Обща информациястраница1/21
Дата23.07.2016
Размер3.3 Mb.
#2443
ТипАнализ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21АНАЛИЗ НА отразяването на ТЕМИТЕ БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ/СПОНСОРСТВО/КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ в българските медии В ПЕРИОДА ЮЛИ-ДЕКЕМВРИ 2013

Обща информация:

За второто шестмесечие на 2013 г., журналистическите материали на тема благотворителност/спонсорство/корпоративна социална отговорност, регистрирани от медийния мониторинг, са 6 022.

Настоящият анализ обхваща само журналистически материали, отразени от:


  • Информационни агенции;

  • Национален и регионален печат (национални всекидневници, седмичници, списания и регионална преса);

  • Интернет-медии и сайтове.

Анализът се основава на количествени и качествени показатели и параметри, които съответно предоставят, както обща информация за медийния интерес към темите като брой материали, така и в съдържателен аспект – по какъв начин се отразяват те, доминиращи журналистически жанрове, преобладаващите нагласи, тон на публикациите и наблюдавани тенденции.

Първата част на анализа представя количествен данни, докато във втората са резюмирани акцентите по темите КСО и благотворителност на месечна база.През периода, наблюдаваните медии публикуват 223 материала, отразяващи благотворителни инициативи и дарителски акции на публични личности и организации в чужбина. В сравнение с първото шестмесечие на 2013 това представлява ръст с 26 публикации, когато броят и им бе 197. Материалите в тази група не могат да бъдат обединени около конкретни теми, разнородни са по съдържание и основно са свързани с различни благотворителни инициативи или личности в чужбина, например описание на инициативите на Чарлс Франсис Фийни – личните му дарения включват над 350 млн. долара за здравеопазване и образование във Виетнам, опазване на мира и други проекти по развитието и образованието в Ирландия и Южна Африка, проучвания на лекарства срещу СПИН и финансиране на лечение на раковоболни. Друга подобна информация е за Maрк Зукерберг, който планира да дари внушителна сума за благотворителност като плановете му предвиждат той да предостави 18 млн. акции на Facebооk на две различни организации - сумата от $990 млн. ще бъде преведена в банковите сметки на Silicon Valey Community Foundation и Breakthrough Prize In Life Science.
Общият брой на анализираните материали за периода е 5 051 публикации. В анализа самостоятелно и детайлизирано е проследено отразяването на темите, свързани с корпоративната социална отговорност.
Анализ на медийното отразяване по общи количествени и качествени параметри:
В сравнение с предходния разглеждан период – януари-юни 2013 г., когато мониторираните материали са били 4 720, за второто полугодие на тази година те са 5 051. Това представлява ръст от 331 публикации или повишаване на количеството материали през второто полугодие на 2013. Причина за този значим ръст е основно обявяването на поредното десето издание на Българската Коледа, – тема силно застъпена през ноември и декември 2013. Интересът на медиите към тази кампания се запазва силен и постоянен през годините. Друга тема с регистрирани множество материали са благотворителните инициативи, свързани със сирийските бежанци в България – силно изразена през септември и октомври, когато е и пикът на навлизането на бежанци в страната.

Съотношението на материалите, публикувани през второто полугодие на 2013 година в националната и регионалната преса е 2117 към 1406. Наблюдава се тенденция на пълно запазване на съотношението спрямо предходния анализиран период.

Превесът на материали по темата, публикувани в националната преса може да се обясни от една страна именно с множеството публикации, посветени на Българската Коледа. При наличието на такиваа мащабна национална кампания, националните медии предвид формата и големината им, имат възможност да публикуват повече от една новина по темата в един свой брой и това увеличава общата статистика на статиите, публикувани в националната преса. Още един фактор е значим по отношение на по-ниския брой материали в регионалната преса, а именно все по-засиленият процес на развиване на интернет страниците на регионалния печат. Така регионалните медии могат да публикуват всеки ден новини в интернет изданието си, дори ако печатното издание е двуседмично, триседмично или седмично. Тези материали влизат в статистиката на интернет публикациите. Допълнителен фактор е и това, че регионални вестници, включени в мониторинга са 77, а броят на включения национален печат е 96.Този процес се оформя като трайна тенденция. Съответно и обемът на интернет материалите е повишен процентово в сравнение с предишните разглеждани периоди. За сравнение регистрираните материали в Интернет-медиите и в Интернет-сайтовете формират 37% от общия обем наблюдавани единици, а за миналото шестмесечие е бил 25%.

Динамиката на съотношението на материалите по темата в националната и регионалната преса, е отразена в графиката, по-долу.


Анализираните публикации в националните всекидневници са 1765. Публикуваните материали в седмични национални издания за периода са 206, а в списания 147. Мониторираните интернет материали са 2227, за разлика от предишния период, когато са били 1231. Това отчита ръст с 996 материала, което е равностойнно на 45%. Този значим ръст на интернет материалите се дължи именно на все по-развиващите се интернет страници на регионалните медии. Отразените от информационни агенции 271.

Регистрираните материали в интернет медиите и в интернет сайтовете формират 37% от общия обем наблюдавани единици, докато регистрираните от информационни агенции представляват 5%. Наблюдава се най-значителният ръст на интернет материалите в сравнение с всички разглеждани предишни периоди. Това се дължи както на засиления им интерес към тематиката, така и на цялостното развитие на интернет изданията на печатните и електронни медии (радио и телевизия). Най-много материали по темата са публикувани съответно в www.dariknews.bg (237), www.dir.bg (227), www.focus-radio.net (150), www. standartnews.com (77) и www. haskovo.net (48).


Продължава тенденцията, че повечето Интернет-сайтове ползват текстове от информационните агенции, като посочват източника на информация. Много често обаче и прекопирват новини от интернет изданията на други медии, което води до натрупването на голям брой материали в мониторинга, но съдържателно в действителност това е един и същи текст на новина, прекопирана в няколко интернет сайта. Това като цяло правило не важи само за интернет сайтовете на големите национални медии, които публикуват там собствени новини. Такива например са сайтовете на Дарик радио (dariknews.bg), БНТ (www.bnt.bg), в. „Стандарт” (standartnews.com), в. „24 часа” (24chasa.bg), в. „Новинар” (novinar.bg) и др.

Графиката по-долу отразява съотношението на публикуваните материали в рамките на печатните издания, разделени по признаците национални всекидневници/национални седмичници и списания.

ОСНОВНИ ТЕМИ

Първата група материали, обхваща темата благотворителност, втората се отнася до публикации, посвети на корпоративната социална отговорност, а третата, предимно косвено свързани материали със спонсорството. В нея преобладават случаите на използване на термина като синоним на дарителство. В много от публикациите през наблюдавания период, „спонсорство” фигурира в контекста на партийното финансиране или на държавното (централна и местна власт) финансиране. Например това са множество статии – 316 – отразяващи дарителство от страна на различни партии и политици. Както беше наблюдавано и в предишния разглеждан период, най-голям брой подобни публикации отразяват дарителски акции на политици от партия ГЕРБ – 93. Атака има силно отразяване също, но партията притежава вестник и телевизия, така чи има и възможност за собствена промоция – 52 материала. Тези статии са свързани с няколко основни теми – ГЕРБ дарява 5 хиляди лева за ремонт на църквата в русенското село Дряновец и ГЕРБ предоставя медицински консумативи за нуждите на възрастните хора в клуба на пенсионера "Вяра, Надежда, Любов" в пазарджишкото село. Интересно е да се отбележи високият ръст на материали, отразяващи инициативи на ВМРО – 31. Тези статии са свързани с няколко основни теми – дарение на храни и играчки за децата с увреждания от Центъра за настаняване от семеен тип „Сияние“ в Кюстендил и ВМРО подпомага кметството на село Коняво с финансова помощ като парите са бъде предназначени за направата на маси и пейки,които ще се използват за съборите и курбаните, които селото организира. Броят на статиите, отразяващи дарения от БСП е 68. ДПС е отразена в 42 публикации. Не са много материалите посветени на финансиране от централна и местна власт – 196. Такива са например материали, свързани държавно финансиране на лечението на болни деца в чужбина или пък отделен бюджет от общини за ремонтиране или построяване на нови храмове или паметници, за подкрепа на хора нуждаещи се от спешно лечение или финансиране на детски площадки.

Тематичната група Корпоративна социална отговорност ще бъде разгледана по-детайлно в настоящия анализ от гледна точка на открояващите се корпоративни социални програми, провокирали медийния интерес през наблюдавания период.Темата Благотворителност има предимство в количественото отразяване в медиите в сравнение с другите две тематични групи (74% от всички материали). Сериозен дял в темата заемат материалите, отразяващи традиционни благотворителни кампании, които се организират циклично – в периода това са 15 септември (първи учебен ден), 19 октомври (Ден на благотворителността), 16 ноември (Ден на толерантността), 21 ноември (Ден на християнското семейство), 3 декември (Международен ден на хората с увреждания), 5 декември (Международен ден на доброволчеството), Коледа. Наблюдава се тенденция да се отбелязват с благотворителни инициативи и различни от традиционните циклични поводи за периода (например 12 август – Световен ден на младежта, 10 септември – Световен ден на първата помощ, 15 септември – Световен ден за борба с лимфона, 19 октомври – Ден на българския лекар, 27 ноември – Ден на болните от муковисцироза и др.). Друга голяма група материали са свързани с национални благотворителни инициативи – например кампанията на БЧК за сирийските бежанци. Също през октоври са обявени и дните на доброволчеството и тази тема е силно застъпена през този месец. Националната кампания „Топъл обяд“ е отразена в значителен брой материали. Не бива да се пренебрегват и множеството единични публикации, представляващи апели за помощ на нуждаещи се от скъпоструващо лечение в цялата страна, както и разнообразни форми на дарения – от дрехи и храни за деца в социални домове, до дарения за читалища, библиотеки и музеи. Запазва се тенденцията за засилено количество благотворителни кампании, организирани от ученици и студенти (например кампанията на студентите от Нов български университет за сирийските бежанци).

Подтемите, в контекста на които се отразяват и трите основни групи са:


  • Социална политика (проблеми, свързани основно с хора в неравностойно положение – институции, деца, възрастни хора, хора с увреждания и др.)

  • Образование/квалификация (училища, университети, стипендии, допълнителна квалификация и т.н.)

  • Здравеопазване (основно с кампании, набиращи средства за лечение, болници, апаратура, лекарства)

  • Култура/историческо наследство (възстановяване и строеж на храмове, библиотеки, изкуство, паметници на културата и др.)

  • Спорт

  • Околна среда

  • Други


През този период доминираща е тематичната група, свързана със здравеопазването с 35% от общия обем анализирани публикации.

Непосредствено на второ място се нареждат материалите в тематичната група „Социална политика” – 29%.

Тенденцията и от предишните периоди темите със социална и здравна насоченост да са най-застъпени в медийното отразяване продължава и за разглеждания период – взети заедно те формират 64% от публикациите през шестмесечието.

На трето място се нареждат материалите в тематичната група „Други“ с 24%.

През второто шестмесечие на 2013 броят на материалите в тази група обхващат няколко основни групи новини:
1) Материали, свързани с набирането на средства за сирийските бежанци в България и благотворителни инициативи в тяхна помощ на в. „Труд“ (кампания „От мен за теб“), студенти от НБУ, „Мисис България 2013“, БЧК, МвНР, КНСБ и др.

2) Материали, отнасящи се до заповедта на вътрешният министър Цветлин Йовчев за забрана за сключването на договори за дарение в МВР, освен в изпълнение на международни договори, по които България е страна

3) Материали, отразяващи през октомври за старта за 13-ти път на „Дните на доброволчеството“

4) Информацията, представена от Български дарителски форум, че 137,514,822 лв. са дарените от компании, фондации, граждани и еднолични търговци суми през 2012 и това е с близо 32% повече от дарените през 2011 г.

5) Материали, отразяващи резултатите от КАФ Дарителски Индекс 2013.

6) Статии, информиращи за данъчните облекчения при даряване, както и публикации, отразили решението на Върховният касационен съд фондацията "Утре за всеки", която получи 157 000 евро дарение от бившия президент на футболния клуб "Литекс" Ангел Бончев през 2008 годна в замяна на свободата си и тази на своята съпруга Камелия, по настояване на неговите похитители, да върне сумата.Информациите, пряко или косвено свързани с култура, формират 8% от анализирания обем комуникационни единици. Продължават да доминират публикации, свързани с възстановяването или изграждането на религиозни храмове, дарения на библиотеки и музеи, изкуство.

Тематичните подгрупи култура, образование, спорт и околна среда си разделят съответно 8%, 1%, 1% и 2%, като делът им остава пренебрежимо нисък.

Общата картина на количественото разпределение на материалите в тематичните подгрупи ясно показва, че българското общество продължава да насочва благотворителността към най-недофинансираните държавата сектори и същевременно най-чувствителни – социалния и здравния.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ПО ЖАНР:


И през този период продължават да доминират кратките новини, като използвана форма за отразяване и на трите разглеждани теми, заемайки дял от 62% с  3 741 материала в този жанр. В основата му е фактологическото и безпристрастно съобщаване на дадената информация, като приоритетно се посочва новината, без да се търси контекст на ситуацията, или допълнителни гледни точки към темата. Обикновено този тип материали са следствие на информации, разпространени от информационните агенции или от пресцентровете на фирми, партии, организации и представители на централната или местната власт. В общия случай, интернет сайтовете публикуват този тип съобщения без съществена редакция.

Разширените новини и репортажите съставляват 31% от разглеждания обем или това са 1888 публикации. За жанра е характерно разполагането на информацията в нейния контекст, използват се мнения или коментари на свързани лица, представя се допълнителна информация към темата.

Анализите и коментарите през шестмесечието са 34, формирайки едва 1% от общия разглеждан обем. За сравнение, през първото шесмесечие на 2013 те са били 2%. Медиите, публикували най-голям брой материали в този жанр са в. "Политика”, в. „Национална бизнес поща“, www.24chasa.bg, www.dariknews.bg, www.economynews.bg, www.novanews.bg, www.vesti.bg и www.haskovo.net с по 2 материала.

Интервютата, в това число и портретните материали през периода са 359. През това шестмесечие тези материали са доста разнородни, няма тематична концентрация или оформени основни съдържателни групи. Най-често се срещат интервюта, в които темата благотворителност е предимно косвено спомената в структурата на материала.ТОН КЪМ ТЕМАТА НА МАТЕРИАЛА В ПУБЛИКАЦИИТЕ:


Преобладаващата жанрова форма на материалите, а именно кратката новина е пряко свързана с високия процент на материалите с неутрален характер на звучене. В голяма степен това важи и за разширените новини, където, за да се избегне смесване с коментара, отношението на автора/медията се изразява непряко, чрез цитат или коментар на лице, участващо в събитието или свързано с темата. Материалите с неутрален тон към темата на публикацията/информацията са 4 377 или това са 72%. Трябва да се отбележи, че не малка роля за високия брой неутрални материали, се дължи на техническото отразяване на събития и новини, разпространени от информационните агенции, които печатните и интернет-медиите отразяват като хроники за деня.

Процентът на материалите с положителен тон запазват почти същият процент спрямо предишното шестмесечие – 27% или 1 621 статии. За сравнение през предишното шестмесечие те са представлявали 28% от разглеждания обем. Все пак успоредно с преобладаващия информативен характер, често журналистите успяват да маркират положително отношение чрез подбора на изразните средства.

Материалите, в които е демонстрирано отрицателно отношение към темата или към проблема, довел до конкретната ситуация, са едва 1%. Това са материали от една страна свързани със злоупотреби, а от друга страна критични материали, разглеждащи не доброто функциониране на държавните отговорности най-често свързани с темата за здравеопазването.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ/ДАРЕНИЕ/БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ:


Най-голям е броят на статиите, в които източникът на финансиране е частно лице/лица 45% или 2240. В тази група трябва да се има предвид, че попадат, както индивидуалните дарения, така и средствата, привлечени в резултат на национални SMS кампании. Основният фактор за високият брой подобни материали се дължи на откриването на единадесетото издание на Българската Коледа. В категорията "източник на финансиране” е условен, тъй като в немалка част от материалите става дума за отдаване на лично време, усилия, жестове на внимание и скромни, символични предмети, предмети от първа необходимост, както и кръводарителство, насочени най-често към хора в неравностойно положение. Запазва се повишеният ръст на тези материали спрямо предишните шестмесечия (забелязана тенденция от предишното шестмесечие), например за периодът юли-декември 2013 те са били едва 34% или 1863 на брой.

На второ място са застъпени публикациите, в които източникът на финансиране е дефиниран като "смесен” – 1711 материала, които представляват 28%. Запазва се тенденцията към обединяване на усилията при реализацията не само на благотворителни кампании, но и на КСО-програми. Въпреки, че материалите рядко предоставят точни цифри за разпределението на участието, трябва да се има предвид, че вероятно основното финансиране идва от бизнеса, който все повече комбинира усилията си с представители на НПО, власти и/или неформални групи и частни лица.

На трето място се нареждат публикациите, в които източникът на финансиране е единствено бизнес – 699. Тук се вместват и почти всички материали, които попадат в тематичната група КСО.

На четвърто място се нареждат материалите, отразяващи основна подкрепа, дарения и финансиране от неправителствения сектор – 378.

Еднакъв е процентът на публикациите с посочено финансиране от чуждо правителство/организация (197 броя) и власт/институция (396 броя) по 3%.

Публикациите, в които не се посочва източникът на даряване наброяват 2% от всички материали. Това са статии, засягащи принципно или косвено темата, без да са насочени към конкретна кампания. Сред тях са и статии, касаещи даренията за МВР или такива, в които не е ясно дефиниран източникът или просто такава информация липсва. Такива са и обяви за дарителски кампании, които обикновено печатните издания завеждат в рубрики, наречени "Зов за помощ”.

Броят материали, в които източникът на финансиране е политик/партия е 316. В това число влизат и сдружения с политически характер, както и политици. Както беше наблюдавано и в предишния разглеждан период, най-голям брой подобни публикации отразяват дарителски акции на политици от партия ГЕРБ – 93. Атака има силно отразяване също, но партията притежава вестник и телевизия, така чи има и възможност за собствена промоция – 52 материала. Тези статии са свързани с няколко основни теми – ГЕРБ дарява 5 хиляди лева за ремонт на църквата в русенското село Дряновец и ГЕРБ предоставя медицински консумативи за нуждите на възрастните хора в клуба на пенсионера "Вяра, Надежда, Любов" в пазарджишкото село. Интересно е да се отбележи високият ръст на материали, отразяващи инициативи на ВМРО – 31. Тези статии са свързани с няколко основни теми – дарение на храни и играчки за децата с увреждания от Центъра за настаняване от семеен тип „Сияние“ в Кюстендил и ВМРО подпомага кметството на село Коняво с финансова помощ като парите са бъде предназначени за направата на маси и пейки,които ще се използват за съборите и курбаните, които селото организира. Броят на статиите, отразяващи дарения от БСП е 68. ДПС е отразена в 42 публикации.Динамика на броя журналистически материали по месеци:

Анализ на журналистическите материали, отразяващи КСО:


За разглеждания период юли – декември 2013 материалите, отразяващи темата Корпоративната социална отговорност или конкретни социални програми са 357 или 6% от общия анализиран обем. За предхождащото шестмесечие те са били 430.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница