Община годеч състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 гДата18.06.2018
Размер141.89 Kb.
ОБЩИНА ГОДЕЧ Състояние на Регистрите за РАЖДАНЕ към 31.12.2007 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.ГОДЕЧ

1894-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №392К

1913-1929 смесени


1930-2007

ГР.ГОДЕЧ

С.БРАКЬОВЦИ

1923-1934


1981-2007

ГР.ГОДЕЧ
1913-1922 Гинци

1935-1980 ГинциС.БУКОРОВЦИГР.ГОДЕЧ
1913-1934 Каленовци

1935-1980 Годеч

1981-1991 Гинци

1981-1991 Каленовци

1992-1995 Туден

1996-2007 ГинциС.БЪРЛЯ

ГР.ГОДЕЧ
1913-1934 Комщица

1935-1939 Голеш

1940-2007 Комщица


С.ВРЪДЛОВЦИ

ГР.ГОДЕЧ
1913-2007 Голеш

С.ВЪРБНИЦА

ГР.ГОДЕЧ

1913-1924 Туден


1925-1934 Мургаш

1935-1979 Годеч

1980-2007 Мургаш


С.ГИНЦИ

1894-1897, 1899-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №392К


1913-2007


ГР.ГОДЕЧС.ГОЛЕШ

1909-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №392К


1913-2007


ГР.ГОДЕЧС.ГУБЕШ

1982-2007ГР.ГОДЕЧ
1913-1934 Комщица

1935-1959 Гинци

1960-1981 Годеч


С.КАЛЕНОВЦИ

1893-1909, 1911, 1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №392К1913-1934

1981-1991

1996-2007


ГР.ГОДЕЧ
1935-1980 Годеч

1992-1995 ТуденС.КОМЩИЦА

1895, 1897-1904, 1906-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №392К


1913-1934

1939-2007ГР.ГОДЕЧ

1935-1938 Голеш


С.ЛОПУШНЯГР.ГОДЕЧ

1913-1929 см. Годеч

1930-1979 Годеч


1980-2007 Шума

С.МУРГАШ

1924-1934

1980-2007ГР.ГОДЕЧ

1913-1923 Каленовци

1935-1979 ГодечС.РАВНА
ГР.ГОДЕЧ

1913-1925 Годеч


1926-1934 Туден

1935-1979 Годеч    1. Ропот

1992-2007 Годеч

С.РАЗБОИЩЕ
ГР.ГОДЕЧ

1913-1934 Каленовци


1935-1979 Годеч

1980-2007 ТуденС.РОПОТ

1980-1991ГР.ГОДЕЧ

1913-1934 Туден


1935-1979 Годеч
1992-2002 Голеш

С.СМОЛЧА
ГР.ГОДЕЧ

1913-1934 Комщица


1935-1939 Голеш

1939-2007 КомщицаС.СТАНИНЦИ
ГР.ГОДЕЧ

1913-2007 Голеш

С.ТУДЕН

1893-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №392К
1913-1934

1980-2007ГР.ГОДЕЧ

1935-1979 Годеч

С.ШУМА

1893, 1894, 1896 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №392К

1923-1934

1980-2007ГР.ГОДЕЧ

1913-1922 Годеч

1935-1979 ГодечОБЩИНА ГОДЕЧ Състояние на Регистрите за ГРАЖДАНСКИ БРАК към 31.12.2007 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.ГОДЕЧ

1894-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №392К

1913-1929 смесени


1930-2007

ГР.ГОДЕЧ

С.БРАКЬОВЦИ

1923-1934


1981-2007

ГР.ГОДЕЧ
1913-1922 Гинци

1935-1980 ГинциС.БУКОРОВЦИГР.ГОДЕЧ
1913-1934 Каленовци

1935-1980 Годеч

1981-1991 Гинци

1981-1991 Каленовци

1992-1995 Туден

1996-2007 ГинциС.БЪРЛЯ

ГР.ГОДЕЧ
1913-1934 Комщица

1935-1939 Голеш

1940-2007 Комщица


С.ВРЪДЛОВЦИ

ГР.ГОДЕЧ
1913-2007 Голеш

С.ВЪРБНИЦА

ГР.ГОДЕЧ

1913-1924 Туден


1925-1934 Мургаш

1935-1979 Годеч

1980-2007 Мургаш


С.ГИНЦИ

1894-1897, 1899-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №392К


1913-2007


ГР.ГОДЕЧС.ГОЛЕШ

1909-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №392К


1913-2007


ГР.ГОДЕЧС.ГУБЕШ

1982-2007

ГР.ГОДЕЧ
1913-1934 Комщица

1935-1959 Гинци

1960-1981 Годеч


С.КАЛЕНОВЦИ

1893-1909, 1911, 1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №392К1913-1934

1981-1991

1996-2007


ГР.ГОДЕЧ
1935-1980 Годеч

1992-1995 ТуденС.КОМЩИЦА

1895, 1897-1904, 1906-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №392К


1913-1934

1939-2007ГР.ГОДЕЧ

1935-1938 Голеш


С.ЛОПУШНЯГР.ГОДЕЧ

1913-1929 см. Годеч

1930-1979 Годеч


1980-2007 Шума

С.МУРГАШ

1924-1934

1980-2007ГР.ГОДЕЧ

1913-1923 Каленовци

1935-1979 ГодечС.РАВНА
ГР.ГОДЕЧ

1913-1925 Годеч


1926-1934 Туден

1935-1979 Годеч    1. Ропот

1992-2007 Годеч

С.РАЗБОИЩЕ
ГР.ГОДЕЧ

1913-1934 Каленовци


1935-1979 Годеч

1980-2007 ТуденС.РОПОТ

1980-1991

ГР.ГОДЕЧ

1913-1934 Туден


1935-1979 Годеч

1992-2002 ГолешС.СМОЛЧА
ГР.ГОДЕЧ

1913-1934 Комщица


1935-1939 Голеш

1939-2002 КомщицаС.СТАНИНЦИ
ГР.ГОДЕЧ

1913-2007 Голеш

С.ТУДЕН

1893-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №392К
1913-1934

1980-2007ГР.ГОДЕЧ

1935-1979 Годеч

С.ШУМА

1893, 1894, 1896 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №392К

1923-1934

1980-2007ГР.ГОДЕЧ

1913-1922 Годеч

1935-1979 ГодечОБЩИНА ГОДЕЧ Състояние на Регистрите за СМЪРТ към 31.12.2007 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.ГОДЕЧ

1894-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №392К

1913-1929 смесени


1930-2007

ГР.ГОДЕЧ

С.БРАКЬОВЦИ

1923-1934


1981-2007

ГР.ГОДЕЧ
1913-1922 Гинци

1935-1980 ГинциС.БУКОРОВЦИГР.ГОДЕЧ
1913-1934 Каленовци

1935-1980 Годеч

1981-1991 Гинци

1981-1991 Каленовци

1992-1995 Туден

1996-2007 ГинциС.БЪРЛЯ

ГР.ГОДЕЧ
1913-1934 Комщица

1935-1939 Голеш

1940-2007 Комщица


С.ВРЪДЛОВЦИ

ГР.ГОДЕЧ
1913-2007 Голеш

С.ВЪРБНИЦА

ГР.ГОДЕЧ

1913-1924 Туден


1925-1934 Мургаш

1935-1979 Годеч

1980-2007 Мургаш


С.ГИНЦИ

1894-1897, 1899-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №392К


1913-2007


ГР.ГОДЕЧС.ГОЛЕШ

1909-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №392К


1913-2007


ГР.ГОДЕЧС.ГУБЕШ

1982-2007

ГР.ГОДЕЧ
1913-1934 Комщица

1935-1959 Гинци

1960-1981 Годеч


С.КАЛЕНОВЦИ

1893-1909, 1911, 1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №392К1913-1934

1981-1991

1996-2007


ГР.ГОДЕЧ
1935-1980 Годеч

1992-1995 ТуденС.КОМЩИЦА

1895, 1897-1904, 1906-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №392К


1913-1934

1939-2007ГР.ГОДЕЧ

1935-1938 Голеш


С.ЛОПУШНЯГР.ГОДЕЧ

1913-1929 см. Годеч

1930-1979 Годеч


1980-2007 Шума

С.МУРГАШ

1924-1934

1980-2007ГР.ГОДЕЧ

1913-1923 Каленовци

1935-1979 ГодечС.РАВНА
ГР.ГОДЕЧ

1913-1925 Годеч


1926-1934 Туден

1935-1979 Годеч    1. Ропот

1992-2007 Годеч

С.РАЗБОИЩЕ
ГР.ГОДЕЧ

1913-1934 Каленовци


1935-1979 Годеч

1980-2007 ТуденС.РОПОТ

1980-1991

ГР.ГОДЕЧ

1913-1934 Туден


1935-1979 Годеч

1992-2002 ГолешС.СМОЛЧА
ГР.ГОДЕЧ

1913-1934 Комщица


1935-1939 Голеш

1939-2002 КомщицаС.СТАНИНЦИ
ГР.ГОДЕЧ

1913-2007 Голеш

С.ТУДЕН

1893-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №392К
1913-1934

1980-2007ГР.ГОДЕЧ

1935-1979 Годеч

С.ШУМА

1893, 1894, 1896 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №392К

1923-1934

1980-2007ГР.ГОДЕЧ

1913-1922 Годеч

1935-1979 Годеч


Каталог: rgs -> sofiaOblast
sofiaOblast -> Община сливница състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община самоков състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община горна малина състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2008 г
sofiaOblast -> Община своге състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община драгоман състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община елин пелин състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община ботевград състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община божурище състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община етрополе състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община мирково състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница