Образи на ОриентаДата25.02.2018
Размер24.54 Kb.
#59150
Образи на Ориента

Докторатът има за цел формирането на специалисти на високо равнище, способни да прилагат истинска европейска културна компетентност и, като следствие, да отговорят на изискванията на работния пазар в областта на културата и на между-културната размяна.

Научен координатор за Софийския университет „Св. Климент Охридски”:

проф. дфн Румяна Л. Станчева, тел.: 9308-205; 981-26-46; R.L.Stantcheva@gmail.comВъпроси за изпит:


  1. Европейските литературни общувания: България, Балканите, Западна Европа.

  2. Развитието на българското сравнително литературознание.

  3. Преводната рецепция на европейските литератури в България: периодизация и особености. Примери от три европейски литератури по избор на кандидата.

  4. Имагологията и въпросът за идентичностите. С примери от три литератури по избор на кандидата.

  5. Eтнорелигиозен мит и литературен мит. Сакралното и профанното време.

  6. Тематологията в сравнителното литературознание.

  7. От пътеписа до романа.

Библиография:

Основна библиография:

- Боян Ничев. Основи на сравнителното литературознание. София, 1986, с. 60-79; 188-218.

- Голямото вписване. Какво сравнява сравнителното литературознание. София, Изд. на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2009.

- Елиаде, М. Сакралното и профанното. Велико Търново, 1998.

- Образът на "Другия" на Балканите. Академично изд. "М. Дринов", С., 1995.

- Преводна рецепция на европейските литератури в България. Т. 1-6, 2000 – 2004. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2004.

- Протохристова, Клео. Западноевропейска литература. Пловдив, (2 изд.) Летера, 2003, 293-306.

- Саид, Ед. Ориентализмът. София, Кралица Маб, 1999.

- Станчева, Румяна Л. Среща в прочита. Сравнително литературознание и балканистика. София, Изд. Балкани, 2011.

- Тодорова, Мария. Балкани – балканизъм. София, 1999 или следващи издания.

- Brunel, Pierre. Dictionnaire des mythes littéraires. 1991. (Пиер Брюнел. Речник на литературните митове).

- Chevrel, Yves. La littérature comparée. 1991.

- Précis de littérature européenne. Sous la dir. de Béatrice Didier.  Paris, PUF, 1998.

Допълнителна библиография:

- Богданов, Б. Мит и литература. София, 1998.

- Генчев, Николай. Франция в българското духовно възраждане. София, СУ „Кл. Охридски”, 1979.

- Голдсуърти, Весна. Измислянето на Руритания. Империализмът на въображението. София, Изд. Кралица Маб, 2003.

- Димитрова, Елка. Изгубената история. Аспекти на митологичното и историчното в българската поезия от 20-те години на ХХ век. (Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Николай Лилиев, Атанас Далчев). София, Изд. център „Боян Пенев”, 2001.

- Елеазар Мелетински. Поетика на мита. С., 1995, с. 131- 165; с. 386 - 416.

- Милена Кирова, Проблематичният реализъм. София, изд. Просвета, 2002.

- Хаджикосев, Симеон. Западноевропейска литература. І - ІV. София, Кръгозор, 2000 – 2007.- Claudon, Francis. Precis de littérature comparée, 1992.

- L'Europe, La France, les Balkans : Littératures balkaniques et littératures comparées / Roumiana Stantcheva / Alain Vuillemin. - France : Editions de l'Institut d'Etudes Balkaniques, 2001.
-Аретов, Николай. Образи в авторитетно огледало. Стереотипите за Балканите в английската литература. - http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Cf8ycJI_WysJ:www.slovo.bg/showwork.php3%3FAuID%3D38%26WorkID%3D7727%26Level%3D1+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&cd=2&hl=bg&ct=clnk&gl=bg&source=www.google.bg
- Афеян, Наталия, Милена Кирова. Волният Ориент или „турската” тема в оперите на Моцарт. -http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0NGvs9sVMjEJ:liternet.bg/publish2/mkirova/mocart.htm+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&cd=5&hl=bg&ct=clnk&gl=bg&source=www.google.bg
- http://www.rilune.org/index.htm
- http://www2.lingue.unibo.it/dese/
Каталог: var -> ezwebin site -> storage -> original -> application
application -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
application -> Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., Дв, бр. 102 от 22. 12. 2009 г., в сила от 01. 2010 г
application -> Програма за Климентови дни 21 ноември – 02 декември 21 ноември Час: 08: 00
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Програма за държавен изпит за специалност
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница