Обща информация


Данъците намаляват до 65% при дарениястраница18/22
Дата23.07.2016
Размер3.96 Mb.
ТипАнализ
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Данъците намаляват до 65% при дарения

в. Марица, Пловдив | Мария ПЕТРОВА | 17.04.2013

До 65 % може да се намали данъчната основа с дарения, но при определени условия. Това съобщиха от пресцентъра на Националната агенция за приходите

(НАП). Тъй като доходите на физическите лица в България се облагат с единна ставка от 10 %, това означава, че и дължимият данък може да бъде намален също с до 65 на сто при дарение. С до 50 % може да се намали данъчната основа с дарение в полза на Центъра "Фонд за асистирана репродукция" и Центъра "Фонд за лечение на деца". Друго данъчно облекчение, което могат да ползват българските граждани е за дарение за културата. Тук влизат създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата в качеството им на "меценати" по смисъла на Закона за меценатството. С парите, платени за култура данъчната основа може да се намали с до 15%.

До 5 на сто от всички доходи на физическите лица се намаляват с дарения в полза на здравни или лечебни заведения, както и на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии. От пресцентъра на НАП уточнявг че облекчението е да се ползва и за дарения в полза на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания, на Българския червен кръст и на културни институти и читалища. Могат да намалят данъчната си основа и граждани, които даряват на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, както и на фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници". Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

Данъчните облекчения за дарения могат да се ползват и ако даренията са направени в полза на идентични лица от Европейския съюз. В тези случаи към декларацията задължително се прилага и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач. Всички данъчни облекчения се ползват с подаване на данъчна декларация за доходите до 30 април 2013 г.

Във връзка с данъчните облекчения НАП и Български дарителски форум организираха съвместна кампания за насърчаване на даренията от фирми и граждани. На интернет страницата на форума -http://www.dfbulgaria.org/f могат да се намерят допълнителни указания за ползването на облекченията за дарения, както за физически, така и за юридически лица.

Стр. 5


С дарения ще могат спестят до 65% от данъци

в. Вяра, Благоевград | 17.04.2013

С до 65% може да се намали данъчната основа и съответно дължимият данък с дарения, ако са изпълнени определени условия. Това съобщават от Български дарителски форум (БДф), който заедно с Националната агенция по приходите (НАП) организира съвместна кампания за насърчаване на даренията от фирми и граждани, съобщиха от приходната администрация.

С до 50% може да се намали данъчната основа с дарение в полза на Центъра "фонд за асистирана репродукция" и/или Центъра "фонд за лечение на деца.

Друго данъчно облекчение, което могат да ползват българските граждани, е за дарение за културата, тоест за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата в качеството им на "меценати" по смисъла на Закона за меценатството.

С парите, платени за култура, може да се намали с до 15% данъчната основа. До 5% от всички доходи на физическите лица се намаляват с дарения в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика.

Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии.

Облекчението може да се ползва и за дарения в полза на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския червен кръст; на културни институти и читалища.

Могат да намалят данъчната си основа и граждани, които даряват на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, както и на фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници".

Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

Данъчните облекчения за дарения могат да се ползват и ако даренията са направени в полза на идентични лица от ЕС.

В тези случаи към декларацията задължително се прилага и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач.

Всички данъчни облекчения се ползват с подаване на данъчна декларация за доходите до 30 април 2013 г.

Стр. 18


МОЖЕМ ДА НАМАЛИМ ДАНЪЦИТЕ СИ С ДО 65% ОТ ДАРЕНИЯ

www.agencia-sliven.com | 17.04.2013

С до 65% може да се намали данъчната основа с дарения, ако са изпълнени определени условия. Тъй като доходите на физическите лица в България се облагат с единна ставка от 10%, това означава, че и дължимия данък, може да бъде намален също с до 65 на сто при дарение.

В тази връзка НАП и Български дарителски форум организираха съвместна кампания за насърчаване на даренията от фирми и граждани. И на интернет страницата на форума - http://www.dfbulgaria.org/, могат да се намерят допълнителни указания за ползването на облекченията за дарения, както за физически, така и за юридически лица.

С до 50% може да се намали данъчната основа с дарение в полза на Центъра "Фонд за асистирана репродукция" и/или Центъра "Фонд за лечение на деца". Друго данъчно облекчение, което могат да ползват българските граждани е за дарение за културата, тоест за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата в качеството им на „меценати” по смисъла на Закона за меценатството. С парите, платени за култура може да се намали с до 15 % данъчната основа.

До 5 на сто от всички доходи на физическите лица се намаляват с дарения в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии.

Облекчението може да се ползва и за дарения в полза на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския Червен кръст; на културни институти и читалища. Могат да намалят данъчната си основа и граждани, които даряват на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, както и на фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници". Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

Данъчните облекчения за дарения могат да се ползват и ако даренията са направени в полза на идентични лица от ЕС. В тези случаи към декларацията задължително се прилага и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач.

Всички данъчни облекчения се ползват с подаване на данъчна декларация за доходите до 30 април 2013 г. Повече информация за ползването на облекченията можете да получите на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор от цялата страна.


От НАП информират: Можем да намалим данъците си с до 65% от дарения

www.44paralel.com | 17.04.2013

С до 65% може да се намали данъчната основа с дарения, ако са изпълнени определени условия - тъй като доходите на физическите лица в България се облагат с единна ставка от 10%, това означава, че и дължимия данък, може да бъде намален също с до 65 на сто при дарение.

В тази връзка НАП и Български дарителски форум организираха съвместна кампания за насърчаване на даренията от фирми и граждани. И на интернет страницата на форума - http://www.dfbulgaria.org/, могат да се намерят допълнителни указания за ползването на облекченията за дарения, както за физически, така и за юридически лица.

С до 50% може да се намали данъчната основа с дарение в полза на Центъра „Фонд за асистирана репродукция” и/или Центъра „Фонд за лечение на деца”. Друго данъчно облекчение, което могат да ползват българските граждани е за дарение за културата, тоест за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата в качеството им на „меценати” по смисъла на Закона за меценатството. С парите, платени за култура може да се намали с до 15 % данъчната основа.

До 5 на сто от всички доходи на физическите лица се намаляват с дарения в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии.

Облекчението може да се ползва и за дарения в полза на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския Червен кръст; на културни институти и читалища. Могат да намалят данъчната си основа и граждани, които даряват на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, както и на фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници”. Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

Данъчните облекчения за дарения могат да се ползват и ако даренията са направени в полза на идентични лица от ЕС. В тези случаи към декларацията задължително се прилага и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач.

Всички данъчни облекчения се ползват с подаване на данъчна декларация за доходите до 30 април 2013 г. Повече информация за ползването на облекченията можете да получите на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор от цялата страна или в офисите на приходната администрация.

Пресслужба на НАП-Видин


Можем да намалим данъците си с до 65% от дарения

www.myvidin.com | 17.04.2013

С до 65% може да се намали данъчната основа с дарения, ако са изпълнени определени условия. Тъй като доходите на физическите лица в България се облагат с единна ставка от 10%, това означава, че и дължимия данък, може да бъде намален също с до 65 на сто при дарение.

В тази връзка НАП и Български дарителски форум организираха съвместна кампания за насърчаване на даренията от фирми и граждани. И на интернет страницата на форума - http://www.dfbulgaria.org/, могат да се намерят допълнителни указания за ползването на облекченията за дарения, както за физически, така и за юридически лица.

С до 50% може да се намали данъчната основа с дарение в полза на Центъра „Фонд за асистирана репродукция" и/или Центъра „Фонд за лечение на деца". Друго данъчно облекчение, което могат да ползват българските граждани е за дарение за културата, тоест за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата в качеството им на „меценати" по смисъла на Закона за меценатството. С парите, платени за култура може да се намали с до 15 % данъчната основа.

До 5 на сто от всички доходи на физическите лица се намаляват с дарения в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии.

Облекчението може да се ползва и за дарения в полза на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския Червен кръст; на културни институти и читалища. Могат да намалят данъчната си основа и граждани, които даряват на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, както и на фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници". Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

Данъчните облекчения за дарения могат да се ползват и ако даренията са направени в полза на идентични лица от ЕС. В тези случаи към декларацията задължително се прилага и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач.

Всички данъчни облекчения се ползват с подаване на данъчна декларация за доходите до 30 април 2013 г. Повече информация за ползването на облекченията можете да получите на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор от цялата страна или в офисите на приходната администрация.

Данъците намаляват с до 65 процента от дарения

в. Добруджанска трибуна, Добрич | 18.04.2013

Данъчната основа може да се намали с до 65% при дарения, ако са изпълнени определени условия, съобщават от Националната агенция за приходите. Тъй като доходите на физическите лица в България се облагат с единна ставка от 10%, това означава, че и дължимия данък, може да бъде намален също с до 65 на сто при дарение. В тази връзка НАП и Български дарителски форум организираха съвместна кампания за насърчаване на даренията от фирми и граждани. С до 50% може да се намали данъчната основа с дарение в полза на Центъра "Фонд за асистирана репродукция" или Центъра "Фонд за лечение на деца". Друго данъчно облекчение, което могат да ползват българските граждани е за дарение за културата, тоест за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата в качеството им на "меценати" по смисъла на Закона за меценатството. С парите, платени за култура може да се намали с до 15 % данъчната основа. До 5 на сто от всички доходи на физическите лица се намаляват с дарения в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила". Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии. Облекчението може да се ползва и за дарения в полза на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския Червен кръст; на културни институти и читалища. Могат да намалят данъчната си основа и граждани, които даряват на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, както и на фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници". Данъчното облекчение има и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ). Данъчните облекчения за дарениямогат да се ползват и ако даренията са направени в полза на идентични лица от ЕС. Всички данъчни облекчения се ползват с подаване на данъчна декларация за доходите до 30 април.

Стр. 2


С дарения можем да си намалим данъците

в. Шуменска заря | Пламен ГЕОРГИЕВ | 18.04.2013

С до 65 на сто може да се намали данъчната основа с дарения, ако са изпълнени определени условия, напомни вчера Росен Бъчваров от Националната агенция за приходите. Приходната агенция и Български дарителски форум организираха съвместна кампания за насърчаване на даренията от фирми и граждани.

С до 50 на сто може да се намали данъчната основа с дарение в полза на Центъра "фонд за асистирана репродукция" и/или Центъра "Фонд за лечение на деца". Друго данъчно облекчение, което могат да ползват българските граждани, е за дарение за културата, тоест за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата в качеството им на "меценати" по смисъла на Закона за меценатството. С парите, платени за култура, може да се намали с до 15 на сто данъчната основа.

До 5 на сто от всички доходи на физическите лица се намаляват с дарения в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии.

Облекчението може да се ползва и за дарения в полза на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския червен кръст; на културни институти и читалища. Могат да намалят данъчната си основа и граждани, които даряват на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, както и на фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници". Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

Данъчните облекчения за дарения могат да се ползват и ако даренията са направени в полза на идентични лица от Европейския съюз. В тези случаи към декларацията задължително се прилага и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач.

Всички данъчни облекчения се ползват с подаване на данъчна декларация за доходите до 30 април 2013 г.

Стр. 5

Застрашен ли е Фондът за лечение на деца

www.dnevnik.bg | От Ангелина Генова | 18.04.2013

Предложение за промяна в начина на работа на Фонда за лечение на деца предизвика притеснение сред неправителствени организации. Идеята е молбите за финансиране на случаите да не се подават директно във фонда, каквато е сегашната практика, а да минават първо през регионалните звена на здравната каса. Това според Българския дарителски форум и "Спаси, дари на..." ще усложни целия процес на осигуряване на лечение за деца, а промените са напълно излишни, защото сега фондът функционира безпроблемно.

Спорната идея е на Ивелина Георгиева, директор "Медицински дейности" в Министерството на здравеопазването, което също застава зад предложението. Според неправителствените организации по същество то ще върне реда за отпускане на средства за лечения отпреди три години. При него родителите подават молби в здравната каса. Националните консултанти разглеждат случаите и ако те не влизат в обхвата на касата, ги пренасочват.

От здравното министерство обясняват, че така

ще се облекчи достъпът на нуждаещите се до структурите,

ангажирани с финансирането на лечения

В момента заявления се подават лично до всяка от тях: Фондът за лечение на деца (ако става дума за пациенти до 18 г.), Комисията за лечение в чужбина (за лечение извън обхвата на задължителното здравно осигуряване) или пък НЗОК – когато лечението е записано като пътека и се реимбурсира по стандартния ред.

В официалния отговор от ведомството се посочва, че промяната ще позволи на пациентите да кандидатстват само с едно заявление, адресирано до едно и също място, вместо да се чудят накъде да насочат молбата си. "Досега гражданите, които не са длъжни да знаят коя е компетентната от трите институции, се налагаше да подават няколко заявления до всяка от тях, когато се прецени например, че вместо НЗОК компетентен орган е Комисията за лечение в чужбина.

Това довеждаше до случаи на сериозни забавяния

коментират от министерството. Освен това така може да се използва капацитетът на националните консултанти и тъй като те вече ще са дали експертното си мнение, фондът и комисията ще могат да си спестят допълнително разглеждане на документите от медицински експерти. "Разликата ще бъде, че фондът за деца ще бъде облекчен, тъй като заявленията, които касата ще препраща поради това, че не са от нейна компетентност, вече ще бъдат придружени от експертно становище на националните консултанти и няма да се губи време за ново обсъждане от експерти. Същото се отнася и за работата на комисията за лечение в чужбина, която ще получава от НЗОК документацията от нейната компетентност", пояснява ведомството.

Към аргументите в подкрепа на предложението министерството добавя и това, че "хората, които ще подават документите по местоживеене в областното звено на здравната каса, а

няма да е необходимо да пътуват от Силистра до София

например, за да ги подават лично".

И неправителствените организации, и ръководството на Фонда за лечение на деца са убедени, че мярката, която се предлага, ще увреди системата на работа, освен това имат контрааргументи по всяка от тезите на министерството.

Отзад напред:

пациентите и родителите не идват лично до София, за да подадат документи

"При нас могат да подават по пощата, по куриер, по интернет. Не е нужно да е лично. Имаме пациенти от Бургас, Варна, с които не сме се виждали въобще", коментира директорът на Фонда за лечение на деца Павел Александров.

Той обяснява също и че няма начин да се спести дублирането на експертизата, тъй като за да направят план за лечението на децата, медицинските експерти и общественият съвет на фонда трябва да се запознаят подробно със случая. Освен това в услугите на фонда, който се финансира от държавата и с частни дарения, влизат не само самото лечение, а и разходите по път, престой, уреждането на транспорт и за детето, и за придружител. Това са все неща, които здравната каса и да иска не може да покрие по никоя пътека, въпреки че фондът работи и с нея. Така че почти винаги заявленията ще трябва да се препращат и междинната й роля ще е безсмислена, допълва Александров.

Объркване на институциите също няма

поне що се отнася до Фонда за лечение на деца, казва още Александров. По думите му понякога се случва вместо до тях родителите да подадат заявлението си до министерството, но то се препраща още в същия ден. Освен това всеки родител с болно дете логично първо ще се обърне към фонда за деца.

Колкото до обвиненията за забавяния, които стоят в основата на предложението за промяна, Александров заявява: "Не е вярно, не знам кой си го е измислил. Никой дори не ме е потърсил да попита имаме ли затруднения. Нямаме нито едно оплакване от родители за закъснения". Той разказва, че когато случаят е спешен, общественият съвет, който прави финалното одобрение, се мобилизира и в много случаи децата са готови да заминат още на следващия ден.

"Имам чувството, че който го мисли това нещо, въобще не знае как работи фондът. Няма как ефективността да се подобри, ако заявленията минават първо през здравната каса. Административната тежест става двойна и тройна", посочва Александров. И допълва: "Вероятно ще чакаме седмица, преди оттам да го препратят към нас. През това време може вече да се е гледало на обществен съвет тук".

Общественият съвет към фонда е съставен от експерти в сферата на детското здраве, защита на правата и медицината. При предложения нов ред има опасност ролята му да се обезсмисли изцяло и ритъмът на фонда да се наруши изоснови, коментира и Красимира Величкова, директор на Българския дарителски форум, която е член на съвета. "Сега фондът работи по часовник. Времето за реагиране на молбите е минимално, за да може възможно по-бързо да се помогне на децата. Общественият съвет работи напълно доброволно и всеотдайно при всеки случай", казва тя.

От Министерството на здравеопазването уверяват, че "нищо в организацията и работата на двата органа няма да бъде променяно, единствената промяна засяга реда, по който ще се подават заявленията. Фондът ще продължи да има свое ръководство в лицето на обществения си съвет, който ще продължи да се произнася по постъпващите заявления".

Неправителствените организации обаче не вярват на увещанията на министерството. Сега предложената процедура е същата, "срещу която заедно се борихме години наред", и "същата, от която бяха пропищели деца, родители, цялото общество", казват от "Спаси, дари на...". Организацията започна подписка против идеите за промени в работата на Фонд за лечение на деца, в която за по-малко от 24 часа след публикуването й са се подписали над 330 души.

Зад идеята те виждат

опит да се прикрие неефективността в работата на Комисията за лечение в чужбина

На сайтовете на Дарителския форум и на "Спаси, дари на..." са публикувани предупреждения, че в опита да се реформира тромавата структура ще бъде унищожена друга, която за последните три години се е смазала и разработила почти до съвършенство.

Преди и фондът се асоциираше с бавна работа, огромно количество неусвоени средства и стотици неизлекувани на прага, но вече не е така, припомнят организациите. За последната година той е одобрил и провел лечението на общо 715 деца от общо 800 заявки. Останалите 85 не са забавени, а не отговарят на изискванията, увери директорът на фонда. За сравнение, за 2012 г. Комисията за лечение в чужбина е одобрила около 50 молби, а огромна част от отказите все още се оспорват в съда, допълва и Красимира Величкова.

Опити да се подобри работата на комисията вече са правени - през януари е изменен правилникът за работата й. Заради многобройните дела се вкарва юрист в състава на структурата, който да следи за тези неща и да се подсигурят, за да променят практиката, обяснява Величкова. Според нея и колегите й от дарителския форум именно тази промяна се има предвид, когато се обмисля новият ред, но директорката на дирекция "Медицински дейности" в Министерството на здравеопазването вероятно не знае, че тя се е случила.

Това впрочем показва, че освен всичко друго

комуникацията между заинтересуваните страни

и здравното министерство е напълно повредена

Величкова разказва, че опитите и заявките за срещи с представители на ведомството и със самата Георгиева остават без отговор. В същото време от министерството заявили, че не искат да общуват с организациите чрез медиите.

Никой от ръководството на Фонда за лечение на деца не е бил потърсен за мнение, което е най-логичната първа стъпка, казва и директорът му Павел Александров. Той сам е позвънил в министерството, за да се информира за напредъка по разработването на идеята и един вид, за да се самопокани в работната група, за която Георгиева и пресцентърът на ведомството уверяват, че вече е сформирана и действа по задачата. Източниците на Александров в министерството обаче, както и на двете неправителствени организации, отричат съществуването на такава група.

Също като дарителските организации Александров е заявил среща в министерството и чака отговор. "Дневник" също ще чака. От ведомството заявиха, че когато решението за промяната е готово, ще бъде публикувано на официалния сайт за двуседмично обществено обсъждане, както се прави с всички проекти на нормативни актове. Тогава ще се приемат и възраженията, обясниха лаконично оттам.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница