Образуване на рекитеДата11.01.2018
Размер23.83 Kb.
#43138
Характеризирайте режима на реката до вашето родно селище и определете към коя от посочените по-горе групи реки по отношение на водозахранването се отнася тя.

Речните води са важно звено във водния кръговрат. Макар че тяхното количество е малко, те имат голямо значение за живота на нашата планета. От незапомнени времена човекът е използвал речните води за битови и стопански нужди. В последно време той непрекъснато ги замърсява и ги прави трудно използваеми.


Образуване на реките


Реките водят своето начало от постоянните водни източници: извори, езера, ледници, вечни снегове. Върху тях оказват голямо влияние валежите. За пълноводието на една река от голямо значение са природните особености на водосборния и басейн, неговата големина, наклонът на речното легло, наличието на водоеми (езера, блата, язовири) по нейното течение и др.

Речен режим


Количеството на водата в реките непрекъснато се променя. Неговата средна стойност за определено време се нарича речен отток. Той се определя от площта на напречното сечение на реката и нейната средна скорост. Изчислява се по формулата Q=F.Vср., т. е. водното количество на водата е правопропорционално на напречното сечение на реката и средната скорост на речните води. Промените в речния отток в обхвата на една година са идентични, защото зависят от едни и същи фактори. Тези повтарящи се промени в оттока на една река обуславят речния режим. Главни показатели в него са пълноводието и маловодието на реката.

В зависимост от основните източници на подхранване, реките се делят на няколко групи:

Река Нил, Африка

Дъждовно подхранване, в %

Сезон

Зима


Пролет

Лято


Есен

Месец


I

II

IIIV

V

VIVII

VIII


IX

X

XIXII

Количество

5

4

22

4

710

20

2211

6

5Реки със снежно подхранване. Техният режим е в зависимост от топенето на снеговете и понеже то става през лятото в съответното полукълбо, тогава е и тяхното пълноводие. Такъв режим имат реките в северните части на континентите Европа, Азия и Северна Америка.

Реки със смесено подхранване (дъждовно-снежно). Такъв е режимът на реките в умерените географски ширини. Най-високи води тези реки имат през пролетта и началото на лятото. В зависимост от приоритетния водоизточник те се разграничават на реки с дъждовно-снежно и със снежно-дъждовно подхранване.

Реки с ледниково подхранване. Това са реките, протичащи в големите географски ширини или водещи началото си от високите планини. Те черпят своите води от топящите се ледници и се отличават със сравнително постоянен воден режим.

Въпроси и задачи:

Определете най-общо режима на реките, като посочите в кой континент се намират:

Река Дължина в км

Нил 6670

Амазонка 6437

Волга 3531

Рио Гранде 3033Определете към коя група реки според източниците на подхранване се отнасят реките във вашия роден край.

Речни води
Каталог: ExamCom 2006
ExamCom 2006 -> Закон на Боде Резултат (AU) Планета Разстояние (AU) (0 + 4)/10 0,4 Меркурий 0,39 (3 + 4)/10 0,7 Венера 0,72 (6 + 4)/10 1 Земя 1 (12 + 4)/10 1,6 Марс 1,52
ExamCom 2006 -> Национален състав на населението на балканските страни: Албания 90% албанци, 8% гърци и др. България
ExamCom 2006 -> Балкани: неспокоен регион Географски измерения
ExamCom 2006 -> Арабия, земя на номади
ExamCom 2006 -> Черният камък, пазен в храма Кааба, вероятно е парче метеорит, паднало много отдавна на Земята
ExamCom 2006 -> Рим успява да „романизира огромната си империя благодарение на организаторския си гений, кодекса от закони (римското право, което още служи за основа на континенталната правна система) и пътищата си
ExamCom 2006 -> Характерни черти на урбанизацията Високи темпове на нарастване на градското население


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница