Общи инструкции изпитът по френски език съгласно стандарта на нато stanag 6001 се състои от четири компонента – „четене“, „слушане“, „писане“ и „говорене“. Провежда се в съответствие сДата28.10.2018
Размер58.5 Kb.
#103118
ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ

Изпитът по френски език съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001 се състои от четири компонента – „четене“, „слушане“, „писане“ и „говорене“. Провежда се в съответствие с МЗ № ОХ-620/08.08.2016 г. За валидно се счита последното издадено удостоверение. От сесия „Есен 2016“ се издават удостоверения и с резултати „0“и „отказал/а“ по съответните умения. Изпитът за уменията „четене“, „писане“ и „слушане“ се провежда на хартия. От 2018 г. всички изпити на умението „говорене“ задължително ще се записват.

Преди изпит на всяко от уменията се проверяват личните карти и кандидатите получават подробни инструкции от член на изпитната комисия.

Оценяването на резултатите се извършва съгласно заповед № ОХ-709/09.10.2015 г.

Кандидатите, явили се на изпит във ВА „Г. С. Раковски”, научават резултатите от изпита от членовете на комисията в същия ден. Сертификатите се изпращат по команден ред до 1 месец след провеждането на изпита.

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОМПОНЕНТ „ЧЕТЕНЕ”

 1. Моля, всички мобилни телефони да бъдат напълно изключени и отстранени от работния пулт.

 2. Попълнете листчето с лични данни – Вашето звание, три имена, ЕГН, място на раждане, служебен и/или мобилен телефон за връзка, структура на подчинение. Ако сте на частичен изпит, напишете на какви умения се явявате.

 3. Компонент „Четене” е с продължителност 1 час.

 4. Всички задачи са с три или четири варианта за отговор. Всеки верен отговор носи една точка.

5. За постигане на съответното ниво е необходимо да отговорите правилно поне на 60% от въпросите за него. Ниво „плюс” се дава при поне 50% правилни отговори.

 1. Можете да напуснете мястото си, след като сте завършили теста.

 2. Ако се наложи по време на изпита да напуснете залата (тоалетна, вода), се обадете на квестора.

 3. Комисиите не обсъждат работите с кандидатите.

 4. Кандидатът прекратява участието си в изпита в случай на :

 • установяване на работещо мобилно устройство;

 • опит за обмен на информация с друг кандидат;

 • използване на допълнителни материали;

 • водене на бележки;

 • опит за друг вид измама.

Работата му ще бъде анулирана. Изпитната комисия има право да подаде жалба до служба Военна полиция.

 1. Имате ли някакви въпроси? ... А сега, моля, попълнете последния ред на листчето с лични данни „Запознах се с процедурата за провеждане на компонент „четене и се подпишете.

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОМПОНЕНТ „СЛУШАНЕ”

 1. Моля, всички мобилни телефони да бъдат напълно изключени и отстранени от работния пулт.

 2. Попълнете необходимата информация на малкото листче. Кандидатите, които се явяват на частичен изпит, задължително да напишат всички данни – звание, три имена, ЕГН, място на раждане, телефон за връзка и структура на подчинение и на какви умения се явяват. Останалите кандидати да напишат само името.

 3. Продължителността на изпита е в зависимост от продълвителността на записите.

 4. Важно е да знаете, че нямате звукови инструкции преди всяка задача, но имате определено време, за да прочетете писмените инструкции и възможните отговори преди да започне записът.

 5. Всеки запис се слуша два пъти.

 6. Попълването на задачите става по време на самото слушане или след като сте чули звуковия файл.

 7. За постигане на съответното ниво е необходимо да отговорите правилно поне на 60% от въпросите за него. Ниво „плюс” се дава при поне 50% правилни отговори.

 8. Можете да напуснете мястото си тихо, след като завършите теста.

 9. Не е разрешено да използвате допълнителни материали.

 10. Ако имате въпроси, моля, обръщайте се към членовете на изпитната комисия.

 11. Комисиите не обсъждат работите с кандидатите.

 12. Кандидатът прекратява участието си в изпита в случай на :

 • установяване на работещо мобилно устройство;

 • опит за обмен на информация с друг кандидат;

 • използване на допълнителни материали;

 • опит за друг вид измама.

Работата му ще бъде анулирана. Изпитната комисия има право да подаде жалба до служба Военна полиция.

 1. Имате ли някакви въпроси? ... А сега, моля, попълнете последния ред на листчето „Запознах се с процедурата за провеждане на компонент „слушане и се подпишете.

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОМПОНЕНТ „ПИСАНЕ”

 1. Моля, всички мобилни телефони да бъдат напълно изключени и отстранени от работните пултове.

 2. Попълнете необходимата информация на малкото листче. Кандидатите, които се явяват на частичен изпит, задължително да напишат всички данни – звание, три имена, ЕГН, място на раждане, телефон за връзка, структура на подчинение и на какви умения се явяват. Останалите кандидати да напишат само името. НЕ поставяйте листчето в плика.

 3. Изпитът е анонимен, затова НЕ пишете името си и други знаци за идентификация никъде по изпитната работа.

 4. Компонент „ПИСАНЕ” се състои от една задача и има продължителност 60 минути.

 5. Позволено е да се пише само със син химикал.

 6. Стремете се да пишете четливо и ясно. Ако Ви се наложи да поправяте, зачертайте това, което сте сгрешили, и напишете поправката. Ако и двамата проверяващи не могат да разчетат работата Ви, то тя няма да бъде оценена.

 7. Важно е да се придържате към условието на задачата и да спазвате изискването за брой думи.

 8. Ще бъдете оценявани въз основа на степента на изпълнение на задачите, организацията на текста, Вашата лексика, граматика и правопис.

 9. Имате право на допълнителни листи хартия за чернова.

 10. Ако имате въпроси, моля, обръщайте се към членовете на изпитната комисия.

 11. Ако завършите по-рано от обявения край на изпита, можете да предадете работата си и да напуснете залата.

 12. Компонент „ПИСАНЕ” приключва с прибирането на работата на последния кандидат в залата.

 13. След приключване на изпита, кандидатът се явява при квестора с изпитната работа, личната си карта и листчето с попълнените данни, което след проверка се поставя в плик. Пликът се запечатва във Ваше присъствие.

 14. Комисиите не обсъждат работите с кандидатите, след като са предадени и оценени.

 15. Кандидатът прекратява участието си в изпита в случай на :

 • установяване на работещо мобилно устройство;

 • опит за обмен на информация с друг кандидат;

 • използване на допълнителни материали;

Работата му ще бъде анулирана. Изпитната комисия има право да подаде жалба до служба Военна полиция.

 1. Имате ли някакви въпроси? ... А сега, моля, попълнете последния ред на листчето „Запознах се с процедурата за провеждане на компонент „писане и се подпишете.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТ „ГОВОРЕНЕ“

 1. Устното интервю е изпит за оценка на умението Ви да говорите на френски език, затова във Ваш интерес е да говорите повече. Ние оценяваме умението Ви да се изказвате на френски език, а не Вашите възгледи по даден въпрос, затова не държим да ни казвате истината. Ако мълчите или давате само кратки отговори, ще получите по-ниска оценка.

 2. Съгласно министерска заповед ОХ-620/08.08.2016г. с цел правилно и обективно провеждане на устния изпит, интервюто се записва. Това е в синхрон с международните стандарти за добрите изпитни практики. Записът не се слуша от Вас, той се ползва от изпитната комисия, а в случай на подадена жалба от Ваша страна относно оценката Ви за компонент „говорене“ се прослушва от друга комисия, отговаряща на изискванията по министерска заповед ОХ-620/08.08.2016г.

 3. Ако явяването Ви на това интервю е поправка от предходната сесия, Ви молим да попълните листче с информация, която ни е необходима за издаването на Вашето удостоверение (звание, трите имена, ЕГН, родно място, структура, на която е подчинена Вашата единица, служебен и мобилен телефон за връзка).

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница