Обобщена информация по дружества и предприятия относно прилаганетоДата28.02.2018
Размер40.24 Kb.
#60086


ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПО ДРУЖЕСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО

НА ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ (ПРАВИЛАТА) КЪМ 30.06.2017 г.
I. ДРУЖЕСТВА, КОИТО КЪМ 30.06.2017 г. ИМАТ БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НАД 3 000 000 ЛВ.

В тази група са включени следните дружества, които следва да прилагат т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата: 1. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, гр. София

 2. ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД, гр. София

 3. НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ“ ЕООД, гр. София

 4. КИНТЕКС“ ЕАД, гр. София

 5. НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД, гр. София

 6. ИНДУСТРИАЛЕН ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС“ АД, гр. Бургас

 7. ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАРНА ЗАПАД“ ЕАД, гр. Варна

 8. ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ (ВМЗ) ЕАД, гр. Сопот

 9. СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София

По информация, получена от дружествата, към 30.06.2017 г. 8 от дружества са извършили избора на обслужващи финансови институции при спазване на процедурите, заложени в Правилата. Единствено при ВМЗ ЕАД 6-те банки, в които се съхраняват паричните му средства не са избрани по реда на Правилата, т.к. до началото на отчетния период, всички банкови сметки на дружеството са били запорирани от ТД ГДО НАП София и оперирането със средствата в тях е било на разрешителен режим. След сваляне от страна на НАП на запорите, през м. юни е стартирана процедура за избор на финансови институции съгласно изискванията на Правилата, като до края на отчетния период същата не е финализирана.

При 6 от включените в групата дружества няма финансова институция, в която нетната експозиция към 30.06.2017 г. да надвишава 25 на сто от общия размер на паричните им средства. Към посочената дата при 3 дружества се отчита отклонение от това правило, като причините са както следва:"ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот. Към 30.06.2017 г. се отчита надвишение на нетната експозиция над 25 на сто в две банки. Дружеството финализира процедурата за избор на банкови институции, след което средствата, които вече са освободени от запор, ще бъдат преразпределени.

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАРНА ЗАПАД“ ЕАД, гр. Варна. Към цитираната дата в две от петте банки, с които работи дружеството, се отчита нетна експозиция, надвишаваща 25 на сто от общия размер на паричните средства. Причина за отчетеното надвишение е извършеното през м. юни окончателно погасяване по отпуснат от дружеството търговски заем и невъзможността дружеството да извърши преразпределение на получените средства само във финансови институции, в които поддържа сметки.

СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София. Към цитираната дата се отчита нетна експозиция, надвишаваща 25 на сто от общия размер на паричните средства в една финансова институция. В тази банкова институция, по сметка със специално предназначение, се съхраняват средствата по ОП "Иновации и конкурентоспособност", постъпващи на траншове, които не могат да бъдат прехвърляни в други банки, тъй като са обект на особен залог и се изразходват целево за реализиране на проекта по оперативната програма.
II. ДРУЖЕСТВА С БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПОД 3 000 000 ЛВ.


  1. ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София

  2. МОНТАЖИ“ ЕАД, гр. София

  3. АВИОНАМС“ АД, гр. Пловдив

  4. ДЪРЖАВНА ЛАБОРАТОРИЯ БЪЛГАРСКА РОЗА“ ЕООД, гр. София

  5. ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. Димитровград

  6. ЕКО МЕДЕТ“ ЕООД, с. Панагюрски колонии

  7. ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – РМ“ ЕООД, гр. София

  8. ЕЛЕКТРОНЕКСПОРТ“ ЕООД, гр. София

  9. ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ“ ЕАД, гр. София

  10. КОНСОЛИД КОМЕРС“ ЕАД, гр. София

  11. ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА“ ЕАД, гр. Стара Загора

  12. СВОБОДНА ЗОНА РУСЕ“ ЕАД, гр. Русе

  13. СВОБОДНА ЗОНА ВИДИН“ ЕАД, гр. Видин

  14. СВОБОДНА ЗОНА СВИЛЕНГРАД“ ЕАД, гр. Свиленград

  15. НИТИ“ ЕАД, гр. Казанлък

  16. ОВЧА КУПЕЛ“ ЕООД, гр. София

  17. ПЛОД – ЗЕЛЕНЧУК“ ЕООД, гр. Габрово

  18. СЕРТИФИКАЦИЯ“ ЕАД, гр. София

  19. УЧЕБНО КОНСУЛТАНТСКИ КОМПЛЕКС“ ЕООД, гр. Берковица

  20. БУЛГАРПЛОДЕКСПОРТ“ ООД, гр. София

По информация, получена от дружествата, към 30.06.2017 г. 16 от изброените дружества са извършили избор на обслужващи финансови институции при спазване на процедурите, заложени в Правилата.

Две дружества не са провеждали процедури поради липса на финансов ресурс. Към 30.06.2017 г. „БУЛГАРПЛОДЕКСПОРТ“ ООД, гр. София (с общ финансов ресурс малко над 1 000 лв.) отчита парични средства (50 лв.) в една банкова институция, които са запорирани от съдия-изпълнител. Второто дружество - „УЧЕБНО КОНСУЛТАНТСКИ КОМПЛЕКС“ ЕООД, гр. Берковица не съхранява паричните си средства (под 10 лв.) в банкови институции.

Едно дружество („ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА“ ЕАД, гр. Стара Загора) ползва услугите на финансова институция без същата да е избрана при спазване на процедурите, заложени в Правилата. Изборът на обслужваща банка на дружество е продиктувано от спецификата на основната му дейност. Дружеството е задължено да превежда на ИАТА (Международната асоциация за въздушен транспорт), по точно определен график - BSP Reporting Calender (на 4 транша през месеца) паричните средства, с които оперира, като всяко отклонение или закъснение от посочените дати за превод се санкционира със сериозни наказателни лихви. Банковата сметка на ИАТА е в Райфайзенбанк АД и контрагентът държи транзакциите да са през същата банка, като така се избягват и междубанковите преводи и такси и се спазват регламентираните срокове. Освен това, като член на ИАТА, Райфайзенбанк предлага преференциални цени на банковото обслужване на тези преводи, касово внасяне и теглене без такси, безпроблемно интернет банкиране, ниски месечни такси за обслужване. Поради тази причина дружеството не е извършило избор по реда на Правилата, а продължава да работи с референтната банка.

АВИОНАМС“ АД, гр. Пловдив, като дъщерно дружество на ДКК ЕАД от средата на м. май 2017 г., следва да прилага заложените в Правилата процедури за избор на финансови институции. Дружеството има сметки в 3 банки. До края на отчетния период такава процедура не е стартирала поради съществуващо ограничително условие по Договор за търговски заем от 07.06.2016 г., по който дружеството се задължава да оперира с паричните си средства чрез банката-кредитодател.

Каталог: files -> useruploads -> files -> updu
updu -> "Минпроект" еад, гр. София набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги
updu -> На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31. 12. 2015 г
updu -> На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31. 03. 2016 г
updu -> На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30. 06. 2015 г
updu -> На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30. 09. 2015 г
updu -> На финансови услуги от кредитни или финансови институции
updu -> На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31. 03. 2017 г
updu -> На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30. 06. 2017 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница