Обръщение волфганг Гьоц (Wolfgang Götz), директорДата11.01.2018
Размер60.49 Kb.ОБРЪЩЕНИЕ

Волфганг Гьоц (Wolfgang Götz), директор


Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите
По случай представянето на

Годишен доклад 2009 г.: състоянието на проблема с наркотиците в Европа

Ембарго: 10,00 ч. ЦЕВ — 5 ноември 2009 г.


Изминалата година беше важна за политиката по отношение на наркотиците в Европа и в света. Почти едновременно Европейският съюз и Организацията на обединените нации обновиха своите политики по отношение на наркотиците, така че да съдържат ясен международен ангажимент за намаляване на употребата на наркотици и причинените от нея вреди (1). Днес сме изправени пред сериозното предизвикателство да постигнем заложените в тези документи цели и ще успеем само ако планираните мерки се реализират на широк фронт. Мониторингът и оценката са основни елементи в този процес, тъй като позволяват политиката да се придържа към определения курс, а постигнатият напредък – да се документира.

Годишният доклад 2009 г.: състоянието на проблема с наркотиците в Европа представя най-новата оценка на ситуацията с наркотиците в Европа. Стойността на доклада в голяма степен се основава на усилията на държавите-членки на ЕС да изградят солидна система за мониторинг на наркотиците, която вече обхваща около 30 европейски страни. Убедени сме, че тази система не само има решаващо значение за провеждането на зрял и основан на информация дебат по проблема с наркотиците, но е и основа за по-добри и по-ефективни политики.

Днес необходимостта от такива политики е все по-голяма с оглед на все по-сложния характер на проблемите в тази област. Една от темите, разгледани в тазгодишния доклад, е необходимостта нашата визия да бъде в крак с постоянно изменящото се явление „наркотици“. На този проблем беше посветена организираната през тази година от EMCDDA конференция, с която се отбеляза петнадесетата годишнина от началото на дейността по мониторинг на наркотиците в Европа. На конференцията под надслов „Определяне на информационните нужди на Европа за ефективна политика в областта на наркотиците“ бяха документирани съществуващите познания за наркотиците и бяха определени настоящите и бъдещите информационни нужди. Тя показа, че Европа предлага значителни възможности за съвместно обогатяване и обмен на знания в областта на наркотиците и се е превърнала в „забележителна лаборатория“ за изучаване и разбиране на употребата на наркотици и свързаните с нея ответни действия.

Публикуваният днес доклад показва, че макар равнищата на употреба на наркотици в Европа да остават високи, все още сме в относително стабилен период по отношение на традиционно използваните наркотици. Като цяло при повечето форми на употреба не се установяват съществени увеличения, а в някои области се отчитат също низходящи тенденции. Показателите за употребата на амфетамин и екстази например все още отразяват като цяло стабилна или низходяща тенденция. В същото време новите данни потвърждават продължителен спад в употребата на канабис, особено сред младите хора. Необходимо е да отчетем тези положителни процеси, но наред с това трябва да обърнем внимание и на тенденциите, които пораждат загриженост. Кокаинът и хероинът продължават да присъстват трайно на пазара на наркотиците в Европа и понастоящем няма много данни за подобряване на ситуацията с употребата на тези вещества.

Наред с това трябва да отчетем опасенията, че метамфетаминът – наркотик, който се свързва в целия свят с тежки проблеми за общественото здраве вероятно се разпространява в нови територии в Европа. Въпреки че този наркотик още не е получил значително разпространение на пазара на стимуланти в Западна Европа, където все още преобладава употребата на кокаин и амфетамин, има данни, че той става по-достъпен в някои части на Северна Европа, където предпочитаният досега стимулант беше амфетаминът. Тези промени подчертават необходимостта от внимателен мониторинг на това вещество в Европа, по-специално с оглед на факта, че то е относително лесно за производство.

Проблемите, които са предмет на специално внимание през тази година, включват все по-комплексния пазар на синтетични наркотици в Европа, на който доставчици, проявяващи „изключително новаторство“, заобикалят мерките за контрол на наркотиците, като предлагат нерегулирани заместители. Сама по себе си тази практика не е нова, новост обаче са големият брой вещества, които се предлагат днес, все по-честото използване на интернет, агресивният и обигран маркетинг на продуктите (чиито етикети в някои случаи съдържат преднамерено невярна информация), както и бързината, с която пазарът реагира на мерките за контрол. Предвид тази „движеща се цел“ е много важно информационните ни системи да реагират по-бързо в мониторинга на новите наркотици и тенденции. Изключително важно е също данните да продължат да се отчитат прецизно, обосновано и без излишно безпокойство. Понастоящем проучваме появата на синтетични канабиноиди, които отбелязват най-новия етап в развитието на „дизайнерските наркотици“. Тези вещества имат въздействие, сходно с това на канабиса, и както изглежда, са създадени с цел да заемат част от пазара на този наркотик.

Като се има предвид, че разнообразието от предлагани вещества нараства, а моделите на употреба на наркотици постоянно се усложняват, употребата на няколко вида наркотици се нарежда сред основните проблеми, пораждащи загриженост. Понастоящем подобни модели са широко разпространени в Европа и комбинираната употреба на различни вещества поражда или утежнява повечето от проблемите, с които се сблъскваме. Успоредно с доклада днес ще бъде публикуван специален анализ на проблема, предоставящ общ преглед на този вид поведение сред учениците, младите хора и проблемно употребяващите наркотици. В много случаи усложняващ фактор е съпътстващата употреба на алкохол, който присъства в почти всички модели на употреба на няколко вида наркотици. Поради всичко това ограничаването на употребата на няколко вида наркотици е трудна задача за здравните специалисти, които трябва да посрещат по-сложна съвкупност от нужди.

Тук е редно да спомена услугите, достъпни понастоящем за употребяващите наркотици в Европа – те стават все по-разнообразни и се предлагат все повече като част от интегриран пакет от грижи. Например все по-често дейностите за намаляване на вредите и лечение се обвързват и се предлагат от едни и същи доставчици на услуги. А актуалната практика в някои страни показва, че интегрирането на лечението за употреба на наркотици в общата система на здравеопазването, например чрез предоставяне на такова лечение от общопрактикуващите лекари, може да допринесе за по-широката му достъпност. Най-голям напредък досега е постигнат в областта на опиатната заместваща терапия (броят на обхванатите от този вид лечение понастоящем е около 650 000 души), но в същото време все повече изследователски проекти са посветени на нуждите от лечение при употребяващите стимуланти и канабис.

Значително внимание в тазгодишния доклад е отделено и на правоприлагането в областта на наркотиците, като в публикуван днес задълбочен преглед са разгледани последиците за закононарушителите. В много случаи отделните страни са опростенчески определяни като „либерални“ или „репресивни“ по отношение на контрола на наркотиците. Подобни квалификации обаче нямат смисъл, доколкото в голяма степен не разполагаме с данни за реалните последици от нарушенията на законодателството в областта на наркотиците. Прегледът е публикуван в опит да се запълни тази информационна празнина.

Накрая, трябва да си припомним, че макар разбирането на проблемите с наркотиците в Европа да е важно, още по-важно е да разработим ефективни политики и действия за разрешаване на тези проблеми. В тази област предстои да се направи много, но в същото време нашият доклад отчита напредъка, който е постигнат и продължава да се постига в Европа за намаляване на вредите, причинявани от наркотиците на нашите граждани и общности. Днес повече от всякога е важно да разберем, че такива ответни мерки могат да бъдат ефективни. В днешните условия, когато държавите-членки са принудени да правят труден избор кои дейности да бъдат финансирани приоритетно, е особено важно да не се отказва лечение и подкрепа на нуждаещите. В текста на доклада за тази година е прокарана идеята, че правилно замислените мерки могат да генерират истински ползи и стойност.

Бележки:

(1) За по-подробна информация вж. Годишен доклад, глава 1: Политики и закони.


Разгледаните по-горе проблеми са представени подробно заедно с подкрепяща документация в два прес бюлетина (№ 8/2009 и № 9/2009), достъпни на 23 езика на: www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report Двата публикувани днес подбрани материала на тема „Употреба на няколко вида наркотици: модели и ответни действия“ и „Нарушения на законодателството в областта на наркотиците: постановени присъди и други последици“ са достъпни на английски език на: http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issuesBG — ЕМБАРГО до 5 ноември 2009 г. — 10,00 ч. ЦЕВ/брюкселско време
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница