Община болярово състояние на Регистрите за раждане към 01. 05. 2003 гДата02.06.2018
Размер118.74 Kb.
ОБЩИНА БОЛЯРОВО - Състояние на Регистрите за РАЖДАНЕ към 01.05.2003 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

с.Голямо Крушево

1900-1902-смесени


1912-1913-смесени

1920-1929-смесени

1930-1936

1941-2003


с.Голямо Крушево

1903-1911липсващи по неиз.


1914-1919 причини

1937-м.02.1941с.Стефан Караджово Боляровос.Стефан Караджово

1913-1934-смесени

1935-2003Стефан Караджовос.Златиница

1913-1916

1918-1927

1930-1936

1960-2003с.Златиница1917с.Маломирово

1928-1929с.Маломирово

1937-1959с.Маломирово

общ. Елховос.Вълчи Извор

1935-1936

1948


1960-2003

с.Вълчи Извор

1937-1947

1949-1959липсват по неиз.прич.


с.Оман

1914-1936,1939,1954

1961-2003с.Оман
1919,1937,1938

1940-1960с.Стефан Караджово общ.Боляровос.Воден

1914-1930

1932-1975

1976-2003


с.Воден


1930-1931с.Малко Шарково

общ. Болярово
с.Попово


1910-1929смесени

1930-2003с.Попово


1911-1912,1914,1916,1917липсват

по неиз.причини

с.Ружица1930-1935

1947-1956

1960-1974

1976-1977

1981-2003


с.Ружица


1936-1946липсват по неиз.пр.

1957-1959,

1975

1978-1980липсват по неиз.причини


с.Шарково

1913-1929-смесени

1930-1935

1946-2003


с.Шарково

1918-липсват по неиз.причини

1936-1945с.Воден

общ.Болярово


с.Иглика

1973-2003

с.Иглика
1922-34с.Голям дервент

общ.Елхово

1935-1961сМамарчево

1962-1972с.Шарково общ. Боляровос.Ситово

1922-1934

1973-2003с.Ситово


1935-48с.Раздел общ.Елхово

1949-1959с.Мамарчево

1960-1972с.Шарково общ.

Болярово


с.Дъбово

1924-1934

1948,1960-1964

1969-2003


с.Дъбово

1935-1947 липсващи по неиз.

причини


1949-1950с.Попово

1965-1967с.Попово Боляр.

1968-Стефан Караджово


с.Горска поляна

1900,1906,1911

1913-1934 ,1961-2003с.Горска поляна

1901-1912 ,1930липсват по неиз.причини

1935-1960с.Момина Църква

обл.Бургасс.Странджа

1913-1934

1946-2003с.Странджа
1935-1945с.Воден общ.

Болярово


с.Камен връх

1913,1918,1920,1921,1926

1929,1931-1934

1946-2003


с.Камен връх

1914-1917,1919,1922-1925,

1927-1928,1930,1935-1945

липсващи регистри по неиз.пр.

сКрайново

1981-2003

с.Крайново
До 1980г.с.Воден Болярово

с.Малко Шарково

1917,1924-1926,1928,1932

1934-2003с.Малко Шарково

1918-1923,1927,1931,1933липсват по неиз.прич.

1930-1931с.Воден

общ.Боляровос.Мамарчево

1913-2003

с.Мамарчевогр.Болярово

1913-2003

гр.Болярово

1922,1924липсващи по неиз.пр.

ОБЩИНА БОЛЯРОВО - Състояние на Регистрите за ГРАЖДАНСКИ БРАК към 01.05.2003 г.Населено място

Съставени регистри

от.........г. до.........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от...........г. до.............г.

/причини/

Не са съставени регистри

от............г. до..........г.

/Къде са съставяни/

с.Голямо Крушево

1900-1902,1912-1913

1920-1929-смесени

1930-1936

1941-2003с.Голямо Крушево

1903-1911,1914-1919липсват по неиз.пр.
1976-1977липсват по неиз.пр.

1937-м.02.1941с.СтефанКараджово

общ.Болярово


с.Стефан Караджово

1935-2003

с.Стефан Караджовос.Златиница

1913-1916

1918-1927

1930-1936

1960-1963

1967-2003


с.Златиница
1917 с.Маломирово

1928-1929с.Маломирово

1937-1959с.Маломирово

1964-1966 с.Маламирово

общ. Елхово


с.Вълчи извор

1935-1936

1948,1960-2003с.Вълчи Извор

1937-1947 липсват по неиз.пр.

1949-1959 липсващи по неиз.пр.


с.Оман

1914-1939

1960-2003с.Оман
1919,1937-1938 с.Стефан

1940-1959 Караджовос.Воден

1914-1929смесени

1930-1968,1980-2003с.Воден

1969-1979 липсват по неиз.пр.


с.Попово

1910-1929смесени

1930-2003с.Поповос.Ружица

1930-1936

1946-1955,1960-2003с.Ружица

1937-1945липсват по неиз.пр.

1956-1959липсват по неиз.пр.


с.Шарково

1913-1929смесени

1930-1935,1946-2003с.Шарково

1918-липсват по неиз.пр.

1936-1945-с.Воден

общ.Боляровос.Иглика

1900-1910

1923-1934

1961-2003


с.Иглика

1911-1922липсват по неиз.пр.

1935-1948-с.ГолямДервент

общ.Елхово

1949-1960с.Мамарчево Болярово


с.Ситово

1900-1910

1923-1925

1931-1934

1960-2003с.Ситово

1911-1922липсват по неиз.пр.

1926-1930липсват по неиз.пр.1935-1948с.Раздел общ.Елхово

1949-1959с.Мамарчево Болярово


с.Дъбово

1925-1929

1981-2003с.Дъбово

1930-1980липсват
с.Горска поляна

1900,1906,1911

1913-1934,1961-2003с.Горска поляна

1901-1912,1930липсващи по неиз.пр

1935-1960с.Момина Църква

обл.Бургасс.Странджа

1913-1929смесени

1930-2003с.Странджас.Камен връх

1931,1934,1946-1955

1960-2003с.Камен връх

1913-1930,1931-1933,1935-1945

1956-1959липсващи по неиз.пр.


с.Крайново

1981-2003

с.Крайново
До 1980с.Воден общ.Болярово

с.Малко Шарково

1917, 1924-1928

1934-1936

1981-1983,1986,1988

1989-2003с.Малко Шарково

1918-1923, 1927 ,1929-1933

1937-1980

1984-1985липсват по неиз.пр.

с.Мамарчево

1913-2003

с.Мамарчевогр.Болярово

1913-2003

гр.Болярово

1922,1924липсващи по неиз.пр.

ОБЩИНА БОЛЯРОВО - Състояние на Регистрите за СМЪРТ към 01.05.2003г.


Населено място


Съставени регистри

от.........г. до..........г.

Местосъхранение на

регистрите

Липсващи регистри

от..........г. до...........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от...........г. до...........г.

/Къде са съставян/

Голямо Крушево

1900-1902,1912-1913,

1920-1929смесени

1930-1933,1935-1936

1941-2003Голямо Крушево

1903-1911липсват по неиз.пр.

1914-1919

1934липсват

1952,1954 липсват по неиз.пр.1937-м.02.1941с.Стефан Караджово Боляровос.Стефан Караджово

1913-1929смесени

1930-2003с.Стефан Караджово

1960 липсва по неиз.пр.
с.Златиница

1913-1916

1918-1927

1930-1936,1960-2003


с.Златиница
1917 с.Маломирово

1928-1929 с.Маломирово общ.

1937-1959 с.Маломирово Елхово


с.Вълчи Извор

1935,1936,

1948


1960-2003

с.Вълчи извор

1937-1947 липсват по неиз.пр.

1949-1959 липсват по неиз.пр.


с.Оман

1914-1939

1960-2003с.Оман

1919,1937,1938,1940,1959

липсват по неиз.пр.


с.Воден

1914-1929смесени

1930-1931,1937-2003с.Воден
1931-1936с.Малко Шарково

общ.Боляровос.Попово

1910-1929смесени

1930-2003с.Поповос.Ружица

1930-1935

1947-1955

1960-1974,1978-2003


с.Ружица

1936-1946липсват по неиз.пр.

1956-1959липсват

1975-1977липсват

с.Шарково

1913-1929смесени

1930-1935,1946-2003с.Шарково

1918-липсва по неиз.пр.

1936-1945с.Воден Боляровос.Иглика

1922-1934

1982-2003с.Иглика

с.Иглика

1935-1948с.ГолямДервент общ.Елхово

1949-1959с.Мамарчево Болярово

1960-1981с.Ситово Болярово


с.Ситово

1922-1934

1960-2003с.Ситово

1935-1948с.Раздел общ.Елхово

1949-1959с.Мамарчево Боляровос.Дъбово

1924-1929

1960-2003с.Дъбово

1930-1959липсващи

1976,1980липсващи по неиз.пр.


с.Горска поляна

1900,1906,1911,1913-1929смесени

1931-1934,1961-2003с.Горска поляна

1901-1912, 1930липсващи по неиз.причини

1935-1960с.Момина църква

обл.Бургас


с.Странджа

1913-1929смесени

1930-2003с.Странджас.Камен връх

1916,1918,1923,1928

1931-1934

1946-1955

1961-2003с.Камен връх

1913-1915,1917,1919-1922

1924-1927,1929-1930

1935-1945липсващи по

1956-1960 неиз.прич.


с.Крайново

1981-2003

с.Крайново
До 1980-с.Воден Болярово

с.Малко Шарково

1917,1924-1926,1928,

1930-1933

1935-1936,1979-2003


с.Малко Шарково

1918-1923,1927,1929,1934

липсващи по неиз.пр.1937-1978липсващи по неиз.пр.
с.Мамарчево

1913-2003

с.Мамарчевогр.Болярово

1913-2003

гр.Болярово

1922,1924 липсващи по неиз.пр.
Каталог: rgs -> jambol
rgs -> Община златарица състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община хаджидимово състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община крушари състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003
rgs -> Община якоруда състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община аврен състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007 г
rgs -> Община севлиево – Състояние на регистрите за раждане – към 01. 05. 2003г
jambol -> Община ямбол състояние на Регистрите за раждане към 01. 05. 2003 г
jambol -> Община стралджа състояние на Регистрите за раждане към 01. 05. 2003 г
jambol -> Община тунджа състояние на Регистрите за раждане към 01. 05. 2003 г
jambol -> Община елхово състояние на Регистрите за раждане към 01. 05. 2003 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница