Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9Дата24.07.2016
Размер28.78 Kb.
#3809

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД 4230, Асеновград

пл. „Акад.Николай Хайтов” № 9

Тел.: 0331/62050, 070010502

Факс: 0331/65156

e-mail–obstina@assenovgrad.com

Asenovgrad MUNICIPALITY

4230, Asenovgrad

Acad.Nikolay Haytov” sq. № 9tel. +359 (0) 331/62050, 070010502

fax + 359 (0) 331/65156

www.assenovgrad.com

Изх.№ 14.00.5085/07.11.2013 год.


ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност по проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“ОТНОСНО: Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие.

На основание чл.29 ал.1 от Закона за обществени поръчки, представяме на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения:


Въпрос 1:

Съгласно отговор №1, моля да уточните: Какви трябва да бъдат изработените информационни материали: брошури или албум? В отговора Ви се посочват характеристики и за двете. Съответно, какви следва да бъдат техните формат /А5-148х210 или21/23, тъй като са посочени и двата формата/, обем /10 или 16 страници, тъй ката са посочени и двата обема/, вид и цветност на хартията в зависимост от това брошура или албум трябва да се изработи? Какво се разбира под добавяне на снимки, текст към брошурата, след приключване на обекта, особено, в случай че е приключило тяхното отпечатване и предаване към Вас? Закрепването на DVD дискът със заснетия филм ангажимент на Изпълнителя ли е? Съгласно техническото задание и дадените отговори от Вас става ясно, че тиражът на брошурите е 500 бр., а на DVD-та е 1000бр. Това означава ли, че само 500 бр. от дисковете ще бъдат закрепени към брошурите, а другите 500 бр. ще бъдат предадени с пълноцветна обложка към Вас или обложката и пълната бройка на DVD-та ще бъдат предадени наведнъж?Отговор:

Виж отговора на Въпрос № 2 от писмо с Изх.№ 14.00.4953/31.10.2013 год.

Виж отговора на Въпрос № 1 от писмо с Изх.№ 14-00-4699-1/21.10.2013 год.

Втората част от брошурите /250 бр./ се отнася за резултатите от проекта и следователно ще бъде отпечатана след приключване на обекта, направата на снимки и прибавянето им към брошурата.Формата е 21/23, а обема е 16 страници. Закрепването на DVD дискът със заснетия филм е ангажимент на Изпълнителя.

Тиражът на брошурите е 500 бр., а на DVD-та е 1000 бр., 500 бр. ще бъдат предадени с пълноцветна обложка към Изпълнителя.
Въпрос 2:

Каква е информацията, необходима за изготвяне на презентацията, която Изпълнителят е длъжен за набави – снимки, рекламен текст или друго?Отговор:

За изготвянето на презентацията е необходимо набавянето на всички рекламни и информационни текстове, включително и снимков материал, показващ проекта, както и Програмата.
Въпрос 3:

Кой избира лицата, които ще присъстват на официалните церемонии – Възложителят или Изпълнителят? Възложителят ли ще представи списък на участниците /официалните лица/ или е задължение на Изпълнителя? Фирмата–изпълнител има ангажимент само да покани участниците или трябва да предложи списък с такива?Отговор:

Фирмата-изпълнител представя списък на лицата, които ще присъстват на официалните церемонии, съгласуван, с Възложителя, като се съобразява и с лицата посочени от него.

Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ /П/

/Кмет на Община Асеновград/

Изготвил: /п//инж. Георги Ангелов –

Нач. отдел „ПИДРПП”/
Каталог: userfiles -> file -> docs2 -> OP Obiavlenia
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции
OP Obiavlenia -> Оценъчна карта за техническите предложения на допуснатите участници
OP Obiavlenia -> „Избор на изпълнители за изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти разпределени по шест обособени позиции, във връзка с проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014 – 2020 за гр
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница