ОбразуванеДата04.08.2018
Размер33 Kb.
#77865
Бъдеще време
                                The Future Simple Tense
  Образуване
The Future Tense се образува със спомагателните глаголи shall и will и инфинитива на главния глагол. В 1 л. ед. и мн. число обикновено се употребява shall, а във 2 и 3 л. ед. и мн. число will. В съвременния език обаче се забелязва тенденция да се употребява will за всички лица. За всички лица съкратената положителна форма е 'll. Съкратената отрицателна форма на shall е shan't , а на will - won't.
   

Positive  
положителен

Negative
отрицателен

I shall (I'll)
you will (you'll)
he (she) will (he'll, she'll)
we shall (we'll)
you will (you'll)
they will (they'll)
 

be,
work,
play,
etc.

I shall not (I shan't)
you will not (you won't)
he (she) will not (he won't)
we shall not (we shan't)
you will not (you won't)
they will not (they won't)
 

be,
work,
play,
etc.

Interrogative
въпросителен

Negative-
Interrogative

shall I
shall* (will) you
will he (she)

shall we
shall (will) you


will they

 


be,
work,
play,
etc.

shall I not (shan't I)
shall you not (shan't you)
will you not (won't you)
will he (she) not (won't he, she)

shall we not (shan't we)


shall you not (shan't you)
will you not (won't you)
will they not (won't they)

be,
work,
play,
etc.

 

Кратките отговори на въпроси в бъдеще време са:


- Yes. I shall (he will).
- No, I shall not (I shan't), he will not (he won't).

Във въпросителна форма за 2 л. чисто бъдеще се изразява с shall, a will придава известен оттенък на молба или покана:


Shall you go? Ще отидете ли? (Имате ли намерение да отидете?)
Will you go? Ще отидете ли? (Моля ви. идете.)

Когато се употреби will в 1 л. или shall за 2 и 3 л. и то с известно ударение върху тези глаголи, не се изразява вече чисто бъдеще, а някакво отношение на говорещия - заплаха, обещание и пр.


 

Употреба
The Future Tense изразява: 1. Действие, което ще се извърши в даден момент или период от време в бъдащето:   He will finish university next year.
They will spend the summer in Varna.
She will be 17 soon.
  Той ще завърши университета идущата година.
Те ще прекарат лятото във Варна.
Тя скоро ще навърши 17 години.
  2. Обичайно, повтарящо се действие в бъдещето:   When I go to the seaside, I'll go swimming every day. Когато отида на море, ще плувам всеки ден.
Каталог: phocadownload -> uroci
uroci -> Прости времена simple (indefinite) tenses просто сегашно време The Present Simple Tense Образуване
uroci -> 1. Относителните местоимения са: who който, която, което, които whose чиито, чиято, чието, чиито whom
uroci -> 1. Много глаголи могат да се употребяват и като преходни, и като непреходни. I am writing
uroci -> One се употребява: а Със значение „човек, хората. Има родителен падеж one's
uroci -> Перфектни (предварителни) времена — the perfect tenses обща характеристика на перфектните времена
uroci -> The past simple tense
uroci -> This is a table. Take these books: That
uroci -> 1. Числителни имена от 0 до 12 са прости думи: 0 — nought, zero 4 — four 8 — eight 1 — one 5 — five 9 — nine 2 — two 6 — six 10 — ten 3 — three 7 — seven 11 — eleven 12 — twelve Нулата в телефонни номера се чете о
uroci -> Each other (за две лица) един друг(иго), един другиму и one another
uroci -> Бъдеще време в миналото The Future in the Past


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница