Образование и обучение: 2000 – 2003Дата02.12.2017
Размер140.71 Kb.
ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ
НА ДЕНИЦА ВЕСЕЛИНОВА ЯНЕВА

гр. В. Търново, ул. “Юрий Гагарин” №10, ет. 4, ап. 15

GSM 0888/497434

e-mail deveya@abv.bg


Родена:

01.08.1974 година в град Варна.

Националност – българска.

Образование и обучение:

2000 2003 – редовен докторант по Изкуствознание и изобразителни изкуства във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по изобразително изкуство, катедра “Скулптура и специални теоретични дисциплини”

1994 1999 – Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по изобразително изкуство, специалност “Педагогика на изобразителното изкуство”, специализация – Графика, Образователно-квалификационна степен “Магистър”

1987 1993 – СОУ “Любен Каравелов” – Варна

Заемани академични длъжности:

2014 (май) – доцент по рисуване, Катедра “Рисуване”

2011 (януари) – главен асистент доктор, Катедра “Рисуване”

2009 (април) – старши асистент доктор, Катедра “Рисуване”

2006 (април) – редовен асистент по Рисуване, Катедра “Рисуване”

2005 – хоноруван преподавател по Рисуване, Катедра “Рисуване”

2003 – 2004 – хоноруван преподавател по Естетика, Катедра “Скулптура и специални теоретични дисциплини”

Придобити научни степени:

2008 – ВАК й присъжда образователната и научна степен “доктор” по научна специалност 05.08.04 изкуствознание и изобразително изкуство. Тема на дисертационния труд: “Символизмът в българското изобразително изкуство. Естетика, образи, формална структура в живописта 1900 – 1925”.

Водени лекционни курсове:

Естетика, Теория на изкуството, История на графичния дизайн и плаката, Естетически процеси и феномени в изкуството на XX и XXI в..


ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ:

Творческите й търсения са в областта на рисунката и графиката.


САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗЛОЖБИ:

2015 Битоля, Македония, Самостоятелна изложба – графика /16 броя творби/.

2014 Варна, Самостоятелна изложба „Цветни петолиния” – “Blue gallery” /18 броя творби/.

2012 Велико Търново, Самостоятелна изложба “Рисунки” – Галерия “Спектър” /17 броя творби/.


МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖБИ:

2017 Варна, ХIХ Международно биенале на графиката Варна – “Метаморфоза” I - литография 87/60, “Метаморфоза” II - литография 87/60.

2016 Флоренция, Италия “Обект” I - литография 20/15, “Обект” II - литография 15/20.

2016 Скопие, Македония, Биенале на рисунката – галерия “Остен” – “Ферментация” І – литография 87/60, “Ферментация” ІІ – литография 60/87.

2016 Плевен, Осмо биенале на малките форми Плевен 2016 с международно участие – “Обект” I - литография 20/15, “Обект” II - литография 15/20.

2016 Венеция, Италия Изложба “Огледално” – “Посока” I – литография 60/87, “Посока” II – литография 60/87.

2015 Варна, ХVІІI Международно биенале на графиката Варна – “Ферментация” I - литография 87/60, “Ферментация” II - литография 60/87.

2015 Битоля, Македония, VIII Международно триенале на графиката – “Метаморфоза” I - литография 87/60, “Метаморфоза” II - литография 87/60.

2015 Габрово, ХХІI Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово – “Спомен” І - туш, акрил 100/70, “Спомен” IІ - туш, акрил 70/100.

2014 Скопие, Македония, Биенале на рисунката – галерия “Остен” – “Минотаврия” - туш, перо, хартия 100/70.

2014 Шамалие, Франция, Международно триенале на графиката – “Метаморфоза” I - литография 87/60, “Метаморфоза” II - литография 87/60.

2013 Варна, ХVІІ Международно биенале на графиката Варна – “Конница” І - суха игла 70/100, “Конница” ІІ - суха игла 70/100.

2013 Габрово, ХХІ Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово – “Докосване” І - туш, перо, хартия 100/70.

2011 Варна, ХVІ Международно биенале на графиката Варна – “Измерения” І - офорт, акватинта 64/49, “Измерения” ІІ - офорт, акватинта 64/49.

2011 Габрово, ХХ Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово – “Котки” І - туш, перо, хартия 70/100, “Котки” ІІ - туш, перо, хартия 100/70.

2009 Варна, ХV-то Международно биенале на графиката Варна – “Сублимация” І - литография 60/41, “Сублимация” ІІ - литография 60/41.

2007 Варна, ХІV-то Международно биенале на графиката Варна – “Тринакрия” І - литография 52/38, “Тринакрия” ІІ - литография 52/38.

2007 Габрово, ХVІІІ Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово – “Тринакрия” І - литография 52/38, “Тринакрия” ІІ, литография 52/38.


НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ:

2017 Пазарджик, Втора национална графична изложба “Георги Герасимов” – “Хтонично същество” I - литография 87/60, “Хтонично същество” II - литография 87/60.

2017 Велико Търново, Национална изложба – живопис, графика, скулптура – “Проникване” І - литография 87/60, “Проникване” ІІ - литография 87/60.

2017 Русе, Шести национален конкурс Алианц България за живопис, графика и скулптура 2017 – 2018 – регионална изложба – “Посока” І - литография 60/87, “Посока” ІІ - литография 60/87.

2017 Разград, Национална изложба “Лудогорие” – “Метаморфоза” I - литография 87/60, “Метаморфоза” II - литография 87/60.

2016 София, Национална художествена изложба “Рисунка и малка пластика” – “Спомен” І - туш, акрил 100/70, “Спомен” ІІ - туш, акрил 70/100.

2016 София, Пети национален конкурс Алианц България за живопис, графика и скулптура 2015 – 2016 – финална изложба – “Ферментация” I - литография 87/60, “Ферментация” II - литография 60/87.

2016 Монтана, Национално биенале “Тенец” Монтана 2016 – “Хтонично същество” I - литография 87/60, “Хтонично същество” II - литография 87/60.

2016 Враца, Национална изложба “Земята на Ботев” – “Порив” І - суха игла 70/100, “Порив” ІI - суха игла 70/100.

2016 Велико Търново, Национална изложба на художниците-педагози – “Астрален свят” I - туш, акрил 70/100, “Астрален свят” II - туш, акрил 100/70.

2015 Велико Търново, Трето национално биенале на рисунката, Велико Търново – “Аксиома” І - туш, акрил 70/100, “Аксиома” ІІ - туш, акрил 70/100.

2015 Велико Търново, Национална изложба на художниците-педагози – “Проекция” I - туш, акрил 87/60, “Проекция” II - туш, акрил 87/60.

2015 Разград, Национална изложба “Лудогорие” – “Ферментация” I - литография 87/60, “Ферментация” II - литография 60/87.

2015 Велико Търново, Пети национален конкурс Алианц България за живопис, графика и скулптура 2015 – 2016 – регионална изложба – “Метаморфоза I” - литография 87/60, “Метаморфоза II” - литография 87/60.

2014 Велико Търново, Национална изложба на художниците-педагози – “Структура и движение” I - 3 - смесена техника 70/100, “Структура и движение” V - 3 - смесена техника 70/100.

2013 София, Велико Търново, Национална изложба литография BG – “Сублимация” - литография 60/41.

2013 Велико Търново, Второ национално биенале на рисунката, Велико Търново – “Кентавромахия” І - туш, перо, хартия 100/70, “Кентавромахия” ІІ - туш, перо, хартия 100/70.

2013 Велико Търново, Национална изложба на художниците-педагози – “Структуриада” - /триптих/, туш, перо, хартия 100/210.

2012 Велико Търново, Национална изложба “Послания през вековете” – “Конница” І - туш, перо, хартия 70/100, “Конница” ІІ - туш, перо, хартия 70/100.

2012 Велико Търново, Национална изложба на художниците-педагози – “Фигуроид” ІІІ - туш, перо, хартия 100/70, “Фигуроид” ІV - туш, перо, хартия 100/70.

2011 Велико Търново, Първо национално биенале на рисунката, Велико Търново – “Минотаврия” І - туш, перо, хартия 100/70, “Минотаврия” V - туш, перо, хартия 100/70.

2011 Велико Търново, Национална изложба на художниците-педагози – “El toro” I - туш, перо, хартия 70/100, “El toro” IІ - туш, перо, хартия 100/70.

2011 Велико Търново, Национален конкурс “Алианц България” – “Хергеле” - суха игла 70/100.

2011 София, Национална художествена изложба “Рисунка и малка пластика” – “Фрагментация” - смесена техника, хартия 70/25.

2010 Велико Търново, Национална изложба на художниците-педагози – “Двадесет и четвъртият” - пастел, акрил, хартия 70/50.

2009 Велико Търново, Национална изложба на художниците-педагози – “Фрагментация” І - смесена техника, хартия 70/25, “Фрагментация” ІІ - смесена техника, хартия 70/25, “Фрагментация” ІІІ - смесена техника, хартия 70/25.

2008 София, Национална художествена изложба “Рисунка и малка пластика” – “Икар” ІІІ - туш, перо, хартия 70/50, “Икар” ІV - туш, перо, хартия 70/50, “Икар” V - туш, перо, хартия 70/50.

2008 Велико Търново, Национална изложба на художниците-педагози – “Тъмни мисли” - туш, перо, хартия 35/13, “Тронът” - туш, перо, хартия 35/13, “Четири пътя” - туш, перо, хартия 35/13.

2007 Велико Търново, Национална изложба на художниците-педагози – “Състояние” ІV - туш, перо, хартия 50/35, “Състояние” V - туш, перо, хартия 50/35.

2007 София, Национална художествена изложба “Рисунка и малка пластика” – “Състояние” І - туш, перо, хартия 50/35, “Състояние” ІІ - туш, перо, хартия 50/35, “Състояние” ІІІ - туш, перо, хартия 50/35.

2006 София, Национална изложба “Рисунка” – “Хронотоп” І - туш, перо, хартия 50/35, “Хронотоп” ІІ - туш, перо, хартия 50/35, “Хронотоп” ІІІ - туш, перо, хартия 50/35.

2006 София, Национална художествена изложба “Рисунка и малка пластика” – “Апокалипсис” ІІ - туш, перо, хартия 50/35, “Апокалипсис” ІІІ - туш, перо, хартия 30/50, “Апокалипсис” ІV - туш, перо, хартия 50/35.

2006 Велико Търново, Национална изложба на художниците-педагози – “Пробуждане” - туш, перо, хартия 50/35, “Еволюция” - туш, перо, хартия 50/35.
КОЛЕКТИВНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ:

2017 Варна, Изложба “Лрични послания” – “Посока” І - литография 60/87, “Посока” ІІ - литография 60/87.

2017 Варна, Изложба “По първи петли” – “Петел” - туш, перо 100/70.

2017 Велико Търново, “Арт-розалиада – живописен пир на виното” – “Фигуроид” – акрил, платно 100/120.

2016 Варна, Художествена изложба “Св. Лука” – живопис, графика, скулптура, приложни изкуства – “Хтонично същество” I – литография 87/60, “Хтонично същество” II – литография 87/60.

2016 София, Народно събрание, Представителна изложба на преподавателите от ФИИ при ВТУ – “Импресия” ІІ – туш, акрил 100/70.

2016 Велико Търново, Пролетен салон на великотърновските художници – “Импресия” І – туш, акрил 70/100, “Импресия” ІІ – туш, акрил 100/70.

2016 Велико Търново, Пролетен салон на великотърновските художници – “Импресия” І – туш, акрил 70/100, “Импресия” ІІ – туш, акрил 100/70.

2016 Шумен, Разград, “Арт-розалиада – живописен пир на виното” – “X 12” – акрил 70/100, “X 13” – акрил, картон 70/100.

2016 Стара Загора, Казанлък, Сливен, Ямбол, Разград, Варна, Ловеч, Плевен, Представителна изложба на преподавателите от Факултет изобразително изкуство при ВТУ – “Посока” I – литография 70/100, “Посока” II – литография 70/100.

2016 Велико Търново, “Арт-розалиада – живописен пир на виното” – “X 12” – акрил 70/100, “X 13” – акрил, картон 70/100.

2015 Велико Търново, Есенен салон на великотърновските художници – “Фаза” I - акрил, картон 100/70, “Фаза” II - акрил, картон 100/70.

2015 Велико Търново, Изложба “Една идея за графика” – “Ферментация” II - литография 70/100.

2015 Варна, Художествена изложба “Св. Лука” – живопис, графика, скулптура, приложни изкуства – “Посока” I – туш, акрил 70/100, “Посока” II – туш, акрил 70/100.

2015 София, Обща изложба на СБХ – “Ферментация” I – литография 87/60, “Ферментация” II - литография 60/87.

2015 Варна, Изложба “Изкуство на хартия” – “Птица I” – акрил, картон 100/70, “Птица II” – акрил, картон 100/70.

2015 Велико Търново, Пролетен салон на великотърновските художници – “Обител” І – туш, акрил 100/70, “Обител” ІІ – туш, акрил 70/100.

2015 Велико Търново, “Арт-розалиада – живописен пир на виното” – “Ферментация” І – акрил 100/70, “Ферментация” ІІ – акрил 70/100.

2014 Велико Търново, Есенен салон на великотърновските художници – “Обект” I - акрил, картон 100/70, “Обект” II - акрил, картон 100/70.

2014 Варна, “Художествена изложба 2014” – „Петолиния” – акрил, платно 100/120.

2014 Велико Търново, 40 години Факултет изобразително изкуство – Изложба “Ателие” – “Структура” I - рисунка на метал 100/70, “Структура” II - рисунка на метал 100/70, “Структура” III - рисунка на метал 100/70.

2014 Габрово, Пролетен салон на великотърновските художници – “Структурна импресия” І – смесена техника 100/70, “Структурна импресия” ІІ – смесена техника 100/70.

2014 Велико Търново, Пролетен салон на великотърновските художници – “Структурна импресия” І – смесена техника 100/70, “Структурна импресия” ІІ – смесена техника 100/70.

2014 Варна, Изложба “Изкуство на хартия” – “Докосване” – смесена техника 100/70.

2014 Разград, “Арт-розалиада – живописен пир на виното” – “Опиянение” І – смесена техника 100/70, “Опиянение” ІІ – смесена техника 100/70.

2014 Велико Търново, “Арт-розалиада – живописен пир на виното” – “Опиянение” І – смесена техника 100/70, “Опиянение” ІІ – смесена техника 100/70.

2013 Велико Търново, Годишна изложба Велико Търново 2013 – “Ракурси” І - туш, перо, хартия 100/70, “Ракурси” ІІ - туш, перо, хартия 100/70.

2013 Варна, Изложба “Градът” – “Градски котки” І - туш, перо, хартия 100/70, “Градски котки” ІІ - туш, перо, хартия 70/100.

2013 Велико Търново, Пролетен салон на великотърновските художници – “Структуриада” ІІ - /триптих/, туш, перо, хартия 100/210.

2013 Варна, Изложба “Изкуство на хартия” – “Бяг” І - туш, перо, хартия 70/100, “Бяг” ІІ - туш, перо, хартия 70/100.

2013 Велико Търново, “Арт-розалиада – живописен пир на виното” – “Кентавромахия” І - туш, перо, хартия 100/70, “Кентавромахия” ІІ - туш, перо, хартия 100/70.

2012 Варна – Новогодишен базар на варненските художници 2012 – “Тринакрия” І - литография 52/38, “Тринакрия” ІІ - литография 52/38.

2012 Велико Търново, Коледна изложба “Ротари и изкуство” – “Сублимация” І - туш, перо, хартия 100/70, “Сублимация” ІІ - туш, перо, хартия 100/70.

2012 Варна – Галерия “Графит” – Есенен салон на варненските художници – “Минотаврия” VІ - туш, перо, хартия 100/70, “Минотаврия” VІІ - туш, перо, хартия 100/70.

2012 Велико Търново, ФИИ – Изложба “Конкретно” – “Конкретно” - акрил, картон 100/70.

2012 Габрово – Дом на хумора и сатирата – Групова изложба на студенти и преподаватели от ФИИ при ВТУ – “El toro” - туш, перо, хартия 70/100.

2012 Варна – Галерия “Ракурси” – Изложба на представителството но СБХ – Варна – “Минотаврия” ІІ - туш, перо, хартия 100/70.

2012 Велико Търново, Пролетен салон на великотърновските художници – “Докосване” І - туш, перо, хартия 100/70, “Докосване” ІІ - туш, перо, хартия 100/70, “Котки” - туш, перо, хартия 100/70.

2012 Варна, Изложба “Изкуство на хартия” – “Минотаврия” ІІІ - туш, перо, хартия 100/70, “Минотаврия” ІV - туш, перо, хартия 100/70.

2011 Велико Търново, Коледна изложба “Ротари и изкуство” – “Кататония” І - туш, перо, хартия 100/70, “Кататония” ІІ - туш, перо, хартия 100/70.

2011 Варна, Представителна изложба на СБХ – Варна – “Фигуроид” І - туш, перо, хартия 100/70, “Фигуроид” ІІ - туш, перо, хартия 100/70.

2011 Велико Търново, Пролетен салон на великотърновските художници. “Себасчиан” І - туш, перо, хартия 100/70, “Себасчиан” ІІ - туш, перо, хартия 100/70.

2011 Варна, Изложба “Поколения” – “Торс” - туш, перо, хартия 100/70.

2010 Велико Търново, “Пролет 2010” – Салон на великотърновските художници и приятели” – “Акомодация” І - пастел, акрил, хартия 70/50, “Акомодация” ІІ - пастел, акрил, хартия 70/50, “Акомодация” ІІІ - пастел, акрил, хартия 70/50.

2010 Ниш – Сърбия, Представителна изложба на ФИИ – “Фрагмент” І - креда, хартия 70/50, “Фрагмент” ІІ - креда, хартия 50/70.

2010 Велико Търново, Коледна изложба “Ротари и изкуство” – “Тяло” І - смесена техника, хартия 35/17, “Тяло” ІІ - смесена техника, хартия 35/17, “Тяло” ІІІ - смесена техника, хартия 35/17.

2009 Хасково, Изложба съвременна графика – Колекция Румен Райков 2001 – 2009 – “Сублимация” ІІІ - литография 60/41, “Сублимация” ІV - литография 60/41.

2009 Варна, Изложба живопис, графика, скулптура – “Хронотоп” ІІІ - туш, перо, хартия 50/35, “Хронотоп” ІV - туш, перо, хартия 50/35.

2008 Велико Търново, Есенен салон на великотърновските художници – “Тяло” І - смесена техника, хартия 35/17, “Тяло” ІІ - смесена техника, хартия 35/17, “Тяло” ІІІ - смесена техника, хартия 35/17.

2007 Велико Търново, Есенен салон на великотърновските художници – “Икар” І - туш, перо, хартия 50/35, “Икар” ІІ - туш, перо, хартия 50/35, “Икар” ІІІ - туш, перо, хартия 50/35.

2007 Варна, Изложба живопис, графика, скулптура – “Утро” - литография 74/53, “Ден и нощ” - литография 74/53.

2006 Велико Търново, Есенен салон на великотърновските художници – “Хронотоп” І - туш, перо, хартия 50/35, “Хронотоп” ІІ - туш, перо, хартия 50/35, “Хронотоп” ІІІ - туш, перо, хартия 50/35.

2006 Ниш, Димитровград – Сърбия, Съвместна изложба на преподавателите от Факултета по изобразително изкуство – “Апокалипсис” І - туш, перо, хартия 110/75.
НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ:

2017 Пазарджик, Втора национална графична изложба “Георги Герасимов” – “Хтонично същество” I - литография 87/60, “Хтонично същество” II - литография 87/60 – номинация.

2017 Русе, Шести национален конкурс Алианц България за живопис, графика и скулптура 2017 – 2018 – регионална изложба – “Посока” І - литография 60/87, “Посока” ІІ - литография 60/87 – номинация за графика.

2016 Монтана, Национално биенале “Тенец” Монтана 2016 – “Хтонично същество” I - литография 87/60, “Хтонично същество” II - литография 87/60 – награда за графика.

2016 Скопие, Македония, Биенале на рисунката – галерия “Остен” – “Ферментация” І - литография 87/60 – награда за графика.

2015 Велико Търново, Пети национален конкурс Алианц България за живопис, графика и скулптура 2015 – 2016 – регионална изложба – “Метаморфоза I” - литография 87/60, “Метаморфоза II” - литография 87/60 – награда за графика.

2015 Битоля, Македония, VIII Международно триенале на графиката – “Метаморфоза I” - литография 87/60, “Метаморфоза II” - литография 87/60 –награда.

2013 Велико Търново, Второ национално биенале на рисунката – “Кентавромахия” І - туш, перо, хартия 100/70, “Кентавромахия” ІІ - туш, перо, хартия 100/70 – номинация.

2012 Велико Търново, Национална изложба “Послания през вековете” – “Конница” І - суха игла 70/100, “Конница” ІІ - суха игла, 70/100 – номинация за графика.

2011 Велико Търново, Първо национално биенале на рисунката – “Минотаврия” І - туш, перо, хартия 100/70, “Минотаврия” V - туш, перо, хартия 100/70 – номинация.


ПЛЕНЕРИ:

2009 ХІI студентски пленер “Рисунка и акварел”, гр. Каварна  1. ХІ студентски пленер “Рисунка и акварел”, гр. Каварна


КУРАТОРСКИ ПРОЕКТИ:

2017 Изложба “Лирични послания”, гр. Варна, Галерия “Графит”

2012 Студентски конкурс и изложба “Изкуство на хартия”, гр. Велико Търново
ЧЛЕНСТВА В НАУЧНИ И ТВОРЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ:

2014 – член на СБХ.

2007 – член на Национална организация за литература и изкуство (НОЛИ) – Велико Търново.

2005 – член на Групата на варненските художници.


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

Научните й интереси са в областта на естетиката, теорията на изкуството и историята на изкуството.


ПУБЛИКАЦИИ:

Янева, Д. Магда Шплит. – В: Магда Шплит носител на голямата награда на град Варна, ХVІІI-то Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор), 2017.

Янева, Д. ХIХ Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор), 2017.

Янева, Д. Балкански пътища. – В: Балкански пътища. Изложба “Македонско изкуство”. Каталог (съставител, предговор), 2016.

Янева, Д. Форми. – В: Форми. Изложба живопис на художника Мице Янкуловски . Каталог (съставител, предговор), 2016.

Янева, Д. Томиюки Сакута. – В: Томиюки Сакута носител на голямата награда на град Варна, ХVІI-то Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор), 2015.

Янева, Д. ХVІІI Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор), 2015.

Янева, Д. Българската графика в периода 1980 – 1990 г. – поглед и тенденции. – В: Международна научна конференция “От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, Велико Търново, 2014.

Янева, Д. Владимир Величкович. – В: Владимир Величкович носител на голямата награда на град Варна, ХVІ-то Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор), 2013.

Янева, Д. ХVІІ Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор), 2013.

Янева, Д. Христо Нейков – размисъл и съзерцание. – В: Юбилейна международна научна конференция “50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2013.

Янева, Д. Идеята “Вулкан”. Албум (предговор). В., 2013.

Янева, Д. Графичните импресии на Мария Чакърова – В: Алманах за литература и изкуство “Света гора” 2013. В. Т-во., 2013.

Янева, Д. Кирил Мескин – безграничната сила на фантазията. – В: Алманах за литература и изкуство “Света гора” 2010/2011. В. Т-во., 2010/2011, с. 157 -161.

Янева, Д. Марк Фризинг. – В: в. “КИЛ”, 2011, бр. 7, с. 8.

Янева, Д. Марк Фризинг. – В: Марк Фризинг носител на голямата награда на град Варна, ХV-то Международно биенале на графиката Варна. Каталог (съставител, предговор), 2011.

Янева, Д. ХVІ Международно биенале на графиката Варна. Каталог (предговор), 2011.

Янева, Д. “Живописни аспекти на символизма в българското изобразително изкуство”, (под печат).

Янева, Д. Кирил Кръстев като критик и изкуствовед – В: Национална конференция “Кирил Кръстев – естетът и философът на българския авангардизъм”, Велико Търново, (под печат).

Янева, Д. Илюстрациите в творчеството на Христо Нейков. – В: Приносът на Факултета по изобразително изкуство за развитието на националното образование и изкуство. В. Т-во., 2004, с. 42-52.

Янева, Д. Символиката в илюстрациите на Христо Станчев. – В: Алманах за литература и изкуство “Света гора” 2003. В. Т-во., 2003.

Янева, Д. Аспекти на символизма в българското изобразително изкуство. В. Т-во, 2003.
УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:

2015 Българските автори във фонда на Галерията за „Графично изкуство” – Варна. – В: Международна научна конференция “От сетивното към визуалното плурализъм в изкуството”, Велико Търново.

2015 Символизмът в българското изобразително изкуство – основни теми, мотиви и идеи. – В: Национална научна конференция в чест на 85-годишнината на Проф. д. изк. Валентин Ангелов „Изкуство и живот”.

2014 Българската графика в периода 1980 – 1990 г. – поглед и тенденции. – В: Международна научна конференция “От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, Велико Търново.

2013 Христо Нейков – размисъл и съзерцание. – В: Юбилейна международна научна конференция “50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново.

2007 Кирил Кръстев като критик и изкуствовед – В: Национална конференция “Кирил Кръстев – естетът и философът на българския авангардизъм”, Велико Търново.2004 Илюстрациите в творчеството на Христо Нейков. – В: Приносът на Факултета по изобразително изкуство за развитието на националното образование и изкуство, Велико Търново.
Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница