Обща информация Възложителстраница1/4
Дата22.12.2018
Размер483.31 Kb.
  1   2   3   4
Приложение №1 към обява с изх. № 12-00-264/27.07.2017 г.

Обща информация


 1. Възложител – възложител на обществената поръчка е директорът на Столична регионална здравна инспекция – публичен възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.13 от Закона за обществените поръчки с адрес: гр. София, ул. ,,Враня‘‘ № 20.
 1. Правно основание за публикуване на обявата – чл. 186 във вр. с чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки и Глава девета от ППЗОП.
 1. Обект на поръчката – предоставянето на услуги по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП
 1. Прогнозна стойност – общата прогнозна стойност на поръчката е 69400 лв. без ДДС.

Предложенията на участниците не може да надвишават обявената прогнозна стойност за всяка една от обособените позиции на поръчката. Оферти на участници, които надхвърлят определеният финансов ресурс няма да бъдат разглеждани и класирани.

Прогнозна стойност на обособена позиция № 1 – 38700 лв. без ДДС.Прогнозна стойност на обособена позиция № 2 – 30700 лв. без ДДС.


 1. Критерий за възлагане – Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на критерия за възлагане „най–ниска цена” (чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП).Пълно описание на предмета на поръчката и технически спецификации


 1. Предмет на поръчката - ,,Преустройство и ремонт на пътнически асансьори за нуждите на СРЗИ’’.
 1. Обем и съдържание:

Извършване на ремонт и преустройство на 2 бр. пътнически асансьори:

 • Асансьор пътнически – 5 сп., 500 кг., 6 лица, двускоростен

 • Асансьор пътнически – 7 сп., 320 кг., 4 лица.
 1. Цели:

 • Подобряване техническото и функционално състояние на асансьорите.

 • Повишаване на безаварийната експлоатация и безопасността при придвижване на ползвателите.

 • Енергийна ефективност и икономия на електроенергия.

 • Привеждане на асансьора в техническо състояние, отговарящо на изискванията на „Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори” с постановление на Министерски съвет.

 • Изпълнение на предмета на заданието с високо качество при спазване на БДС и действащите технически нормативни документи.
 1. Технически спецификации:
  1. Обособена позиция № 1: ,,Преустройство и ремонт на пътнически асансьор в сградата на СРЗИ в гр. София, ул. ,,Враня‘‘ № 20‘‘


Обект на обособената позиция - Асансьор пътнически, 5 спирки, 500 кг., 6 лица, двускоростен
Необходимите материали и труд за привеждане на асансьора според изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори:
І. МАТЕРИАЛИ


Наименование
Коли-чество


1

Табло управление електронно-с честотен регулатор 8.2 кв. + А3-2010

Бр.

1

2

Електрическа инсталация в МП.

Бр.

1

3

Електрическа инсталация в Ас.шахта

Бр.

1

4

Електрическа инсталация Кабинна

Бр.

1

5

Крайни спиркови и аварийни изключватели

Бр.

4

6

Шахтно осветление включително осветителни тела

Бр.

1

7

Аварийни КБ за кабина

Бр.

4

8

Водачи на кабината

Бр.

4

9

Водачи на противотежеста

Бр.

4

10

Ел. магнитни изключватели

Бр.

4

11

Магнити

Бр.

86

12

Флексир кабел 24 жилен 2х49м.

М.

88

13

Табло ревизия

Бр.

1

14

Хващачи за въжета Ф12

Бр.

18

15

Носещи въжета Ф 12 мм. 4х44

М.

176

16

Въже Ф 6.3 мм. за С.О.

М.

96

17

Контакти за заключалки за врати комплект

Бр.

5

18

Контакти Г за врати мъжки

Бр.

5

19

Осветление за кабна + аварийно осветление

Бр.

1

20

Устройство за претоварване

Бр.

1

21

Стъкла за врати /армирани/

Бр.

5

22

Кабинна бутонера

Бр.

1

23

Етажни бутонери

Бр.

5

24

Светлинна сигнализация по етажите

Бр.

5

25

Скоростен ограничител 1м.с.+ А3-2010

Бр.

1

26

Телефонна система за свързване със сервизната фирма

Бр.

1


ІІ. Материали за ремонта на повдигателния механизъм 6М6


Коли-чество

1

Фрикционна щайба

1

2

Лагер 22214 SKF

4

3

Лагер 54211 SKF

1

4

Дистанционна втулка

1

5

Притискателен диск

1

6

Ос Ф 70 за фр-шайба

1

7

Корона за МП 1м.с.

1

8

Щнек за МП 1м.с.

1

9

Втулка гумена за фр. шайба Ф60

6

10

Втулка гумена за съединител Ф30

8

11

Масло Ролон 460 / литри

10

12

Феродо за спирачките

4

13

Спирачно колело

2


ІІІ. ТРУДКоли-чество

1

Труд по ремонта на асансьора

1Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница