Образец №1 предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на цдг „Ален мак”, град Горна Оряховица за 2015/2016 година”



страница1/3
Дата22.12.2017
Размер489.95 Kb.
#37328
  1   2   3
Образец № 1
ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ЦДГ „Ален мак”, град Горна Оряховица за 2015/2016 година
ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ
Настоящата оферта за участие е подадена от

……………………………………………………………………………………….....................…...

(наименование на участника)
и е подписана от…….....................................…………………………………………………….....

………………………………………………………………...................….………………………...

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на …………………….....................……..……………………………..…………..

(длъжност)



УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в обществената поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ЦДГ „Ален мак”, град Горна Оряховица за 2015/2016 година”.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка.Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.



Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и изискванията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора, настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Ние приемаме, че изборът на възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи на обжалване по целесъобразност.

Заявяваме, че сме запознати с обекта на поръчката, условията за финансиране, както и всички документи, включени в книжата и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.


Дата………………2015 г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________ (име и фамилия)


_____________________ (длъжност на представляващия участника)


Образец № 2

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ЦДГ „Ален мак”, град Горна Оряховица за 2015/2016 година
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Официално име на Участника ………………………………………………………..........
2. Юридическа форма ………………….…………………………………….………………..
3. Националност: ........................................................................................................................
4. Фирмата се представлява от ………………………………………….…………………….
5. ЕИК ……………………………………
6. Седалище и адрес на управление:
6.1. Град ………………………………………………………………….……..
6.2. Улица………………………………………………………. № ……….....
6.3. Телефон………………………………; факс………………...…………..
7. Адрес за кореспонденция: .....................................................................................................
.......................................................................................................................................................

8. Лице за контакти:

………………………………………………….………………………………………………..

Длъжност…………………………...………………………………………………………..…

Адрес……………...…………………………………………………………….………………

Телефон……………………………..…………..; факс………………………………………


8. Обслужваща банка:………………………………………………………………………….

BIC………………………………………………………………………………………..……..

IBAN……………………………………………………………………………………….……

титуляр на сметката

…………………………………………………………………………………….……………..

Дата……………… г. …………………………………..

(подпис; печат)

Образец № 3

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ЦДГ „Ален мак”, град Горна Оряховица за 2015/2016 година



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Настоящото техническо предложение е подадено от…………………………….. …………………………………………………………………………………………..............

(наименование на участника)


и е подписано от………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….….….........……………………...

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ………………………………………….……..…………………………............…..…………..

(длъжност)


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас поръчка чрез публична покана с предмет: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ЦДГ „Ален мак”, град Горна Оряховица за 2015/2016 година за обособена позиция № ................................................................................

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка чрез публична покана.

Съгласни сме с поставените от Вас условия, приемаме ги без възражения, и предлагаме да изпълним без резерви и ограничения дейностите, включени в предмета на обществената поръчка.


С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаването на оферти.
Приемаме да извършваме доставките периодично, след Ваша заявка съгласно условията на Възложителя.
Приемаме плащането на доставките да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет ) дни след представяне на доставна фактура

Приемаме всички условията относно техническите изисквания за изпълнение на поръчката

Дата………………2015 г
ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________ (име и фамилия)


_____________________ (длъжност на представляващия участника)


Образец № 4

ДО

ДИРЕКТОР на

ЦДГ „Ален мак”,

град Горна Оряховица

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ЦДГ „Ален мак”, град Горна Оряховица за 2015/2016 година

От________________________________________________________________________, (наименование на фирмата участник)
ЕИК__________________________________,

със седалище и адрес на управление

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,

представлявано от ___________________________________________________________



(трите имена, ЕГН и длъжност)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка чрез публична покана с обект: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ЦДГ „Ален мак”, град Горна Оряховица за 2015/2016 годинас възложител ЦДГ „Ален мак” град Горна Оряховица.



Артикул

мярка

прогнозно количество

Единична цена без ДДС

Обща стойност без ДДС

Обща стойност с ДДС

 

1. ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ:

 

 

 

 

 

1

Хляб Добруджа 650гр.-утвърден стандарт

бр.

2800

 

 

 

2

Хляб пълнозърнест

бр.

1000

 

 

 

3

Козунак

бр.

250

 

 

 

4

Брашно тип 500, 1кг

кг

360

 

 

 

5

Кифла с мармалад 140гр.

бр.

300

 

 

 

6

Кифла с локум 140гр.

бр.

300

 

 

 

7

Баница правоъгълна. 140гр.

бр.

300

 

 

 

8

Кифла козуначена 140гр.

бр.

500

 

 

 

9

Рогче със сирене 140гр.

бр.

500

 

 

 

10

Милинка 140гр.

бр.

400

 

 

 

11

Мая за хляб

кг

30

 

 

 

 

2. МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПОДУКТИ:

 

 

 

 

 

12

Мляко кисело 2% масл.

кг

1400

 

 

 

13

Мляко кисело 3-3.6% масл.

кг

1000

 

 

 

14

Прясно мляко 2% масл.

л

1300

 

 

 

15

Бяло саламурено сирене от кр.мляко

кг

200

 

 

 

16

Кашкавал

кг

80

 

 

 

17

Извара

кг

50

 

 

 

18

Краве масло 0.125 г

бр.

1300

 

 

 

19

Мляко плодово кисело

кг

100

 

 

 

20

Мляко плодово прясно

л

100

 

 

 

 

3. ВАРИВА, ПОДПРАВКИ И ДРУГИ

 

 

 

 

 

21

Фасул зрял

кг

90

 

 

 

22

Леща

кг

90

 

 

 

23

Ориз

кг

130

 

 

 

24

Грис

кг

60

 

 

 

25

Кус-кус

кг

100

 

 

 

26

Маслини

кг

30

 

 

 

27

Нишесте

кг

50

 

 

 

28

Пшеница за варене

кг

10

 

 

 

29

Дафинов лист

кг

2

 

 

 

30

Черен пипер

кг

2

 

 

 

31

Лимонена киселина

кг

2

 

 

 

32

Бакпулвер

кг

2

 

 

 

33

Сода бикарбонат

кг

7

 

 

 

34

Чубрица

кг

4

 

 

 

35

Халва тахан

кг

30

 

 

 

36

Червен пипер млян

кг

7

 

 

 

37

Бисквити обикновени 0,190

бр.

150

 

 

 

38

Макарони

кг

120

 

 

 

39

Фиде

кг

40

 

 

 

40

Кори за баница

кг

50

 

 

 

41

Маргарин за термична обработка 0.500

кг

50

 

 

 

42

Оцет винен 0.700

бр.

20

 

 

 

43

Слънчогледово олио пл.бут 1 л.

л

250

 

 

 

44

Сол

кг

30

 

 

 

45

Захар

кг

380

 

 

 

46

Чай билков кутия

бр.

120

 

 

 

47

Яйца кокоши

бр.

4000

 

 

 

48

Сок за разреждане

бр.

20

 

 

 

49

Ванилия

бр.

400

 

 

 

50

Захар пудра

кг

8

 

 

 

51

Овесени ядки

кг

40

 

 

 

52

Канела

кг

1

 

 

 

53

Мюсли

кг

20

 

 

 

54

Джоджен

кг

5

 

 

 

55

Нектар, бутилка 0.500

бр.

400

 

 

 

56

Юфка домашна

кг

10

 

 

 

57

Галета

кг

5

 

 

 

58

Какао

кг

5

 

 

 

59

Меденки

бр.

200

 

 

 

60

Спагети

кг

40

 

 

 

61

Корнфлейкс

кг

70

 

 

 

62

Натурален сок 100%

л

200

 

 

 



Сподели с приятели:
  1   2   3




©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница