Община елин пелин състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 гДата23.05.2018
Размер157.82 Kb.
ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Състояние на Регистрите за РАЖДАНЕ към 31.12.2007 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

1893-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К
1913-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН


1938

БОГДАНЛИЯ

1983-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

1980-1982, установена липса при приемане
ГАБРА

1897 – смесен (за с.Чукурово)

1910-1912 смесени
ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К1931-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
1913-1934 г.вкл. в с. Доганово; 1935-1940 г. вкл. в с. Лесново;

1941—1979 г. в с. ДогановоГОЛЕМА РАКОВИЦА

1902, 1910, 1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К1920-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

1934,1935-1944 г., установена липса при приемане

1935-1936 г. в с. Вакарел

ГРИГОРЕВО

1993-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИНДОГАНОВО

1894-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К
1930-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИНС. ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН

1975-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
1935-1940 г. в с. Лесново

ЕЛЕШНИЦА

1913-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

1914 г.-общ регистър; от 1917-1921 г. вкл.-общи регистри

1913-1974 г. вкл. са в град Елин Пелин

КАРАПОЛЦИ

1981-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИНКРУШОВИЦА

1913-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
1913-1934 г. в с. Доганово; 1935-1940 г. в с. Лесново; 1941-1980 г. в с. Доганово

ЛЕСНОВО

1896, 1897, 1900-1912 смесен

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К


1913-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

1932 и 1945 г., установени липси при приемането на регистрите

1913-2003 г. са в с. Габра

МУСАЧЕВО

1900-1904, 1907-1911 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К1912-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
От 1974-1982 г.вкл. са съставяни в град Елин Пелин

НОВИ ХАН

1893-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К


1913-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

1917;1918;1921;1922г и 1928г. – общи регистри;

1923,1935-1944 г. са в град Елин Пелин; от 1956-1960 г. са в гр.

Елин Пелин; от 1979-1980 г. са в град Елин ПелинОГНЯНОВО

1981-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
От 1935г. до 1937 г. вкл. са съставяни в град Ел. Пелин

ПЕТКОВО

1930-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

1932;1957,1958г.,

установени липси при приемане на регистрите1913-1934г. са в с. Доганово; от 1935-1940 г. са в с.Лесново; от 1941-1980 г. вкл. са съставяни в с. Доганово

ПОТОП

1910-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К1913-1934

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
1935-1945 г. са в град Елин Пелин

РАВНО ПОЛЕ

1894-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К1913-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
От 1935-1945 г. са в с. Елешница; 1946-1955 г. са в с. Чурек; от 1956-1978 г. са в Елешница

СТОЛНИК

1889, 1894, 1902, 1904, 1905, 1907, 1908 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К


1913-2007


ГР. ЕЛИН ПЕЛИН


1920, 1922, 1926, 1932 и 1972 г.,установена липса при приемането на регистрите


От 1935 г. до 1944 г. са в с. Долни Богров; Горни Богров,Казичене.ЧУРЕК

1894-1895, 1900-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К1983-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
От 1978-1988 г. вкл. са в град Елин ПелинОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Състояние на Регистрите за ГРАЖДАНСКИ БРАК към 31.12.2007 г
Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

1893-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К1913-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
БОГДАНЛИЯ

1983-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН1981 и 1982 г.

1913-1934 г. са в с.Доганово; от 1935-1940 г. са в с. Лесново и от 1941-1980 г. са в с. Доганово

ГАБРА

1897 – смесен (за с.Чукурово)

1910-1912 смесениТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К


1935-1937 г. са в с. Вакарел

1931-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИНГОЛЕМА РАКОВИЦА

1902, 1910, 1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К


1920-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

1935, 1975 и 1978 г.
ГРИГОРЕВО

1982-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
От 1913- 1982 са в град Елин Пелин;

ДОГАНОВО

1894-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К

1930-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

1944 г.

От 1930-01940 г. са в с. Лесново

С. ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН

1975-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
От 1913-1975 г. са в град Елин Пелин

ЕЛЕШНИЦА

1913-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

1914, от 1917-1921 г. вкл.
КАРАПОЛЦИ

1981-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
От 1913-1980 г. са вс. Доганово

КРУШОВИЦА

1913-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
От 1913-2003 г. вкл.са в с. Габра

ЛЕСНОВО

1896, 1897, 1900-1912 смесен

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К1913-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИНМУСАЧЕВО

1900-1904, 1907-1911 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К


1912-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
От 1935-1944 г. са в град Елин Пелин; от 1956- 1960 г. са в град Елин Пелин

НОВИ ХАН

1893-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К

1913-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

1917,1918,1921,1922, и 1928 г. – общи регистри

От 1935-1938 г. вкл. са в град Елин Пелин

ОГНЯНОВО

1981-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
1913-1980 г. са в с. Доганово

ПЕТКОВО

1930-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
От 1935-1941 са в град Елин Пелин и 1957-1958 г. са в град Елин Пелин.

ПОТОП

1910-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К


1913-1934 г.

1981-2007ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
1935-1980 г. са в с. Елешница

РАВНО ПОЛЕ

1894-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К


1913-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
От 1935-1944 г. са в с. Горни Богров, Долни Богров и Казичене

СТОЛНИК

1889, 1894, 1902, 1904, 1905, 1907, 1908 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К1919-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

1920, 1922 и 1949 г.

От 1929-1945 г. са в. С. Елешница

ЧУРЕК

1894-1895, 1900-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К


1913-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
От 1930-1978 г. вкл. са в с. Елешница

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Състояние на Регистрите за СМЪРТ към 31.12.2007 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

1893-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К
1913-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
БОГДАНЛИЯ

1979-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН1981 г., установена липса при приемане

От 1913-1934 г. са в с. Доганово от 1935-1940 г. са в с. Лесново и от 1941-1978 г. са в с. Доганово

ГАБРА

1897 – смесен (за с.Чукурово)

1910-1912 смесениТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К

1935 и 1936 г. са в с. Вакарел

1931-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИНГОЛЕМА РАКОВИЦА

1902, 1910, 1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К


1920-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

1935, 1968 и 1970 г., установена липса при приемане
ГРИГОРЕВО

1979-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
От 1913-1979 г. са в град Елин Пелин

ДОГАНОВО

1894-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К


1930-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
От 1930-1940 г. са в с. Лесново

С. ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН

1975-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
1913-1974 г. вкл. са в град Елин Пелин

ЕЛЕШНИЦА

1913-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

1914 и от 1917-1921 г. вкл. и 1933 г., установена липса при приемане
КАРАПОЛЦИ

1981-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
От 1913- 1934 г. са в с. Доганово; от 1935-1940 г. са в с. Лесново и от 1941- 1979 г. са в с. Доганово

КРУШОВИЦА

1913-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
От 1913-2004 г. са в с. Габра

ЛЕСНОВО

1896, 1897, 1900-1912 смесен

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К1913-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИНМУСАЧЕВО

1900-1904, 1907-1911 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К


1912-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
От 1935-1944 г. са в град Елин Пелин от 1957-1960 г. са в град Елин Пелин.

НОВИ ХАН

1893-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К

1913-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

1917, 1918, 1921, 1922 и 1928

От 1934-1938 г. са в град Елин Пелин

ОГНЯНОВО

1981-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
От 1913-1934 г. са в с. Доганово; от 1935-1940 г. са в с. Лесново и от 1941-1980 г. са в с. Доганово

ПЕТКОВО

1930-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

1932 г., установена липса при приемането на р-те

1935-1945 г. и 1957-1958 г. са в град Елин Пелин

ПОТОП

1910-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К


1913-1934г.

1981-2007 г.ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
От 1935-1980 г. вкл. са в с. Елешница

РАВНО ПОЛЕ

1894-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К


1913-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
От 1935-1944 г. са в с. Горни Богров, Долни Богров и Казичене

СТОЛНИК

1889, 1894, 1902, 1904, 1905, 1907, 1908 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К1919-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

1920,1922,1926,1931, и 1952 г.

От 1935-1944 г. са в с. Елешница

ЧУРЕК

1894-1895, 1900-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №504К


1913-2007

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
От 1930-1978 г. са в с. Елешница

Каталог: rgs -> sofiaOblast
sofiaOblast -> Община сливница състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община самоков състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община горна малина състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2008 г
sofiaOblast -> Община своге състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община драгоман състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община ботевград състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община божурище състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община етрополе състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община годеч състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община мирково състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница