Община казанлъкДата25.07.2016
Размер73 Kb.
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба No 15 на ОбС и Решения No Nо 138 и 139/13.03.2012 г. на ОбС - Казанлък, обявява публични търгове с явно наддаване, по реда на гл. VI от Наредба Nо 15 на ОбС за продажба на апартаменти и гаражи, находящи се в жил. блокове № № 104, 107 и 108, бул. ”23 Пех. Шипченски полк”, построени върху УПИ I, кв. 53, Зап. Разширение, по плана на гр. Казанлък, както следва:

Апартамент № 1, в груб строеж, с изпълнена дограма, ЕЛ и В и К инсталации, вътрешна и външна мазилка, без настилки и зареждане, съгласно Удостоверение No 39/27.01.2011 г. на Община Казанлък, находящ се в гр. Казанлък, бул. ”23-ти пехотен Шипченски полк”, жил. блок /масивна конструкция, пет етажа/ № 108, вх. ”А”, ет. I, построен върху УПИ I “за ОЖС”, кв. 53 Зап. Разширение по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738/2001 г. на кмета на общината, състоящ се от: спалня, дневна, столова, кухненски бокс, мокро помещение, баня-тоалетна, коридор, две тераси, с РЗП 95,89 кв. м., при граници: долу – сутерен, горе – ап. No 3, север - ап. № 2 и стълб. клетка, ведно с таванско помещение № 1, с полезна площ 13,57 кв. м., при граници: долу - ап. № 7, север – стълб. клетка, изток -таван № 2, и избено помещение № 1, с полезна площ 10,75 кв.м., при граници: горе – ап. № 2, изток - изба № 2 и коридор, юг-стълб. клетка;

Апартамент № 2, в груб строеж, с изпълнена дограма, ЕЛ и ВиК инсталации, вътрешна и външна мазилка, без настилки и зареждане, съгласно Удостоверение No 39/27.01.2011 г. на Община Казанлък, находящ се в гр. Казанлък, бул.”23-ти пехотен Шипченски полк”, жил. блок /масивна конструкция, пет етажа/ № 108, вх. ”А”, ет. I, построен върху УПИ I “за ОЖС”, кв. 53 Зап. Разширение по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738/2001 г. на кмета на общината, състоящ се от: спалня, дневна, столова, кухненски бокс, мокро помещение, дрешник, баня-тоалетна, коридор, тераса, с РЗП 85,60 кв. м., при граници: долу – сутерен, горе – ап. No 4, юг - ап. № 1 и стълб. клетка, ведно с таванско помещение № 2, с полезна площ 12,87 кв. м., при граници: долу - ап. № 7, север – стълб. клетка, изток - таван № 3, запад - таван № 1, и избено помещение № 2, с полезна площ 8,54 kв.м., при граници: горе – ап. № 2, изток - изба № 3 и коридор, юг- стълб. клетка, запад - изба № 1;

Апартамент № 4, в груб строеж, с изпълнена дограма, ЕЛ и В и К инсталации, вътрешна и външна мазилка, без настилки и зареждане, съгласно Удостоверение No 39/27.01.2011 г. на Община Казанлък, находящ се в гр. Казанлък, бул.”23-ти пехотен Шипченски полк”, жил. блок /масивна конструкция, пет етажа/ № 108, вх. ”А”, ет. II, построен върху УПИ I “за ОЖС”, кв. 53 Зап. Разширение по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738/2001 г. на кмета на общината, състоящ се от: спалня, дневна, столова, кухненски бокс, мокро помещение, дрешник, баня-тоалетна, коридор, тераса, с РЗП 86,27 кв. м., при граници: долу–ап. No 2, горе – ап. No 6, юг - ап. № 3 и стълбище, ведно с таванско помещение № 4, с полезна площ 25,12 кв. м., при граници: долу - ап. № 7, север – таван № 5, юг - таван № 3, запад - стълбище, и избено помещение № 4, с полезна площ 6,49 кв.м., при граници: горе–ап.№ 1, север-изба№ 3, юг-изба № 6 и коридор, запад-изба № 5;
Апартамент № 11, в груб строеж, с изпълнена дограма, ЕЛ и ВиК инсталации, вътрешна и външна мазилка, без настилки и зареждане, съгласно Удостоверение No 39/27.01.2011 г. на Община Казанлък, находящ се в гр. Казанлък, бул. ”23-ти пехотен Шипченски полк”, жил. блок /масивна конструкция, пет етажа/ № 108, вх. ”Б”, ет. I, построен върху УПИ I “за ОЖС”, кв. 53 Зап. Разширение по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738/2001 г. на кмета на общината, състоящ се от: спалня, дневна, кухня-столова, баня-тоалетна, коридор, тераса, с РЗП 87,62 кв. м., при граници: долу – сутерен, горе – ап. No 14, изток - ап. № 10 и юг – стълбищна клетка, ведно с таванско помещение № 11, с полезна площ 8,10 кв. м., при граници: долу - ап. № 20, юг –коридор, запад - таван № 10, и избено помещение № 11, с полезна площ 8,70 /осем цяло и седемдесет стотни/ кв.м., при граници: горе – ап. № 11, север – коридор, изток - изба № 12, юг – стълбищна клетка;

Апартамент № 14, в груб строеж, с изпълнена дограма, ЕЛ и В и К инсталации, вътрешна и външна мазилка, без настилки и зареждане, съгласно Удостоверение No 39/27.01.2011 г. на Община Казанлък, находящ се в гр. Казанлък, бул. ”23-ти пехотен Шипченски полк”, жил. блок /масивна конструкция, пет етажа/ № 108, вх. ”Б”, ет. II, построен върху УПИ I “за ОЖС”, кв. 53 Зап. Разширение по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738/2001 г. на кмета на общината, състоящ се от: спалня, дневна, кухня-столова, баня-тоалетна, коридор, тераса, с РЗП 88,28 кв. м., при граници: долу – ап. № 11, горе – ап. No 17, изток - ап. № 13 и юг – стълбищна клетка, ведно с таванско помещение № 14, с полезна площ 12,87 кв. м., при граници: долу - ап. № 19, север - таван № 13, юг – таван № 15, и избено помещение № 14, с полезна площ 14,63 кв.м., при граници: горе – ап. № 10, изток - изба № 15, юг – коридор, запад – изба № 13;

Гаражна клетка № 8, с РЗП 20,06 кв.м., находяща се в приземния етаж на жилищен блок № 104, секция 5Г, бул. ”23-ти пехотен Шипченски полк”, построена върху УПИ I, кв. 53, Зап. Разширение, по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738/2001 г. на кмета на общината, ведно с 0,89 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж, при граници: север - междублоково пространство, изток – стълбищна клетка, юг – гараж № 3 и гараж № 4 и запад – гараж № 6 и гараж № 7;

Гаражна клетка № 4, с РЗП 23,02 кв.м., находяща се в приземния етаж, вх. А, на жилищен блок № 107, секция 6ВГ, бул. ”23-ти пехотен Шипченски полк”, построена върху УПИ I, кв. 53, Зап. Разширение, по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738/2001 г. на кмета на общината, , в това число 0,69 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж, при граници: отдолу - сутерен; отгоре - ап. № 2; изток - гараж № 3, юг – гараж № 11;

Гаражна клетка № 5, с РЗП 22,95 кв.м., находяща се в приземния етаж, вх. Б на жилищен блок № 107, секция 6ВГ, бул. ”23-ти пехотен Шипченски полк”, построена върху УПИ I, кв. 53, Зап. Разширение, по плана на гр. Казанлък, утвърден със Заповед № 738/2001 г. на кмета на общината, в това число 0,69 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж, при граници: отдолу - сутерен; отгоре - ап. № 9; юг - гараж № 10 и запад - гараж № 6.

Търговете ще се проведат в ст. 21 на Община Казанлък, при следните условия:Обект на търга

Дата на търга

Час на търга

Цена за тръжна документация, лв. /без дължимия ДДС/

Начална

тр.цена,лв

без ДДС
I дата

II дата /при липса на кандидати на I дата/


Ап. 1 бл. 108

09.05.2012

16.05.2012 г.

13.00

200

64 000

Ап. 2 бл. 108

09.05.2012

16.05.2012 г.

13.10

200

57 083

Ап. 4 бл. 108

09.05.2012

16.05.2012 г.

13.20

200

57 500

Ап. 11 бл. 108

09.05.2012

16.05.2012 г.

13.30

200

58 417

Ап. 14 бл. 108

09.05.2012

16.05.2012 г.

13.40

200

58 833

Гараж 8 бл. 104

08.05.2012

15.05.2012 г.

13.15

150

9 030

Гараж 4 бл. 107

08.05.2012

15.05.2012 г.

13.30

150

10 360

Гараж 5 бл. 107

08.05.2012

15.05.2012 г.

13.45

150

10 330

Тръжна документация се закупува в срока за подаване на документи за участие от гише No 7 в ЦИУ при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платенa тръжна документация в брой в касата на общината.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена; заплаща се по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

Оглед на имотите – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

Необходими документи за участие - заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за закупена тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта /по образец/, нотариално заверено пълномощно /в случаите на упълномощаване/. Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представя и актуално Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието /оригинал или заверено копие/.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 1230 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга.Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2 % върху цената по договора, такса вписване, както и дължимият ДДС върху цената по договор – съгласно проектодоговора в тръжната документация. За Гаражна клетка № 8, жил. блок № 104, ДДС не се дължи.

Справки – Център за информация и услуги при Община Казанлък”.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница