Община горна малина състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2008 гДата21.01.2018
Размер138.75 Kb.
ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Състояние на Регистрите за РАЖДАНЕ към 31.12.2008 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

С.АПРИЛОВО

1893, 1894, 1896-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К1913-1929смесени


1930-1934

1946-2008С.ГОРНА МАЛИНА

1935-1945 Горна малинаС.БАЙЛОВО

1896-1929смесени

1930-1933

1947-1959

1964-2008С.ГОРНА МАЛИНА

1905, 1906, 1908-1909, 1911, 1928, 1933-1946, 1948-1949, 1951, 1953, 1954, 1956-1958, 1971-1980

1960-1963 СаранциС.БЕЛОПОПЦИ

1895, 1910-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К

1914-1929 смесени

1930-1934

1946-1972

1981-2008С.ГОРНА МАЛИНА


1935-1945,

1973-1980

С.ГАЙТАНЕВО

1896-1905, 1907-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К

1913-1929 смесени

1930-1934

1946-1955

1960-2008С.ГОРНА МАЛИНА


1917, 1921-1925, 1927, 1949, 1950, 1970-19751935-1945 Голяма Раковица

1956-1959 АприловоС.ГОРНА МАЛИНА

1911-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К1913-1929 смесени

1930-2008


С.ГОРНА МАЛИНА

С.ГОРНО КАМАРЦИ

1911-1929 смесени


1930-1934

1945-1955

1981-2008


С.ГОРНА МАЛИНА

1956-1980


1935-1944 Долно камарциС.ДОЛНА МАЛИНА

1981-2008С.ГОРНА МАЛИНА1970-19801913-1929смесени Априлово

1930-1934 Априлово

1935-1955 Горна Малина

1956-1969 АприловоС.ДОЛНО КАМАРЦИ

1893-1897, 1899-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К1913-1929 смесени

1930-2008


С.ГОРНА МАЛИНА

С.МАКОЦЕВО

1894-1896, 1899-1903, 1905, 1907, 1909, 1911, 1912

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К

1913-1929 смесени

1930-1934

1946-1953

1981-2008С.ГОРНА МАЛИНА

1917, 1923, 1925,

1935-1945,

1948, 1958,

1979-19801950-1978 СаранциС.НЕГУШЕВО

1894-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К

1915-1929смесени

1930-1934

1946-2008

С.ГОРНА МАЛИНА


1918, 1927, 1928


1935-1945 Горна МалинаС.ОСОИЦА

1904, 1905, 1910-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К


1914-1929 смесени


1930-1934

1951-1955

1980-2008


С.ГОРНА МАЛИНА


1917-1919,

1921


1946-1950

1956-1958, 19791

935-1945 Саранци


1959-1978 Саранци

С.САРАНЦИ

1893 – 1903, 1907-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К

1919-1924смесени


1931-2008

С.ГОРНА МАЛИНА

1920, 1925-1930


С.СТЪРГЕЛ

1933-1934


1944-2008

С.ГОРНА МАЛИНА

1935-1943 Долно Камарци

С.ЧЕКАНЧЕВО

1971-2008

С.ГОРНА МАЛИНА


1920,

1925-1929

1919-1924 смесени Саранци


1930-1970 Саранци

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Състояние на Регистрите за ГРАЖДАНСКИ БРАК към 31.12.2008 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

С.АПРИЛОВО

1893, 1894, 1896-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К1913-1929смесени


1930-1934

1946-2008


С.ГОРНА МАЛИНА


1950

1935-1945 Горна малинаС.БАЙЛОВО

1896-1929смесени

1930-1933


1946-2008

С.ГОРНА МАЛИНА1905, 1906,

1908-1909,

1911, 1928, 1934, 1949, 1951, 1952,

1956-19581935-1945 СаранциС.БЕЛОПОПЦИ

1895, 1910-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К

1914-1929 смесени

1930-1934

1946-1972

1981-2008С.ГОРНА МАЛИНА


1935-1945,

1947, 1950, 1980
С.ГАЙТАНЕВО

1896-1905, 1907-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К

1913-1929 смесени

1930-1934

1946-1955

1960-2008С.ГОРНА МАЛИНА1917,

1921-1924,

1927, 1931, 1947, 1949, 1950, 1969


1935-1945 Голяма Раковица
1956-1959 Априлово

С.ГОРНА МАЛИНА

1911-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К1913-1929 смесени

1930-2008С.ГОРНА МАЛИНАС.ГОРНО КАМАРЦИ

1911-1929 смесени


1930-1934
1948-1955
1981-2008

С.ГОРНА МАЛИНА1956-1980

1935-1947 Долно камарциС.ДОЛНА МАЛИНА

1979-2008С.ГОРНА МАЛИНА
1913-1929смесени Априлово

1930-1934 Априлово

1935-1955 Горна Малина

1956-1959 АприловоС.ДОЛНО КАМАРЦИ

1893-1897, 1899-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К1913-1929смесени

1930-2008С.ГОРНА МАЛИНАС.МАКОЦЕВО

1894-1896, 1899-1903, 1905, 1907, 1909, 1911, 1912

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К

1913-1929смесени

1930-1934

1946-1956

1982-2008С.ГОРНА МАЛИНА

1917, 1923, 1925,

1942-1945,

1948,

1967-1981


1935-1941 Саранци


1957-1966 Саранци

С.НЕГУШЕВО

1894-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К

1915-1929смесени

1930-1934

1946-2008

С.ГОРНА МАЛИНА1918,1927,1928

1935-1945 Горна малина

С.ОСОИЦА

1904, 1905, 1910-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К
1914-1929


1930-1934

1951-1955

1980-2008


С.ГОРНА МАЛИНА1917-1919,

1921, 1940, 1941,

1946-1950, 1956-1958,

1979


1935-1939 Саранци
1942-1945 Саранци

1956-1966 СаранциС.САРАНЦИ

1893 – 1903, 1907-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К

1919-1933 смесени


1934-2008

С.ГОРНА МАЛИНА


1967-1980


С.СТЪРГЕЛ

1933-1934


1944-2008

С.ГОРНА МАЛИНА

1935-1943

Долно КамарциС.ЧЕКАНЧЕВО

1970-2008


С.ГОРНА МАЛИНА


1934, 1940


1967-1969

1919-1933 смесени Саранци


1935-1939 Саранци

1941-1966 Саранци
ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Състояние на Регистрите за СМЪРТ към 31.12.2008 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

С.АПРИЛОВО

1893, 1894, 1896-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К1913-1929смесени


1930-1934

1946-2008


С.ГОРНА МАЛИНА1935-1945 Горна малина

С.БАЙЛОВО

1896-1929смесени

1930-1933

1946-2008

С.ГОРНА МАЛИНА1905, 1906,

1908-1909,

1911, 1928, 1933, 1944, 1950, 1951 1956-1958


1935-1945 СаранциС.БЕЛОПОПЦИ

1895, 1910-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К


1914-1929 смесени

1930-1934

1946-1972

1981-2008


С.ГОРНА МАЛИНА


1933,


1935-1945,

1950, 1980


С.ГАЙТАНЕВО

1896-1905, 1907-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К

1913-1929 смесени

1930-1934

1946-1955

1960-2008С.ГОРНА МАЛИНА1917,

1921-1924,

1927, 1931, 1947

1935-1945 Голяма Раковица

1956-1959 Априлово


С.ГОРНА МАЛИНА

1911-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К1913-1929 смесени

1930-2008


С.ГОРНА МАЛИНА

С.ГОРНО КАМАРЦИ

1911-1929 смесени


1930-1934

1948-1955

1980-2008


С.ГОРНА МАЛИНА


1958-19651935-1947 Долно Камарци

1956-1957 Долно Камарци

1966-1979 Долно Камарци


С.ДОЛНА МАЛИНА

1977-2008С.ГОРНА МАЛИНА
1913-1934смесени Априлово

1935-1955 Горна Малина

1956-1976 Априлово


С.ДОЛНО КАМАРЦИ

1893-1897, 1899-1912 смесени

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К1913-1929смесени

1930-2008


С.ГОРНА МАЛИНА

С.МАКОЦЕВО

1894-1896, 1899-1903, 1905, 1907, 1909, 1911, 1912

ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К
1913-1929смесени

1930-1934

1946-1955

1980-2008


С.ГОРНА МАЛИНА


1917, 1923, 1925, 1944


1935-1945 Саранци


1956-1979 Саранци

С.НЕГУШЕВО

1894-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К

1915-1929 смесени

1930-1934

1946-2008

С.ГОРНА МАЛИНА


1918, 1927, 19281935-1945 Горна малина

С.ОСОИЦА

1904, 1905, 1910-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К

1914-1929 смесени


1930-1934

1951-1955

1980-2008

С.ГОРНА МАЛИНА


1917-1919,

1921, 1944, 1950
1935-1949 Саранци

1956-1979 Саранци


С.САРАНЦИ

1893 – 1903, 1907-1912 смесени


ТД “СОФИЙСКИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ”, Фонд №1294К

1919-1924 смесени


1934-2008

С.ГОРНА МАЛИНА

1925-1929, 1944, 1950


С.СТЪРГЕЛ

1933-1934


1945-2008

С.ГОРНА МАЛИНА

1935-1944 Долно Камарци

С.ЧЕКАНЧЕВО

1970-2008


С.ГОРНА МАЛИНА1944, 1950


1919-1933 смесени Саранци


1935-1939 Саранци

1941-1969 СаранциКаталог: rgs -> sofiaOblast
sofiaOblast -> Община сливница състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община самоков състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община своге състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община драгоман състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община елин пелин състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община ботевград състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община божурище състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община етрополе състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община годеч състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г
sofiaOblast -> Община мирково състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница