Образец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо република българияДата24.07.2016
Размер54.13 Kb.
#3163

Образец № 14


Съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗУОРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водитеРЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – гр.Враца


Изх. №В-683/17.04.2012г.

Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Е Н Д О К У М Е Н Т
05 - РД – 90 - 00
На основание чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците,
и з д а в а м

регистрационен документ на:
ФОРТУНА ЕЦ” ЕООД, ЕИК: 106609824,

с адрес на управлението: област Враца, община Враца, гр.Враца, ул. “Васил Кънчов”, № 76, вх.В, ет.2, ап. 46,

с лице, отговорно за управлението: Цветко Боянов Цветков -управител, адрес: област Враца, община Враца, гр.Враца, ул. “Васил Кънчов” № 76, вх.В, ет. 2, ап. 46,

сл.тел.: 0896629533, факс: 092/ 627540


Регистрацията е валидна за извършване на дейности по събиране и транспортиране /Т/ на отпадъци, съгласно чл. 12, ал. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за управление на отпадъците, посочени в таблиците:
I. А - Събиране и транспортиране – код Т на отпадъците, посочени в таблицата:
Вид на отпадъка

Количество

(тон/год)Произход

Състав и свойства

Код

Наименование

1

2

4

5

6

1

06 05 02*

Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

10 000

От производствена

дейност


Твърди отпадъци съдържащи олово, Н14

2

10 04 01*

Шлаки от първия и втория етап на производството

10 000

От производствена

дейност


Твърд нехомогенен отпадък, Н14

3

10 04 02*

Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производството

10 000

От производствена

дейност


Твърд нехомогенен отпадък, отпадък от рафиниране, Н14

4

10 10 11*

Други частици, съдържащи опасни вещества

10 000

От производствена

дейност


Твърди отпадъци съдържащи олово, Н14

5

12 01 01

Стърготини,стружки и изрезки от черни метали

10 000

От производствена

дейност


Твърди метални отпадъци

6

16 06 01*

Оловни акумулаторни батерии

20 000

От външни доставчици

Излезли от употреба акумулаториН14, Н5

7

16 11 03*

Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси,съдържащи опасни вещества /износена футеровка/

10 000

От производствена

дейност


Твърд отпадък, Н14

8

17 04 03

Олово

10 000

От производствена

дейност и външни доставчициМетални отпадъци съдържащи олово

9

19 01 01

Отпадъци от желязо и стомана

10 000

От производствена

дейност


Твърди метални отпадъци

10

19 08 13*

Утайки,съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води

10 000

От производствена

дейност


Твърди отпадъци съдържащи олово, Н14

11

19 10 02

Отпадъци от цветни метали

10 000

От производствена

дейност


Твърди метални отпадъци

12

19 12 11*

Други отпадъци/вкл. смеси от материали/ от механично третиране на отпадъци,съдържащи опасни вещества

10 000

От производствена

дейност


Твърди отпадъци съдържащи олово, Н14

Настоящият регистрационен документ се регистрира в публичния регистър на регистрационните документи по чл. 12, ал. 4 към Министерството на околната среда и водитеДиректор РИОСВ:

/ инж. Т.Гергова /Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница