Община елхово състояние на Регистрите за раждане към 01. 05. 2003 гДата11.06.2018
Размер136.1 Kb.
ОБЩИНА ЕЛХОВО - Състояние на Регистрите за РАЖДАНЕ към 01.05.2003 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

гр.Елхово

1913-1929-смесени


1930-2003

гр.Елхово


с.Маломирово

1913-1929-смесени

1930-2003с.Маломировос.Кирилово

1914-1929-смесени

1952-2003с.Кирилово
1930-1951-гр.Елхово

с.Борисово

1913-1929-смесени

1930-1934,1960-2003с.Борисово

1918-липсващ по неиз.пр.

1935-1959-с.Бояново

общ.Елховос.Жребино

1913-1929-смесени

1930-1934

1951-1959,1964-2003


с.Жребино1935-1950 с.Попово общ.Болярово

1960-1963 с.Бояново Елхово


с.Изгрев

1913-1929-смесени

1930-1934

1946-1955

1959-1961

1965-1979,1992-2003


с. Изгрев1935-1945 гр.Елхово

1956-1958 гр.Елхово

1962-1964 гр.Елхово

1980-1991 гр.Елхово


с.Лесово

1909-1929-смесени

1930-2003с.Лесово

1910,1911,1912,1931,1950

изгорели при пожар


с.Вълча поляна

1960-2003

с.Вълча поляна
До 1959-с.Голям Дервент Елхово

с.Мелница

1913-1929-смесени

1930-1935,1946-2003с.Мелница1936-1945с. Лесово общ.ЕлховоГолям Дервент

1913-1929-смесени

1930-1935

1943-1962,1965-2003


с.Голям Дервент
1936-1942 с.Раздел общ.Елхово

1963-1964 с.Раздел общ.Елхово


с Чернозем

1913-1929-смесени

1930-1936,1959-2003с.Чернозем1937-1958 с.Маломирово Елховос.Раздел

1915-1929-смесени

1930-2002гр.Елховос.Стройно

1921-1924-смесени

1960-2003с.Стройно
1925-1959 с.Бояново

общ.Елховос.Славейково


До 1934-с.Златиница Болярово

1935-1972-с.Маломирово Елховос.Трънково

1960-1978

с.Трънково
До 1934-с.Дряново общ.Тунджа

1935-1959гр.Елховос.Лалково

1913-1929-смесени

1930-1935

1960-2003


гр.Елхово1936-1959-с.Раздел общЕлховос.Малък Манастир

1913-1929-смесени

1930-2003с.Малък Манастирс.Гранитово

1913-1929,1953-смесени

1930-1934

1946-2003


с.Гранитово1935-1945-с.Княжево област Хасковос.Малко Кирилово


До 1935-с.Раздел общ.Елхово

1936-1945-с.Лесово общ.Елхово

1946-с.Мелница общ.Елхово


с.Добрич

1913-1929-смесени

1930-1936

1952-1955

1963-2003с.Добрич1937-1949 -с.Маломирово-

1950-1951 -с.Маломирово

1956-1962 -с.Маломирово Елховос.Пчела

1913-1929-смесени

1959-2003с. Пчела

1920-липсват по неиз.пр.

1935-1943-с.Малък Манастир общ.Елхово

1944-1958-гр.Елховос.Бояново

1914-1929-смесени

1930-2003с.Бояново
ОБЩИНА ЕЛХОВО - Състояние на Регистрите за ГРАЖДАНСКИ БРАК към 01.05.2003 г.Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

гр.Елхово

1913-1929-смесени

1930-2003гр. Елховос.Маломирово

1913-1929-смесени

1930-2003с.Маломирово


с.Кирилово

1914-1929-смесени

1930-1934

1952-2003


с.Кирилово1935-1951 гр.Елхово
с.Борисово

1913-1929-смесени

1930-1934

1960-2003


с.Борисово

1918-липсващ по неиз.пр.

1935-1959-с.Бояново

общ.Елхово


с.Жребино

1913-1929-смесени

1930-1934

1951-1959,1964-2003


с.Жребино1935-1950-с.Попово Болярово

1960-1963-с.Бояново Елхово


с.Изгрев

1913-1929-смесени

1930-1934

1946-1955

1959-1961,1965-2003с.Изгрев1935-1945гр.Елхово

1956-1958гр.Елхово

1962-1964гр.Елховос.Лесово

1909-1929-смесени

1930-2003с.Лесово

1910до1912-унищожени

при пожар


с.Вълча Поляна

1960-1971

1980-2003с.Вълча Поляна
До 1959-с.Голям Дервент

общ.Елховос.Мелница

1913-1929-смесени

1930-1935,1945-2003с.Мелница1936-1944-с.Лесово общ.Елховос.Голям Дервент

1913-1929-смесени

1930-1935,1944-2003с.Голям Дервент1936-1943-с.Раздел общ.Елхово
Населено място

Съставени регистри

от.......г. до ............г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващите регистри

от..........г. до............г.

Не са съставяни регистри

от.........г. до.........г.
с.Чернозем

1913-1929-смесени

1930-1936

1959-2003


с.Чернозем
1

1937-1958 с.Маломирово

общ.Елхово


с.Раздел

1915-1929-смесени

1930-2003гр.Елховос.Стройно

1921-1924 -смесени

1960-1976с.Стройно
1925-1959-с.Бояново

общ.Елховос.Славейково


До1934-с.Златиница Болярово

1935-1972-с.Маломирово Елховос.Трънково

1960-2003с.Трънково
До 1934 с.Дряново общ.Тунджа

1935-1959гр.Елховос.Лалково

1913-1929-смесени

1930-1935

1960-2003


гр.Елхово1936-1959-с.Раздел

общ.Елхово


с.Малък Манастир

1913-1929-смесени

1930-2003с.Малък Манастир

1946-липсва по неиз.пр.
с.Гранитово

1913-1929,1953-смесени

1930-1934

1946-2003


с.Гранитово1935-1945-с.Княжево обл.Хасковос.Малко Кирилово


До 1935-с.Раздел Елхово

1936-1945-с.Лесово Елхово

от 1946-с.Мелница Елхово


с.Добрич

1913-1929-смесени

1930-1936

1951-1955,1970-2003


с.Добрич1937-1950-с.Маломирово общ.

1956-1969-с.Маломирово Елхово


с.Пчела

1913-1929-смесени

1930-1934

1959-2003


с. Пчела

1920-липсва по неиз.пр.

1

1935-1943-с.Малък Манастир

1944-1958-гр.Елхово


с.Бояново

1914-1929

1930-2003с.Бояново

ОБЩИНА ЕЛХОВО - Състояние на Регистритеза Смърт към 01.05.2003 г.Населено място

Съставени регистри

от...........г до............г

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от.........г. до........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от.........г. до.........г

/Къде са съставяни?/

гр.Елхово

1913-1929-смесени

1930-2003гр.Елховос.Маломирово

1913-1928-смесени

1930-2003с.Маломировос.Кирилово

1914-1929-смесени

1952-2003с.Кирилово
1930-1951-гр.Елхово

с.Борисово

1913-1929-смесени

1930-1934

1960-2003


с.Борисово

1918, 1963-липсват по неиз.пр

1935-1959 с.Бояново

общ.Елхово


с.Жребино

1913-1929-смесени

1930-1934

1951-1959,1964-2003


с.Жребино1935-1950-с.Попово Болярово

1960-1963-с.Бояново общ.Елхово


с.Изгрев

1913-1929-смесени

1930-1934

1946-1955

1959-1961,1965-2003с.Изгрев1935-1945-гр.Елхово

1956-1958-гр.Елхово

1962-1964-гр.Елховос.Лесово

1909-1929-смесени

1930-2003с.Лесово

1910-1912-унищожени

при пожар


с.Вълча Поляна

1960-1967,1977-2003


с.Вълча Поляна


До 1959-с.Голям Дервент

1968-1976-с.Раздел общ.Елховос.Мелница

1913-1929-смесени

1930-1935

1946-2003


с.Мелница1936-1945-с.Лесово

общ.Елхово


с.Голям Дервент

1913-1929-смесени

1930-1935

1943-2003


с.Голям Дервент1936-1943-с.Раздел

общ.Елхово


с.Чернозем

1913-1929-смесени

1930-1936

1959-2003


с.Чернозем1937-1958-с.Маломирово

общ.Елхово


с.Раздел

1915-1929-смесени

1930-2003гр.Елховос.Стройно

1921-1924-смесени

1960-2003с.Стройно
1925-1959-с.Бояново

общ.Елховос.Славейково


До 1934-с.Златиница Болярово

1935-1978-с.Маломирово Елховос.Трънково

1959-2003с.Трънково
До1934-с.Дряново общ.Тунджа

1935-1959-гр.Елховос.Лалково

1913-1929-смесени

1930-1935

1960-2003


гр.Елхово1936-1959-с.Раздел

общ.Елхово


с.МалъкМанастир.

1913-1929-смесени

1930-2003с.Малък Манастирс.Гранитово

1913-1929,1953смесени

1930-1934

1946-2003


с.Гранитово1935-1945с.Княжево обл.Хасково
с.МалкоКирилово


До1935-с.Раздел общ.Елхово

1936-1945с.Лесово общ.Елхово

1946-2003с.Мелница общ.Елхово


с.Добрич

1913-1929-смесени

1930-1936

1950-1955

1962-2003с.Добрич1937-1949-с.Маломирово

1956-1961-с.Маломирово

общ.Елховос.Пчела


1913-1929-смесени

1930-1934

1959-2003


с.Пчела

1920-липсва по неиз.пр.

1935-1943-с.МалъкМанастир Елхово

1944-1958-гр.Елхово


с.Бояново

1914-1929-смесени

1930-2003с.БояновоКаталог: rgs -> jambol
rgs -> Община златарица състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община хаджидимово състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община крушари състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003
rgs -> Община якоруда състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община аврен състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007 г
rgs -> Община севлиево – Състояние на регистрите за раждане – към 01. 05. 2003г
jambol -> Община ямбол състояние на Регистрите за раждане към 01. 05. 2003 г
jambol -> Община стралджа състояние на Регистрите за раждане към 01. 05. 2003 г
jambol -> Община болярово състояние на Регистрите за раждане към 01. 05. 2003 г
jambol -> Община тунджа състояние на Регистрите за раждане към 01. 05. 2003 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница