Община драгоман състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 гДата09.04.2018
Размер218.16 Kb.
ОБЩИНА ДРАГОМАН Състояние на Регистрите за РАЖДАНЕ към 31.12.2007 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.ДРАГОМАН

1893-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №497К

1913-1929 смесени


1930-2007

ГР.ДРАГОМАН

С.БЕРЕНДЕ

ГР.ДРАГОМАН

1913-1920 не са водени


1921-1934 Каленовци

1935-1998 Калотина

1999-2007 Калотина


С.БЕРЕНДЕ ИЗВОР

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 смесени Калотина


1930-1980 Калотина

1981-2007 КалотинаС.ВАСИЛОВЦИ

1910-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №497К

1912-1929 смесен


1930-1979

1980-2007ГР.ДРАГОМАН

С.ВИШАН

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1916, 1920, 1932- пожар

1913-1929 см. Неделище


1930-1973 Неделище

1974-1980 ГаберС.ВЛАДИСЛАВЦИ

1924-1934
1981-2033

ГР.ДРАГОМАН

1913-1923 см Неделище

1935-1980 ГаберС.ГАБЕР

1896-1901, 1903-1905, 1909-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №497К
1913-1929 смесени


1930-1934

1943-2007ГР.ДРАГОМАН

1935-1942 ДрагоманС.ГОЛЕМО МАЛОВО

1894-1910 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №497К1913-1929 смесени


1930-1966

1981-2007ГР.ДРАГОМАН

1967-1980 Драгоман


С.ГОРНО СЕЛО

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1916, 1920, 1932- пожар

1913-1929 см. Неделище


1930-1973 Неделище

1974-1980 Габер


С.ГРЪЛСКА ПАДИНА

ГР.ДРАГОМАН

1916, 1920, 1932- пожар

1913-1929 см. Неделище


1930-1973 Неделище

1974-1980 Габер


1981-2007 Горно село

С.ДОЛНА НЕВЛЯ

ГР.ДРАГОМАН

1916, 1920, 1932- пожар

1913-1929 см. Неделище


1930-1973 Неделище

1974-1980 Габер


1981-2007 Горно село

С.ДОЛНО НОВО СЕЛО

ГР.ДРАГОМАН

1913-1923 Габер


1924-1979 Калотина

1980-2007 ВишанС.ДРАГОИЛ

1980-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 см. Драгоман


1930-1979 Драгоман

С.ДРЕАТИН

ГР.ДРАГОМАН

1916, 1920, 1932- пожар

1913-1929 см. Неделище


1930-1973 Неделище

1974-1980 Габер


1981-2007 Горно село

С.КАЛОТИНА

1894-1896, 1898-1905, 1907-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №497К

1913-1929смесени


1930-1980

1981-2007ГР.ДРАГОМАН

С.КАМБЕЛЕВЦИ

1913-1929 смесени


1930-1934

ГР.ДРАГОМАН

1935-1942 Драгоман

1943-1980 Габер

1981-2007 Табан


С.КРУША

1980-2007

ГР.ДРАГОМАН

1916, 1920, 1932-пожар

1913-1929 см. Неделище


1930-1979 Габер

С.ЛЕТНИЦА

ГР.ДРАГОМАН

1913-1934 Каленовци


15.06.1934-1942 Калотина

1943-1979 Драгоман

1980-2007 Прекръсте


С.ЛИПИНЦИ

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 смесени Калотина


1930-1980 Калотина

1981-2007 КалотинаС.МАЛО МАЛОВО

1980-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 см. Гол. Малово


1930-1979 Василовци

С.НАЧЕВО

ГР.ДРАГОМАН

1916, 1920, 1932-пожар

1913-1929 см. Неделище


1930-1973 Неделище

1974-1980 Габер

1981-2007 Чеканец


С.НЕДЕЛИЩЕ

1913-1929 смесени


1930-1974

ГР.ДРАГОМАН

1916, 1920, 1932-пожар


1975-1980 Габер

1981-2007 КрушаС.НЕСЛА

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1916, 1920, 1932-пожар

1913-1929 см. Неделище


1930-1974Неделище

19751980 ГаберС.НОВО БЪРДО

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 смесени Калотина


1930-1980 Калотина

1981-2007 КалотинаС.ПРЕКРЪСТЕ

1980-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1934 Каленовци


15.06.1934-1942 Калотина

1943-1979 ДрагоманС.РАЯНОВЦИ

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 см. Габер


1930-1980 Габер

С.ТАБАН

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 см. Габер


1930-1980 Габер

С.ЦАЦАРОВЦИ

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 см. Габер


1930-1980 Габер

С.ЦРЪКЛЕВЦИ

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 см. Василовци


1930-1980 Василовци

С.ЧЕКАНЕЦ

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1916, 1920, 1932-пожар

1913-1929 см. Неделище


1930-1973 Неделище

1974-1980 Габер

1981-2007 Чеканец


С.ЧЕПЪРЛИНЦИ

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 смесени Калотина


1930-1980 Калотина

1981-2007 КалотинаС.ЧОРУЛ

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1916, 1920, 1932-пожар

1913-1929 см. Неделище


1930-1973 Неделище

1974-1980 Габер


С.ЧУКОВЕЗЕР

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 см. Драгоман


1930-1980 Драгоман


С.ЯЛБОТИНА

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1916, 1920, 1932-пожар

1913-1929 см. Неделище


1930-1973 Неделище

1974-1980 Габер


ОБЩИНА ДРАГОМАН Състояние на Регистрите за ГРАЖДАНСКИ БРАК към 31.12.2007 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.ДРАГОМАН

1893-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №497К

1913-1929 смесени


1930-2007

ГР.ДРАГОМАН

С.БЕРЕНДЕ

ГР.ДРАГОМАН

1913-1920 не са водени


1921-1934 Каленовци

1935-1998 Калотина

1999-2007 Калотина


С.БЕРЕНДЕ ИЗВОР

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 смесени Калотина


1930-1980 Калотина

1981-2007 КалотинаС.ВАСИЛОВЦИ

1910-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №497К

1913-1929 смесен


1930-1981

1982-2007ГР.ДРАГОМАН

С.ВИШАН

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1926

1930-1934

1936-1938

1940-1941


1927-1929 см. Неделище


1935 - Неделище

1942-1971 Неделище

1972-1981 Габер


С.ВЛАДИСЛАВЦИ

1924-1934

1981-2033ГР.ДРАГОМАН

1913-1923 см Неделище


1935-1980 Габер

С.ГАБЕР

1896-1901, 1903-1905, 1909-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №497К
1913-1929 смесени


1930-1935

1942-2007ГР.ДРАГОМАН

1936-1941 Драгоман

С.ГОЛЕМО МАЛОВО

1894-1910 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №497К


1913-1929 смесени


1930-1981

1982-2007ГР.ДРАГОМАН

С.ГОРНО СЕЛО

1981-2033

ГР.ДРАГОМАН

1913-1926

1930-1934

1936-1938

1940-1941


1927-1929 см. Неделище


1935 - Неделище

1942-1971 Неделище

1972-1981 Габер


С.ГРЪЛСКА ПАДИНА

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1926

1930-1934

1936-1938

1940-1941


1927-1929 см. Неделище


1935 - Неделище

1942-1971 Неделище

1972-1980 Габер


С.ДОЛНА НЕВЛЯ

ГР.ДРАГОМАН

1913-1926

1930-1934

1936-1938

1940-1941


1927-1929 см. Неделище


1935 - Неделище

1942-1971 Неделище

1972-1980 Габер

1981-2007 НеслаС.ДОЛНО НОВО СЕЛО

ГР.ДРАГОМАН

1913-1923 Габер


1924-1979 Калотина

1980-2007 ВишанС.ДРАГОИЛ

1980-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 см. Драгоман


1930-1979 Драгоман

С.ДРЕАТИН

ГР.ДРАГОМАН

1913-1926

1930-1934

1936-1938

1940-1941


1927-1929 см. Неделище


1935 - Неделище

1942-1971 Неделище

1972-1980 Габер

1981-2007 Горно селоС.КАЛОТИНА

1894-1896, 1898-1905, 1907-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №497К

1913-1929смесени


1930-1980

1981-2007ГР.ДРАГОМАН

С.КАМБЕЛЕВЦИ
ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 смесени Габер

1930-1980 Габер

1981-2007 Табан


С.КРУША

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1926

1930-1934

1936-1938

1940-1941


1927-1929 см. Неделище


1935 -1936 Неделище

1942-1971 Неделище

1972-1980 Габер


С.ЛЕТНИЦА

ГР.ДРАГОМАН

1913-1934 Каленовци


15.06.1934-1942 Калотина

1943-1979 Драгоман

1980-2007 Прекръсте


С.ЛИПИНЦИ

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 смесени Калотина


1930-1980 Калотина

1981-2007 КалотинаС.МАЛО МАЛОВО

1980-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 см. Гол. Малово


1930-1979 Василовци

С.НАЧЕВО

ГР.ДРАГОМАН

1913-1926

1930-1934

1936-1938

1940-1941


1927-1929 см. Неделище


1935 -1936 Неделище

1942-1971 Неделище

1972-1980 Габер

1981-2007 ЧеканецС.НЕДЕЛИЩЕ

1927-1929 смесени


1935-1936

1942-1971

1972-1980


ГР.ДРАГОМАН

1913-1926

1930-1934

1936-1938

1940-19411981-2007 Круша

С.НЕСЛА

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1926

1930-1934

1936-1938

1940-1941


1927-1929 см. Неделище


1935 - Неделище

1942-1971 Неделище

1972-1980 Габер


С.НОВО БЪРДО

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 смесени Калотина


1930-1981 Калотина

1982-2007 КалотинаС.ПРЕКРЪСТЕ

1980-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1934 Каленовци


15.06.1934-1942 Калотина

1943-1979 ДрагоманС.РАЯНОВЦИ

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 см. Габер


1930-1980 Габер

С.ТАБАН

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 см. Габер


1930-1980 Габер

С.ЦАЦАРОВЦИ

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 см. Габер


1930-1980 Габер

С.ЦРЪКЛЕВЦИ

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 см. Василовци


1930-1980 Василовци

С.ЧЕКАНЕЦ

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1926

1930-1934

1936-1938

1940-1941


1927-1929 см. Неделище


1935 - Неделище

1942-1971 Неделище

1972-1981 Габер


С.ЧЕПЪРЛИНЦИ

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 смесени Калотина


1930-1980 Калотина

1981-2007 КалотинаС.ЧОРУЛ

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1926

1930-1934

1936-1938

1940-1941


1927-1929 см. Неделище


1935 - Неделище

1942-1971 Неделище

1972-1980 Габер


С.ЧУКОВЕЗЕР

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 см. Драгоман


1930-1980 Драгоман

С.ЯЛБОТИНА

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1926

1930-1934

1936-1938

1940-1941


1927-1929 см. Неделище


1935 - Неделище

1942-1971 Неделище

1972-1980 Габер
ОБЩИНА ДРАГОМАН Състояние на Регистрите за СМЪРТ към 31.12.2007 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.ДРАГОМАН

1893-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №497К

1913-1929 смесени


1930-2007

ГР.ДРАГОМАН

С.БЕРЕНДЕ

ГР.ДРАГОМАН

1913-1920 не са водени


1921-1934 Каленовци

1935-1998 Калотина

1999-2007 Калотина


С.БЕРЕНДЕ ИЗВОР

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 смесени Калотина


1930-1980 Калотина

1981-2007 КалотинаС.ВАСИЛОВЦИ

1910-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №497К

1912-1929 смесен


1930-1979

1980-2007ГР.ДРАГОМАН

С.ВИШАН

1980-2007ГР.ДРАГОМАН

1916, 1920, 1930-1942 при пожар

1913-1929 см. Неделище


1974-1979 Габер

С.ВЛАДИСЛАВЦИ

1913-1929 смесени


1930-1934

1980-2007ГР.ДРАГОМАН

1935-1979 ГаберС.ГАБЕР

1896-1901, 1903-1905, 1909-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №497К
1913-1929 смесени


1930-1934

1943-2007ГР.ДРАГОМАН

1935-1942 Драгоман

С.ГОЛЕМО МАЛОВО

1894-1910 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №497К1913-1929 смесени


1930-1996

1999-2007ГР.ДРАГОМАН

1981-1984
С.ГОРНО СЕЛО

1980-2007

ГР.ДРАГОМАН

1916, 1920, 1930- 1942 при пожар

1913-1929 см. Неделище

1943-1979 Габер


С.ГРЪЛСКА ПАДИНА

ГР.ДРАГОМАН

1916, 1920, 1930- 1942 при пожар

1913-1929 см. Неделище

1943-1979 Габер


1980-2007 Горно село

С.ДОЛНА НЕВЛЯ

ГР.ДРАГОМАН

1916, 1920, 1930- 1942 при пожар

1913-1929 см. Неделище

1943-1979 Габер


1980-2007 Несла

С.ДОЛНО НОВО СЕЛО

ГР.ДРАГОМАН

1913-1923 Габер


1924-1979 Калотина

1980-2007 ВишанС.ДРАГОИЛ

1980-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 см. Драгоман


1930-1979 Драгоман

С.ДРЕАТИН

ГР.ДРАГОМАН

1916, 1920, 1930- 1942 при пожар

1913-1929 см. Неделище

1943-1979 Габер


1980-2007 Горно село

С.КАЛОТИНА

1894-1896, 1898-1905, 1907-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №497К

1913-1929смесени


1930-1998

1999-2007ГР.ДРАГОМАН

С.КАМБЕЛЕВЦИГР.ДРАГОМАН

1913-1929 смесени Габер


1930-1979 Габер

1980-2001 Табан

2001-2007 Табан


С.КРУША

1980-2007ГР.ДРАГОМАН

1916, 1920, 1930-1942 при пожар

1913-1929 см. Неделище


1930-1979 Габер

С.ЛЕТНИЦА

ГР.ДРАГОМАН

1913-1934 Каленовци


15.06.1934-1942 Калотина

1943-1979 Драгоман

1980-2007 Прекръсте


С.ЛИПИНЦИ

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 смесени Калотина


1930-1998 Калотина

1999-2007 КалотинаС.МАЛО МАЛОВО

1981-2001

2002-2007ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 см. Гол. Малово


1930-1979 Василовци

С.НАЧЕВО

ГР.ДРАГОМАН

1916, 1920, 1930-1942 при пожар

1913-1929 см. Неделище


1943-1980 Габер

1981-2001 Чеканец

2002-2007 Ялботина


С.НЕДЕЛИЩЕ

1913-1929 смесени


1930-1974ГР.ДРАГОМАН

1916, 1920, 1930-1942 при пожар

1975-1980 Габер

1981-2007 Круша


С.НЕСЛА

1981-1996

1997-2007ГР.ДРАГОМАН

1916, 1920, 1930-1942 при пожар

1913-1929 см. Неделище


1943-1980 Габер

С.НОВО БЪРДО

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 смесени Калотина


1930-1998Калотина

1999-2007 КалотинаС.ПРЕКРЪСТЕ

1980-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1934 Каленовци


15.06.1934-1942 Калотина

1943-1979 Драгоман
С.РАЯНОВЦИ

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 см. Габер


1930-1980Големо Малово

С.ТАБАН

1980-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 см. Габер


1930-1979 Габер

С.ЦАЦАРОВЦИ

1981-2001

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 см. Габер


1930-1980 Габер

С.ЦРЪКЛЕВЦИ

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 см. Василовци


1930-1980 Василовци

С.ЧЕКАНЕЦ

1981-2001


ГР.ДРАГОМАН

1916, 1920, 1930-1942 при пожар

1913-1929 см. Неделище


1943-1980 Габер

2002-2007 ЯлботинаС.ЧЕПЪРЛИНЦИ

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 смКалотина


1930-1998 Калотина

1999-2007 КалотинаС.ЧОРУЛ

1980-2007

ГР.ДРАГОМАН

1916, 1920, 1930-1942 при пожар

1913-1929 см. Неделище

1943-1980 Габер


С.ЧУКОВЕЗЕР

1981-2007

ГР.ДРАГОМАН

1913-1929 см. Драгоман


1930-1980 Драгоман


С.ЯЛБОТИНА

1981-2007


ГР.ДРАГОМАН

1916, 1920, 1930-1942 при пожар

1913-1929 см. Неделище

1943-1980 Габер


Каталог: rgs -> sofiaOblast
sofiaOblast -> Община сливница състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община самоков състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община горна малина състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2008 г
sofiaOblast -> Община своге състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община елин пелин състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община ботевград състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община божурище състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община етрополе състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община годеч състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община мирково състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница