Обособена позиция 1: Застраховка „Имущества” Застраховка „Имущество“ касаещ недвижимите имущества на Община Севлиевостраница1/6
Дата26.09.2018
Размер0.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Приложение 1


Техническо задание

КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ОБЩИНА СЕВЛИЕВО по ПЕТ обособени позиции


Обособена позиция 1: Застраховка „Имущества”

1.1. Застраховка „Имущество“ касаещ недвижимите имущества на Община Севлиево:

1.1.1. Покрити рискове – Пожар, включително последиците от гасенето му, гръм, мълния, експлозия, удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него, природни бедствия в т.ч. буря, ураган, градушка, проливен дъжд, падащи дървета и клони в следствие на природни бедствия, увреждане от естествено натрупване на сняг или лед, замръзване, наводнение, измокряне в резултат на авария на водопроводна, паропроводна, канализационна, отоплителна или друга инсталация, земетресение, разноски за разчистване, злоумишлени действия на трети лица (вкл. умишлен палеж и вандализъм), чупене на стъкла и дограма.

1.1.2. Застрахователни суми и обекти на застраховане – според Списък 1

Имущества

Застрахователна стойност /BGN/

1

Сгради на територията на Община Севлиево

11 882 596,03
Сгради „Образование“

1 694 320

Всичко:

13 576 916,03

Рискове с лимити
3

Злоумишлени действия на трети лица (вкл. умишлен палеж и вандализъм)

20% от ЗС за всеки обект, но не повече от 100 000,00 лв. за всеки обект

4

Счупване на стъкла

Лимити за всеки отделен обект

 • за гр.Севлиево до 10 000 лв.,

 • за адресите по селата 3 000лв. на обект

5

Разноски за разчистване

5% от ЗС за всеки обект, но не повече от 50 000,00 лв. за всеки обект

1.1.3. Щетимост: За последната година има изплатени 1 щета за 2000 лв. Причина за щетата е умишлен пожар.

1.1.4. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година с начало 00,00 часа на 02/01/2016 г.

1.1.5. Самоучастие: съгласно чл.9 ал.5 от ЗОС, не се допуска прилагането на самоучастие (вкл. по риска „Земетресение“).

1.1.6. База за определяне на застрахователна сума, които молим да бъдат приети за застраховане – БЕЗ ПОДЗАСТРАХОВАНЕ, съгласно Списък 1.

- нова възстановителна – за сгради с основен ремонт или обновяване е посочена цена на придобиване;

- действителна – за сгради на територията на град Севлиево – 400 лв./кв.м.;

- първи риск - за сграда на Община Севлиево – 400лв./кв.м. и на територията на Община Севлиево – 250 лв./кв.м.; за села – 200лв./кв.м.
1.2. Застраховка „Имущество“ отнасяща се за детски площадки, разположени на открито (описани в Списък 2).

1.2.1. Покрити рискове: Пожар, включително последиците от гасенето му, гръм, мълния, експлозия, удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него, природни бедствия, в т.ч. буря, ураган, градушка, проливен дъжд, падащи дървета и клони в следствие на природни бедствия, увреждане от естествено натрупване на сняг или лед, замръзване, наводнение, измокряне в резултат на авария на водопроводна, паропроводна, канализационна, отоплителна или друга инсталация, удар от превозно средство, земетресение, злоумишлени действия на трети лица (вкл. умишлен палеж и вандализъм), кражба. Посочените съоръжения са закрепени неподвижно към земята и нямат друга защита от ПТП, кражба, пожар, природни бедствия, в т.ч. бури и мълнии, повреда вследствие на ПТП, злоумишлени действия на трети лица. Единствено парк „Казармите“ е ограден с мрежеста ограда.


1.2.2. Застрахователната стойност и обекти на застраховане:Имущества

Застрахователна стойност /BGN/

1

Детски площадки – съгласно Списък 2

206 590,55

1.2.3. База за застраховане – нова възстановителна стойност;

1.2.4. Адрес на застрахованите съоръжения – съгласно Списък 2.

1.2.5. Щетимост: За последната година няма заведени щети

1.2.6. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година с начало 00,00 часа на 02/01/2016 г.

1.2.7. Самоучастие: съгласно чл.9 ал.5 от ЗОС, не се допуска прилагането на самоучастие (вкл. по риска „Земетресение“).
1.3. Застраховка „Имущество“ отнасяща се за 4 информационни билборда, разположени на открито;

1.3.1. Покрити рискове: Пожар, включително последиците от гасенето му, гръм, мълния, експлозия, удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него, природни бедствия, в т.ч. буря, ураган, градушка, проливен дъжд, падащи дървета и клони в следствие на природни бедствия, увреждане от естествено натрупване на сняг или лед, наводнение, измокряне в резултат на авария на водопроводна, паропроводна, канализационна, отоплителна или друга инсталация, свличане и срутване на земни пластове, удар от превозно средство, земетресение, злоумишлени действия на трети лица (вкл. умишлен палеж и вандализъм). Посочените съоръжения са закрепени неподвижно към земята

1.3.2. Застрахователната стойност и обекти на застраховане

Наименование на съоръжението

Местонахождение

Застрахователна стойност

информационни билбордове – 2 броя

с. Кръвеник - пред кметството и пред фирма "Крейзи Янг"ЕООД

7 152,00 лв.

информационни билбордове – 2 броя

с. Петко Славейково - на кръстовището на ул."Крапец" и ул."Свобода". На кръстовището на ул."Свобода и ул."Аврора"

1.3.3. Ползващо лице: ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ

1.3.4. Щетимост: За последната година няма заведени щети

1.3.5. Срок на застраховката – сключва се за срок от 11 (единадесет) месеца с начало 00,00 часа на 01/02/2016 г.

1.3.6. Самоучастие: съгласно чл.9 ал.5 от ЗОС, не се допуска прилагането на самоучастие (вкл. по риска „Земетресение“).


1.4. Застраховка „Имущество“ отнасяща се за съоръжение: „Противопожарна кула“ разположени на открито;

1.4.1. Покрити рискове: Пожар, включително последиците от гасенето му, гръм, мълния, експлозия, удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него, природни бедствия, в т.ч. буря, ураган, градушка, проливен дъжд, падащи дървета и клони в следствие на природни бедствия, увреждане от естествено натрупване на сняг или лед, наводнение, измокряне в резултат на авария на водопроводна, паропроводна, канализационна, отоплителна или друга инсталация, свличане и срутване на земни пластове, земетресение, злоумишлени действия на трети лица (вкл. умишлен палеж и вандализъм), измръзване, кражба чрез взлом, късо съединение и токов удар.

1.4.2. Застрахователната стойност и обект на застраховане:
Имущества

Застрахователна стойност /BGN/

1

Противопожарна кула с Крушево

587 611,06
Разноски за разчистване

Лимит 5 000,00

1.4.3. Адрес на застрахованите съоръжения – с. Крушево, Противопожарна кула.

1.4.4. Допълнителни разяснения по повод разположението на Противопожарната кула: кулата е трайно монтирана, с постоянно видео наблюдение, изцяло оградена от трайно монтирана ограда.

1.4.5. Ползващо лице:ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Разплащателна агенция

1.4.6 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година с начало 00,00 часа на 17/07/2016 г.

1.4.7. Щетимост: За последната година няма заведени щети

1.4.8. Самоучастие: съгласно чл.9 ал.5 от ЗОС, не се допуска прилагането на самоучастие (вкл. по риска „Земетресение“).


1.5. Застраховка“Имущество“ , отнасяща се за реконструираните водопроводни мрежи на с.Кръвеник и с.Петко Славейково

1.5.1. Покрити рискове: Пожар, включително последиците от гасенето му, гръм, мълния, експлозия, удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него, природни бедствия, в т.ч. буря, ураган, градушка, проливен дъжд, падащи дървета и клони в следствие на природни бедствия, увреждане от естествено натрупване на сняг или лед, наводнение, измокряне в резултат на авария на водопроводна, паропроводна, канализационна, отоплителна или друга инсталация, свличане и срутване на земни пластове, земетресение, злоумишлени действия на трети лица (вкл. умишлен палеж и вандализъм), измръзване, удар от превозно средство.

1.5.2. Застрахователната стойност и обекти на застраховане
Имущества

Застрахователна стойност /BGN/

1

Водопроводна мрежа на с. Кръвеник и с.Петко Славейково

5 522 544,00

1.5.3. База за застраховане- нова възстановителна стойност;

1.5.4. Имуществото има акт за въвеждане в експлоатация.

1.5.5. Ползващо лице: ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Разплащателна агенция

1.5.6. Щетимост: За последната година няма заведени щети

1.5.7. Срок на застраховката – сключва се за срок от 11 (единадесет) месеца с начало 00,00 часа на 01/02/2016 г.

1.5.8. Самоучастие: съгласно чл.9 ал.5 от ЗОС, не се допуска прилагането на самоучастие (вкл. по риска „Земетресение“).


1.6. Застраховка „Всички рискове на електронната техника“

1.6.1 Покрити рискове – пожар, включително последиците от гасенето му, природни бедствия, земетресение, измокряне в резултат на авария на водопроводна, паропроводна, канализационна, отоплителна или друга инсталация, късо съединение, пренапрежение и индукция, пряко и непряко попадение от мълния, кражба чрез взлом и грабеж, както и други специфични за този вид имущество рискове.

1.6.2 Активи и застрахователни суми: 29 491,54 лв., включващи компютърни системи и сървъри – съгласно Списък 3. Адрес на застрахованото имущество гр.Севлиево, пл.Свобода 1.

1.6.3 Щетимост: няма заведени щети за предходната година.

1.6.4 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година с начало 00,00 часа на 02/01/2016 г.

1.6.5 Самоучастие: съгласно чл.9 ал.5 от ЗОС, не се допуска прилагането на самоучастие (вкл. по риска „Земетресение“).

1.6.6 База за определяне на застрахователна сума – цена на придобиване, която да се приеме за нова възстановителна (95% от активите са придобити през последните 3 години).


1.7. Специално изискване за активите, застраховане в полза на ДФЗемеделие:

1.7.1 Застрахователната полица се сключва в полза на ДФ Земеделие и са обезпечение по договор, за отпускане на финансова помощ по мярка 226,“Възстановяване на превантивни дейности“ по програма за развитие на селските райони. При тотална щета на застрахованото имущество, в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователя изплаща обезщетението на фонда, до размера на отпуснатата финансова помощ. При частично погиване на застрахованото имущество, обезщетението се изплаща на ползвателя на помощта.

1.7.2 Със сумата на застрахователното обезщетение, когато същото се изплаща на фонда, се намаля размера на задължението на ползвателя на помощта към фонда.

1.7.3 При настъпване на частична щета, ползвателя на помощта е длъжен да възстанови подпомогнатия актив и да уведоми фонда при привеждането му във функционално състояние.1.8. Допълнително покрити рискове: участниците имат право да представят номериран списък със допълнително покрити рискове, които да се отнасят за всички застраховки от т.1.1, т.1.2, т.1.3, т.1.4, т.1.5. Всеки допълнително покрит риск трябва да бъде упоменат под отделна точка. Списъкът трябва да бъде във възходящ ред и да започва от «1».

1.9. Начин на плащане на застрахователната премия: еднократно, при сключване на застрахователния договор.

1.10. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.

1.11. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.

1.12. Прогнозна стойност на поръчката по обособена позиция 1 – 13 500 /тринадесет хиляди и петстотин/ лева без ДДС и е изчислена по реда на чл. 15, ал.2 от ЗОП.
Обособена позиция 2: Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 55, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване

2.1 Покрити рискове и размер на застрахователните обезщетения: Съгласно чл. 9, ал.1, 2 и 3 от Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука”, Застрахователят трябва да покрива следните рискове:

2.1.1 Смърт на застраховано лице вследствие на трудова злополука – изплаща се застрахователната сума за съответния работник или служител. Застрахователната сума се поделя поравно между законните наследници на застрахованото лице.

2.1.2 Трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука – на застрахованото лице се изплаща процент от застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на процента трайно намалена работоспособност на работника или служителя, установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността.

2.1.3 Временна неработоспособност вследствие на трудова злополука – на застрахованото лице се изплаща процент от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец временна неработоспособност, в зависимост от продължителността на загубената работоспособност:

над 10 до 30 календарни дни вкл.– 3% от месечната брутна работна заплата

над 30 до 60 календарни дни вкл.– 5% от месечната брутна работна заплата

над 60 до 120 календарни дни вкл.– 7% от месечната брутна работна заплата

над 120 календарни дни – 10% от месечната брутна работна заплата.2.2. Общ брои персонал:

Брой служители подлежащ на застраховане – съгласно чл.9 от ППЗНЗ – около 20 човека месечно; Предоставяне на месечни справки2.3. Застраховката да се сключи без поименен списък, на база брой работни места. При промяна на броя или фонда БРЗ, Възложителя своевременно ще подава справка, а Изпълнителя се задължава да отрази промяната с анекс към застрахователния договор / полица, като запази предложените при сключване на застраховката тарифни числа, на пропорционална база за остатъка от периода на застраховката.

Първоначално застраховани 20 лица, с обща ЗС - 336 000 лева.

** Всеки месец ще се представя актуален списък с новите имена.2.4. Офертата да съдържа тарифно число, като точен списък на служителите и ФРЗ ще се представи преди сключване на застраховката.

2.5. Щетимост: няма данни за изплатени обезщетения през 2015 г.

2.6. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година с начало 00,00 часа на 02/01/2016 г.

2.7. Начин на плащане на застрахователната премия: депозитна вноска, при сключване на застрахователния договор и всеки месец ще се приспада от внесената застрахователна премия докато се изравни и след това ще се внася необходимата застрахователна премия.

2.8. Самоучастие: не се допуска прилагането на самоучастие.

2.9. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.

2.10. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.

2.11. Прогнозна стойност на поръчката по обособена позиция 2 – 103 /сто и три/ лева без ДДС и е изчислена по реда на чл. 15, ал.2 от ЗОП.
Обособена позиция 3: „Застраховка на МПС”

3.1 Застраховка Каско на МПС

3.1.1. Покрити рискове: • природни бедствия: пожар; буря (ураган); пороен дъжд; градушка; наводнение; гръм (мълния); снежно и /или ледено натрупване; морски вълни; свличане или срутване на земни маси; случайно падане или удар от/на твърди тела и предмети и/ или преобръщане на МПС, в резултат на изброените природни бедствия;

 • авария и/ или експлозия на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и др. подобни съоръжения и инсталации;

 • пожар и/ или експлозия, възникнали по време на експлоатация или престой на МПС;

 • падане на летателни апарати или части от тях или товара им, или други тела и предмети върху МПС.

 • сблъскване с и/ или удар от МПС и/ или други подвижни или неподвижни физически тела и предмети, животни и хора, в това число и пътно-транспортно произшествие (ПТП) /вкл. и в паркирано състояние/, съгласно Закона за движение по пътищата (ЗДП);

 • внезапно отваряне на врата или капак по време на движение;

 • злоумишлени действия на трети лица – удар с твърд предмет, пробиване, надраскване, изкъртване, умишлено преобръщане на МПС, заливане с бои или с химически активни вещества (киселини, основи и др.). Нанесени повреди при опит за кражба на МПС. Кражба с взлом на стационарно монтирано аудио и друго електронно оборудване;

 • умишлен палеж и/или взривяване на МПС.

 • кражба и/или грабеж на цяло МПС. Повреди и липси на намерено след кражба/ грабеж МПС.

3.1.2. Териториална валидност: Територията на Р. България.

3.1.3. Начини за обезщетяване:

3.1.3.1 При частични щети:

* Начини за обезщетяване, които се прилагат изцяло и само по избор на Застрахования.

- Чрез издаване на възлагателно писмо за извършване на ремонт в Официален сервиз на вносител/представител на марката или по представени оригинални фактури с ДДС издадени от сервиз избран от Застрахования (отговарящи количествено и качествено на изготвения опис, съставен при огледа от представител на застрахователя) за нови части, труд и материали, но не по-високи от цените на официалния сервиз за съответната марка МПС;

- Чрез издаване на възлагателно писмо за извършване на ремонт в Доверен сервиз на Застрахователя или по представени оригинални фактури с ДДС издадени от сервиз избран от Застрахования (отговарящи количествено и качествено на изготвения опис, съставен при огледа от представител на застрахователя) за нови части, труд и материали, но не по-високи от цените на официалния сервиз за съответната марка СПС;

- Чрез изплащане на обезщетение, изчислено на база експертна оценка по методика и цени, прилагани от Застрахователя. Застрахователят се задължава да предостави на застрахования прилаганата методика и цени за определяне на застрахователни обезщетения по застраховка „Каско” предварително;

3.1.3.2 При тотални щети:

- При щета в резултат на кражба или грабеж – застрахователят изплаща пълния размер (100 %) на застрахователна сума на МПС, записана в полицата. Обезщетението следва да бъде изплатено до 15 дни от датата на представяне на всички изискуеми документи. Няма да се изисква постановление от прокуратурата за спиране на наказателно производство и няма да се прилагат изчаквателни периоди;

- При щета, при която ремонтът е нецелесъобразен или разходите за възстановяване надхвърлят 70% от застрахованата сума (съгласно КЗ) на МПС, изчислени по проформа фактура от доверения сервиз и ако застрахования изяви желание да запази владението върху увреденото МПС. В този случай застрахователят изплаща обезщетението като от застрахователната сума на МПС се приспадне стойността на запазените части, като размерът на обезщетението не може да е по-малък от 70% от застрахователната сума на МПС.

3.1.4. Застрахователни суми: Застрахователните суми се определят от Застрахования /Списък 4/

3.1.5. Застрахователна премия:

- Застрахователят следва да посочи конкретните тарифни числа и крайни цени в лева (BGN) /съгласно Списък 4/, като Застрахователя се задължава, ако не приеме някоя от сумите, изрично да го посочи в офертата си.

- Застрахователят следва да предложи брутни тарифни ставки и цени с включени 2% ДЗП, цени на оглед на годишна база, валидни за срока на договора.

- Огледите на застрахованите МПС се извършва на адрес, посочен от Община Севлиево.

3.1.6. Допълнителни специални условия:

3.1.6.1 Признаване на разумно извършените разходи за спасяване, ограничаване и/или намаляване щетите по МПС покрити по застраховка Каско, както и разходите за репатрирането му на разстояния до 300 км., когато същото не е в движение. Застрахователят може да предложи асистираща компания, която да извършва тези дейности като заплащането за тях се извършва директно от Застрахователя към асистиращата компания.

3.1.6.2 Застрахователя приема да изплаща обезщетения за щети, настъпили извън пътната мрежа, при изпълнение на преки служебни задължения, при спазване на изискванията на производителя за сигурност и безопасност на движението, и нормална експлоатация на МПС.

3.1.7. Застраховани обекти и вид покритие – 3 броя МПС (според Списък 4).

3.1.8. Щетимост: няма заведени щети.

3.1.9. Срок на застраховката – застраховките влизат в сила от датите посочени в Списък 4 и изтичат на 01/01/2016г. Да се приложи същата тарифна ставка и пропорционална методика при изчисляване на застрахователните премии, които да се прилагат за всички новопридобити МПС през срока на застрахователния договор / полица.

3.1.10. Начин на плащане на застрахователната премия: еднократно, при сключване на застрахователния договор.

3.1.11. Самоучастие – не се допуска прилагането на самоучастия.

3.1.12. За всяко МПС да се издаде отделна застрахователна полица.

3.1.13. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.

3.1.14. Очаква се закупуването на МПС през годината с обща стойност до 100 000 лв.

3.1.15. Прогнозна стойност на поръчката по обособена позиция 3.1 – 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева без ДДС и е изчислена по реда на чл. 15, ал.2 от ЗОП.


Каталог: uploads -> docs
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
docs -> Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница