02.01.2015 г. за абонаментно обслужване и ремонт на асансьорна уредба с ЕТ „Вертикал АГИ”, гр. Свиленград/ вход Е/

 • Ревизионен акт № 14/09.06.2015 г. на асансьор/ вход Е/

 • Договор № 41/02.01.2015 г. за абонаментно обслужване и ремонт на асансьорна уредба с ЕТ „Вертикал АГИ”, гр. Свиленград/ вход Ж/

 • Ревизионен акт № 13/09.06.2015 г. на асансьор/ вход Ж/

 • Договор № 42/02.01.2015 г. за абонаментно обслужване и ремонт на асансьорна уредба с ЕТ „Вертикал АГИ”, гр. Свиленград/ вход З/

 • Ревизионен акт № 9/09.06.2015 г. на асансьор/ вход З/

4.4.1. Паспорти на машини –

4.5. Други сертификати и документи:


РАЗДЕЛ V „Данни за собственика и лицата, съставили или актуализирали техническия паспорт”
5.1. Данни за собствениците:

ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. „ГРАНИЧАР” № 166

 1. Валя Живкова Василева, документ за собственост нот. акт № 618 от 09.12.1992г.-апартамент 1

 2. Община Свиленград, документ за собственост АОС №149/02.07.1999г.-апартамент 2

 3. Ярослав Димитров Грозев, документ за собственост нот. акт №53, том IV, рег.№4809, дело №588/2000г.-апартамент 3

 4. Мария Проданова Михайлова и Михаил Веселинов Михайлов, документ за собственост нот. акт №41, т.IІІ, рег.№3450, д.№362/22.07.2010г.-апартамент 4

 5. Димитър Зафиров Павлов, документ за собственост нот. акт №1247, т.VII, рег.№7795, д.№831/2002г.-апартамент 5

 6. Сидер Николов Димов и Гинка Атанасова Димов, документ за собственост Дог. за продажба №1030 от 14.12.1990г. -апартамент 6

 7. Митко Николов Петров и Огнянка Костова Петрова- апартамент 7

 8. Красимир Георгиев Чаушев, документ за собственост нот. акт №74, т.VIII, д.№962/ 14.12.2009г.-апартамент 8

 9. Василка Колева Куртева, Мария Петрова Георгиева Георги Петров Георгиев и Жечка Петрова Христова -апартамент 9

 10. Стоян Янчев Стоянов и Милена Николаева Стоянова, документ за собственост №176, т.IV, рег.№4795, д.№553/2012г.-апартамент 10

 11. Мария Димитрова Кирова и Красимир Йорданов Киров, документ за собственост Договор за покупко-продажба №70 от 19.02.1996г.- -апартамент 11

 12. Елена Иванова Гуджева и Николай Христов Гуджев, документ за собственост Договор за покупко-продажба №536 от 28.10.1993г.-апартамент 12

 13. Георги Атанасов Георгиев и Елена Тодорова Георгиева, документ за собственост Договор за покупко-продажба №19 от 12.01.1990г.-апартамент 13

 14. Янко Илиев Славов и Жанета Карчева Славова, документ за собственост Договор за покупко-продажба №155 от 26.02.1996г.-апартамент 14

 15. Янко Илиев Стефанов, документ за собственост Дог.за покупко-продажба вх.№5820 от 01.12.1996г.-апартамент 15

 16. Николай Грозев Николов и Златка Иванова Николова, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 24.04.1992г.-апартамент 16

 17. Тодор Гачев Тодоров и Катя Николова Тодорова, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 10.12.1993г.-апартамент 17

 18. Огнянка Петрова Милчева и Милчо Желязков Милчев, документ за собственост нот. акт №137, том I, рег. № 840/ 24.02.2014г., дело №89/2014г.- апартамент 18

 19. Христина Стоянова Куманова и Ташо Куртев Куманов, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 23.11.1990г.-апартамент 19

 20. Петър Георгиев Янев и Златомира Михайлова Янева, документ за собственост Заповед №430 от 25.06.1990г. за продажба -апартамент 20

 21. Георги Андреев Георгиев, документ за собственост нот. акт №35, том II, дело №463/ 1993г.-апартамент 21

 22. Христо Иванов Свиленов, документ за собственост нот. акт № 893 от 31.03.2011г.-апартамент 22

 23. Величка Петрова Георгиева и Тодор Игнатов Георгиев, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 17.09.1991г.-апартамент 23

 24. Атанас Павлов Топалов и Желязка Димитрова Атанасова - Топалова, документ за собственост Дог. за покупко-продажба №151 от 21.03.1986г. -апартамент 24

 25. Анка Николова Паришева и Костадин Павлов Паришев -апартамент 25

 26. Весела Живкова Бабикова, документ за собственост нот. акт №69, том V, дело №633/2012г.-апартамент 26

 27. Недялко Карев Радев, документ за собственост №124, том I, нот.дело № 248/1986г.-апартамент 27

 28. Станка Димитрова Челебиева и Христо Карев Челебиев, документ за собственост нот. акт №123 от 10.07.1986г.-апартамент 28

 29. Анна Димитрова Радева, документ за собственост нот. акт №194, т.ХII, рег.№13366, д.№1984/2006г.-апартамент 29

 30. Петя Стефанова Бахарова и Димитър Милчев Бахаров -апартамент 30

 31. Софийка Димитрова Димитрова и Господин Колев Димитров, документ за собственост Договор за покупко-продажба №618 от 26.06.1991г.-апартамент 31

 32. Васил Димитров Лилянов, Димитър Василев Лилянов и Мария Василева Делсизова, документ за собственост нот. акт №8681 от 22.06.1999г.-апартамент 32

 33. Кирчо Стефанов Киряков и Софка Димитрова Кирякова, документ за собственост Договор за покупко-продажба № 405 от 23.06.1989г.-апартамент 33

 34. Димитър Русенов Бошнаков и Димитринка Славова Бошнакова -апартамент 34

 35. Златка Стефанова Вълчева и Христо Карамфилов Вълчев, документ за собственост Договор за покупко-продажба № 752 от 20.12.1985г.-апартамент 35

 36. Атанас Емилов Овчаров и Даниела Методиева Овчарова, документ за собственост нот. акт №87, т.I, дело №120/ 1985г.-апартамент 36

 37. Николай Георгиев Николов и Боянка Георгиева Николова, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 27.06.2000 г.-апартамент 37

 38. Маргарита Маринова Георгиева, документ за собственост нот. акт №71, том V, рег.№ 4748, дело №647/2014г.-апартамент 38

 39. Василка Костова Трингова, документ за собственост нот. акт №174, том I, нот.дело № 327/1986г.-апартамент 39

 40. Атанаска Желязкова Христова, документ за собственост Договор за покупко-продажба №14 от 21.01.1991г.-апартамент 40

 41. Димитринка Димитрова Александрова и Васил Трифонов Александров, документ за собственост нот. акт №18 от 1996г.-апартамент 41

 42. Желязко Господинов Желязков, Недялка Георгиева Желязкова и Георги Иванов Айгъров, документ за собственост нот. акт №17, том I, рег.№49, дело № 76/1998г.-апартамент 42

 43. Станимир Стоев Илчев и Кристина Стоева Илчева, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 10.11.1995г.-апартамент 43

 44. Данаил Георгиев Стоев-апартамент 44

 45. Атанас Димитров Мушев и Петя Маринова Мушева, документ за собственост Договор за покупко-продажба № 712 от 07.09.1990г.-апартамент 45

 46. Владимир Георгиев Вълков и Величка Ангелова Вълкова, документ за собственост Дог.за покупко-продажба № 566 от 13.08.1991г.-апартамент 46

 47. Атанас Христов Култуков и Жечка Димитрова Култукова, -апартамент 47

 48. Атанас Христов Култуков и Жечка Димитрова Култукова, -апартамент 48

 49. Пламен Анастасов Ташев и Благовеста Панайотова Ташева, документ за собственост нот. акт №25,том IV, рег.№3733 от 09.05.2006г.-апартамент 49

 50. Борис Йовчев Борисов и Мария Михайлова Сотирова - Борисова, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 29.02.1988г.-апартамент 50

 51. Иван Георгиев Калудов и Тамара Георгиева Димитрова, документ за собственост нот. акт №105/27.03.1986г.-апартамент 51

 52. Илчо Димитров Георгиев и Вълка Георгиева Георгиева, документ за собственост Договор за покупко-продажба № 17 от 12.01.1990г.-апартамент 52

 53. Иван Георгиев Калудов, документ за собственост нот. акт №106/27.03.1986г.-апартамент 53

 54. Димитър Александров Димитров, Светлана Александрова Петрова и Юлия Георгиева Александрова, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 04.07.1988г.-апартамент 54

 55. Пенка Николова Иванова и Иван Стоянов Иванов, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 25.07.1989г.-апартамент 55

 56. Стефан Янев Иванов и Кристина Бригида Иванова, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 24.03.1986 г. -апартамент 56

 57. Анастасия Николова Атанасова, Недялко Атанасов Атанасов и Петя Атанасова Недялкова, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 12.12.1988 г. -апартамент 57

 58. Иван Василев Атанасов и Софка Костова Атанасова, документ за собственост нот. акт №1185/06.09.1984г.-апартамент 58

 59. Данка Иванова Георгиева и Петър Трифонов Георгиев, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 08.02.1991г.-апартамент 59

 60. Димитър Ангелов Димитров, документ за собственост нот. акт №134,т.III, рег.№ 2952, дело №362/2013г.-апартамент 60

 61. Михаил Тодоров Димитров и Иванка Атанасова Димитрова, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 15.01.1991г.-апартамент 61

 62. Ангелина Сотирова Демирева и Георги Петров Демирев, документ за собственост нот. акт №17 от 15.01.1991г.-апартамент 62

 63. Антон Василев Влайков и Христина Живкова Влайкова, документ за собственост нот. акт №6, том I, рег.№259, дело №5/2008г.-апартамент 63

 64. Иван Трифонов Пеев,Трифон Иванов Пеев и Иван Стоянов Пеев -апартамент 64

 65. Валентин Михайлов Ангелов, Стоянка Валентинова Ангелова и Милка Валентинова Ангелова , документ за собственост Договор за покупко-продажба №739 от 20.09.1990г.-апартамент 65

 66. Николина Михайлова Георгиева и Диана Михайлова Димитрова, -апартамент 66

 67. Славка Карева Челебиева, документ за собственост нот. акт №122, том I, дело №246 от 10.07.1986г.- апартамент 67

 68. Даниела Иванова Иванова, документ за собственост нот. акт №167, том IX, рег.№8505, дело №1199 от 2012г.-апартамент 68

 69. Димитър Атанасов Димитров-апартамент 69

 70. Мими Николова Манчова, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 09.03.1990г.-апартамент 70

 71. Георги Димитров Кянков и Павлина Ангелова Кянкова, документ за собственост Договор за покупко-продажба № 358 от 21.03.1988г.-апартамент 71

 72. Валентина Пенева Георгиева и Йордан Илиев Георгиев, документ за собственост Договор за покупко-продажба № 692 от 26.09.1989г.-апартамент 72

 73. Елена Димитрова Рутева и Георги Димитров Рутев, документ за собственост нот. акт №91 от 17.09.2007г.-апартамент 73

 74. Борислав Гълъбов Милев, документ за собственост нот. акт №129, том VIII, рег.№ 8081/03.07.2008г. -апартамент 74

 75. Пенка Георгиева Димитрова,Сийка Димитрова Георгиева , Елена Димитрова Георгиева и Галя Димитрова Колева, документ за собственост Заповед №153/04.03.1991г. за продажба -апартамент 75

 76. Иванка Димова Димова, Златка Атанасова Георгиева Георги Атанасов Георгиев и Димо Атанасов Георгиев, документ за собственост Дог.за покупко-продажба № 650 от 24.08.1990г.-апартамент 76

 77. Владимир Валентинов Чолаков, документ за собственост нот. акт №75,т.VI от 31.03.2015г.-апартамент 77

 78. Живко Милев Милев, документ за собственост нот. акт №134, том І, рег.№ 1020, д.№ 104/2004год.-апартамент 78

 79. Анна Кирилова Георгиева и Валентин Христов Георгиев, документ за собственост нот. акт №89, том V, рег.№6646, дело №785/2008г.-апартамент 79

 80. Стефка Иванова Стефанова и Трифон Дамянов Ангелов, документ за собственост нот. акт № 055/2013г., том III -апартамент 80

 81. Община Свиленград, документ за собственост АОС № 151/02.07.1999г.-апартамент 81

 82. Община Свиленград, документ за собственост АОС № 152/02.07.1999г.-апартамент 82

 83. Андон Илиев Андонов и Златка Костова Чаушева, документ за собственост нот. акт № 166, т.I, дело №297/ 1999г.-апартамент 83

 84. Димитър Георгиев Нашков и Мария Димитрова Нашкова, документ за собственост Дог.за покупко-продажба № 681 от 26.11.1990г.-апартамент 84

 85. Валентина Ставрева Кабаиванова и Димитър Христов Кабаиванов, документ за собственост нот. акт № 42, т.I, дело №130/ 09.02.1996г.-апартамент 85

 86. Иванка Колева Костова,Таня Димова Костова и Николай Димов Костов, документ за собственост Дог.за покупко-продажба № 852 от 22.10.1990г.-апартамент 86

 87. апартамент 87

 88. Христина Георгиева Милева и Милко Николов Милев, документ за собственост нот акт № 196, т.XII, дело №2207/2008г -апартамент 88

 89. Мария Георгиева Периндева и Васил Костов Периндев, документ за собственост Дог.за покупко-продажба № 202 от 13.07.2006г.-апартамент 89

 90. Костадин Димитров Георгиев и Миличка Димитрова Георгиева, документ за собственост нот. акт №138, т.II, дело №655/ 14.08.1992г.-апартамент 90

 91. Анелия Христова Дякова, документ за собственост Договор за покупко-продажба №859/25.06.2014г.-апартамент 91

 92. Вася Петров Николов, документ за собственост Договор за покупко-продажба №684/30.10.1981г.-апартамент 92

 93. Иванка Грозева Георгиева и Георги Иванов Георгиев, документ за собственост Договор за покупко-продажба №170/26.02.1996г -апартамент 93

 94. Тодор Костадинов Кожухаров и Елена Христова Кожухарова, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 06.11.1990г.-апартамент 94

 95. Нейка Петрова Панова, Павлин Вълков Панов и Валентина Павлинова Панова, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 26.02.1996г.-апартамент 95

 96. Георги Веселинов Димитров и Цветелина Веселинова Димитрова, документ за собственост нот. акт №186, том. I, рег.№1621, дело №133/2011г.-апартамент 96

 97. Георги Стоянов Ангелов и Богдана Миткова Ангелова, документ за собственост нот. акт №96, том I, дело №180/1994 г.-апартамент 97

 98. Иванка Делчева Димитрова-апартамент 98

 99. Община Свиленград -апартамент 99

 100. Община Свиленград-апартамент 100

 101. Вълчан Василев Господинов, документ за собственост Договор за покупко-продажба №848 от 22.10.1990г.- апартамент 101

 102. Атанас Михайлов Костадинов и Пенка Василева Костадинова-апартамент 102

 103. Стефан Илиев Стефанов и Ваня Ангелова Стефанова, документ за собственост Договор за покупко-продажба №6 от 05.01.1994г.-апартамент 103

 104. Диана Анастасова Филева,Анастас Филев Михайлов Филип Анастасов Филев и Василка Георгиева Михайлова-апартамент 104

 105. Гергана Златкова Николова, документ за собственост Договор за покупко-продажба НА №65, том IV, дело 459, рег.№3720 от 20.09.1990г.-апартамент 105

 106. Тодор Христов Карабашев -апартамент 106

 107. Христо Костадинов Христов и Малвина Катажина Словик Христова-апартамент 107

 108. Данчо Русев Тенчев и Жана Стефанова Тенчева, документ за собственост Договор за покупко-продажба № 18/12.01.1990г.-апартамент 108

 109. Никола Ангелов Николов и Мария Димитрова Николова, документ за собственост нот. акт №165/26.02.1996г.-апартамент 109

 110. Николай Иванов Георгиев, документ за собственост нот. акт № 134/17.04.2015г.-апартамент 110

 111. Недка Ганева Лозева, Анастасия Валентинова Лозева, Светослава Валентинова Лозева и Катя Валентинова Кацарова, документ за собственост-апартамент 111

 112. Иван Тодоров Иванов и Магдалена Иванова Иванова, документ за собственост Договор за покупко-продажба №192/26.02.1996г.-апартамент 112

5.2. Данни и лиценз на консултанта:

5.3. Данни и удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност:

5.4. Данни за техническия ръководител за строежите от пета категория:

5.5. Данни и удостоверение за лицата извършили обследването и съставяне на техническия паспорт на строежите: „Стройконтрол” ООД, рег. в ПОС по ф.д. № 3502/99г., ЕИК 115345455, удостоверение № РК-0170/08.05.2014 г., за оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор, валидно до 08.05.2019 г., изд. от ДНСК, адрес: гр.Пловдив, бул. „Руски”№ 75, с управител инж. Мария Димитрова Сабрутева

5.2.1. Данни за наетите от консултанта физически лица:по част „Архитектура” – арх. Васил Петров Шилев

по част „Конструктивна”” – инж. Мария Димитрова Сабрутева

по част „ВиК” – инж. Стойчо Георгиев Проданов

по част „Електро” – инж. Добрин Маринов Добрев

по част „ОВ и Енергийна ефективност”- инж. Олга Владимирова Попова

по част „Пожарна безопасност”- инж. Валери Атанасов Филипов

5.2.2. Номер и срок на валидност на лиценза: № РК-0170/08.05.2014 г. до 08.05.2019 г..Забележки: Част А се съставя и при актуализация на техническия паспорт, както и при всяка промяна, извършена по време на експлоатацията на строежа.


Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница