Объркани? Имаме нужда от други учени от Сунна, за да изясним последно кои наистина са тези Дванадесет Наследници, ХалифиДата16.08.2017
Размер55.71 Kb.
#28065

Объркани?

Имаме нужда от други учени от Сунна, за да изясним последно кои наистина са тези Дванадесет Наследници, Халифи, Емири и Имами:

Известният учен Ал-Дхахаби казва в Тадхкират Ал-Хуфаз, том. 4, стр. 298, и Ибн Хаджар Ал-`Аскалани казва в Ал-Дурар Ал-Каминах, том. 1, стр. 67, че Садруддин Ибрахим бин Мохамед бин Ал-Хамауаих бин Ал-Джууайни Ал- Шафи`и, е бил велик учен вХадитз. Същият Ал-Джууайни предава от Абдулла ибн Абба (р) от Пророка (с) който е казал, ” Аз съм най- главния от Пророците, а Али ибн Талиб е най- главния от Наследниците, и след мен моите наследници ще бъдат дванадесет, първият от тях е Али ибн Талиб, а последният е Ал Махди”.


Ал-Джууайни също разказва от Ибн Аббас (р) от Пророка (с): “Със сигурност моите Халифи и моите наследници и доказателствата на Господ за неговите създания, са че след мен са дванадесет. Първият от тях е моя брат, а последният е моя син (внук)”. Той беше попитан: "О Изпратен от Господ кой е твоят брат?" Той каза, "Али ибн Талиб" Тогава те попитаха, " А кой е твоят син?" Светият Пророк (с) отговори, "Ал Махди, този който ще напълни земята със справедливост и равенство, както тя ще е пълна с нестправедливост и тирания. И от Този, който ми даде силата да предупреждавам и да нося добрите новини, дори и един ден за живот да остане за този свят, Всемогъщият Господ ще го продължи докато изпрати моя син Махди, тогава Той ще изпрати на земята Рухулла Иса ибн Мариам (а) и той ще се моли зад него (Махди). И земята ще бъде осветена от неговия блясък. И неговата сила ще достигне до изток и до запад.”

Ал- Джууайни също разказва, че Пратеникът на Господ (с) е казал: "Аз, Али и Хасан и Хусейн и девет от наследниците на Хусейн сме най- пречистените в отвъдното."

[Ал- Джууайни, Фара`ид Ал- Симтейн, Му`ассассат ал- Махмуди ли- Таба`ах, Бейрут 1978, стр. 160.]
A сред всички Ислямски училища, само Шиа Иммамия Итхна `Ашария (Twelver Шаити) вярват в тези личности като Дванадесете законни наследници на Пророка (с) и извличат своето разбиране за Исляма от тях. За да откриете повече за автентичния Ислям, посетете:http://al-islam.org/faq/

v1.0


Разказ от Джабир ибн Самура: Аз чух Пророкът (с) да казва:
"Ще има Дванадесет Командири." След това той каза едно изречение, което аз не чух. Баща ми каза, че Пророкът е добавил, "Всички те ще бъдат от Курайш."

[Сахих Ал- Букхари, (Английски), Хадит: 9.329, Китабул Ахкан;Сахих Ал- Букхари, (Арабски), 4:165, Китабул Ахкан]
Пророкът (с) е казал:

"Религията (Ислям) ще продължи до Часът (Денят на Страшния Съд), имайки Дванадесет Халифа за вас, всички те ще бъдат от Курайш."

[Сахих Муслим, (Английски), Глава DCCLIV, т3, стр1010, Легенда #4483; Сахих Муслим (Арабски), Китаб Ал- Имаара, 1980 Издание на Саудитска Арабия, т3, стр1453, Легенда #10]

Кои са тези Дванадесет Наследници на Пророка(с)?
Какво казват учените от Сунна:

Ибн Ал-Араби:

Преброихме Емирите след Светия Пророк (с.а.у.с.) като дванадесет. Намерихме, че са както следва: Абу Бакр, `Умар, `Утман, Али, Хасан, Муауййа, Язид, Муауййя син на Язид, Маруан, `Абд ал- Малик бин Муруан, Язид бин Абд ал-Малик, Маруан бин Мохамед бин Баруан, Ас-Сафах... След тях е имало 27 халифа от фамилията Бани Аббас.

Сега ако вземем под внимание 12 от тях ще стигнем само до Сюлейман. Ако разгледаме буквалното значение имаме само 5 и към тях прибавим 4 Праведни Халифи, и `Умар бин Абд ал-`Азиз...Аз не мога да разбера смисъла на този Хадитз.

[Iибн ал-`Араби, Шарх Сунан Тирмидхи, 9:68-69]Кади 'Иад ал-Яхсуби:

TheБроят на Халифите е повече от толкова. Да ограничим техния брой на дванадесет е неправилно. Светият Пророк (с.а.у.с.) не е казвал, че ще бъдат само дванадесет и няма да има повече. Следователно е възможно да са повече.

[Ал-Науауш, Шахр Сахих Муслим, 12:201-202;

Ибн Хаджар ал-`Аскалани, Фатх ал-Бари, 16:339]


Джалал ал-Дин ал-Суайути:


Има само дванадесет Халифа до Денят на Страшния Съд. И те ще продължат да действат за истината, дори и да не е непрекъснато.

Виждаме, че от 12, четирима са Праведни Халифи, следва Хасан, Муаууйа, Ибн Зубейр и накрая `Умар бин `Абд ал-`Азиз. Така стават 8, остават още четирима. Може би Махди, Аббасид може да бъде включен, защото е от Аббасид както`Умар бин `Абд ал-`Азиз беше от Умайад. И Тахир `Аббаси също ще бъде включен защото той беше просто владетел. Остават още двама. Един от тях е Махди, защото той е от Ахлил Бейт (а.с.).

[Ал-Суаути, Тарикх ал- Кхулафа, Стр 12;

Ибн Хаджар ал-Хайатами, Ал- Сауа`ик ал-Мухрика, Стр 19]Ибн Хаджар ал-`Аскалани:

Никой няма достатъчно познания за този особен хадитз от Сахих Букхари.
Не е правилно да казваме, че тези Имами ще присъстват в едно и също време.

[Ибн Хаджар ал-`Аскалани, Фатх ал-Бари: 16:338-341]
Ибн ал-Джаузи:

Първият Халиф от Бани Умауйа беше Язид ибн Му`аууйа, а последният беше Маруан Ал-Химар. Техният общ брой е 13- 'Утман, Му`аууйа и ибн Зубейр не са включени защото те са били сред Придружителите на Светия Пророк (с).

Ако изключим Маруан бин ал-Хакам поради спора дали е бил Придружител или е бил на власт, дори ако Абдулла ибн Зубейр е имал подкрепата на народа. Сега можем да си представим Дванадесетте.… Когато Халифатът е излязъл от Бани Умауйа огромно безредие е възникнало, докато Бани Аббас са се установили. Следователно, първоначалните условия коренно са се променили.

[Ибн ал-Джаузи, Кашф ал-Мушкил, както е цитиран в Ибн Хаджар ал-`Аскалани Фатх ал-Бари 16:340 от Сибт Ибн ал-Джаузи]


Ал-Науауи:

Също може да се приеме, че дванадесетте Имама са били в периода на превъзходство на Ислямът. Времето, когато Ислямът е бил преобладаваща религия. Тези Халифи, по своето положение ще прославят религията.

[Ал-Науауиi,Шахр Сахих Муслим, 12:202-203]Ал-Бейхаки:

Този брой (дванадесет) беше открит в периода на Уалид ибн `Абд ал-Малик. След това настъпи хаос и безредие. После започна времето на династията Аббасид. Този запис увеличи броят на Имамите. Ако пренебрегнем някои от техните характеристики, които идват след периода на безредие тогава техният брой ще бъде много по-голям.

[Ибн Катфир, Та`рикх, 6:249; Ал-Суайути, Тарикх ал- Кхулафа стр. 11]Ибн Катфир:

Този който следва Бейхаки и е съгласен с неговото твърдение, че Джама`ах означава тези Халифи, които идват без прекъсване във времето на Уалид ибн Язид ибн `Абд ал-Малик, се опира на верността на легендите, цитирани от нас, критикуващи и порицаващи подобни хора.

И ако ние примем Халифството на Ибн Зубейр преди `Абд ал-Малик, общият брой ще бъде 16. Докато техният брой трябва да бъде 12, преди `Умар ибн `Абд ал-Азиз. По този начин Язид ибн Му`аууйа ще бъде включен, не `Умар ибн `Абд ал-Азиз. Обачe, констатирано е че по-голямата част от `улама приемат `Умар ибн `Абд ал-Азиз като честен и просто като Халиф.[Ибн Катфир, Та1рикх, 6:249-250]

Каталог: nutshell -> files
files -> Вашингтон Ървинг
files -> Ташахуд : След като за втори път изпълните легналото положение, останете на колене и кажете: Ашаду ал ла илаа иллалаху уахдаху ла шарика лах
files -> К: Но какво да кажем по отношение на тези поверия,които казват че някои от откритите стихове вече не са част от Корана?
files -> Литература за историите на мъчениците изключително Шиитска и формират темата за Шиитските събрания през първата третина на месец Мухаррам, чиито десет дена
files -> Но как е възможно Пророкът /с/ да използват този разделящ термин?
files -> Кое е толкова специално в тази проповед?
files -> Защо постът е предписан за Мюсюлманите точно през месец Рамадан?
files -> Сароджини Найду


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница