Обща политическа препоръка №6 на екрн: Борба срещу разпространението на расистки, ксенофобски и антисемитски материали чрез ИнтернетДата19.01.2018
Размер53.43 Kb.
#48635
Обща политическа
препоръка № 6 на ЕКРН:

Борба срещу разпространението на расистки, ксенофобски и антисемитски материали чрез Интернет
Приета на 15 декември 2000 г.

Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността:

Като се позовава на Декларацията на държавните и правителствени ръководители на държавите-членки на Съвета на Европа, приета на Първата им среща на високо равнище във Виена на 8-9 октомври 1993 г.;

Като се позовава на Плана за действие срещу расизма, ксенофобията, антисемитизма и нетолерантността, съставен в съответствие с тази Декларация, натоварил Комитета на министрите на Съвета на Европа да създаде Европейска комисия срещу расизма и нетолерантността, която в рамките на своя мандат освен останалите си задължения има и това да формулира общи политически препоръки към държавите членки;

Като се позовава също така и на Заключителната декларация и Плана за действие, приети от държавите-членки на Съвета на Европа, по време на Втората им среща на високо равнище в Страсбург на 10-11 октомври 1997 г.;

Като се позовава на член 4 на Международна конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация;

Като се позовава на препоръка № R(92)19 на Комитета на министрите до държавите членки за видеоигрите с расистко съдържание и препоръка № R(97)20 на Комитета на министрите до държавите членки за „речта на омразата”;

Като припомня, че в своята Обща политическа препоръка № 1 ЕКРН призова правителствата на държавите-членки на Съвета на Европа, да гарантират, че националното наказателно, гражданско и административно право е насочено изрично и конкретно срещу расизма, ксенофобията, антисемитизма и нетолерантността;

Като подчертава, че в същата препоръка ЕКРН поиска гореспоменатото право да предвижда в частност, че устните, писмените и аудиовизуалните изяви и другите форми на изява, включително електронните медии, подстрекаващи към омраза, дискриминация или насилие спрямо расови, етнически, национални или религиозни групи или спрямо членовете им на основание на това, че те спадат към такава група, се категоризират юридически като криминално престъпление, което също така трябва да включва изработването, разпространението и съхранението за разпространение на въпросните материали;

Като отчита изцяло Общите заключения на Европейската конференция против расизма, проведена в Страсбург на 11-13 октомври 2000 г., като европейски регионален принос към Световната конференция против расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаната нетолерантност, която ще бъде проведена на 31 август – 7 септември 2001 г. в Дърбан, Южна Африка;

Като отбелязва, че Европейската конференция против расизма подтикна участващите държави да положат всички усилия за преследване на отговорните за подстрекаване към расова омраза в Интернет и съучастниците им;

Като приветства факта, че в Политическата декларация, приета на 13 октомври 2000 г. на заключителната сесия на Европейската конференция, държавите-членки на Съвета на Европа, се ангажираха да се борят с всички форми на изява, които подстрекават към расова омраза, както и да предприемат мерки против разпространението на такива материали в медиите, общо взето, и в Интернет, в частност;

Като съзнават действията и инициативите, предприети в тази област от Организацията на обединените нации, ОИСР, Съвета на Европа и Европейския съюз;

Като приветстват напредъка, реализиран от Съвета на Европа при потискането на киберпрестъпността, особено работата по проектоконвенцията за киберпрестъпността, и като се надяват на бързо финализиране на този първи международен инструмент за потискане на киберпрестъпността;

Като съжаляват въпреки това, че засега проектоконвенцията не включва разпоредби за расистки, ксенофобски и антисемитски престъпления, извършвани чрез Интернет;

Като съзнават положителния принос, който Интернет може да даде за борба с расизма и нетолерантността в световен мащаб;

Като си дават сметка, че Интернет предлага безпрецедентни средства за улесняване на трансграничното предаване на информация по въпросите за правата на човека, свързани с антидискриминацията;

Като подчертава, че използването на Интернет за създаване на образователни мрежи и мрежи, повишаващи информираността, в областта на борбата с расизма и нетолерантността е добра практика, която трябва да бъде подкрепяна и доразвивана;

Дълбоко загрижени от факта, че Интернет се използва също така и за разпространение на расистки, ксенофобски и антисемитски материали от индивиди и групи, стремящи се да подстрекават към нетолерантност или расова и етническа омраза;

Убедени в решимостта на държавите-членки на Съвета на Европа, да се борят с явленията расизъм, ксенофобия, антисемитизъм и нетолерантност, които рушат демокрацията, и по такъв начин да действат ефективно против използването на Интернет за расистки, ксенофобски и антисемитски цели;

Като съзнават, че самото естество на Интернет изисква решения на международно равнище и по такъв начин готовност от страна на всички държави да се борят с подстрекаването към расова омраза, давайки възможност да възтържествува фундаменталният принцип за уважаване на човешкото достойнство;

Препоръчва на правителствата на държаните членки:  • да включат въпроса за борбата с расизма, ксенофобията и антисемитизма в сялата настояща и бъдеща работа на международно равнище, насочена към потискане на нелегалното съдържание в Интернет;

  • да помислят в този контекст за изготвянето на конкретен протокол към бъдещата Конвенция за киберпрестъпността, за да се борят с расистките, ксенофобските и антисемитските престъпления, извършвани чрез Интернет;

  • да предприемат необходимите мерки за укрепване на международното сътрудничество и взаимопомощ между правоприлагащите органи по света, за да бъдат предприети по-ефективни мерки против разпространение на расистки, ксенофобски и антисемитски материали чрез Интернет;

  • да гарантират, че съответното национално законодателство се отнася и за расистките, ксенофобските и антисемитските престъпления, извършвани чрез Интернет, и да преследват отговорните за този вид престъпления;

  • да полагат постоянни усилия за обучението на правоприлагащите органи във връзка с проблема с разпространението на расистки, ксенофобски и антисемитски материали чрез Интернет;

  • да помислят в този контекст за учредяването на национален консултативен орган, който би могъл да действа като постоянен център за наблюдение, медиаторен орган и партньор при изготвянето на кодекси за поведение;

  • да подкрепят съществуващите антирасистки инициативи в Интернет както и разработването на нови сайтове, посветени на борбата против расизма, ксенофобията, антисемитизма и нетолерантността;

  • да изяснят на базата на съответните си технически функции отговорността на хоста на съдържание и доставчика на съдържание и издателите на сайтовете в резултат на разпространението на расистки, ксенофобски и антисемитски съобщения;да подкрепят мерките за саморегулиране, предприети от Интернет индустрията за борба с расизма, ксенофобията и антисемитизма в мрежата, като например антирасистки горещи линии, кодекси за поведение и филтриращ софтуер, и да насърчават по-нататъшните изследвания в тази област;

  • да повишават информираност на обществото относно проблема с разпространението на расистки, ксенофобски и антисемитски материали чрез Интернет, докато обръщат специално внимание на повишаването на информираността сред младите Интернет потребители – особено децата – по отношение на възможността за попадане на расистки, ксенофобски и антисемитски сайтове и потенциалния риск от такива сайтове.
Каталог: images -> stories -> kazusi
stories -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
stories -> Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
stories -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно
stories -> Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
stories -> Заглавие на доклада (на български) (14 pt Times New Roman, Style TitleA)
stories -> Наредба №2 от 15 март 2007 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница