Обща информациястраница1/22
Дата23.07.2016
Размер3.96 Mb.
#2335
ТипАнализ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22АНАЛИЗ НА отразяването на ТЕМИТЕ БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ/СПОНСОРСТВО/КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ в българските медии В ПЕРИОДА ЯНУАРИ-ЮНИ 2013

Обща информация:

За първото шестмесечие на 2013 г., журналистическите материали на тема благотворителност/спонсорство/корпоративна социална отговорност, регистрирани от медийния мониторинг, са 4 971.

Настоящият анализ обхваща само журналистически материали, отразени от:


 • Информационни агенции;

 • Национален и регионален печат (национални всекидневници, седмичници, списания и регионална преса);

 • Интернет-медии и сайтове.

Анализът се основава на количествени и качествени показатели и параметри, които съответно предоставят, както обща информация за медийния интерес към темите като брой материали, така и в съдържателен аспект – по какъв начин се отразяват те, доминиращи журналистически жанрове, преобладаващите нагласи, тон на публикациите и наблюдавани тенденции.

Първата част на анализа представя количествен данни, докато във втората са резюмирани акцентите по темите КСО и благотворителност на месечна база.През периода, наблюдаваните медии публикуват 197 материала, отразяващи благотворителни инициативи и дарителски акции на публични личности и организации в чужбина. В сравнение с предходното шестмесечие това представлява значителен спад с 125 публикации, когато броят и им бе 325. Материалите са на разнообразна тематика, но все пак могат да се оформят няколко отличаващи се теми като темата за хартата Giving Pledge, изготвена от Бил Гейтс и Уорън Бъфе, която е своеобразен инструмент за привличане на крупния капитал в благотворителна дейност и всеки, собственоръчно положил подписа си под нея, е задължен да дари не по-малко от половината си състояние за общественополезни дейности (Марк Цукърбърг дарява за благотворителния фонд на Силиконовата долина 18 милиона акции от Facebook или преведено в пари, дарението е на стойност от 500 млн. долара) и новината за раждането на първото дете на колумбийската певица Шакира и испанският футболист Жерар Пике, като звездната двойка призовава хората да подкрепят фонда УНИЦЕФ.

Общият брой на анализираните материали за периода е 4 720 публикации. В анализа самостоятелно и детайлизирано е проследено отразяването на темите, свързани с корпоративната социална отговорност и благотворителност.

Анализ на медийното отразяване по общи количествени и качествени параметри:


В сравнение с предходния разглеждан период – юли-декември 2012 г., когато мониторираните материали са били 5 142, за първото полугодие на тази година те са 4 720. Този спад с 422 материала е привиден, защото в сравнение със същото полугодие на миналата година (януари-юни 2012), когато анализираните материали са били 4 651, за същият период тази година те са се повишили със 69. Принципно материалите през първото шестмесечие на годината винаги са по-малобройни от тези през второто, тъй като в края на годината се натрупват множество материали, свързани с благотворителност по празниците и особено посветени на Българската Коледа. През разглежданото полугодие няма специфично новинарско натрупване по конкретен повод, а публикациите са сравнително равномерно разпределени през месеците като количество. И в рамките на това шестмесечие се отбелязва изразен интерес на медиите към обсъждания на тема доброволчеството и нуждата от него. Това е особено подчертано през месец юни по повод 2 юни – Международен ден на доброволния труд. Нужно е да се отбележи, че почти всички медии отразяват множество инициативи, свързани с тази тема, както на регионално, така и нанационално ниво, били те частни, НПО или КСО инициативи.

Съотношението на материалите, публикувани през първото полугодие на 2013 година в националната и регионалната преса е 2261 към 1350. Наблюдава се спад на материалите в регионалната преса и превес на интереса към темата в националните медии. Това обаче в случая, както и през изминалото шестмесечие не се дължи на намалелия интерес от страна на регионалните медии към темата, а на все по-засиленият процес на развиване на интернет страниците на регионалния печат. Така регионалните медии могат да публикуват всеки ден новини в интернет изданието си, дори ако печатното издание е двуседмично, триседмично или седмично. Тези материали влизат в статистиката на интернет публикациите. Този процес се оформя като трайна тенденция. Съответно и обемът на интернет материалите е повишен процентово в сравнение с предишните разглеждани периоди. За сравнение регистрираните материали в Интернет-медиите и в Интернет-сайтовете формират 25% от общия обем наблюдавани единици, а през същия период на 2012 той е бил 18%.

Допълнителен фактор за тази статистика е и фактът, че броят на регионалните вестници, включени в мониторинга е 85, а броят на включения национален печат е 120, където разликата е почти двойна.

Регионалният печат продължава да обръща голямо внимание на дори по-скромни като мащаб събития, които обаче са свързани с конкретния регион, както и тенденцията да проследява във времето наличието на различни местни благотворителни кампании.
Динамиката на съотношението на материалите по темата в националната и регионалната преса, е отразена в графиката, по-долу.Анализираните публикации в националните всекидневници са 2962. Публикуваните материали в седмични национални издания за периода са 540, а в списания 136. Мониторираните Интернет материали са 1231, а отразените от информационни агенции 128.

Регистрираните материали в Интернет-медиите и в Интернет-сайтовете формират 25% от общия обем наблюдавани единици, докато регистрираните от информационни агенции представляват 3%.
Тенденцията повечето интернет-сайтове да ползват текстове от информационните агенции, като посочват източника на информация, продължава. Много често обаче и прекопирват новини от интернет изданията на други медии, което води до натрупването на голям брой материали в мониторинга, но съдържателно в действителност това е един и същи текст на новина, прекопирана в няколко интернет сайта. Увеличеният брой материали в интернет медиите се дължи обаче и на това, че националният печат публикува материали по темата в интернет изданията си, които се различават от печатните копия и съдържат много повече новини и информация от тях. Такива например са сайтовете, в. „Дневник” (Dnevnik.bg) – 37 материала, в. „Стандарт” (standartnews.com) – 27 материала, в. „24 часа” (24chasa.bg) – 40 материала, в. „Труд” (trud.bg) – 34 материала и др. В мониторинга влизат и сайтовете на национални електронни медии, които също увеличават значително обема на публикациите. Например новинарският сайт на Дарик радио (dariknews.bg) e публикувал 123 материала по темата.Графиката по-долу отразява съотношението на публикуваните материали в рамките на печатните издания, разделени по признаците национални всекидневници/национални седмичници и списания.

ОСНОВНИ ТЕМИ

Три са основните тематични групи, в които са класифицирани журналистическите материали – благотворителност, корпоративна социална отговорност и спонсорство.

Първата група материали, обхваща темата благотворителност, втората се отнася до публикации, посвети на корпоративната социална отговорност, а третата, предимно косвено свързани материали със спонсорството. В нея преобладават случаите на използване на термина като синоним на дарителство. Забелязва се намаляване на материалите, които засягат темата спонсорство. В много от публикациите през наблюдавания период, „спонсорство” фигурира в контекста на партийното финансиране или на държавното (централна и местна власт) финансиране. Това са статиите – 167 – отразяващи дарителство от страна на различни партии и политици. Както беше наблюдавано и в предишния разглеждан период, най-голям брой подобни публикации отразяват дарителски акции на политици от партия ГЕРБ – 73. На второ място са статиите, отразяващи дарения от Атака, което се дължи на факта, че вестник „Атака“ влиза в мониторираните вестници и на второ място, защото въпросната партия официално организира благотворителна кампания през април месец, наименувана „Православна солидарност“ – 25 статии. Множество са и материалите посветени на финансиране от централна и местна власт – 623. Такива са например материали, свързани с данъчните облекчения при дарителство, програма „Благотворителност“, координирана от Министерство на земеделието, държавно финансиране на лечението на болни деца в чужбина или пък отделен бюджет от общини за ремонтиране или построяване на нови храмове или паметници, за подкрепа на хора нуждаещи се от спешно лечение или финансиране на детски площадки.Терминът „спонсорство“ присъства все по-често съдържателно коректно, но достатъчно често все още споменаванията са и косвени в рамките на информации, представящи конкретно събитие.

Тематичната група Корпоративна социална отговорност ще бъде разгледана по-детайлно в настоящия анализ от гледна точка на открояващите се корпоративни социални програми, провокирали медийния интерес през наблюдавания период.Темата Благотворителност продължава да има предимство в количественото отразяване в медиите в сравнение с другите две тематични групи (67% от всички материали). През този период не се оформят специфични теми, които да имат количествен и съдържателен превес като обем. Голям, както и в предишните периоди, е делът на материалите, отразяващи благотворителните инициативи, свързани с традиционни благотворителни кампании, които се организират циклично – в периода това са – 21 януари (Бабинден), 1 март, 8 март (кампании, свързани с борбата с рака на гърдата), 25 март (Благовещение), Великден, 8 май (Световен ден на Червения кръст и Червения полумесец) 24 май (абитуриентски балове), 1 юни (Международен ден на детето), 2 юни (Международен ден на доброволния труд). Друга голяма група материали са свързани с национални благотворителни инициативи – най-отличаващата се от тях е проведеният през месец май благотворителен мач в България, иницииран от Стилият Петров за подпомагане на децата болни от левкемия. Други подобни са програмата „Стани шампион“ на благотворителното издание на предаването „Стани богат“, както и кампанията на bTV „Да изчистим България за един ден“, проведена през месец април. Набирането на средства за лечението на нуждаещи се българи също е голяма група от материали – кампаниите за 10-годишния Николай Марков от Добрич, Александър Димитров от Мъглиж, баскетболиста Велиян Парушев, болната от левкемия родилка Анна Николова, 2-годишния Борислав Неделчев от Симитри и др. Значителен брой материали има и по повод кръводарителските акции за самозапалилите се Венцислав Асенов от Раднево и Пламен Горанов от Варна. Не бива да се пренебрегват и множеството единични публикации, представляващи апели за помощ на нуждаещи се от скъпоструващо лечение в цялата страна, както и разнообразни форми на дарения – от дрехи и храни за деца в социални домове, до дарения за читалища, библиотеки и музеи. Отно се наблюдава тенденцията за мащабно даряване на книги за читалища, библиотеки и училища. Запазва се и тенденцията за засилено количество благотворителни кампании, организирани от ученици и студенти. Множество материали са регистрирани, отразяващи благотворителни инициативи за строежа на храмове – отличава се кампанията за строежа на храма „Св. Прокопий Варненски“ във Варна, както и кампанията за реставрирането на храм-паметника „Александър Невски“ „Да върнем блясъка на храма“. Друга голяма група материали са свързани с национални и регионални благотворителни инициативи – например кампанията „Подай ръка – спаси живот” в Ямбол, кампанията „Големите за малките“, в рамките на която 26 известни български личности рисуват благотворително в полза на фондация „Димитър Бербатов“, кампанията на "Осиновете врачанско дете“, кампанията „Ангели срещу рака на гърдата“ и други.

Подтемите, в контекста на които се отразяват и трите основни групи са:


 • Социална политика (проблеми, свързани основно с хора в неравностойно положение – институции, деца, възрастни хора, хора с увреждания и др.)

 • Образование/квалификация (училища, университети, стипендии, допълнителна квалификация и т.н.)

 • Здравеопазване (основно с кампании, набиращи средства за лечение, болници, апаратура, лекарства)

 • Култура/историческо наследство (възстановяване и строеж на храмове, библиотеки, изкуство, паметници на културата и др.)

 • Спорт

 • Околна среда

 • ДругиВодещите тематични групи спрямо брой материали през разглежданото шестмесечие са Здравеопазване и Социална политика с равен брой проценти – по 34 %.

Тенденцията и от предишните периоди темите със социална и здравна насоченост да са най-застъпени в медийното отразяване продължава и за разглеждания период – взети заедно те формират 68% от публикациите през шестмесечието.

През първото шестмесечие на 2013 броят на материалите в група Други е 17%.

Материали от тази подтема са такива, отразяващи кампанията на НАП и БДФ за насърчаване на дарителството от страна на фирми и граждани, с което ще намалят данъците си, харченето на партийните субсидии за организирането на референдума през януари, изборът на патриарх, създаването на социална мрежа за доброволци, платената от дарители сметка на храмът „Св. Марина“ в Пловдивската митрополия и др. Тук са и политематични публикации, които не могат да бъдат отнесени към конкретна подгрупа, публикации, в които не става ясно към коя конкретна подтема е насочен актът на дарение/благотворителност, както и анализи и светски материали, в които благотворителността само се маркира.

Информациите, пряко или косвено свързани с култура, формират 10% от анализирания обем комуникационни единици. Продължават да доминират публикации, свързани с възстановяването или изграждането на религиозни храмове и паметници, дарения на библиотеки, читалища, училища и музеи. Отличава се кампанията за набиране на средства за създаването на филм за Васил Левски, както и кампанията за реставрирането на „Александър Невски“ „Да върнем блясъка на храма“. Тематичните групи Образование, Спорт и Околна среда си разделят съответно 3%, 4% и 3%, като делът им остава пренебрежимо нисък. По отношение на тематична група Образование отразени добре са „Награди за успелите деца на България“ на фондация „Димитър Бербатов“. По отношение на тематична група Спорт това се дължи на кампанията „Стани шампион“ на предаването на „Стани богат“, както и на кампанията за спортното участие на българските параолимпийци. Броят на материали в тематична група Околна среда се дължи в голяма степен на националната кампания на bTV "Да изчистим България за един ден”, както и на инициативата „Световно почистване 2013“, в която 332 хиляди доброволци събират боклук.

Общата картина на количественото разпределение на материалите в тематичните групи ясно показва, че българското общество продължава да насочва благотворителността към най-недофинансираните държавата сектори и същевременно най-чувствителни –здравния и социалния.


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ПО ЖАНР:


И през този период продължават да доминират кратките новини, като използвана форма за отразяване и на трите разглеждани теми, заемайки дял от 63% с  3 113 материала в този жанр. В основата му е фактологическото и безпристрастно съобщаване на дадената информация, като приоритетно се посочва новината, без да се търси контекст на ситуацията, или допълнителни гледни точки към темата. Обикновено този тип материали са следствие на информации, разпространени от информационните агенции или от пресцентровете на фирми, партии, организации и представители на централната или местната власт. В общия случай, интернет-сайтовете публикуват този тип съобщения без съществена редакция.

Разширените новини и репортажите съставляват 29% от разглеждания обем или това са 1 441 публикации. За жанра е характерно разполагането на информацията в нейния контекст, използват се мнения или коментари на свързани лица, представя се допълнителна информация към темата.

Анализите и коментарите през шестмесечието са 109, формирайки 2% от общия разглеждан обем. Медиите, публикували най-голям брой материали в този жанр са в. "Сега” и в. „Преса“, съответно 10 и 8 материала. По 6 материала са публукували вестниците "Стандарт”, „Труд“ и “Телеграф“, а вестниците „Монитор“ и „Дума” са с по 5 материала.

Интервютата, в това число и портретните материали през периода са 308. През това шестмесечие тези материали са доста разнородни, няма тематична концентрация или оформени основни съдържателни групи. Най-често се срещат интервюта, в които темата благотворителност е предимно косвено спомената в структурата на материала.


ТОН КЪМ ТЕМАТА НА МАТЕРИАЛА В ПУБЛИКАЦИИТЕ:

Преобладаващата жанрова форма на материалите, а именно кратката новина е пряко свързана с високия процент на материалите с неутрален характер на звучене. В голяма степен това важи и за разширените новини, където, за да се избегне смесване с коментара, отношението на автора/медията се изразява непряко, чрез цитат или коментар на лице, участващо в събитието или свързано с темата. Материалите с неутрален тон към темата на публикацията/информацията са 3 391 или това са 68,2%. Трябва да се отбележи, че не малка роля за високия брой неутрални материали, се дължи на техническото отразяване на събития и новини, разпространени от информационните агенции, които печатните и интернет-медиите отразяват като хроники за деня.

Процентът на материалите с положителен тон запазват почти същият процент спрямо предишното шестмесечие – 30,4% или 1 510 статии. За сравнение през предишното шестмесечие те са представлявали 28,3% от разглеждания обем. Все пак успоредно с преобладаващия информативен характер, често журналистите успяват да маркират положително отношение чрез подбора на изразните средства.

Материалите, в които е демонстрирано отрицателно отношение към темата или към проблема, довел до конкретната ситуация, са едва 1,4%. Това са материали от една страна свързани със злоупотреби, а от друга страна критични материали, разглеждащи не доброто функциониране на държавните отговорности (например статията Болни деца в риск заради амбиции на чиновници във фонд“, 18.04.2013, www.168chasa.bg) и най-често свързани с темата за здравеопазването.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ/ДАРЕНИЕ/БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ:


Най-голям е броят на статиите, в които източникът на финансиране е частно лице/лица 45% или 2240. В тази група трябва да се има предвид, че попадат, както индивидуалните дарения, така и средствата, привлечени в резултат на национални SMS кампании. В категорията "източник на финансиране” е условен, тъй като в немалка част от материалите става дума за отдаване на лично време, усилия, жестове на внимание и скромни, символични предмети, предмети от първа необходимост, както и кръводарителство, насочени най-често към хора в неравностойно положение. Запазва се повишеният ръст на тези материали спрямо предишните шестмесечия (забелязана тенденция от предишното шестмесечие), например за периодът юли-декември 2012 те са били едва 34% или 1863 на брой.

На второ място са застъпени публикациите, в които източникът на финансиране е дефиниран като "смесен” – 994 материала, които представляват 20%. Запазва се тенденцията към обединяване на усилията при реализацията не само на благотворителни кампании, но и на КСО-програми. Въпреки, че материалите рядко предоставят точни цифри за разпределението на участието, трябва да се има предвид, че вероятно основното финансиране идва от бизнеса, който все повече комбинира усилията си с представители на НПО, власти и/или неформални групи и частни лица.

На трето се нареждат публикациите, в които източникът на финансиране е единствено бизнес – 543. Тук се вместват и почти всички материали, които попадат в тематичната група КСО.

Представители на органи на властта – централна, местна, отделни институции и организации, финансирани от общинския или централния бюджет, са посочени като източник на дарение/финансиране в 323 публикации.

Публикациите, свързани с благотворителност, реализирана от от чужди правителства, посолства, чуждестранни граждани и НПО през периода се нареждат на пето място и са 332.

251 са публикациите, отразяващи основна подкрепа, дарения и финансиране от неправителствения сектор.На предпоследно място се нареждат материалите, в които източникът на дарение/финансиране не е уточнен – 221 материала. Това са предимно публикации, засягащи принципно или косвено темата, без да са насочени към конкретна кампания. Сред тях са и статии, касаещи нормативната уредба или такива, в които не е ясно дефиниран източникът или просто такава информация липсва. Такива са и обяви за дарителски кампании, които обикновено печатните издания завеждат в рубрики, наречени "Зов за помощ”.

167 са публикациите, отразяващи основна подкрепа, дарения и финансиране от политици и партии.Динамика на броя журналистически материали по месеци:

Анализ на журналистическите материали, отразяващи КСО:


Запазва се наблюдаваната и през изминалото шестмесечие тенденция за нарастване на броя материали, отразяващи темата Корпоративната социална отговорност или конкретни социални програми. За разглеждания период – януари-юни 2013 са 430 или 9% от общия анализиран обем. За предхождащото полугодие те са били 8% от материалите. Най-много материали по темата има през месец юни – 84, когато бизнесът се октивизира по повод 2 юни – Международен ден на доброволния труд и 22 юни - Световния Ден на ценностите и опазване на околната среда.
Печатните и интернет-медии коректно отразяват програмите, свързани с КСО, като посочват имената на компаниите, пишат точните имена на програмите и инициативите, както и вложените в тях суми. Много редки изключения са статии, в които името на компанията не е спомената – 6 броя.

Най-много статии са публикувани в националните всекидневници – 110. Запазва се наблюдаваната от миналото шестмесечие тенденция за много висок ръст на публикациите при интернет медиите – 198. Това от една страна се дължи на засиления им интерес към тематиката, но и на цялостното развитие на интернет изданията най-вече на печатните медии, но също така и на електронните медии (радио и телевизия). Най-много материали са регистрирани в www.dir.bg16, www.dariknews.bg 14 и www.dnevnik.bg и www.econ.bg с по 8 материала.

Регионалният печат е публикувал 74 материала по темата, като продължава тенденцията по-малки компании, които основно функционират на регионално ниво, да са активирали свои КСО инициативи и те съответно са отразени основно в регионалния печат. Списанията и националните седмични издания имат приблизително еднакъв брой публикации – съответно 20 и 9. 19 са публикациите в информационни агенции.
През периода прави впечатление превесът на разширените новини, които не само маркират новина, но и разглеждат задълбочено подробностите – 223 или 52%. Кратките новини с чисто информативен характер са 181, представляващи 42%. Публикувани са 20 интервюта или портретни материали по темата. Аналитични материали и коментари по темата са 6. Броят на материалите с неутрален и положителен тон е равен – по 50%. Няма материали с отрицателна конотация.По отношение на разпределението на КСО материалите по тематични групи е интересно да се направи сравнението с общата статистиката на всички материали по тези показатели. Основната разлика се наблюдава при подтема „Околна среда”. При КСО материалите темата „Околна среда” е застъпена много повече –10%, отколкото при общата статистика на всички материали, където е едва 3%. Това продължава тенденцията на засилен интерес на компаниите в създаване на КСО политики свързани с околната среда.

Основните медии, които отразяват темата КСО съответно на национално и регионално ниво са:ОСНОВНИ КОМПАНИИ И ТЕМИ В СФЕРАТА НА КСО, ОТРАЗЯВАНИ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ МЕСЕЦИ:
Януари – 79 публикации:
През месец януари, публикациите, засягащи темата КСО са 79. Инициативите и компаниите, които се открояват с добро медийно отразяване (както в националния, така и в регионалния печат) са:

 1. Четвъртата дарителска кампания на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш" е отразена в 13 материала. Медиите уточняват, че над 284 000 лева са събрани досега, като близо 70% от сумата е за здравни проекти. Средствата са набрани от дарения на 2400 служителите на групата Райфайзен и банката, която за всяко направено лично дарение е добавила по още 100 лв.

 2. Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
  2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
  2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
  2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
  2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
  2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
  2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
  2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
  2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


  Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница