Общи положения Влезте в курса, в който искате да качите файДата22.07.2016
Размер51.71 Kb.
#263КАК ДА ПРИКАЧИМ ФАЙЛ В MOODLE?

ВНИМАНИЕ! Като прикачен файл можете да публикувате в Moodle: паспорт на курса, лекции, статии, картинки (снимки), клипове, музика и др.

Общи положения

1. Влезте в курса, в който искате да качите файл.

2. Кликнете върху сивия бутон „РЕДАКТИРАНЕ” (горе вдясно).

3. Изберете мястото (реда), където искате да прикачите материала.

Ако искате да прикачите материал за конкретна лекция, изберете един от 20-те номерирани редове. Ако искате да качвате Паспорт на курса или друг материал, който се отнася за целия курс, изберете първия (неномерирания) ред, където е новинарският форум.4. В избрания от вас ред кликнете върху текста „Добавяне на ресурс…” и изберете опцията „Връзка към файл/web сайт”. На екрана ще се зареди бланката за прикачване на файл в курса.

General

5. Въведете име на линка (връзката) към файла, което ще прочетат потребителите.

Напр. „Паспорт на курса”, „Лекция 1”, „Статия 1”, “Снимка 1” и др. под.6. Празния правоъгълник под „Резюме” можете да оставите празен.

Връзка към файл/web сайт

7. Кликнете върху сивия бутон “Изберете или качете файл…”

8. Новоотвореният прозорец представлява папката на вашия курс, в която ще качвате своите файлове. По принцип не е необходимо да разделяте тази папка на подпапки и можете да продължите направо със следващата стъпка от настоящата инструкция.

Ако искате, обаче, да организирате файловете си в подпапки, сега е моментът да го направите. За целта изпълнете стъпки от 26 до 31 от настоящата инструкция.9. Кликнете с мишката върху сивия бутон “Качване на файл”.

10. В новия прозорец кликнете с мишката върху сивия бутон “Browse…” (“Преглед…”)

11. Чрез новия прозорец имате достъп до съдържанието (папките и файловете) на своя компютър, вкл. и до Flash памети, CD и DVD устройства, дискети и др.

С падащото меню “Look in:” (“Търси в…”) можете да намерите мястото, където се намира файлът, който ви трябва.12. След като намерите файла в компютъра си (или друго устройство), кликнете с мишката веднъж върху него и след това – върху сивия бутон “Open” (долу вдясно). Така прозорецът ще се затвори и ще виждате отново предишния.

13. Кликнете с мишката върху сивия бутон “Качване на файла”. След като го направите, този прозорец също ще се затвори и ще виждате отново папката на вашия курс.

14. В таблицата виждате името на файла, който сте изтеглили от вашия компютър.

Ако не виждате добре цялата таблица, кликнете върху малкия сив бутон за уголемяване на прозореца, който се намира горе вдясно.

Ако искате да прегледате файла, който сте качили току-що, кликнете веднъж с мишката върху неговото име в таблицата.

15. В последната колона (“Действие”) на таблицата срещу името на файла кликнете върху думата “Избор”. Прозорецът ще изчезне и вие ще бъдете отново в бланката за прикачване на файл в курса.

Прозорец

16. В лентата, наречена “Прозорец”, е препоръчително да кликнете с мишката върху текста “В същия прозорец” и от падащото меню да изберете “Нов прозорец”.

Ако оставите файла да се отваря в същия прозорец, потребителите (студентите) няма да могат да четат успоредно с файла и друга информация от вашия курс, а освен това ще им бъде по-трудно да навигират (по грешка може да си затворят целия Moodle).17. Можете спокойно да прескочите опциите и в следващите две групи: Параметри и Common Module Settings.

18. В дъното (края) на бланката кликнете с мишката върху единия от двата сиви бутона: “Запис на промените и показване” или “Save changes and return to course”.

И двата извършват едно и също: записват вашите настройки, затварят бланката и вие сте отново във вашия курс.19. В курса си виждате линка, който сте създали. Ако кликнете върху него, можете да видите как се отваря файлът.

В зависимост от браузера, с който го отваряте (Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla, Opera и т.н.) и от настройките на този браузер, файлът може да се отвори веднага или след допълнително съобщение. Напр. в Internet Explorer често първо излиза малък сив прозорец, чрез който се предлагат три варианта за по-нататъшно действие: “Open”, “Save” или “Cancel”. Това не зависи от Moodle!Менажиране на прикачения файл

20. Ако искате да преместите линка към вашия файл в друг ред, кликнете върху “”. Екранът ще се презареди, линкът ще изчезне и навсякъде в курса ще се появят правоъгълници с пунктирани очертания. Кликнете в този правоъгълник, който се намира на мястото, на което искате да се появи линка на вашия файл. Екранът отново ще се презареди и ще видите линка на файла на новото място.

21. Ако искате да преместите линка малко по-надясно, кликнете върху “”.

22. Ако искате да влезете отново в бланката, чрез която току-що сте прикачили файла (за да промените някоя от опциите), кликнете върху “”.

След като осъществите промените в бланката на курса, не забравяйте да изберете един от двата бутона “Запис на промените и показване” или “Save changes and return to course”.23. Ако искате да изтриете линка, кликнете върху “” (това не изтрива файла от папката на вашия курс.

24. Ако искате линкът към прикачения файл да не се вижда от студентите, кликнете върху “”.

25. Ако искате да прикачите друг файл към същия или към друг ред, повторете стъпки от 3 до 19 в настоящата инструкция.

Създаване на подпапки в папката на курса

26. Кликнете с мишката върху “Файлове” в блока “Администриране” (в лявата част на екрана).

27. В отворилия се прозорец кликнете върху сивия бутон “Създаване на папка” (долу вляво).

28. Ще се отвори прозорец, в който има празна бяла лента, в която трябва да напишете името на подпапката.

Напр. “Визуални материали” или “Материали към Лекция 1”, или вашето име, ако делите курса с друг преподавател).29. След това кликнете върху сивия бутон “Създаване”.

30. Като се затвори този прозорец, ще видите името на новата подпапка в общата папка на курса ви.

31. Ако вече сте качили файл в основната папка на курса и сте създали линк към него в курса, не е желателно да го местите в подпапка, защото линкът няма да работи и студентите няма да могат да отворят файла.

В случай, че го направите, трябва да актуализирате линка, като за целта се върнете в самия курс и кликнете върху “” след името на линка му. Когато се отвори бланката на курса, изпълнете стъпки от 9 до 14 от настоящата инструкция.Качване на файлове в папката (без създаване на линкове към тях в курса).

32. Ако искате само да качвате файлове в папката, кликнете върху “Файлове” в блока “Администриране” (в лявата част на екрана).

33. Ще се отвори папката на курса, в която можете да качвате нови файлове.

34. Ако нямате подпапки или не искате да ги ползвате, изпълнете стъпки от 9 до 13 от настоящата инструкция. (Тези стъпки могат да се изпълняват последователно много пъти, без да прекъсвате процеса.)

35. Ако вече сте разделили папката на курса на подпапки, първо кликнете еднократно с мишката върху името на подпапката, в която искате да се качи файла (за да влезете в нея), и след това изпълнете стъпки от 9 до 13 от настоящата инструкция. (Тези стъпки могат да се изпълняват последователно много пъти, без да прекъсвате процеса).
Каталог: cntnr
cntnr -> Конкурс за доцент по научна специалност 04. 01. 10 Растителна защита (Микробиология), обявен в дв, бр 83. от 25. 10. 2011
cntnr -> Факултет растителна защита и агроекология
cntnr -> Програма за дисциплината: чужд език включена като задължителна в учебния план
cntnr -> С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р нели андреева бенчева
cntnr -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
cntnr -> С п и с ъ к на научните трудове на доц. Иван манолов
cntnr -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Виолина ангелова Ризова
cntnr -> С п и с ъ к на научните трудове на проф д-р Вили харизанова
cntnr -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Атанаска Радева Стоева
cntnr -> Лекции Упражнения, семинари


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница