Община кубрат категория: Електронно управление / Финанси и бюджет ЗаглавиеДата25.08.2016
Размер35.73 Kb.
ОБЩИНА КУБРАТ

Категория:

Електронно управление / Финанси и бюджет


Заглавие:

Изграждане на Интранет информационна система за съставяне и отчитане на местния бюджет в Община Кубрат


Резюме:

Общинският бюджет е основния финансов инструмент и документ на политиката на общината за разрешаване на текущи потребности и създаване на база за реализиране на дългосрочни цели. Чрез бюджета и управлението на извънбюджетните фондове, се реализират инициативи, водещи до постигане на стратегическите цели и визията на общината.

Новaторският подход за изготвяне и отчитане на местния бюджет включва изградената Интранет информационна система “Бюджет”. Реализирана е чрез съвременните информационни технологии като Microsoft WebDAV протокола / IIS, ASP и Microsoft Office.

Резултатите, които се постигат с прилагането на Интранет системата са: възможност за осъществяване на ефективен вътрешен контрол; осигурена база за вземане на ефективни управленски решения в областта на местните финанси; осигурена възможност за електронен обмен с кметствата в общината по електронен път (VPN) и др.


Предистория:

Общинският бюджет е основния финансов инструмент и документ на политиката на общината за разрешаване на текущи потребности и създаване на база за реализиране на дългосрочни цели. Чрез бюджета и управлението на извънбюджетните фондове, се реализират инициативи, водещи до постигане на стратегическите цели и визията на общината.

Бюджетът на Община Кубрат се разработва всяка година съгласно утвърдената от Министъра на финансите Единна бюджетна класификация, Закона за общинските бюджети, Закона за държавния бюджет и Постановлението за неговото изпълнение.

Новият подход на изготвяне и отчитане изпълнението на местния бюджет на приципа „е-управление” e реализиран в Община Кубрат чрез изградената и функционираща повече от 2 години Интранет информационната система „Бюджет”. Община Кубрат продължава да гради върху това свое приложение с увереността, че внедряването на принципа „е-управление” е ключ към по-ефективно и качествено управление на местно ниво и към по-голяма прозрачност в бюджетната политика на общината.


Практика:

Интранет информационната система „Бюджет” е разработена с помощта на съвременни информационни технологии като Microsoft WebDAV протокола / IIS (WEB Distributed Authoring and Versioning / Internet Information Services), Active Server Pages (ASP) и Microsoft Office.

Базата й данни е структурирана под Microsoft Excel и се хоства на локалния Интранет сървър под Microsoft Windows Server Family. Всяка една от таблиците съдържа информация за отделна дейност като ИРО, Отбрана и сигурност, Образование, Здравеопазване, Социални дейности и др., съгласно Единния бюджетен класификатор.

Достъп до таблиците имат само системния администратор и специалистите, пряко отговорни за изготвянето и отчитането на местния бюджет. За осигуряване нивото на достъп до системата се ползва протокола WebDAV (IIS). Този протокол разширява възможностите на стандартния протокол HTTP / 1.1, като дава възможности за публикуване, защита и управление на данните през Интранет и Web. Дефинират се ясни и недвусмислени права на потребителите за достъп до системата, чрез добре изготвени правила за сигурност.

Информационната система се състои от два модула:


  • Модул „Изготвяне и отчитане на бюджета”

Включва алгоритми за изготвяне и отчитане на местния бюджет. Оторизиран достъп до модула имат само служителите, пряко отговорни за изготвянето и отчитането на бюджета. На всеки един от тях се задава права за въвеждане, модифициране и управление на данните в базата данни, чрез протокола WebDAV. В случая се ползва Microsoft Excel.


  • Модул „Справки за текущото изпълнение на бюджета”

Този модул е конструиран така че да позволи на всеки финансoв специалист и ръководството, използващи страндартен браузър да достъпват до детайлни данни за изпълнението на местния бюджет. Тук се прилага технологията Active Server Pages /ASP/, с помощта на която се прави заявка до базата данни и след получаването им генерира в Web формат /HTML/.
Следващата стъпка в развитието на системата е пускането в действие през 2006 год. на електронен обмен данни с някои кметства в общината.
Резултати:

  • Възможност за ефективен вътрешен контрол;

  • Децентрализация на отговорностите;

  • Добра база за ефективни управленски решения;

  • Web базиран интерфейс за справки за текущо изпълнение на бюджета;

  • Подобрено взаимодействие между структурните звена и отделните длъжности в общинската администрация и връзките с общинските дружества, в които общината има дялово участие;

  • Осигуряване на възможност за електронен обмен с някои кметства в общината с осигурен Интернет достъп.


Ключови думи:

бюджет, финанси, Кубрат, Интранет, информационна система, отчет, дейности, финансова политика
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница