Общи препоръки неофициален превод от английски език на български език !страница1/19
Дата20.08.2018
Размер429.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
КОМИТЕТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА РАСОВАТА ДИСКРИМИНАЦИЯ

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ
Неофициален превод от английски език на български език !
Съдържание

Обща препоръка I относно задълженията на държавите-страни (чл. 4 на Конвенцията) 3

Обща препоръка II относно задълженията на държавите-страни 3

Обща препоръка III относно докладването от държавите-страни 4

Обща препоръка IV относно отчитането на държавите-страни


(чл. 1 на Конвенцията) 4

Обща препоръка V относно отчитането на държавите-страни


(чл. 7 на Конвенцията) 5

5

Обща препоръка VI относно закъсняващи доклади 6Обща препоръка VII относно изпълнението на член 4 6

Обща препоръка VIII относно тълкуването и прилагането на член 1, параграфи 1 и 4 на Конвенцията 7

Обща препоръка IX относно прилагането на член 8, параграф 1 на Конвенцията 7

7

Обща препоръка X относно техническа помощ 8Обща препоръка XI относно негражданите (заменена от Препоръка ХХХ ) 8

Обща препоръка XII относно държавите-правоприемници 9

Обща препоръка XIII относно обучението на правоприлагащи длъжностни лица по защита правата на човека 9

Обща препоръка XIV относно член 1, параграф 1 на Конвенцията 10

Обща препоръка XV относно член 4 на Конвенцията 10

Обща препоръка XVI относно прилагането на член 9 на Конвенцията 11

Обща препоръка XVII относно създаването на национални
институции за улесняване изпълнението на Конвенцията 12

Обща препоръка XVIII относно създаването на международен трибунал за преследване на престъпления срещу човечеството 13

Обща препоръка XIX относно член 3 на Конвенцията 13

Обща препоръка XX относно член 5 на Конвенцията 14

Обща препоръка XXI относно правото на самоопределяне 15

Обща препоръка XXII относно член 5 на Конвенцията


за бежанците и преселниците 16

Обща препоръка XXIII относно правата на коренните народи 17

Обща препоръка XXIV относно член 1 на Конвенцията 18

Обща препоръка XXV относно измеренията


на расовата дискриминация, свързани с пола 19

Обща препоръка XXVI относно член 6 на Конвенцията 20

Обща препоръка XXVII относно дискриминацията срещу ромите 21

1. Мерки от общ характер 21

2. Мерки за защита срещу расовото насилие 22

3. Мерки в областта на образованието 22

4. Мерки за подобряване на условията на живот 23

5. Мерки в областта на медиите 24

6. Мерки относно участие в обществения живот 24

Обща препоръка XXVIII относно последващата дейност след Световната Конференция срещу расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаната с тях нетолерантност 25

I. Мерки за засилване изпълнението на Конвенцията 26

II. Мерки за засилване функционирането на Комитета 26

Обща препоръка XXIX относно член 1, параграф 1
на Конвенцията (Произход) 27

1. Мерки от общ характер 28

2. Множествена дискриминация по признак произход спрямо жени-членове на общности 29

3. Сегрегация 30

4. Разпространение на речта на омразата, включително посредством средствата за масово осведомяване и Интернет 30

5. Администриране на правосъдието 30

6. Граждански и политически права 30

7. Икономически и социални права 31

8. Право на образование 31

Обща препоръка ХХХ: Дискриминация срещу неграждани 32


I. Отговорности на държавите-страни по Конвенцията 33


II. Мерки от общ характер 34


III. Защита спрямо проповядване на омраза и расово насилие 34


IV. Достъп до гражданство 34


V. Прилагане на правосъдие 35


VI. Експулсиране и депортиране на неграждани 35


VII. Икономически, социални и културни права 36

Обща препоръка XXXI относно превенция на расовата дискриминация при администрирането и функционирането на системата за наказателно правосъдие 37

I. Общи стъпки 39

A. Стъпки, които трябва да се предприемат, за да се измери по-добре съществуването и размерът на расова дискриминация при администрирането и функционирането на системата за наказателно правосъдие; търсене на индикатори, свидетелстващи за такава дискриминация 39

Б. Стратегии, които трябва да се разработят за превенция на расовата дискриминация при администрирането и функционирането на системата за наказателно правосъдие расизъм 41

II. Стъпки, които трябва да се предприемат за превенция на расовата дискриминация по отношение на жертви на расизъм 42

42


A. Достъп до закона и до правосъдие 42

Б. Докладване на произшествия пред органите,компетентни за приемане на жалби 43

В. Започване на съдебно производство 43

Г. Функциониране на правосъдната система 44

III. Стъпки, които трябва да се предприемат за превенция на расовата дискриминация по отношение на обвинените лица, които са обект на съдебно производство 45

A. Разпитване, разпит на свидетели и арест 45

Б. Досъдебно задържане 46

В. Съдебният процес и съдебната присъда 47

Г. Гаранция за справедливо наказание 48

E. Изпълнение на присъди 48

Обща препоръка I относно задълженията на държавите-страни (чл. 4 на Конвенцията)

Пета сесия (1972 г.)

Въз основа на разгледаните по време на петата сесия доклади, представени от държавите-страни съгласно член 9 на Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, Комитетът намира, че законодателството на редица държави-страни не включва разпоредбите, предвидени в член 4 (a) и (б) на Конвенцията, изпълнението на които (отчитайки принципите, въплътени във Всеобщата декларация за правата на човека и правата, изложени изрично в член 5 на Конвенцията) е задължително съгласно Конвенцията за всички държави-страни.

Комитетът препоръчва съответно, държавите-страни, законодателството на които е непълно в това отношение, да обсъдят, в съответствие с техните национални законодателни процедури, въпроса за допълване тяхното законодателство с разпоредби в съгласие с изискванията на член 4 (a) и (б) на Конвенцията.Каталог: progress2009 2010 -> images -> stories -> materiali -> Komitet%20za%20premahvane%20na%20rasovata%20discriminacia
materiali -> Решение на Съда от 22 април 1997 г към кратка библиографска справка Celex номер 61995J0180 Автентичен език Немски език Дати
materiali -> Решение на Съда (трети състав) от 5 март 2009 г
materiali -> Международните и европейските правни стандарти за борба с изразяването на расизъм”
materiali -> Неофициален превод от английски на български език! Hri/gen/1/редакция 7
materiali -> Агенция за основни права, г-н Нирадж Натуани
Komitet%20za%20premahvane%20na%20rasovata%20discriminacia -> Международна конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница