Обществото за дуалното образованиестраница1/2
Дата09.01.2018
Размер337.64 Kb.
#42649
  1   2

Обществото за дуалното образование

Резултати от две изследвания на агенция „Медиана” проведени през ноември и декември 2013 г. Едното изследване е представително за пълнолетните българи. Другото е проведено сред ученици от 10-и, 11-и и 12-и клас в средни общообразователни училища. Изследванията са проведени по поръчка на евродепутата Ивайло Калфин и Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент.
Резултатите:

Обществото и учащите: „Дуалната система”? - една добра идея!
Идеята за приложението на дуалната система у нас се посреща с огромно одобрение както от обществото, така и от учениците. Против тази идея се обявяват едва 8 % от пълнолетните и 12 % от гимназистите.
Какво представлява дуалната система? • Професионално обучение, алтернативно на професионалната гимназия;

 • Учебното време е разделено между усвояването на професия във фирма и на общообразователни и специални предмети в училище;

 • Обучаваните усвояват професия реално работейки във фирма;

 • Имат договор и получават възнаграждение;

 • Двете страни не са обвързани след края на обучението (от 2 до 3,5 години);

 • След обучението получават сертификат за квалифициран специалист в съответната професия.


Защо резултатите са такива? Къде е логиката на тези резултати? • Българската образователна система не успява да задържи голяма част от децата и младежите в училище.
 • България е в челната десятка на страните, в които младежите напускат училище преди завършване на средно образование. Отпадането от училище преди завършването на средно образование, очевидно не е специфичен български проблем.
 • България, обаче, е на първо място по ранно напускане на образователната система. (14.3 години при младежите без средно образование – при 17.3 години средно за ЕС – 27 страни.)
 • Международните сравнителни данни показват, че европейските образователни системи успяват да задържат младите европейци значително по-дълго в училище. Очевидно е, че междинните образователни, професионални и квалификационни степени – между „основно” и „средно” – както и широкият спектър на форми и програми на обучение имат съществена роля в това отношение.


 • Средното „общо” образование у нас не предлага професионална квалификация (професия) на завършващите. Съответно неговият смисъл се изчерпва изцяло с получаването на диплом и продължаване на образованието във ВУЗ. В средните общообразователни училища учат половината от младите хора в страната.
 • Голяма част от децата и младежите в страната – тези, които не възнамеряват да следват висше образование - след завършване на основно образование се изправят пред избора: Да продължат до 19-тата си годишнина престоя си в училище (за да получат бележка, но не и професия), или да прекъснат образованието си. Значителна част от тези млади хора прекъсват.
 • Идеята, че петте години, прекарани в средното образование дават само сертификат за образователна степен, но не и някаква професионална квалификация изглежда непродуктивна и безсмислена както за пълнолетното население, така и за голямата част от учениците. Дори тези от тях, които възнамеряват да следват, считат, че е добре „средното образование” да дава и професионална квалификация.
 • Над 90 % от пълнолетните смятат, че средното образование трябва да дава и професионална квалификация (професия) на завършващите.
 • Сред гимназистите нагласите са същите - 88 % от изследваните смятат, че лично за тях би било добре, ако завършвайки средно образование вече имат занаят.
 • Общественото мнение, в случая, отразява реалната практика. Показателно е, че при завършилите средно образование с професионална квалификация, продължителната безработица е почти два пъти по-кратка, отколкото при тези без професионална квалификация (1 година и 5 месеца при първите срeщу 2 години и 5 месеца при хората без професионална квалификация).
 • На този фон идеята за дуалното образование (съвместяване на стажуване, работа и учене) се посреща с голямо одобрение както сред пълнолетните, така и сред учащите в средните общообразователни училища.
 • Идеята, заложена в концепцията за дуалното обучение - че младият човек реално работи преди навършване на 18 години - не се посреща негативно от обществото и учащите се. Нещо повече! Силно рестриктивните ограничения за работа на младите хора преди 18 г. се преценяват като ненужни и дори вредни за тяхното развитие – както от обществото като цяло, така и сред обектите на тази „свръх протекция” - учениците.


 • На практика, голяма част от учащите се в горния курс на средните общообразователни училища реално работят – на постоянна или временна заетост. Това, обаче, става почти изцяло нерегламентирано, без трудови договори, в сферата на „сивата икономика”. Това е и причината международните сравнителни данни да показват, че България е на последно място (ЕС – 27 страни) по временна заетост на младите хора между 15-24 години.
 • Реално значителна част от младите хора в средните общообразователни училища са „открили” дуалното образование. Над 19 % от младите хора в 12 клас реално работят, а формално са ученици (като процентът на работещите ученици нараства значимо от 10-ти към 12-ти клас). Можем да кажем, че става дума за спонтанно, неформално, нерегламентирано приложение на „дуалната образователна система”.
 • Негативният момент е в нерегламентираността на тази система. Училищата лъжат, че провеждат нормално обучение, учениците лъжат, че са ученици, няма договори и осигуровки, няма реален образователен и квалификационен процес за реално работещите младежи.РАННО НАПУСНАЛИТЕ УЧИЛИЩЕ (ПРЕДИ ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ) КАТО ДЯЛ ОТ НАСЕЛЕHИЕТО НА 18-24 ГОДИНИ

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ЕС (27 СТРАНИ)

15,5

15,0

14,8

14,3

14,0

13,5

12,8

ИСПАНИЯ

30,5

31,0

31,9

31,2

28,4

26,5

24,9

МАЛТА

33,1

32,7

29,3

28,0

25,9

23,6

22,6

ПОРТУГАЛИЯ

39,1

36,9

35,4

31,2

28,7

23,2

20,8

ИСЛАНДИЯ

25,6

23,2

24,4

21,3

22,6

19,7

20,1

ИТАЛИЯ

20,6

19,7

19,7

19,2

18,8

18,2

17,6

РУМЪНИЯ

17,9

17,3

15,9

16,6

18,4

17,5

17,4

НОРВЕГИЯ

17,8

18,4

17,0

17,6

17,4

16,6

14,8

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

11,3

16,6

17,0

15,7

14,9

15,0

13,6

БЪЛГАРИЯ

17,3

14,9

14,8

14,7

13,9

11,8

12,5

БЕЛГИЯ

12,6

12,1

12,0

11,1

11,9

12,3

12,0

МАКЕДОНИЯ

22,8

19,9

19,6

16,2

15,5

13,5

11,7

ФРАНЦИЯ

12,4

12,6

11,5

12,2

12,6

12,0

11,6

УНГАРИЯ

12,6

11,4

11,7

11,2

10,5

11,2

11,5

ГЪРЦИЯ

15,5

14,6

14,8

14,5

13,7

13,1

11,4

КИПЪР

14,9

12,5

13,7

11,7

12,7

11,3

11,4

ГЕРМАНИЯ

13,7

12,5

11,8

11,1

11,9

11,7

10,6

ЛАТВИЯ

14,8

15,1

15,5

13,9

13,3

11,6

10,6

ЕСТОНИЯ

13,5

14,4

14,0

13,9

11,6

10,9

10,5

ИРЛАНДИЯ

12,1

11,6

11,3

11,7

11,5

10,8

9,7

ДАНИЯ

9,1

12,9

12,5

11,3

11,0

9,6

9,1

ФИНЛАНДИЯ

9,7

9,1

9,8

9,9

10,3

9,8

8,9

НИДЕРЛАНДИЯ

12,6

11,7

11,4

10,9

10,0

9,1

8,8

ЛЮКСЕМБУРГ

14,0

12,5

13,4

7,7

7,1

6,2

8,1

АВСТРИЯ

9,8

10,7

10,1

8,7

8,3

8,3

7,6

ШВЕЦИЯ

8,6

8,0

7,9

7,0

6,5

6,6

7,5

ЛИТВА

8,2

7,4

7,4

8,7

7,9

7,4

6,5

ПОЛША

5,4

5,0

5,0

5,3

5,4

5,6

5,7

ЧЕХИЯ

5,1

5,2

5,6

5,4

4,9

4,9

5,5

ШВЕЙЦАРИЯ

9,6

7,6

7,7

9,1

6,6

6,3

5,5

СЛОВАКИЯ

6,6

6,5

6,0

4,9

4,7

5,1

5,3

СЛОВЕНИЯ

5,6

4,1

5,1

5,3

5,0

4,2

4,4

ХЪРТВАТСКА

4,7

3,9

3,7

3,9

3,7

4,1

4,2

ИЗТОЧНИК: ЕВРОСТАТ

СРЕДНА ВЪЗРАСТ ПРИ НАПУСКАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ СТЕПЕНИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

(СРЕД 15-24 ГОДИШНИТЕ, НАПУСНАЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ)

СРЕДНА ВЪЗРАСТ ПРИ НАПУСКАНЕ

(В ГОДИНИ):

ОБЩО ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

МЛАДЕЖИ С ПО-НИСКО ОТ СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЕС (27 СТРАНИ)

21,2

17,3

ПОРТУГАЛИЯ

22,2

19,9

ХОЛАНДИЯ

22,5

19,7

ШВЕЦИЯ

21,5

19,3

ФИНЛАНДИЯ

22,6

18,7

БЕЛГИЯ

21,5

18,5

ДАНИЯ

23,0

18,4

ГЕРМАНИЯ

22,4

18,4

НОРВЕГИЯ

22,4

18,1

ИСЛАНДИЯ

22,0

17,8

ШВЕЙЦАРИЯ

23,2

17,7

ФРАНЦИЯ

20,7

17,7

ЛЮКСЕМБУРГ

22,3

17,6

ИРЛАНДИЯ

21,7

17,6

ЛИТВА

21,8

17,5

СЛОВЕНИЯ

22,8

17,3

УНГАРИЯ

21,7

17,1

ЛАТВИЯ

21,5

17,1

ГЪРЦИЯ

21,0

17,1

АВСТРИЯ

20,8

16,8

ИСПАНИЯ

20,5

16,8

ПОЛША

22,3

16,7

ЕСТОНИЯ

20,8

16,7

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

20,1

16,6

ИТАЛИЯ

21,0

16,5

МАЛТА

18,8

16,1

ЧЕХИЯ

20,7

15,4

СЛОВАКИЯ

20,4

15,3

КИПЪР

21,3

15,1

РУМЪНИЯ

19,7

14,4


БЪЛГАРИЯ

19,6

14,3

Източник: EUROSTAT
България е на първо място по ранно напускане на образователната система. (14.3 години при младежите без средно образование – при 17.3 години средно за ЕС – 27 страни.)

ДИНАМИКА НА НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

ДО КОЙ КЛАС УЧИХТЕ ПРЕДИ ДА СВЪРШИТЕ С УЧИЛИЩЕТО (УЧЕНЕТО)?”


(% от хората с по-ниско от средно образование)


Смисълът на средното образование (давано в средните общообразователни училища) се изчерпва само с възможността за продължаването на образованието – висшето образование. Същевременно, голяма част от младите хора не виждат своите професионални и житейски перспективи в тази насока – да следват. За тези хора преседяването в училище 5 години (до 19 г.), само за да получат сертификат за средно образование, губи смисъл. Част от тях се отказват (отпадат) от училище още след 7-ми и 8-ми клас. (Може да се види пикът в напускането на училищната система в тези класове.)

ЕТАПИ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ
Таблицата представя информация за годините, на които учениците в различните държави завършват различни етапи от средното си образование (средно общо и средно професионално).

ГОДИНИ, ДО КОИТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБРАЗОВАНИЕТО

ОБЩО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

ГОДИНИ
15

16

17

18

19

20

21

15

16

17

18

19

20

21

АВСТРИЯ

15БЕЛГИЯ - ФРЕНСКО ГОВОРЯЩА ОБЩНОСТ

15ДАНИЯ

16ШВЕЙЦАРИЯ

15БЕЛГИЯ - НЕМСКО ГОВОРЯЩА ОБЩНОСТ

15ГЕРМАНИЯ

16БЕЛГИЯ - ФЛАМАНДСКО ГОВОРЯЩА ОБЩНОСТ

15ФРАНЦИЯ

16ЛЮКСЕМБУРГ

16УНГАРИЯ

16(18)**ХОЛАНДИЯ

18ЧЕХИЯ

15МАЛТА

16СЛОВЕНИЯ

15ИСЛАНДИЯ

16ЛИХТЕНЩАЙН

15ИСПАНИЯ

16ХЪРВАТСКА

14ИТАЛИЯ

16ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

16БЪЛГАРИЯ

16* ИЗТОЧНИК: eurostat- The Eurydice Network

** задължителното образование, може да завърши на 16 или 18 години. Долната граница от 16 години се прилага за ученици от 10 клас или по-долен. Горната граница е за учениците учащи в по-горен от 10 клас.

ПРОФЕСИОНАЛНО И ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

ДОБРА ИДЕЯ ЛИ Е ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ?
ВЪЗРАСТНИТЕ
В някои европейски страни младите хора, които не искат да следват могат да работят (да учат занаят) и в няколко дни в месеца да си доучват – да завършат образованието си. Това струва ли ви се добра идея?”

% от пълнолетното население (18+години)

ДА, ДОБРА ИДЕЯ Е

73.1

НЕ

8.4

НЕ МОГА ДА ПРЕЦЕНЯ

18.5
100 %УЧЕНИЦИТЕ
В някои европейски страни младите хора, които не искат да следват могат да работят (да учат занаят) и в няколко дни в месеца да си доучват – да завършат образованието си. Това струва ли ви се добра идея?”

% от учениците

(в 10, 11 и 12 клас)

ДА, ДОБРА ИДЕЯ Е

61.7

НЕ

11.8

НЕ МОГА ДА ПРЕЦЕНЯ

26.4
100 %

А АКО НА ТЕБ ТИ БЯХА ПРЕДЛОЖИЛИ ПОДОБНО НЕЩО – ДА РАБОТИШ (ДА УЧИШ ЗАНАЯТ) И В НЯКОЛКО ДНИ ОТ МЕСЕЦА ДА СИ ДОУЧВАШ В УЧИЛИЩЕ – БИ ЛИ ПРИЕЛ/А? ”% от учениците

(в 10, 11 и 12 клас)

ДА, БИХ ПРИЕЛ/А

46.9

НЕ

26.7

НЕ МОГА ДА ПРЕЦЕНЯ

26.4
100 %


ТРЯБВА ЛИ СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ДА ДАВА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Смятате ли, че средното образование трябва да дава и някаква профЕсионална квалификация (професия) на завършващите младежи?”

% от пълнолетното население (18+години)

% от учениците

(в 10, 11 и 12 клас)

да, трябва

91.3

78.3

не, не трябва

1.2

9.3

НЕ МОГА ДА ПРЕЦЕНЯ

7.5

12.3
100 %

100 %


младежите, които няма да следват
Смятате ли, че средното образование трябва да дава и някаква професионална квалификация (професия) на завършващите младежи?”

% от учениците

(в 10, 11 и 12 клас), които:

Няма да следват

(вкл. ще започнат работа)

да, трябва

80

не, не трябва

6

НЕ МОГА ДА ПРЕЦЕНЯ

14
100 %УЧЕНИЦИТЕ
МИСЛИШ ЛИ, ЧЕ ЩЕШЕ ДА БЪДЕ ДОБРЕ ЛИЧНО ЗА ТЕБ, АКО ЗАВЪРШВАЙКИ УЧИЛИЩЕ ВЕЧЕ ВЛАДЕЕШЕ НЯКАКЪВ ЗАНАЯТ?”

% от учениците

(в 10, 11 и 12 клас)

ДА, ЩЕ Е ДОБРЕ ДА ВЛАДЕЯ ЗАНАЯТ

87.9

НЕ

5.8

НЕ ЗНАМ

6.3
100 %


Каталог: download-analysis
download-analysis -> Обществени и политически нагласи август 2015
download-analysis -> Обществени и политически нагласи октомври 2014
download-analysis -> Данни от национално представително изследване, проведено в периода 3 7 февруари 2014 г от агенция “Медиана”
download-analysis -> 6 дни преди президентските избори 2016 изборни нагласи
download-analysis -> Април 2014 Характеристики на изследването
download-analysis -> Политически нагласи – май 2014 година ” Характеристики на изследването
download-analysis -> Доклад може да става единствено и само с посочване на възложителя на изследването
download-analysis -> Нагласи за президентските избори 2016 год. Октомври 2016
download-analysis -> Евроскептицизъм, нарастващ песимизъм и търсене на политическа алтернатива обществени и политически нагласи


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница