Общи съчинения по правоДата09.06.2017
Размер145.96 Kb.
#23199
ОБЩИ СЪЧИНЕНИЯ ПО ПРАВО

Александров, Н. Г. Сущность права / Н. Г. Александров. - Москва : Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1950 ; 34/А51

Алексеев, С. Правото и преустройството : Въпроси, размисли, прогнози / С. Алексеев; прев. от руски Сергей Влахов. - София : Наука и изкуство, 1988 ; 34/А50

Алексиев, Владислав Основи на историята на българското право / Владислав Алексиев. - София : печ. Р. Младенов, 1940 ; 34/А52

Алексиев, Сергей Правото и нашият живот / Сергей Алексиев. - София : Из-во Отечествен фронт, 1980. - (Човек и закон) ; 34/А52

Алманах на Юридическия факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски" : 1992-2002. - София : СУ "Кл. Охридски", 2994 ; 34/А46

Ангелов, Милан В оброк на Темида : Спомени - част втора / Милан Ангелов. - б.м. : ИК Нов свят, 2010 ; 34/А64

Андреев, Михаил и др. История на българската феодална държава и право / Михаил Андреев, Фани Милкова. - фототип. изд. - София : Софи-Р, 1993 ; 34/А66

Андреев, Михаил История на българската буржоазна държава и право : 1878 - 1917 / Михаил Андреев. - фотот. изд. - София : Софи-Р, 1993 ; 34/А66

Аузнер, Гидеон Правосъдие в Йерусалим : Делото "Айхман" / Гидеон Аузнер. - София : Сиела, 2002 ; 34/А97

Бастиа, Фредерик Законът / Фредерик Бастиа. - София : ИК "Мак", 2005. - (Библиотека Либертариум) ; 34/Б12

Беляев, И.Д. История русского законодательства / Иван Беляев. - Санкт-Петербург : Лань, 1999 ; 34/Б36

Библиография на българската правна литуратура 9.IХ.1944 - 31.ХII.1984 / ред. Васил Мръчков. - София : БАН, 1989 ; 34/Б44

Благоев, Н. Еклога: С.: Гутенберг, 1932; 34/Б47

Бобчев, С. С. Сборник на българските юридически обичаи : Част втора. Държавно право / С. С. Бобчев. - София : П. М. Бъзайтов, 1908 ; 34/Б53

Бобчев, Стефан История на старобългарското право / Стефан Бобчев. - София : Албатрос, 1998 ; 34/Б53

Бойчев, Георги Курс по обща теория на правото / Георги Бойчев. - София : УИ Св. Кл. Офридски, 2010 ; 34/Б60

Бойчев, Георги Правният институционализъм : Методология на юриспруденцията / Георги Бойчев. - София : СУ Климент Охридски, 2009. - (Университетска библиотека) ; 34/Б60

Бойчев, Георги Юридическа отговорност / Георги Бойчев. - София : Юриспрес ; София : УИ Климент Охридски, 2003 ; 34/Б60

Бранков, Сотир Добросъвестността в правния живот / Сотир Бранков. - Велико Търново : Е. п. Христов ; 34/Б77

България и Европейския съюз : Институционална инфраструктура. - София : Център за изследван на демокрацията, 1998 ; 34/Б92

България. Закони : т. 1. - . - София : УИ Св. Климент Охридски. - (Библиотека Българско-руски юридически клуб); т. 1. 12 [дванадесет] години по късно: Сборник с доклади от научна конференция на българсик и руски юристи, проведена в Юридическия факултет на СУ "Св.Кл. Охридски". – 2003 т.2. Възкресението на България: Търновската конституция и Закони на Българското княжество: 1879 - 1882. – 2003 т.3. Приказы императорского Российского комиссара в Болгарии Генерал-адьютанта князя Дондукова-Корсакова: 11 мая 1878 - 27 июня 1879 гг.. - 2003 ; 34/(094.4)

България. закони и др.пр. Устав на Съюза на юристите в България. - София : б.м., б.г. ; 34/(094.4)

Василев, Васил Т. Нищо измислено нищо случайно. Народният съд някъде в България / Васил Т. Василев. - София : Валентин Траянов, 2010 ; 34/В26

Василев, Васил Т. Нищо измислено, нищо случайно : Народният съд ... някъде в България / Васил Т. Василев. - София : ИК Христо Ботев, 1999 ; 34/В26

Величков, Константин В тъмницата : Спомени от 1876 / Константин Величков. - София : БЗНС, 1977 ; 34/В42

Венедиков, Петко Спомени / Петко Венедиков. - София : ИК "Проф.Петко Венедиков", 2003 ; 34/В46

Воденичаров, Цекомир 7-те разлики между медика и мениджъра : или защо на медиците става все по-трудно да са и мениджъри / Цекомир Воденичаров. - София : Ф-ция Отворено общество, 2003 ; 34/В75

Вълканов, Вълкан и др. Подбрани извори за историята на българската държава и право / Вълкан Вълканов, Живка Трифонова. - Варна : Черноризец Храбър, 2006 ; 34/В93

Върховен съд. Съдебна практика : книга I: 1929 - 1930 / съст. Гендо Цукев. - София : Независимост, 1930 ; 34/(094.57)

Ганев, Венелин Курс по обща теория на правото : Увод. Методология на правото / Венелин Ганев. - София : печ. Хр. Т. Бъчваров, 19; 32 ; 34/Г20

Ганев, Венелин Учебник по обща теория на правото : том тт. / Венелин Ганев. - София : придворна печатница, 1938. - (Университетска библиотека); том ІІ. Част първа: Правни субекти. - 1938 ; 34/Г20

Геллер, Михаил и др. Заря советского правосудия / Михаил Геллера. - Лондон : Overseas Publications Interchange Ltd, 1991 ; 34/Г27

Гергова, Петя Създаване и развитие на съдебния PR в България / Петя Гергова. - София : ССБ, 2007 ; 34/Г38

години българско правосъдие 1878 - 1941 : Юбилеен сборник. - София : Придворна печатница, 1941 ; 34/Ш58 60

Граматиков, Мартин Изследване на правните проблеми в България по метода на justiciable events / Мартин Граматиков. - София : Ин-т Отворено общество, 2009 ; 34/Г74

Давид, Рене и др. Основные правовые системы современности / Рене Давид, Камилла Жоффре-Спинози; прев. от фр. В. А. Туманова. - Москва : Международные отношения, 2009 ; 34/Д13

Даскалов, Здравко Съдбата на Ботевите четници и турското наказателно прав / Здрако Даскалов. - София : ИК Славчо Николов и сие, 2002 ; 34/Д24

Дачев, Лъчезар История на политическиет и правни учения : дял първи - / Лъчезар Дачев. - София : Свила дял Първи. От Древността до Буржоазните революции. – 2001 дял Втори. От Буржоазните революции до 20 век. - 2007 ; 34/Д25

Дачев, Лъчезар Учение за държавата / Лъчезар Дачев. - София : Свида, 2001 ; 34/Д25

Джамбазов, Ангел. Мисли за правото и правосъдието. С.: б.м., 2011; 34/Д49

Джоргов, Крум Най-тъпите закони и правин абсюрди / състав. и прев. Крум Джоргов. - София : Аскони-Издат, 2004 ; 34/Д52

Димитров, Димитър и др. Основи на правото на Народна република България / Димитър Димитров. - София : Наука и изкуство, 1990 ; 34/Д59

Димитров, Димитър и др. Основи на правото на НРБ / Димитър Димитров и др.. - София : Наука и изкуство, 1990 ; 34/Д59

Димитров, Добри Основи на българската социалистическа държава и право : учебник / Добри Димитров. - София : Академия за обществени науки и социално управление при ЦК на БКП, 1985 ; 34/Д59

Димитров, Добри. В надпревара със себе си: автобиографично. С.: Аскони-издат, 2001; 34/Д58

Димитров, Добри. Взаимодействието на държавните и обществените органи и организации в превантивната работа. С.: ВСШ „Г. Димитров” – МВР, 1976; 34/Д58

Димитров, Добри. Научни трудове по социално управление. С.: Академия за обществени науки и социално управление на ЦК на БКП, 1975; 34/Д 58

Димитров, Добри. Основни права и задължения на гражданите в НР България. С.: СКГ на БКП, 1977; 34/Д58

Димитров, Добри. Правното възпитание и неговото управление (Библиотека „Георги Кирков, № 2). С.: Наука и изкуство, 1980; 34/Д58

Димитров, Добри. Правното възпитание н гражданите и правозащитните органи. С.: СГК на БКП, 1984; 34/Д58

Димитров, Добри. Реакционната същност и роля на съвременната империалистическа държава и право. С.: СКГ на БКП, 1977; 34/Д58

Димитров, Добри. Ролята на обществените организации във формирането и приложението на социалистическото право. С.: СКГ на БКП, 1977; 34/Д58

Димитров, Добри. Ролята на обществеността в борбата срещу нарушителите на социалистическата законност. С.: СКГ на БКП, 1977; 34/Д58

Добчев, Петко и др. Еврейски имена в българската юридическа наука : Академик Йосиф Фаденхехт, Проф. д-р Нисим Меворах, Проф. д-р Витали Таджер, Ст.н.с. д-р Илко Ескенази, Соломон Розанис / Петко Добчев, Снежана Начева, Ал. Джеров, Дочка Богданова, прев. Благовеста Балканджиева. - София : Фенея, 2006 ; 34/Д66

Дойчинов, Милчо Темида : книга само за библиофили / състав. Милко Дойчинов. - София, б.г. ; 34/Д71

Доклад Цената на правосъдието в България. Оценка на динамиката и ефективността на обществените разходи за правосъдие и ред 1998-2008 година". . - София : Ин-т "Отворено общество", 2009 ; 34/Д73

Дюренмат, Фридрих Правосъдие / Фридрих Дюренват. - Пловдив : Христо Данов, 1989 ; 34/Д 97

Евтимов, Илия Правораздаването в Шуменския край преди Освобождението и първите двадесет години след това / Илвия Евтимов. - Шумен : Юни Експрес ООД, 2009 ; 34/Е22

Екимджиев, Михаил Тука е така / Михаил Екимджиев. - София : Труд, 2008 ; 34/Е42

Законодателство в западноевропейските страни и САЩ : Информационен бюлетин. - София : Нар. б-ка Св.Св.Кирил и Методий, 2000 ; 34/З-26

Законодателство в западноевропейските страни и САЩ : Информационен бюлетин. - София : НБКМ, 2006; 34/З-26

Захариев, Васил Познавателното съдържание на правните норми / Васил Захариев. - София : Наука и изкуство, 1955 ; 34/З-40

Здравков, Петко Изповеди на стария прокурор / Петко Здравков. - София : Отечествен фронт, 1980. - (Човек и закон) ; 34/З-31

Златарев, Емил и др. Основи на правото : книга първа / Емил Златарев, Димитрина Милкова, Димитър Костов, Ирина Мулешкова. - София : Сиела; книга първа. – 2001 книга втора. - 2002 ; 34/З-69

Иванов, Димитър Делото Живков : Обвинение, защита, съд: Сборник документи / Димитър Иванов. - София : АресПресООД, 1994 ; 34/Д38

Иванов, Дончо Една небивала фалшификация в Столичния окръжен съд. - София : печ. Типограф, 1928. ; 34/И18

Иванов, Пенчо Два казуса и много съдби : Преживяно и пресъздадено от един адвокат / Пенчо Иванов. - Добрич : Ателие89, 2008 ; 34/И21

Иванов, Христо Въведение в правото / Христо Иванов. - София : Албатрос, 2002 ; 34/И21

Изследване на правните проблеми в България по метода justiciable events. - София : Ин-т Отворено общество, 2010. - (Правосъдие) ; 34/И35

Изстрел в Бургтеатър : [съдебен процес във Виена за убийството на Тодор Паница на 8 май 1925] / ред. Милен Куманов. - София : Отечество, 1994 ; 34/И46

Икономов, Николай Темида : Художествено литературен и хумористичен сборник / Николай Икономов. - София : печ. Рангел Младенов, 1943 ; 34/И49

Илиев, Илия Теория на държавата и правото : учебно пособие / Илия Илиев. - София : б.и., 2003 ; 34/И52

Императорски конституции, издадени в Сердика. С.: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012; 34/И60

Инициатива местно самоуправление : Документи и материали. - София : ИМС, 2004; 34/Д72

История государства и права : том первый. - Москва : Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1949 ; 34/И94

Йочев, Евгени Законодателството в Царство България : 1879 - 1944 г.: Конституция, закони, мотиви, доклади, укази, наредби, наредби-закони / Евгени Йочев. - София : Отворено общество, б.г.. - (История на Българската държава и право) ; 34/(094.4)

Каравокирос, М. Ключ на действующите Отомански закони: то ест на Гражданский Кодекс допълнен от постановленията на Шерията за завещания и наследници; на Организацията на Съдилищата: Гражданското и търговското съдопроизводство; Търговский закон с притурката му; Мореплавателен Кодекс; Наказателний закон; Криминалното съдопроизводство; Законите за земи, вакъфи, митници, рудници и гори; Правата и Уставите на Вселенската патриаршия и на съдебното нейно ведомство; Органический Устав на Источна Румелия и пр. и пр. Пловдив: Областна печатница, 1884; 34/К28

Карпец, И.И. Дело, которому мы служили : Размышления юриста / И.И.Карпец. - Москва : Юридическая литература ; 34/К43

Каталог : Правно-социална литература. Закони и правилници. - София : Бр. Генкови, 1947 ; 34/К46

Кбивом, Н. и др. В борьбе за социалистическую законность / Н. И. Клинов, В. Т. Прохоров. - Москва : Госюриздат, 1961 ; 34/К65

Кели, Дж. М. Кратка история на западната теория на правото / Дж. М. Кели. - София : Рива, 1998 ; 34/К50

Кинг, Майкъл и др. Никлас Луман за правото и политиката / Майкъл Кинг, Крис Торнхил; прев. Ина Димитрова. - София : УИ "Св. Кл. Охридски", 2008 ; 34/Л85

Кискинов, Вихър Правната система : Част т: Онтология и методология / Вихър Кискинов. - София : УИКл.Охридски, 2006. - (Университетска библиотека) ; 34/К60

Колев, Иван Етика и право : Антология: Част I / Иван Колев. - София : Анубис, 2002; Част I. Етика. - 2002 ; 34/К78

Колев, Тенчо Въведение в правото / Тенчо Колев. - София : Парадигма, 2005 ; 34/К78

Колев, Тенчо Теория на правотворческата дейност : Ролята на нетипичния законодател / Тенчо Колев. - София : УИ "Св.Кл.Охридски", 2006 ; 34/К78

Колев, Тенчо. Истина, обоснованост, справедливост. (Теория на правораздавателната дейност, № 2). С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2011; 34/К79

Колев, Тенчо. История на правораздавателната дейност от античността до предмодерната епоха. (Теория на правораздавателната дейност, № 1). С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2010; 34/К79

Колман, Джулс Послеписът на Харт : Коментари върху Послеписа на Харт към понятието за право / ред. Джулс Колман. - София : 41Т, 2006 ; 34/К79

Корнезов, Любен Страници от правната история на гр. Ямбол / Любен Корнезов. - Ямбол : б. м., 1983 ; 34/К18

Кудрявцев, Ю.В. Нормы права как социальная информация / Ю.В.Кудрявцев. - Москва : Юридическая литература, 1981 ; 34/К93

Левенсон, Хенри Политическите съдебни процеси в СССР през 1936 - 1937 г. : служебни доклади на един дипломат / Хенри Левенсон. - София : ИК Лик, 2000 ; 34/Л35

Лекции за следдипломна квалификация : за следователи при Министерството на вътрешните работи. - София : СУ Кл. Охридски, 1976 ; 34/Л82

Лекции за следдипломна специализация на юристи : съдии, прокурори, съдебни изпълнители и норатиуси. - София : СУ Кл. Охридски - Юрид. ф-т, 1970 ; 34/К82

Лекции за следдипломна специализация на юристи. - София : СУ Кл. Охридски ; 34/Л82

Малцужински, Карол Обвиняемите не се признават за виновни / Карол Малцужински. - 5 изд. - София : партиздат, 1981 ; 34/М18

Манев, Маньо Медиацията и гражданският процес / Маньо Манев. - София : Фльорир, 2004 ; 34/М25

Манолова, Мария История на държавата и правото : Трета българска държава: 1878 - 1944 / Мария Манолова. - 2 доп. и прераб. изд. - София : Сиела, 2001 ; 34/М27

Манолова, Мария Парламентарното управление в България : 1894 - 1912 / Мария Манолова. - София : Марин Дринов и др., 2000 ; 34/М27

Маринов, Димитър Българско обичайно право / Димитър Маринов; състав. Маргарита Василева. - 2 фототип. изд. - София : Марин Дринов, 1995 ; 34/М31

Медиацията : Препоръки на Съвета на Европа. - София : Сиби, 2003 ; 34/Б84

Милкова, Димитрина Обща теория на правото / Димитрина Милкова. - София : Албатрос, 2001 ; 34/М60

Милкова, Димитрина Обща теория на правото / Димитрина Милкова. - София : Юриспрес ; София : УК "Св.Кл. Охридски", 2003 ; 34/М60

Милкова, Димитрина Обща теория на правото / Димитрина Милкова. - 2 изд. - София : Албатрос, 2007 ; 34/М60

Митаков, Васил Дневник на правосъдния министър в правителствата на Георги Кьосеиванов и Богдан Филов / Васил Митаков. - София : Труд, 2001 ; 34/М70

Митев, Денчо Сто и двадесет [120] години история на Кюстендилската адвокатура : 1878-2008 / Денчо Митев. - Кюстендил : Скайпрес, б.г. ; 34/М70

Михайлина, Михайлова Правото : смисъл, сянка, противоположности / Михайлина Михайлова. - София : Акад. Изд-во Проф.Марин Дринов, 2001 ; 34/М74

Михайлов, И.С. и др. Оснвы советского права / И.С.Михайлов, Е.Н.Ефимов. - Москва : Юридическая литература, 1984; 34(47)/М75

Михайлова, Михайлина Правото в Стария завет и защо не подобава да е в Новия завет / Михайлина Михайлова. - София : Фенея, 2006 ; 34/М74

Михалчев, Димитър Форма и отношение : Том първи. Принос към учението за познанието / Димитър Михалчев. - София : СУ, 1914. - (Университетска библиотека) ; 34/М73

Монтескьо, Шарл За духа на законите / Шарл Монтескьо, прев. Т. Чакъров. - София : Наука и изкуство, 1984. - (Философско наследство) ; 34/М85

Нарышкина, Р.Л. США: госурадство и частный сектор : Жражданско-правовые отношения / Р.Л.Нарышкина. - Москва : Юридическая литература, 1976 ; 34/Н23

Научные основы советского правотворчества. - Москва : Наука, 1981 ; 34(47)/Н31

Нейков, Павел Еволюция на лъжата : Басни и сатири / Павел Нейков. - Пловдив : ИК Жанет-45 ; 34/Н47

Ненов, Петър Смъртните присъди на Антон Прудкин : Капитан Бързий / Петър Ненов. - 2 прераб. изд. - София : Военно издателство, 1986 ; 34/Н55

Неновски, Нено Венелин Ганев : Щрихи от живота и делото му / Нено Неновски. - София : Сиела, 2000 ; 34/Н55

Неновски, Нено и др. Философия, Социология, Обща теория / Нено Неновски и др.. - София : Сиела. - (Избираеми правни дисциплини) ; 34/Н55

Неновски, Нено Приемствеността в правото / Нено Неновски. - Наука и изкуство, 1975. ; 34/Н55

Ненчев, Цеко Един магистрат разказва / Цеко Ненчев. - София : Български писател, 1999. - (Свидетелства) ; 34/Н54

Новгородцев, П. Кризис в съвременото правосъзнание : Държавен строй, парламентаризъм и техното подобрение / П. Новгородцев; прев. Ст. Христов. - София : печ-ца Радикал, 1925 ; 34/Н85

Овчарова, Нина и др. Реформа в юридическото образование : Сборник / Нина Овчарова, Цвета Мушекова. - София : Министерство на правосъдието, 2005 ; 34/О-27

Орешаров, Николай Банката. Баланс. : книга четвърта / Николай Орешаров. - София : Изток-Запад, 2007 ; 34/О-69

Основи на правото. - София : Университетско издателство Стопанство, 2009 ; 34/О-83

Основы советскаго государства и права. - Москва : Госюриздат, 1956; 34/О-83

Основы советского законодательства : для системы партийной учебы. - 3 доп. и перераб. изд. - Москва : Издательство политической литературы, 1976 ; 34(47)/О-83

Петев, В. Основи на правната философия на ХХІ век. С.: Сиби, 2012; 34/П41

Петров, Илко. Правосъдието отвътре. С.: Paradox, 201;134/П46

Петрова, Ангелина Виновните - невинни : Делото срещу убийците на Андрей Луканов / Ангелина Петрова. - София : Труд, 2008 ; 34/П46

Петрова, Ангелина Убийте котката на Георги Марков / Ангелина Петрова. - София : Арете-Фол, б.г. ; 34/П46

Петрова, Гълъбина История на българската държава и право : 680-1878 / Гълъбина Петрова. - София : Сиби, 2009 ; 34/П47

Петрова, Гълъбина История на българската държава и право : Част първа - / Гълъбина Петрова. - София : Сиби, 2002.; Част първа. Средновековие. - 2002 ; 34/П47

Петрова, Гълъбина История на Българската държава и право : Част първа: Средновековие / Гълъбина Петрова. - 2 изд. - София : Сиби, 2008 ; 34/П47

Полезни съвети. популярно месечно списание за финансови и юридически въпроси. - София : б. м., 1929. ; 34/П18

Попиванов, Тодор Деца на Темида : Мемоари / Тодор Попиванов. - Видин : Аворе, 2004; 34/П74

Правна клиника : Практическо ръководоство. - София : Отворено общество, 2006 ; 34/П82

Правна клиника : Практическо ръководство. - София : Сиби, 2006 ; 34/П82

Правна мисъл. - София год. 5. кн. 9. – 1938 год. 1. кн. 1-6 . – 1957 год. 2. кн. 1-6. – 1958 год. 3. кн. 1-6. – 1959 год. 6. кн. 1-6. – 1962 год. 7. кн. 1-6. - 1963 ; 34/П82

Правни изследвания в памет на професор Иван Апостолов / ред.Мирослав Мичев. - София : Улпиан ЕООД, 2001 ; 34/П82

Право на НРБългария : Първа част / ред. Михаил Геновски. - София : Наука и изкуство, 1975 ; 34/П82

Протоколи от съдебния процес срещу Атанас Узунов и други подсъдими по Хасковското покушение през 1873 гоидна / ред. Кирила Възвъзова-Каратеодорова. - София : НБКМ, 1975 ; 34/П92

Процесът по убийството на Алеко Константинов : Извадки от стенографските протоколи / съст. Илия Стефанов. - София : Булвест2000, 1999 ; 34/П89

Радев, Димитър Обща теория на правото / Димитър Радев. - София : Лик, 1997. - (Библиотека Пандекти) ; 34/Р12

Радев, Димитър Принципът за разделение на властите / Димитър Радев. - София : Лик, 2002 ; 34/Р12

Радев, Димитър Разделението на властите в модерната държава / Димитър Радев. - София : УИ Св. Климент Охридски, 1994 ; 34/Р12

Радев, Димитър Теория на правораздаването / Димитър Радев. - София : Сиела, 2006 ; 34/Р12

Раз, Джоузеф Понятието за правна система : Въведение към теорията на правната система / Джоузеф Раз; прев. Марта Денкова. - 2 изд. - София : 41Т ЕООД, 2005 ; 34/Р20

Робер, Анри Прочути исторически процеси / Анри Робер. - София : Каратон, 1991 ; 34/Р68

Романов, А.К. Правовая система Англии / А.К.Романов. - Москва : Дело, 2002 ; 34/Р83

С традициите - към бъдещето. 20 години Национален съюз на юрисконсултите : Юбилейно илюстровано издание. - София : Нац. съюз на юристите, 2010 ; 34/С11

Сборник в памет на проф. д-р Живко Сталев. - София : Сиела, 2009 ; 34/С23

Спиридонов, Л.И. Социальное развитие и право / Л.И.Спиридонов. - Ленинград : Издательство Ленинградското университета, 1973 ; 34/С57

Средкова, Красимира Съвременно право : Проблеми и тенденции / състав. Красимира Средкова. - София : Сиби, 2011 ; 34/С96

Сталев, Живко Нормативната сила на фактическото / Живко Сталев. - София : Фенея, 2007 ; 34/С63

Стамболийска, Милена и др. Александър Стамболийски : Законодателна дейност на правителството на Българския земеделски народен съюз: 1919-1923 / Милена Стамболийска, Радка Трендафилова. - София : Ф-ция Музей Ал. Стамболийски, 2004. ; 34/С65

Стефан С. Бобчев: Живот, обществено-книжовна деятелност и показалец на по-главните му научно-книжовни трудове. - София : печ. Балкан, 1915 ; 34/С18

Стефанов, Георги и др. Основи на правото : Учебник за професионалните гимназии по икономика / Георги Стефанов, Христо Дочев, Христина Христова, Калин Костов. - София : Мартилен, 2007 ; 34/С75

Стефанов, Георги Основи на правото : Увод в гражданското право. Вещно право. Облигационно право / Георги Стефанов. - Велико Търново : Абагар, 2000 ; 34/С75

Стефанова, Марина Отвъд Темида : Правни аспекти на медиацията в България: Извънсъдебно разрешаване на спорове / Марина Стефанова. - София : БалканПресАД, 2002; 34/С75

Сто и тридесет [130] години Министерство на правосъдието . - София : Мин-во на правосъдието, 2009 ; 34/С28

Сугарев, Едвин Диагнозата Филчев : Хроника на една гражданска битка / Едвин Сугарев. - София : ЕС принт, 2003 ; 34/С89

Съвременното право - проблеми и тенденции : Национална научно-практическа конференция по случай двадесетгодишнината на списание Съвременно право. - София : Сиби ; София : ЮФ на СУ Климент Охридски, 2010 ; 34/С96

Съдебният процес срещу Владимир Заимов : 1935 - 1936: Сборник документи и материали / състав. Стоян Заимов, Стоян Пенков. - София : Военно издателство, 1989; 34/С96

Ташев, Росен Теория за правната система / Росен Ташев. - София : Сиби, 2 изд; 34/Т42

Телефонтен указател на Софийскиата адвокатска колегия 1981. - . ; 34/Т18

Темида 3 : Литературен сборник / ред. Кино Лазаров, Т. Гиргинова, И. Филчев. - София : Фенея, 2007; 34/Т47

Темида се шегува. Пловдив: „Христо Г. Данов”, 1981; 34/Т47

Тибитц, Фелиса Клиника преподавания права при юридическом вузе : Клиника типа "street law" / живое право / Фелиса Тибитц. - Будапешт : Институт конституционной и правовой политики, 2001. - (Документы КОЛЛПИ, 3) ; 34/Т54

Тибълс, Джоф Най-големите гафове в правосъдието / Джоф Тибълс; прев. Георги Ангелов. - София : Анимар, 2003 ; 34/Т54

Токушев, Димитър История на българската средновековна държава и право / Димитър Токушев. - Собия : Сиби, 2009 ; 34/Т62

Токушев, Димитър История на новобългарската държава и право : 1878 - 1944 / Димитър Токушев. - София : Сиби, 2001; 34/Т62

Торбов, Цеко История и теория на правото / Цеко Торбов. - София : БАН, 1992. - (Видни юристи) ; 34/Т75

Торбов, Цеко История на правната наука / Цеко Торбов. - София : Юриспрес, 2002. - (Събрани съчинения) т. 2; 34/Т75

Уебър, Дейвид Добро бюджетиране, по-добро правосъдие: Съвременни практики за бюджетиране в правосъдната система / Дейвид Уебър. - София : Ин-т Отворено общество, 2007; 34/У27

Файнман, Дж. Въведение в американското право: Подробна, ясна и достъпна карта на американската правна система. С.: Сиела, 2012; 34/Ф12

Фиданов, Димитър Фрагменти : Спомените на един прокурор / Димитър Фиданов. - София : Комсервиз, 2006 ; 34/Ф45

Форестие-Масон Съвеста на адвоката : Съчинение увенчано от френската академия / Масон-Форестие; прев.Ц.В.П.. - Пловдив : Г-ца София Д.Юрукова, б.г. ; 34/Ф72

Хараламбиев, Хари Ако имате търепнието : Съдебни пледоарии / Хари Хараламбиев. - София : Сиела, 2002. ; 34/Х26

Хараламбиев, Хари Ако имате търпение, отсъдете! : Съдебни пледоарии / Хари Хараламбиев. - София : Сиела, 2010 ; 34/Х26

Хараламбиев, Хари Казах. Отсъдете! : Съдебни пледоарии / Хари Хараламбиев. - София : Сиела, 2006 ; 34/Х26

Хинова, Тамараи др. Бележити български учени-юристи : Академик Петко Стайнов, академик Любен Василев, професор доктор Иван Ненов / Тамара Хинова, Васил Мръчков, Чудомир Големинов. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2010 ; 34/С62

Христов, Иво Право и модерност / Иво Христов. - София : Кротал, 2003 ; 34/Х78

Хрусанов, Дончо и др. Право и език : Насоки за писане и редактиране на правни текстове / Дончо Хрусанов, Тодор Шопов. - София : УИ Св. Кл. Охридски, 2010 ; 34/Х91

Цанова, Рени Изповед : Истината за шест съдебни дела / Рени Цанова. - София : Фама, 2002 ; 34/Ц18

Цената на правосъдието в България. Оценка на динамиката и ефективността на обществените разходи за правосъдие и ред 1998-2008 година : Доклад. - София : Ин-т Отворено общество, 2009 ; 34/Д36

Цонев, В. Теория на източниците на социалистическото право / В. Цонев. - София : Наука и изкуство, 1973 ; 34/Ц25

Чанкова, Добринка Медиацията между жертвата и извършителя на престъплението / Добринка Чанкова. - София : Фенея, 2002; 34/Ч22

Човекът и законът : Минало, настояще, бъдеще. - Велико Търново : УИ Св.св.Кирил и Методий, 2002; 34/Ч73

Шаранкова, Жана Юридическото мислене : Проект за интерпретативна теория / Жана Шаранкова. - София : УИ Св.Кл. Охридски, 2001 ; 34/Ш33

Юбилеен сборник 15 [петнадесет] години Юридически факултет. - Пловдив : ПУ П.Хилендарски, 2008; 34/Ю12

Юбилеен сборник в памет на професор Витали Таджер. - София : Сиби, 2003; 34/Ю12

Юбилеен сборник в чест на професор Живко Сталев. - София : Сиби, 2005 ; 34/Ю12

Юбилеен сборник на департамент Право към Нов български университет. - София : НБУ, 2006; 34/Ю12

Юбилейно издание на Висия адвокатски съвет в два тома (футляр). - София : Сиби, 2008 том 1. Закон за адвокатите от 22 ноември 1888 / състав. Ива Борилкова. – 2008 том 2. Българската адвокатура. Нормативни актове. The Bulgarian Bar. Normative acts. - 2008 ; 34/(094.4)

Юридическа мисъл. – София т. кн. 4. - 1922 ; 34/Ю29

Юридическо списание. - София : Янко Ковачев, 1894. ; 34/Ю18

Юшков, С. В. История госурадства и права СССР : Часть первая / С. В. Юшков. - Москва : Гос. изд-во Юрид. лит-ры, 1950 ; 34/Ю40

AN?O?OГIA: Пo??o? - ?ok???o - ?i?y??? (Антология: поезия - разкази на солунските адвокати). . - Тесалоники : Янойапиус, 2007 ; 34/А74

Bulgaria and the European Union : Towards an Institutional Infrastructure. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 1998 ; 34/Б92

Chillon la "bastille du Pays de Vaud"? : Janvier 1798. - , 1990 ; 34/Ч19

Conviser Mini Revie. - California : Harcourt Brace Jovanovich Legal and Professional Publications Inc, 1992 ; 34/К81

Conviser, Richard Constitutional Law, Contracts, Sales / Richard Conviser. - California : Harcourt Brace Jovanovich Legal and Professional Publications Inc., 1992 ; 34/К81

England. Laws etc. Halsnury's Laws of England : part 1 -. - 4 ed.. - London : Butteworths, 1991 -; part 1. vol. 1 - 21. - 1991 part 2. vol. 22 - 52. - 1991 vol. 6. Choses in Action. Clubs. Commons. Commonwealth and dependencies. - 1991 vol. 23. Income Taxation. - 1991 vol. 55. 1990 Consolidated Index (A - H). - 1991 vol.56. 1990 Consolidated Index (I - Z). - 1991 vol. 56. 1990 Annual Abridgement. - 1991 ; 34/(094.57)

Final Document : General Statements. Introductory Speeches. Messages

Mt. Kopaonik. - Beograd : Kopaonik, 2005 ; 34/Ф17

Guide pratique de la mediation civile. - Geneve, 2005 ; 34/Г21

Ildebrando Benfenati. - Venezia : ITE, 1971 ; 34/И12

K??IKA? NOMIKOY ?HMATO? - ??? 5 ??i?? 2002-2006 (Закон за правната стъпка: Петгодишник 2002-2006). - Тесалоники : Янойапиус, 2007 ; 34/К70

Le Nouvelle Legislation Commerciale en Serbie et Montenegro: Rapports du Colloque de Lausanne : New Commercial Legislation in Serbia and Montenegro: Reports following the Round Table in Lausanne, 12 November 12, 2003. - Belgrad : Institute of Comarative Law, 2004 ; 34/Н95

Mauri, L. Regulae Juris raccolta di 2000 Regole del Diritto eaeguita sui migiliori testi / L. de-Nauri. - Milano : Ulrico Hoepli, 1936 ; 34/М11

Nielsen, James Handbook of Federal Drug Law / James Nielsen. - Philadelphia : Lea Febiger, 1992 ; 34/Н78

Nomiko Bhma - ??? 5 ??i?? 2002-2006 (Информационна база данни по програмата Сократис: Правна стъпка: Петгодишник: 2002-2006) . - Тесалоники : Янойапиус, 2007 ; 34/Н89

Perovicq Slobodan Besede sa Kapaonika / Slobodan Perovic. - Beograd : Kopaonska schoka, 2006 ; 34/П37

Prace.Zakonik Zakonik Prace a predpisy souvisici. - Praha, 1965; 34/(094.4)

Praktischer Leiftaden zur zivilen Mediation. - Genf, 2005 ; 34/П82

Pritchard, John The New Penguin Guide to the Law : Your Rights and the Law Explained / John Pritchard. - 5 edition. - London : Penguin Books, 2004 ; 34/П87

Repetition Ecrites d'Histoir du Droit : Premiere Annee. - Paris : б. м., 1938. ; 34/Р53

Romania Studii Juridice. - Romania : Acad. Republ. Popul. Romanie, 1960 ; 34/С18

The Digest : Annotated British, Commonwealth and european Cases. Vol 1 -. - 2 reissue. - ondon : Butterworth Co. Ltd, 1991; vol.5 (2). - 1991 vol.4 (2). Bankruptcy and Insolvency. - 1991 vol.36 (4). Patents and Inventions (Parts 7 (2)). - 1991 1993. Cummulative Supplement. - 1993 ; 34/(094.57)

Trabucchi, Alberto Il Dolo nella teoria dei vizi del volere / Alberto Trabucchi. - CEDAM : Padova, 1937 ; 34/Т79USA. Laws etc. Code of Federal Regulations : Title 20. - Washington : U.S.Government Printing Office, 1961 ; 34/(094.4)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница