Община камено област бургас общински план за развитие на община каменостраница1/23
Дата01.05.2018
Размер3.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Общински план за развитие

2007-2013год.
ОБЩИНА КАМЕНО ОБЛАСТ БУРГАС

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

НА

ОБЩИНА КАМЕНО

за периода

2007-2013 година

февруари 2006 год.
Най – старият средновековен документ, в който под името Каикли вероятно се крие град Камено, датира от 1498год.

Това е списък на соларите и на търговците и превозвачи на сол, публикуван от проф.Бистра Цветкова и Никола Попов. Те, естествено, не са локализирали Каикли при днешно Камено, но обстоятелството, че селото е в нахия Ируси Касри ни насочва към нашия град. В подкрепа на тази локализация са по- късните турски документи от ХVIII век, в които се чете името “Каялък Али “... Можем да приемем, че първият писмен извор за Камено датира от 1498год. ...

Трудно е да се обясни старото име на Камено. Само едно е сигурно – думата “Каяли “ има османотурски произход. Съществуването на няколко варианта в изворите: ”Каикли”, ”Каялък Али” и “Каялий” предизвиква противоречия в тълкуването. Според народната етимология името идва от турската дума “ кая”, което означава камък ...

Старите изписвания, обаче: ”Каикли”,“ Каялий” – позволяват и друго тълкуване. На старобългарски и персийски език тази дума означава “чернозем “, “ земя – смолница “ и това дава възможност да свържем името на нашия град с основната му постоянна особеност – богатия чернозем ...

Чифликът в Камено и земеделските участъци в цялата днешна община при добро стопанисване са давали отлични резултати. Районът станал сериозен износител на животинска продукция и зърнени храни .... Морето давало възможност, както в древността и средновековието, зърнените храни, дребният добитък да се изнасят на пазарите в Цариград, Солун и други задморски центрове. Сухоземният път, свързващ Цариград през Кърклисе, Факия, Дебелт и Русокастро с Карнобат и Айтос, и оттам през проходите с Шумен, Силистра и Русчук, също имал натоварен трафик. Той имал разклонения към Одрин и Филибе. Следи от този стар път има недалеч от крепостта Русокастро ...

Най – натрупваното е богатото, и може да се каже уникално съкровище е от с.Тръстиково. Това е една от много редките в България находки, която се състои от златни и сребърни монети ...По съдържание Тръстиковското златно – сребърно съкровище е едно от най - богатите по типове не само в Южното черноморие, но в цяла България. В него има обичайно за другите съкровища монети, но се срещат и редки екземпляри като тези на италианските градове Урбино, Масса ди Луниджиана, на Авинион и Оранж в днешна Южна Франция, на Лотарингия ...


Из “Камено – от древността до днес “

Автор: Никола Проданов, издание 1999год.

Научен консултант и редактор: ст.н.с. д-р Иван Карайотов


Съдържание

1.Въведение стр. 8

2.Община Камено – ситуационен профил стр.13

3. Анализ на потенциала за икономическо и социално развитие на общината стр.20

3.1 Оценка на природния потенциал и факторите на развитие стр.21


3.2 Анализ на тенденциите и процесите в икономиката на общината стр.26

3.2.1 Ниво и темп на икономическо развитие стр.26

3.2.2 Общински бюджет стр.53

3.2.3 Тенденции и процеси в социалната сфера стр.58

3.2.3.1 Население стр.58

3.2.3.2 Благосъстояние на населението стр.64

3.2.3.3 Безработица стр.66

3.2.3.4 Защита на здравето стр.69

3.2.3.5 Образование стр.69

3.2.3.5 Социални дейности стр.76

3.2.4 Техническа инфраструктура стр.82

3.2.4.1 Водоснабдителна мрежа – водни ресурси (за питейна вода),

ПСПВ, водоснабдителна мрежа стр.83

3.2.4.2 Система и мрежа за отпадъчни води – канализационна мрежа, ПСОВ стр.85

3.2.4.3 Напояване и рекултивация на земята стр.87

3.2.4.4 Транспортни мрежи – пътища и други видове транспорт стр.88

3.2.4.5 Депа за твърди битови отпадъци стр.92

3.2.4.6 Енергийна мрежа и система стр.99

3.2.4.7 Комуникационни мрежи – пощи, телекомуникации, радио и телевизия стр.102

3.2.4.8 Информационно общество:  • Бизнес информационни мрежи – търговия, банки, обучение стр.102

  • Публични информационни услуги – администрация стр.104

3.2.5 Околна среда и урбанизация стр.106

3.2.5.1 Интегрални екологични проблеми на територията стр.106

3.2.5.2 Основни замърсители и замърсявания на компонентите на околната среда

(вода, въздух, почви, твърди отпадъци, шум, радиация, биоразнообразие) стр.107

3.2.5.3 Стратегия на общината за опазване на околната среда стр.111

3.2.5.4 Жилищни зони – състояние, динамика стр.111

3.2.5.5 Идентифициране на проблемни зони стр.114

3.2.6 Институционална рамка и административен капацитет за

усвояване на структурна помощ за развитие (Европейски структурни фондове и национално финансиране) стр.115

3.2.6.1 Наличие на административни структури/звена и брой на персонала стр.116

3.2.6.2 Степен на информираност и специализирано обучение стр.118

3.2.6.3 Вътрешни правила и процедури за програмиране и управление насредства за структурно подпомагане (по програми, проекти) стр.119

4. Силни и слаби страни, възможности и заплахи /SWOT анализ/ стр.120

5. Визия, стратегически цели, подцели /приоритети/, мерки стр.125

6. Индикативна финансова таблица стр.132

7. Изпълнение на Общинския план за развитие стр.132

8. Мониторинг, наблюдение, контрол и актуализация на

Общинския план за развитие стр.142

9. Приложения стр.151

10. Източници


Каталог: images -> stories
stories -> 3 Настоящ адрес: 4 Височина/тегло
stories -> За медитацията ошо въведение
stories -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
stories -> Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
stories -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно
stories -> Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
stories -> Заглавие на доклада (на български) (14 pt Times New Roman, Style TitleA)
stories -> Наредба №2 от 15 март 2007 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница