Област Благоевград Баластриера „Бистрака”Дата01.01.2018
Размер66.07 Kb.
Област Благоевград

- Баластриера „Бистрака” – под моста за с. Покровник;

- яз. „Бели брег” – гр. Сандански;

- Водоема „Ормана”- до Пресевната в местността „Ормана” в землището на гр. Гоце Делчев;

- Напоителен канал „Топлика”, от главния път Гоце Делчев – Илинден до пътя от с. Копривлен под помпената станция, пресичаща канала;

- яз. „Самуилово”, в землището на с. Самуилово, общ. Петрич.Област Варна

- яз. „Николаевка“ – голям;

- яз. „Генерал Киселово“;

- яз. „Тръстиково“.Област Велико Търново

стари речни корита на р. Янтра:

- землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;

- землище на гр. Полски Тръмбеш;

- землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;

- землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш;

- землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица;

- землище на с. Драганово, общ. Горна Оряховица;

- землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица.стари речни корита на р. Росица:

- землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;

- землище на гр. Бяла Черква, общ. Павликени;

- землище на с. Михалци, общ. Павликени.баластриери:

- землище на с. Дичин, община Павликени;

- землище на с. Писарево.

напоителни и отводнителни канали:

- местност “Блатото”, гр. Свищов – запад.Област Видин

- р. „Тополовец” в участъка от моста на главен път Е-79 до с. Слана Бара;

- яз. „Дъбравка”, общ. Белоградчик;

- яз. „Кула”, общ. Кула;Област Враца

- яз. „Сухият скът“, общ. Враца;

- р. Ботуня от моста на село Ракево по поречието на реката до моста на село Добруша, общ. Криводол;

- р. Скът от „Мишонски мост” до моста в центъра на гр. Мизия, общ. Мизия.Област Габрово

- р. Росица – участък в централна градска част на гр. Севлиево от моста на            „Кольо Фичето” до първият бент по течението под „Старата баня”;

- р. Янтра – участък в централна градска част на гр. Габрово от „Лъвов         мост” до мост „Христо Ботев” под хипермаркет „Кауфланд”.

Област Кюстендил

- стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;

- яз. „Гърбавица“, землището на с. Грамаждано;

- яз. „Въртeшево“, землището на гр. Кюстендил;

- два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол

- водоем при с. Самораново, общ. Дупница.Област Кърджали

- яз. „Охлювец”, общ. Кърджали;

- яз. „Невестино“, общ. Кърджали.

Област Ловеч

яз. „Сопот” с изключение на следните зони:

- експлоатационната зона, която се разполага на 300 м от края на язовирната стена, перпендикулярно на оста ú навътре в акваторията;

- източната зона за естествено размножаване на рибите (мръстилище) – намираща се на 2000 м западно от устието на река „Топля“ и от дигата на рибарниците перпендикулярно на оста ú на вътре в акваторията до                      мостовете на воден клуб гр. Троян (асфалтовият път за центъра на село         Голяма Желязна);

старите речни корита на река Осъм:

- местност „Бибора“, землището на с. Дойренци;

- местност „Долната воденица“, землището на с. Чавдарци;

- две речни корита в местността „Старите корита“, землището на гр.   Летница;

- воден обект „Блато”, с. Йоглав;

- яз. „Морун“, землището на гр. Угърчин;

- в пъстървовата зона на горното течение на река „Златна Панега” от             извора до входа на гр. Луковит. Разрешен риболов без последващо          задържане на балканската (речна) пъстърва в съответствие със Заповед № РД 09-112/25.02.2014 г. на министъра на земеделието и храните;

- яз. „Марков дол“, землището на с. Торос;

- водоем „Зореница” – намиращ се между гр. Ябланица и с. Гложене;

- яз. „Гаргулица”, землището на гр. Ябланица.Област Монтана

- яз. „Огоста” в района на баластриерите, в землището на с. Горно     Церовене, общ. Монтана и обозначения участък находящ се на 400 м           западно от водовземната кула до началото на полуостров „Расника”;

- баластриерни водоеми до река Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци;

- баластриерни водоеми до река Огоста  в землището на с. Долно Белотинци, община Монтана;

- блато в кв. „Момин брод”, гр. Лом.

Област Пазарджик

- баластриера, с. Бошуля;

- баластриера, с. Лозен;

- баластриера, с. Динката;

- „Дупките“, с. Говедаре;

- студен канал на р. Марица при с. Синитово.Област Перник

- рудничните езера в гр. Перник;

- сгуроотвалите в кв. Калкас, гр. Перник;

- езеро в с. Драгичево, общ. Перник;

- езеро в с. Рударци, общ. Перник;

- отводнителните канали около р. Арката (р. Блато), общ. Радомир.

 Област Плевен

- яз. „Горни Дъбник”, общ. Долни Дъбник – в обозначения за това участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира. По време на забраната риболова да се извършва само от брега;

- баластриери „Витски блата“, общ. Плевен;

- яз. „Тотлебенов вал“, общ. Плевен;

- баластриерите край р. Искър при с. Писарово, общ. Искър;

- баластриерите край р. Искър между гр.Червен бряг и с. Чомаковци и при с.  Реселец, общ. Червен бряг;

- отводнителен канал при гр. Белене, общ. Белене;

- старото корито на р. Осъм в землището на с. Асеновци, общ. Левски;

- отводнителен канал  в землището на с. Асеновци, в участъка от ж.п. линията свързваща гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път свързващ гр. Левски със с. Асеновци;

- старо корито на р. Вит  „Кретско блато“ с. Крета, общ. Гулянци.Област Пловдив

- яз. „Домлян”.Област Разград

- яз. „Бялата пръст” /Папаза/, гр. Разград.Област Русе

-  яз. „Тетово“;

- яз. „Щръклево“;

- старото корито на р. Янтра в района на с. Ценово;

- корекция на р. Янтра в местността „Кривушата“ между гр. Бяла и с. Каранце;

- стари речни корита на р. Янтра, местност „Балтора“ в землището на с. Полско Косово.Област Силистра

- яз. „Войново“, общ. Кайнарджа;

- яз. „Орехов кулак”, общ. Силистра;

- яз. „Чатал кулак”, общ. Силистра;

- яз. „Полковник Ламбриново“, общ. Силистра;

- яз. „Сокол“, общ. Главиница.Област Сливен

- баластриера „Крушарска дупка”, с. Крушаре, общ. Сливен;

- баластриера „Сливенска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;

- баластриера „Мечкаревска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;

- яз. „Щоките”, с. Кортен, общ. Нова Загора;

- яз. „Чилията”, с. Загорци, общ. Нова Загора;

- напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ.   Сливен;

- отводнителен канал „Азмака“ южно от гр. Нова Загора в частта от местността при с. Езеро, на изток до помпената станция на бившия военен свинекомплекс.Област Смолян

- язовир „Тешел”;

- язовир „Златоград”;

- Смолянски езера – „Керянов гьол“ (Рибката) и „Силажа“.Област София

- бент „Панчарево”;

- водоем „Жеков вир”;

- баластриери в землището на с. Мрамор;

- баластриери в землището на с. Враждебна (извън границите на летище     София);

- баластриери в землището на с. Долни Богров;

- баластриери в землището на с. Негован;

- баластриери в землището на с. Чепинци;

- баластриери в землището на с. Световрачене;

- баластриери в землището на с. Челопечене;

- езерото в ЖК Дружба 1;

- баластриери в местността „Мечката“ на гр. Самоков.Област Стара Загора

- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, община Мъглиж;

- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, община Мъглиж;

- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Розово, общ. Казанлък;

- баластриера (затворена) в землището на с. Шаново, община Мъглиж;

- баластриери 1 и 2 (отворена и затворена) в землището на с. Зимница, общ. Мъглиж;

- баластриери 1 и 2 (затворени) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, община Мъглиж;

- баластриера 1 (отворена) в землището на общ. Мъглиж (т.нар. „Аксаков гьол”).Област Хасково

- яз. „Стамболийски” при с. Стамболийски, общ. Хасково;

- яз. „Орешец” при с. Орешец, общ. Харманли;

- яз.”Крепост” при с. Крепост, общ. Димитровград;

- яз. „Левка“ /новия/ при с. Левка, общ. Свиленград.

Област Шумен

- баластриера, с. Радко Димитриево, общ. Шумен;

- яз. „Свинеугояване”, гр. Шумен;

- яз. „Върбица”, гр. Върбица;

- яз. „Маломир”, с. Маломир, общ. Върбица.

Област Ямбол

- баластриерен водоем „Долен герен”, гр.Елхово;

- отводнителен канал „Дере – 3”, землището на с. Безмер;

- яз. „Болярско – 2”, землището на с. Болярско;

- баластриерни водоеми „Кукоревски дупки”;

- гребен канал – Ямбол – северна и южна части;- старо черно корито на р. Тунджа, с. Тенево;

- старо речно корито на р. Тунджа, с. Ханово.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница