Образователни и квалификационни изискванияДата26.10.2018
Размер19.43 Kb.
#101020
А С А Р Е Л МЕДЕТ АД”– ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

ГЕОЛОГ, към нов проучвателен ПРОЕКТ

Образователни и квалификационни изисквания


 • Висше образование - магистърска степен от СУ, МГУ.

 • Работа по специалността – минимум 3 години.

 • Да има познания в областта на методика и техника на водене на ГПР, геоложка документация, интерпретация на геоложки, гехимични и геофизични данни.

 • Да притежава отлична компютърна грамотност: MS Office - Excel & Word, Map Info, геостатистически пакети (отлично познаване и ползване).

 • Отлично владеене на английски език, владеене на втори западен език е предимство.


Лични качества и умения

 • Отлични комуникационни и аналитични умения, способност за работа в екип, организираност, последователност, прецизност, способност за работа под напрежение и при времеви ограничения.

Специфични отговорности

 • Подпомага дейността на Управителя на компанията при техническото осъществяване на геоложко проучвателните работи в находището и съпътстващи дейности.

 • Изготвяне на работни проекти за ГПР и тяхното реализиране.

 • Водене на първична геоложка документация.

 • Изготвя оценка на геоложките данни, оценка на геохимични данни, изчисляване на запаси, изготвяне на геоложки доклади.

 • Участва в извършването на офертни проучвания и договаряния с подизпълнители, доставчици и партньори.

 • Обслужва и следи за изпълнението на работните програми и графици.

 • Обслужва сключването на договори и следи за тяхното изпълнение.


Необходими документи за кандидатстване: Мотивационно писмо, автобиография, диплома за завършено образование, документи за допълнителна квалификация, езикова подготовка и компютърна грамотност, препоръка от настоящ или други работодатели .
Срокът за подаване на документите е до 24.09.2012 г. на е-mail: pbox@asarel.com и stancheva@asarel.com

Всички кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. “Асарел Медет” АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница