Образец 2 предлагана цена отДата13.06.2017
Размер62.86 Kb.
#23515

Образец 2
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА


ОТ:
…………………………………………….................……………………...……………………………....

(наименование на участника)


ОТНОСНО:

Участие в публична покана с предмет: Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност, екстракционен бензин и други продукти за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Пловдив

След запознаване с изискванията за участие в публична покана за доставка на различни смазочни масла, греси, антифриз и други препарати за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, в качеството си на участник, предлагам да изпълним поръчката при следните цени:


по ред

Наименование на

продукта

Ед. цена, лв., без ДДС,

за 1 кг (за 1 л)

1

Castrol Edge Turbo Diesel 5W40/ ACEA A3/B3 A3/B4, C3
2

Castrol Edge 0W30/ ACEA C2,C3 , A3/B3/B4 , API SM /CF
3

Castrol EPX 80w-90/API GL-5
4

Castrol TECTION T 15w-40/ API CF_4/CF/SJ,ACEA E3/E5/B4
5

Castrol ENDURON 10w-40/ ACEA E4/E5, API: CF
6

Castrol Edge 0W40/ACEA A3/B3/B4, C3 , API SM/CF
7

Castrol TRANSMAX/ SAE 70W-80
8

Shell Tellus oil 46/ ISO 11158 , DIN 51502,
9

BP Energol GR – XP 220/DIN 51517 Part 3 , CLP
10

Marcol 82/Euro Pharmacopoeia, 4th Edit. 2002, Light Liquid Paraffin
11

Shell Rimula X40/ API CF-4
12

Mobil RACING 2T/ ISOE-GC, E-GD , API TC
13

Mobil 1 Protect. Formula 0W- 40 / ACEA A3/B3, A3/B4, API SL,SJ,EC,CF
14

Mobil Delvac 1 ESP 5w- 40/API CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/CG-4/SM/SL
15

Масло ЕР90 / SAE 90, API GL-5
16

МХЛ-32/ DIN 51524, част 1
17

Viking HD 10W-30/ API SJ/CF
18

Mobil 1 Fuel Economy 0W-30/ACEA A1/B1, A5/B5, API SL, SJ
19

Castrol Edge 5W30/ ACEA C3 , A3/B3/B4
20

Mobil 1 Turbo Diesel 0W – 40/ API CF , ACEA A3/B4
21

Mobilube 1 SHC 75W – 90/ API GL-5/MT-1
22

Total Quartz Energy 9000 0W30/ API SL/CF, ACEA A3/B4
23

Total Rubia Tir FE 9200 5W30/ACEA E4/E5/E7, API CF
24

Total Transmission RS FE 80W90/ API MT-1,GL-4,GL-5 , SAE 80W90
25

Total Transmission SYN FE 75W90/ API: MT-1,GL-4,GL-5, SAE: 75W90
26

Esso Ultron Diesel 5W40/API SM/CF, ACEA A3/B3,A4/B4
27

Esso Ultron 5W40/ API SM/CF, ACEA A3/B3,A4/B4
28

Масло МХМ 46/ DIN 51525 (група H-LP)
29

Elf Excellium NF 5W40/ACEA : A3/B4 , API: SL/CF
30

Масло Арон 220/ БДС ISO 12925, DIN 51517 част 3
31

Емулсол / БДС 14740-82, БДС 14745-82
32

Екстракционен бензин
33

Спирачна течност /DOT4
34

Elf Tranself TRP 75W-80/ API GL 4+, SAE 75W80
35

Антифриз ARAL Extra/ MAN 324 Type NF, MB-325.0
36

Масло Арон 220
37

Грес – Литол – 24
38

Химически модифициран продукт PL-10
39

Грес Shell Alvania RL3
40

Грес K-3
41

Грес Графитна
42

Противозамърсяваща течност – миеща, за предни стъкла
43

Грес Смазка 1-13
44

Castrol SYNTRANS 75W-90 / API GL-4+
45

Castrol ACT EVO 2Т/ API: TC JASO: FC
46

Castrol SYNTRAX LS 75W-140/ API: GL-5 SAE: 75W140
47

Castrol POWER 1 4T/ JASO MA-2 API SL
48

Антифриз
49

Motul GEARBOX 80W-90 / API GL-4,GL-5 SAE 85W90
50

Motul GEAR 300 75W-90 / API GL4 ,API GL5
51

Fuchs TITAN ATF 4134 / MB 236.14MB 236.14
52

Fuchs TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W40 / ACEA A3/B4 API SN/SM/CF
53

Fuchs TITAN SUPERSYN LONGLIFE PLUS 0W30/ ACEA A5/B5
54

Fuchs TITAN SUPERSYN 10W-60/ ACEA A3/ B3 API SL / CF
55

Liqui Moly TOPTEC 4600 5W-30/ ACEA C3 ; API CF ; API SN
56

Liqui Moly TOPTEC 4200 5W-30/ ACEA A5/B5/C2,API SM/CF
57

Liqui Moly TOPTEC 4100 5W-40/ ACEA C3 ; API CF ; API SN
58

Valvoline SYNPOWER XL ІІІ 5W-30/ ACEA C3, SAE 5W-30
59

Mobil 1 Delvac LE 5W-30/ ACEA E9 , API SN
60

Repsol 4T RACING 10W-50/ API SJ , JASO T903
61

Mobil 1 RACING 4T 15W-50/ API SJ , JASO MA
62

Трансформаторно масло, свежо, минерално
Общо, в лв., без ДДС:
Срокът на валидност на нашата оферта е ……………….. (…………………………………………) календарни дни от датата на подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичането на този срок.

В случай на приемане на нашата оферта и възлагане на поръчката, ние сме съгласни да представим документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Декларирам, че сме запознати с условията, отразени в документацията за участие в публичната покана, приемам ги напълно и се задължавам да ги спазвам.

Дата: .......... 2014 год. Подпис и печат: ...............................

Място: ........................ /име, фамилия, длъжност/Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница