Община ловечДата08.05.2018
Размер38.53 Kb.

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ 561 / 29.03.2016 г.
През 2014 г. със Заповед № 1061/01.09.2014 г. на кмета на Община Ловеч за осъществяване на контрол по чл. 223, ал. 2 от Закона по устройство на територията(ЗУТ), за наличие на незаконно въздушно монтирани кабелни електронно съобщителни линии и мрежи е издадена Заповед №1408/10.11.2014 г. на кмета на Община Ловеч за премахване на установени с Констативен акт № 14/03.10.2014 г., като незаконно монтирани въздушно кабелни електронно съобщителни линии и мрежи от „близу медиа енд броудбенд”еад на територията на ж.к. „Червен бряг”, гр. Ловеч. В последствие с констативен протокол от 05. 01.2015г. в 11.50 часа е установено, че незаконно монтираните въздушно кабелни електронно съобщителни линии и мрежи в квартала са премахнати.

Във връзка с изпълнение на разпорежданията в писмо изх. № 91-00-58/2015 на министъра на регионалното развитие и благоустройството, за осъществяване на контрол по отношение на възстановени „Въздушни кабелни електронно съобщителни линии и мрежи”, които вече са били премахнати от органите на ДНСК, както и за новоизградени такива и по повод зачестили сигнали за възстановени и наново изградени въздушно монтирани кабелни електронно съобщителни линии и мрежи на територията на ж.к. „Червен бряг”, гр. Ловеч, с цел:  • извършване на проверка за нови незаконно монтирани „въздушни кабелни електронно съобщителни линии и мрежи”;

  • осъществяване на проверка с цел контрол по отношение на наново възстановени въздушни кабелни електронно съобщителни линии и мрежи, които вече са били премахнати при предишни проверки през 2014 г.;

- спазване на законовите изисквания, съгласно Закона за електронните съобщения (ЗЕС), Закона за устройство на територията(ЗУТ) и Наредба №35/30.11.2012 г. „За правилата и нормите за проектиране изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура”(Наредба 35),
на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с 224а, ал. 5 и чл.225а, ал. 2 от ЗУТ, чл. 286, ал. 2 от ЗЕС и § 13 от ПЗР на ЗЕС,
НАЗНАЧАВАМ
Комисия в състав:

Председател: инж. Атанас Вълев – Главен експерт КС, Дирекция УТ, Община Ловеч;

и член Цветослав стефанов Христов– Младши експерт ТИ, Дирекция УТ, Община Ловеч.

в присъствието на представители на „БТК”-EАД; ЕИК 831642181, на „Нетуоркс-България” ЕООД; ЕИК 117619271, на Гражданско дружество „Хисар нет” в лицето на „Плади компютърсООД; ЕИК 110051528, Орбитал” ЕООД; ЕИК 110543134, „близу медиа енд броудбенд”еад; ЕИК 201344312 и Ловеч спринт”оод; ЕИК 201389970, със следните задачи:Първо: Комисията с представителите на „БТК”-EАД; ЕИК 831642181, на „Нетуоркс-България” ЕООД; ЕИК 117619271, на Гражданско дружество „Хисар нет” в лицето на „Плади компютърсООД; ЕИК 110051528, Орбитал” ЕООД; ЕИК 110543134, „близу медиа енд броудбенд”еад; ЕИК 201344312 и Ловеч спринт”оод; ЕИК 201389970, да се събира в пълен състав в сградата на Община Ловеч на 06.04.2016 г. и на 07.04.2016 г. и да започва работа в 09.00 ч.;

Второ: Комисията, да осъществи административен контрол по устройство на територията и строителството, съгласно чл. 223, ал. 2 от ЗУТ на 06 и 07.04.2016 г. на налични, въздушни кабелни електронно съобщителни линии и мрежи на територията на кв. „Червен бряг”, гр. Ловеч, относно тяхната законност, съгласно чл.225, ал.2 от ЗУТ, чл. 286, ал. 2 от ЗЕС и § 13 от ПЗР на ЗЕС.

Трето: Комисията да състави Констативни актове по чл. 224а, ал. 5 и чл.225а, ал. 2 от ЗУТ при констатиране на налични въздушни електронно съобщителни кабелни линии и мрежи на територията на кв. „Червен бряг”, гр. Ловеч.

Четвърто: Настоящата заповед да бъде поставена на информационното табло и публикувана на сайта на Община Ловеч, за информация на гражданите, живущи в кв. „Червен бряг”, гр. Ловеч.

Настоящата Заповед да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията от Община Ловеч и на „БТК”-EАД; ЕИК 831642181, на „Нетуоркс-България” ЕООД; ЕИК 117619271, на Гражданско дружество „Хисар нет” в лицето на „Плади компютърсООД; ЕИК 110051528, Орбитал” ЕООД; ЕИК 110543134, „близу медиа енд броудбенд”еад; ЕИК 201344312 и Ловеч спринт”оод; ЕИК 201389970, за осигуряване на представители за участие в осъществяване на административния контрол по устройство на територията и строителството.

Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на инж. Николай Стоянов - Директор Дирекция УТ при Община Ловеч.


Корнелия маринова

Кмет на Община Ловеч
/ подпис /

несе чете


А
5500 Ловеч, ул.“Търговска“ №22,

кмет тел.068 601 260, факс: 068 601 261, информация:068 688 381, 068 688 312

e-mail: obshtina@lovech.bg, www.lovech.bg


В/НС/ИХ/ИР/2016 г
.


Каталог: uploads -> posts


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница