Образец 2 предлагана цена отДата13.06.2017
Размер109.81 Kb.
#23514

Образец 2
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА


ОТ:
…………………………………………….................……………………...……………………………....

(наименование на участника)


ОТНОСНО:

Участие в публична покана с предмет: Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност, екстракционен бензин и други продукти за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Пловдив

След запознаване с изискванията за участие в публична покана за доставка на различни смазочни масла, греси, антифриз и други препарати за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, в качеството си на участник, предлагам да изпълним поръчката при следните цени:


по ред

Наименование на

продукта

Марка/

производител

Разфасовка

Ед. цена, лв., без ДДС

1

Castrol Edge Turbo Diesel 5W40
5 л
2

Castrol Edge 0W30
5 л
3

EPX 80w-90
25 л
4

Castrol Edge Turbo Diesel 5W40
1 л
5

TECTION T 15w-40 API CF_4/CF/SJ,ACEA E3/E5/B4
208 л
6

ENDURON 10w-40 ACEA E4/E5, MB 228,5
208 л
7

TECTION 15w-40 ACEA E3/E5, MB 228.3
208 л
8

Castrol TRANSMAX Z
1 л
9

Tellus oil 46
1 л
10

Energol GR – XP 220
1 л
11

Marcol 82
1 л
12

Rimula X40
1 л
13

Mobil RACING 2T
1 л
14

Mobil 1 Protection Formula - 0 W - 40
5 л
15

Mobil 1 Delvac – 5 W – 40
20 л
16

Масло ЕР90
1 л
17

МХЛ-32
1 л
18

Viking HD 10W-30
1 л
19

Mobil 1 Protection Formula – 0W - 40
1 л
20

Mobil 1 Delvac – 5 W – 40
4 л
21

Mobil 1 Turbo Diesel 0 W – 40
1 л
22

Mobil 1 Turbo Diesel 0 W – 40
4 л
23

Mobilube 1 SHC 75W – 90
20 л
24

Mobilube 1 SHC 75W – 90
1 л
25

Total Quartz Energy 9000 0W30
1 л
26

Total Rubia Tir FE 9200 5W30
208 л
27

Total Rubia Tir FE 9200 5W30
5 л
28

Total Transmission RS FE 80W90
20 л
29

Total Transmission SYN FE 75W90
1 л
30

Castrol Edge 0W30
1 л
31

Castrol Edge 0W30
4 л
32

Esso Ultron Diesel 5W40
1 л
33

Esso Ultron 5W40
1 л
34

Масло МХМ 46
1 л
35

Elf Excellium NF 5W40
1 л
36

Масло Арон 220
1 л
37

Total Transmission SYN FE 75W90
20 л
38

Емулсол
1 л
39

Екстракционен бензин
1 л
40

Спирачна течност
1 л
41

Elf Excellium NF 5W40
5 л
42

Elf Tranself TRP 75W-80
1 л
43

Антифриз ARAL Extra
1 л
44

Грес – Литол – 24
1 кг
45

PL-10
1 кг
46

Shell Alvania RL3
1 кг
47

K-3
1 кг
48

Грес Графитна
1 кг
49

Противозамърсяваща течност – миеща, за предни стъкла
1 л
50

Смазка 1-13
1 л
51

Castrol SYNTRANS 75W-90
1 л
52

Castrol SYNTRANS 75W90
5 л
53

Castrol ACT EVO 2T
1 л
54

Castrol SYNTRAX LS 75W-140
1 л
55

Castrol POWER 1 4T
1 л
56

Антифриз
1 л
57

Motul GEARBOX 80W-90
1 л
58

Motul GEAR 300 75W-90
1 л
59

Total FLUID LDS
1 л
60

Fuchs TITAN ATF 4134
1 л
61

Fuchs TITAN ATF 4134
5 л
62

Fuchs TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
1 л
63

Fuchs TITAN SUPERSYN LONGLIFE PLUS 0W-30
1 л
64

Fuchs TITAN SUPERSYN 10W-60
1 л
65

Liqui Moly TOPTEC 4600 5W-30
1 л
66

Liqui Moly TOPTEC 4200 5W-30
1 л
67

Liqui Moly TOPTEC 4100 5W-40
1 л
68

Valvoline SYNPOWER XL ІІІ 5W-30
1 л
69

Mobil 1 Delvac LE 5W-30
208 л
70

Mobil 1 Delvac Delvac 5W-40
208 л
71

Repsol 4T RACING 10W-50
4 л
72

Mobil 1 RACING 4T 15W-50
1 л
73

Смазка 1-13
1 л
Обща стойност, в лв., без ДДС:


Срокът на валидност на нашата оферта е ……………….. (…………………………………………) календарни дни от датата на подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичането на този срок.

В случай на приемане на нашата оферта и възлагане на поръчката, ние сме съгласни да представим документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Декларирам, че сме запознати с условията, отразени в документацията за участие в публичната покана, приемам ги напълно и се задължавам да ги спазвам.

Дата: .......... 2014 год. Подпис и печат: ...............................

Място: ........................ /име, фамилия, длъжност/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница