Обобщена информация по дружества и предприятия относно прилаганетоДата20.08.2018
Размер54 Kb.
#81328


ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПО ДРУЖЕСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО

НА ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ (ПРАВИЛАТА) КЪМ 30.09.2016 г.
I. ДРУЖЕСТВА, КОИТО КЪМ 30.09.2016 г. ИМАТ БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НАД 3 000 000 ЛВ.

В тази група са включени следните дружества, които следва да прилагат т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата: 1. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, гр. София

 2. ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД, гр. София

 3. КИНТЕКС“ ЕАД, гр. София

 4. НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД, гр. София

 5. ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАРНА ЗАПАД“ ЕАД, гр. Варна

 6. ИНДУСТРИАЛЕН ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС“ АД, гр. Бургас

 7. ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ (ВМЗ) ЕАД, гр. Сопот

 8. СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София

По информация, получена от дружествата, към 30.09.2016 г. 7 от дружества са извършили избора на обслужващи финансови институции при спазване на процедурите, заложени в Правилата. Още в края на 2013 г. ВМЗ ЕАД е стартирало процедура за избор на финансови институции, като по публикуваните обяви не е постъпила оферта от нито една банка. Причината за липса на интерес от страна на банковите институции е факта, че всички банкови сметки на дружеството, съхранявани в 6 банки, са запорирани от ТД ГДО НАП София и оперирането на средствата в тях е на разрешителен режим.

При 5 от включените в групата дружества няма финансова институция, в която нетната експозиция към 30.09.2016 г. да надвишава 25 на сто от общия размер на паричните им средства. Към посочената дата при 3 дружества се отчита отклонение от това правило, като причините са както следва:

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАРНА ЗАПАД“ ЕАД, гр. Варна. Към цитираната дата в две от петте банки, с които работи дружеството, се отчита нетна експозиция, надвишаваща 25 на сто от общия размер на паричните средства. Дружеството има сметки в 5 банки, в три от които средствата са на срочен депозит. Oтчетеното надвишение се дължи на обстоятелството, че през отчетното тримесечие дружеството не е реализирало приходи, а е финансирало дейността си от финансови институции, в които поддържа разплащателни сметки.

"ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот. Към 30.09.2016 г. се отчита надвишение на нетната експозиция над 25 на сто в две банки. Паричните средства на дружеството се съхраняват в 6 банкови институции, като всички те са запорирани от НАП и дружеството не може да оперира свободно с тях.

СОФИЯ ТЕХПАРК“ АД, гр. София. Към цитираната дата се отчита нетна експозиция, надвишаваща 25 на сто от общия размер на паричните средства в една финансова институция. В тази банкова институция, по сметка със специално предназначение, се съхраняват средствата по ОП "Конкурентоспособност", постъпващи на траншове, които не могат да бъдат прехвърляни в други банки, тъй като са обект на особен залог и се изразходват целево за реализиране на проекта по оперативната програма.


II. ДРУЖЕСТВА С БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПОД 3 000 000 ЛВ.

  1. ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София

  2. МОНТАЖИ“ ЕАД, гр. София

  3. ДЪРЖАВНА ЛАБОРАТОРИЯ БЪЛГАРСКА РОЗА“ ЕООД, гр. София

  4. ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. Димитровград

  5. ЕКО МЕДЕТ“ ЕООД, с. Панагюрски колонии

  6. ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – РМ“ ЕООД, гр. София

  7. ЕЛЕКТРОНЕКСПОРТ“ ЕООД, гр. София

  8. ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ“ ЕАД, гр. София

  9. КОНСОЛИД КОМЕРС“ ЕАД, гр. София

  10. ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА“ ЕАД, гр. Стара Загора

  11. НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ“ ЕООД, гр. София

  12. СВОБОДНА ЗОНА РУСЕ“ ЕАД, гр. Русе

  13. СВОБОДНА ЗОНА ВИДИН“ ЕАД, гр. Видин

  14. СВОБОДНА ЗОНА СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград

  15. НИТИ“ ЕАД, гр. Казанлък

  16. ОВЧА КУПЕЛ“ ЕООД, гр. София

  17. ПЛОД – ЗЕЛЕНЧУК“ ЕООД, гр. Габрово

  18. СЕРТИФИКАЦИЯ“ ЕАД, гр. София

  19. УЧЕБНО КОНСУЛТАНТСКИ КОМПЛЕКС“ ЕООД, гр. Берковица

  20. БУЛГАРПЛОДЕКСПОРТ“ ООД, гр. София

По информация, получена от дружествата, към 30.09.2016 г. 16 от изброените дружества са извършили избор на обслужващи финансови институции при спазване на процедурите, заложени в Правилата.

Две дружества не са провеждали процедури поради липса на финансов ресурс. Към 30.09.2016 г. „БУЛГАРПЛОДЕКСПОРТ“ ООД, гр. София (с общ финансов ресурс малко над 1 000 лв.) отчита парични средства (50 лв.) в една банкова институция, които са запорирани от съдия-изпълнител. Второто дружество - „УЧЕБНО КОНСУЛТАНТСКИ КОМПЛЕКС“ ЕООД, гр. Берковица не съхранява паричните си средства (под 100 лв.) в банкови институции.

Две дружества ползват услугите на финансови институции без същите да са избрани при спазване на процедурите, заложени в Правилата, като причините за това са както следва:

ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА“ ЕАД, гр. Стара Загора. Изборът на обслужваща банка на дружество е продиктувано от спецификата на основната му дейност. Дружеството е задължено да превежда на ИАТА (Международната асоциация за въздушен транспорт), по точно определен график - BSP Reporting Calender (на 4 транша през месеца) паричните средства, с които оперира, като всяко отклонение или закъснение от посочените дати за превод се санкционира със сериозни наказателни лихви. Банковата сметка на ИАТА е в Райфайзенбанк и контрагентът държи транзакциите да са през същата банка, като така се избягват и междубанковите преводи и такси и се спазват регламентираните срокове. Освен това, като член на ИАТА, Райфайзенбанк предлага преференциални цени на банковото обслужване на тези преводи, касово внасяне и теглене без такси, безпроблемно интернет банкиране, ниски месечни такси за обслужване. Поради тази причина дружеството не е извършило избор по реда на Правилата, а продължава да работи с референтната банка.НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ“ ЕООД, гр. София. Дружеството е избрало обслужващите го 5 финансови институции чрез конкурс, проведен непосредствено преди влизане в сила на Правилата, като същия е проведен при условия, кореспондиращи на тези, заложени в тях.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница