Обосновка



страница2/4
Дата07.08.2018
Размер379 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4

 • Нормативи:

  Гребане 4000 м.

  Дисц.

  Есен

  Пролет

  JM 1x

  16:05,0

  15:50,0

  JM 2-

  15:35,0

  15:20,0

  JW 1x

  17:20,0

  17:00,0

  JW 2-

  17:10,0

  16:55,0

  BM 1x

  15:35,0

  15:20,0

  BM 2-

  15:10,0

  15:00,0

  BW 1x

  17:00,0

  16:45,0

  BW 2-

  16:50,0

  16:35,0

  BLM 1x

  15:45,0

  15:30,0

  BLW 1x

  17:10,0

  16:55,0

  W 1x

  16:50,0

  16:35,0

  M 1x

  15:20,0

  15:10,0

  W 2-

  16:40,0

  16:25,0

  M 2-

  14:55,0

  14:45,0

  LM 1x

  15:35,0

  15:20,0

  LW 1x

  17:00,0

  16:45,0

  LM 2-

  15:05,0

  14:55,0

  Гребане 2000м (за участие на СП)




  М

  W

  JM

  JW

  BM

  BW

  BLM

  BLW

  LM

  LW



  6:54,0

  7:40,0

  7:12,0

  7:56,0

  7:02,0

  7:48,0

  7:12,0

  8:00,0

  7:05,0

  7:50,0

  2-

  6:39,0

  7:24,0

  6:52,0

  7:38,0

  6:47,0

  7:33,0

  6:50,0

  -

  6:45,0

  -



  6:22,0

  7:06,0

  6:36,0

  7:20,0

  6:28,0

  7:10,0

  6:33,0

  7:20,0

  6:29,0

  7:16,0

  4-

  6:03,0

  6:48,0

  6:15,0

  6:57,0

  6:10,0

  6:50,0

  6:15,0

  -

  6:10,0

  -



  5:52,0

  6:41,0

  6:05,0

  6:50,0

  5:59,0

  6:45,0

  6:05,0

  -

  6:00,0

  -

  Гребен ергометър

  Възраст

  6000 м

  2000 м

  1 год

  2 год

  1 год

  2 год

  Юноши мл.

  22:30,0

  21:50,0

  6:50,0

  6:35,0

  Девойки мл.

  25:20,0

  24:30,0

  7:50,0

  7:36,0

  Юноши ст.

  21:00,0

  20:40,0

  6:25,0

  6:18,0

  Девойки ст.

  23:40,0

  23:00,0

  7:24,0

  7:15,0

  Младежи под 23г.

  19:50,0

  6:05,0

  Младежи под 23г. л.к.

  20:45,0

  6:20,0

  Жени под 23г.

  22:40,0

  7:02,0

  Жени под 23г. л.к.

  23:10,0

  7:18,0

  Мъже

  19:30,0

  5:55,0

  Мъже л.к.

  20:30,0

  6:15,0

  Жени

  22:20,0

  6:50,0

  Жени л.к.

  23:00,0

  7:13,0




  1. Подробна тренировъчна план-програма за мъже и жени:


  Подготвителен период 29.09.2014г. – 20.04.2015г.

  Обхваща два етапа и 7 мезоцикъла.


  Общоподготвителен етап 29.09.2014г. – 30.01.2015г.

  Задачи:


  • развитие на силова издръжливост и максимална сила;

  • развитие на аеробната издръжливост - АЕ.

  • подобряване на специфичните двигателни умения и координацията на гребния цикъл;

  Средства – гребане, плуване, бягане, ски-бягане, вдигане на тежести, гребен ергометър, гимнастика и други.

  Мезоцикъл 1: Вработващ 29.09 – 04.11.2014г. 5 микроцикъла

  Цел: Изграждане на специална базова подготовка на състезателите върху, която ще се създадат предпоставките за изграждане на специална издръжливост.

  1.Развиване на аеробните възможности

  • работа в зони АЕ1 и АЕ2

  • усъвършенстване на техниката

  • развитие на специална сила в лодка и гребен ергометър

  Мезоцикъл 2: Общобазов 05.11 – 30.11.2014г. 4 микроцикъла

  Цел: Изграждане на обща и специална издръжливост

  1. Специална подготовка

   • гребане в аеробен режим

   • усъвършенстване на техниката

   • развитие на специална сила в лодка и гребен ергометър

  2. Обща подготовка

  • развитие на общата сила (силова издръжливост)

  • развитие на гъвкавост и ловкост

  • развитие на издръжливост, чрез кросово бягане, гребен ергометър и други

  Мезоцикъл 3: Общобазов – 01.12.2014г. – 05.01.2015г. 4 микроцикъла

  Цел: Повишаване на общото функционално състояние.

  1. Специална подготовка



   • гребане в аеробен режим - тренажор.

   • изучаване на елементи от техниката – имитационни упражнения

  1. Обща подготовка

  • развитие на общата аеробна работоспособност

  • развитие на обща и максимална сила

  • повишаване нивото на беговата издръжливост

  Мезоцикъл 4: Общобазов – 06.01 – 30.01.2015г. 4 микроцикъла

  Цел: Повишаване на общо функционално състояние.

  1. Специална подготовка



   • гребане в аеробен режим - тренажор.

  1. Обща подготовка

  • развитие на общата аеробна работоспособност

  • развитие на обща и максимална сила

  • повишаване общата издръжливост чрез използването на неспецифични средства


  Специалноподготвителен етап 31.01 – 20.04.2015г.

  Задачи за специално-подготвителен етап :



    • пренос /трансформация/ на развитите двигателни качества в лодка;

    • достигане на високо ниво на специална издръжливост;

    • развитие на скоростно-силовата издръжливост;

    • стабилизиране на дистанционната скорост;

    • развитие на специална сила в лодка;

    • моделиране на състезателната дистанция;

  Средства : гребане – 6000м, 2000м, 500м, 250м, гребен ергометър, крос, специални силови упражнения за специфичните групи мускули в лодка.

  Мезоцикъл 5: Трансформиращ 31.01 – 01.03.2015г. 4 микроцикъла

  Цел: Трансформиране на качества от общата към специална подготовка.

  1. Специална подготовка



  • трансформация на общата аеробна издръжливост в специална

  • усъвършенстване на елементи от техниката

  • развитие на специална силова издръжливост

  2. Обща подготовка

  • подържане нивото на общата и максимална сила

  • развитие на гъвкавост и ловкост

  • поддържане на бегова издръжливост

  Мезоцикъл 6: Специалнобазов – 02.03 – 29.03.2015г. 4 микроцикъла

  Цел: Развитие на специална издръжливост

  1. Специална подготовка



   • развитие истабилизиране на аеробния и смесен режим

   • усъвършенстване на елементи от техниката

   • развитие на специална силова издръжливост

  2. Обща подготовка

  • подържане нивото на общата сила

  • развитие на гъвкавост

  • поддържане на беговата издръжливост

  Мезоцикъл 7: Междинен – 30.03 –20.04.2015г. 3 микроцикъла.

  Цел: Развитие на специална и дистанционна издръжливост.

  1. Специална подготовка



   • усъвършенстване на елементи от техниката в едноместни и многоместни лодки

   • изграждане на първоначални модели на състезателната дистанция

   • подържане на специална силова издръжливост

  2. Обща подготовка

  • поддържане на общо физическите качества


  Състезателен период – 21.04 – 06.09.2015г.

  Обхваща два етапа и 6 мезоцикъла:


  Етап на ранни състезания – 21.04 – 21.06.2015г.

  Задачи :


   • развитие на скоростните способности и усъвършенстване на елементите от техниката в състезателни условия;

   • изграждане на психическа устойчивост в състезанията;

   • реализация на моторния потенциал на състезателите в състезателна обстановка, опознаване на противника, стабилизиране на спортните резултати.

  Мезоцикъл 8: Контролно-състезателен 21.04 – 10.05.2014г. 3 микроцикъла

  Цел: Участие в международни регати (1-ви кръг от СК) – реализация на моторния потенциал на състезателите в състезателна обстановка, опознаване на противника и стабилизиране на спортните резултати на основна състезателна дистанция.

  1. Специална подготовка



  • подържане аеробните и развитие на анаеробните механизми на енергообезпечаване

  • фино шлифоване на елементи от техниката по дисциплини при състезателни условия

  • проверка и усъвършенстване на моделите за преминаване на състезателната дистанция

  • повишаване нивото на скоростната издръжливост

  • подържане на специална силова издръжливост

  2. Обща подготовка

  • поддържане общо-физическите качества

  Мезоцикъл 9: Състезателен – 11.05 – 31.05.2015г. 3 микроцикъла

  Цел: Участие и максимално добро представяне на ЕП в Познан, Полша

  1. Специална подготовка



   • подържане нивото на аеробната издръжливост и работа в смесен режим

   • финно шлифоване на елементи от техниката в състезателни условия

   • моделно преминаване на дистанцията с конкретни задачи (на всяко 500м)

  2. Обща подготовка

  • подържане на двигателните качества

  • работа за динамична сила

  • поддържане на беговата издръжливост

  Мезоцикъл 10: Състезателен - 01.06 – 21.06.2015г. 3 микроцикъла

  Цел: Участие и достойно представяне на СК2 във Варезе.

  Специална подготовка



  • развитие на скоростна издръжливост и стабилизиране на дистанционната скорост

  • поддържане нивото на аеробната издръжливост и работа в смесен режим

  • финно шлифоване на елементи от техниката в състезателни условия

  • моделно преминаване на дистанцията с конкретни задачи / на всяко 500 м./


  Етап на основни състезания 22.06 – 06.09.2015г.

  Задачи:


  • подобряване на спортно-техническите резултати;

  • запазване на показателите свързани с функционалното състояние;

  • повишаване на дистанционната скорост;

  • постигане на върхова спортната форма на състезателите за участието на СП.

  Средства : Гребане на различни отсечки от 250-2000м, гребен ергометър /работа за мощност на усилието/.

  Мезоцикъл 11: Състезателен – 22.06 – 12.07.2015г. 3 микроцикъла

  Цел: Участие и максимално добро класиране на СК 3 в Люцерн, Швейцария

  1. Специална подготовка

   • Развиване на дистанционна скорост в лодка

   • Повишаване нивото на бързината и скоростната издръжливост

   • Моделно преминаване на основна състезателна дистанция

   • Моделно отработване чрез специализирани скоростни отсечки, кратни на състезателната дистанция

   • Подържане на специална силова издръжливост

  1. Обща подготовка

  Мезоцикъл 12: Междинен – 13.07 – 09.08.2015г. 3 микроцикъла

  Цел: Поддържане на високото ниво на обща подготовка, разширяване и повишаване на основата на специалната подготовка.

  1. Специална подготовка

   • Развиване на дистанционна скорост в лодка

   • Моделно преминаване на основна състезателна дистанция

   • Поддържане на специална силова издръжливост

  1. Обща подготовка

  • Поддържане на аеробните възможности с неспецифични средства

  • Поддържане на силата

  Мезоцикъл 13: Състезателен – 10.08 – 06.09.2015г. 3 микроцикъла

  Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
  2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
  2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
  2017 -> Синхрон медия” оод
  2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
  2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
  2017 -> До (Бенефициент- наименование)
  2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
  2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


  Поделитесь с Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
  отнасят до администрацията

      Начална страница